fbpx
Silne, odważne i solidarne Dziewczyny* się bronią!
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Slagtog - Femínísk sjálfsvörn, Reykjavík, Islandia
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
101 255,00 EUR
Dotacja:
86 835,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
edukatorzy, kobiety

Projekt odpowiada na problem przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza wobec dziewczyn i młodych kobiet. Skala zjawiska w Polsce jest alarmująca – co trzecia nastolatka ma za sobą obciążające doświadczenie seksualne, a co dziesiąta została wykorzystana seksualnie. W czasie pandemii skala przemocy gwałtownie wzrosła. Nastolatki są w złej kondycji psychicznej, mają myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania, depresje. Szczególnie na przemoc narażone są dziewczyny z niepełnosprawnościami. Problem wpisuje się w szerszy kontekst społeczno-polityczny. Od 2015 roku władze aktywnie niszczą równościowe inicjatywy, pozbawiając je finansowania, zakazując edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach, zapowiadając wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej etc.

W ramach projektu Grantobiorca zorganizuje szkołę trenerską WenDo – metody przeciwdziałania przemocy, asertywności i samoobrony dla kobiet – dla dla osób pracujących z dziewczynami i młodymi kobietami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. Na koniec, w ramach kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, uczestniczki poprowadzą warsztaty dyplomowe – w sumie 11 warsztatów WenDo dla dziewczyn i młodych kobiet oraz dla dorosłych kobiet pracujących z młodzieżą. Dodatkowo Grantobiorca zorganizuje 3 seminaria dokształcające i spotkanie sieciujące dla wszystkich trenerek WenDo.

W projekcie wezmą udział 22 osoby, które zdobędą kompetencje i uprawnienia do pracy jako trenerki WenDo. Trenerki WenDo z całej Polski podniosą swoje kompetencje z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami, poznają się i zacieśnią kontakty. Docelowo z projektu skorzystają dziewczyny i młode kobiety – uczestniczki szkoleń WenDo – które zyskają wiedzę nt. stawiania granic i koncepcji konsentu, podniosą swoje umiejętności rozpoznawania dyskryminacji i przemocy oraz reagowania na nie.

W ramach współpracy z Partnerem z Islandii, Slagtog, Grantobiorca pojedzie na wizytę studyjną, podczas której podzieli się doświadczeniem nt. prewencji przemocy wobec dziewczyn i młodych kobiet i pracy metodą WenDo.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel