fbpx
Światozmieniacze. Zmieniamy świat lokalnie, odpowiadając na problemy globalne.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 15-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
50 000,00 EUR
Dotacja:
45 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, dzieci, młodzież, społeczność lokalna

Według Strategii rozwoju województwa łódzkiego osoby mieszkające w tym regionie mało angażują się w działania społeczne, mają niską chęć współpracy i niskie poczucie odpowiedzialności za ich otoczenie. Z naszych obserwacji wynika, że okres pandemii pogłębił te problemy społeczne. Odpowiedzieliśmy na nie, angażując harcerzy i harcerki z województwa łódzkiego w działania na rzecz swoich społeczności. Jest to grupa, która wykazuje się ponadprzeciętną aktywnością społeczną i swoim działaniem potrafi zachęcać i włączać innych mieszkańców/nki swoich miejscowości do udziału w lokalnych projektach. Przeprowadziliśmy serię warsztatów dla drużynowych, które przygotowały ich do realizacji w swoich gromadach i drużynach działań edukacyjnych dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych oraz do tworzenia projektów społecznych. W ramach realizacji zaplanowanych przez siebie mikroprojektów młodzież nawiązała lokalne partnerstwa z innymi aktywnymi grupami. Udało się ich zrealizować 250, a dotyczyły m.in. ekologii (sprzątanie lasu w Artówku), lokalnych społeczności (szycie i rozdawanie maseczek w czasie pandemii, organizacja zbiórek potrzebnych artykułów dla uchodźców/czyń).

Aby uświadomić dzieciom i młodzieży istotę globalnych problemów, wykorzystaliśmy metodę opowiadania historii – przekazaliśmy im autentyczne historie światozmieniaczy z różnych stron świata – osób działających lokalnie, w odpowiedzi na globalne problemy. W ten sposób pokazaliśmy, że każdy może zmieniać świat, zachęciliśmy do poszukiwania obszarów, w których warto dokonać zmiany, i zainspirowaliśmy do kreatywnego działania. Realizację projektu wspierał podręcznik dla harcerskich liderów/ek, pełen inspirujących historii światozmieniaczy, wskazówek metodycznych i wiedzy potrzebnej do realizacji projektów społecznych. Opracowaliśmy również grę planszową o światozmieniaczach, która trafiła do zuchów/szek i harcerzy/rek z województwa łódzkiego (została także opublikowana w wersji online do pobrania i samodzielnego wydrukowania). Gra wspiera edukację globalną, promuje aktywność społeczną oraz uczy współdziałania i dialogu.

Dzięki tym działaniom ok. 4000 mieszkańców/nek województwa łódzkiego zwiększyło swoją wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz aktywności społecznej. Dzięki wymyśleniu, przygotowaniu i zrealizowaniu miniprojektów członkinie i członkowie Chorągwi uświadomili sobie swoje możliwości oraz zwiększyli poczucie sprawstwa. Zrozumieli, że jeśli są chęci, to każdy może pomagać.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel