fbpx
Silniejszy głos organizacji społecznych w działaniach rzeczniczych
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
02-04-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
128 791,00 EUR
Dotacja:
124 991,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Organizacje społeczne w Polsce w niewielkim stopniu angażują się w rzecznictwo ogólnosektorowe. W konsultacjach przepisów prawnych dotyczących fundacji i stowarzyszeń najczęściej bierze udział kilka organizacji. Silne, duże organizacje, w tym federacje, na ogół nie konsultują regulacji ogólnosektorowych, choć mają duży potencjał. Ważne jest, żeby rzecznictwo w sektorze obywatelskim było częściej obecne i bardziej skuteczne. Podczas realizacji projektu chcemy uświadomić organizacjom wagę ich wpływu na prawo, wzmocnić ich kompetencje, wypracować zasady współpracy. Potrzebna jest również debata na temat prawa fundacyjnego oraz wypracowanie rekomendacji dla regulacji, które będą przyjazne dla 26 tysięcy zarejestrowanych w Polsce fundacji.

Realizując projekt:
• stworzymy nieformalną sieć organizacji, które będą współpracować w rzecznictwie ogólnosektorowym;
• będziemy prowadzić monitoring tworzenia przepisów prawa dotyczącego organizacji społecznych na poziomie centralnym i europejskim;
• zorganizujemy cykl 5 seminariów i warsztatów poświęconych wypracowaniu rekomendacji dobrych regulacji dotyczących fundacji, manifestu fundacji oraz materiału informacyjnego o fundacjach;
• przeprowadzimy kurs wiedzy na temat monitoringu i rzecznictwa, dwie akcje rzecznicze oraz zorganizujemy spotkania z parlamentarzystami;
• opracujemy diagnozę skali poparcia rekomendacji przez polskie fundacje, przeprowadzając badania społeczne;
• opracujemy publikację naukową analizującą rozwiązania dotyczące prawa fundacyjnego oraz przeprowadzimy zajęcia dla studentów.
Partnerem będzie Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, który wesprze projekt swoim doświadczeniem i zapleczem badawczym. Ponadto partnerstwo stanowić będzie platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora obywatelskiego i świata akademickiego.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel