Szkolny budżet partycypacyjny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Jodłówka
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
20 700 EUR
Dotacja:
20 700 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, nauczyciele

Badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej wskazuje na niską aktywność społeczności wiejskich w życiu publicznym – aż 52% mieszkańców/nek wsi deklaruje, że nie interesuje się polityką lub interesuje się nią w minimalnym stopniu. Z doświadczenia wiemy, że angażowanie dzieci i współpraca ze szkołą pozytywnie wpływa na aktywizację całej społeczności, między innymi poprzez rodziców i pracownice/ków szkół. Takie działania uczą również obywatel(k)i od najmłodszych lat jak być aktywnymi społecznie.
Reagujemy na problem niskiej aktywności obywatelskiej w naszym regionie – powiecie brzeskim i bocheńskim (w woj. małopolskim), wdrażając Szkolny Budżet Partycypacyjny (SBP) w trzech wiejskich szkołach podstawowych. Wybraliśmy szkoły z różnych gmin, aby rozpowszechnić metodę SBP na większym i bardziej różnorodnym obszarze.
Dla każdej szkoły stworzymy osobny zespół roboczy – składający się z przedstawicieli/ek uczniów i uczennic, szkoły i rodziców oraz ogólny regulamin określający zasady organizacji SBP. Następnie zorganizujemy promocję tej metody, zbierzemy pomysły na projekty oraz przeprowadzimy głosowanie. Na koniec zrealizujemy projekty, które zostaną wybrane przez uczestników/czki.
Naszymi partnerami są trzy szkoły chętne do wdrożenia Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, które zaangażują do tego swoich uczniów i uczennice: Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Jadownikach oraz Zespół Szkół Gminnych w Boguciacach im. Henryka Sienkiewicza.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel