Światozmieniacze. Zmieniamy świat lokalnie, odpowiadając na problemy globalne.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 15-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
50 000,00 EUR
Dotacja:
45 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, dzieci, młodzież, społeczność lokalna

Według Strategii rozwoju województwa łódzkiego osoby mieszkające w tym regionie mało angażują się w działania społeczne, mają niską chęć współpracy i niskie poczucie odpowiedzialności za ich otoczenie. Z naszych obserwacji wynika, że okres pandemii pogłębił te problemy społeczne. Odpowiemy na nie, angażując harcerzy i harcerki z województwa łódzkiego w działania na rzecz ich okolic. Jest to grupa, która wykazuje się ponadprzeciętną aktywnością społeczną i swoim działaniem potrafi zachęcać i włączać innych mieszkańców/nki swoich miejscowości do udziału w lokalnych projektach. Przeprowadzimy serię warsztatów dla harcerskich liderów i liderek (drużynowych), które przygotują ich do realizacji w gromadach i drużynach działań edukacyjnych, dotyczących między innymi zrównoważonego rozwoju, tworzenia projektów społecznych i tematu zmian klimatycznych. W ramach realizacji zaplanowanych przez siebie mikro-projektów młodzież nawiąże lokalne partnerstwa z innymi aktywnymi grupami.

Aby uświadomić dzieciom i młodzieży istotę globalnych problemów, wykorzystamy metodę opowiadania historii – przekażemy im autentyczne historie światozmieniaczy z różnych stron świata – osób działających lokalnie w odpowiedzi na globalne problemy. W ten sposób pokażemy, że każdy może zmieniać świat, zachęcimy do poszukiwania obszarów, w których warto dokonać zmiany i zainspirujemy do kreatywnego działania. Realizację projektu wspiera podręcznik dla harcerskich liderów/ek, pełen inspirujących historii światozmieniaczy, wskazówek metodycznych i wiedzy potrzebnej do realizacji projektów społecznych. Opracujemy również grę planszową o światozmieniaczach , która trafi do zuchów i harcerzy/rek z województwa łódzkiego (będzie także opublikowana w wersji online do pobrania i samodzielnego wydrukowania). Gra będzie wspierała edukację globalną, promowała aktywność społeczną oraz uczyła współdziałania i dialogu.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel