fbpx
Szkolny budżet partycypacyjny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Jodłówka
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
20 700,00 EUR
Dotacja:
20 212,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, nauczyciele

Badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej wskazują na niską aktywność społeczności wiejskich w życiu publicznym – aż 52% mieszkańców i mieszkanek wsi deklaruje, że nie interesuje się polityką lub interesuje się nią w minimalnym stopniu. Tymczasem z doświadczenia wiemy, że angażowanie dzieci i współpraca ze szkołą pozytywnie wpływa na aktywizację całej społeczności, między innymi poprzez rodziców i pracowników szkół. Takie działania uczą również obywatel(k)i od najmłodszych lat jak być aktywnymi społecznie.

Zareagowaliśmy na problem niskiej aktywności obywatelskiej w naszym regionie – powiecie brzeskim i bocheńskim (w woj. małopolskim), wdrażając Szkolny Budżet Partycypacyjny (SBP) w trzech wiejskich szkołach podstawowych. Wybraliśmy szkoły z różnych gmin, aby rozpowszechnić metodę SBP na większym i bardziej różnorodnym obszarze. Dla każdej szkoły stworzyliśmy osobny zespół roboczy składający się z przedstawicieli/ek uczniów i uczennic, szkoły i rodziców oraz ogólny regulamin określający zasady organizacji SBP. Następnie zorganizowaliśmy promocję tej metody. Dzieci i młodzież zgłosiły aż 99 pomysłów na projekty, przeprowadziliśmy głosowanie i zrealizowaliśmy 28 projektów wybranych przez uczestników/czki.

Naszymi partnerami były trzy szkoły chętne do wdrożenia Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, które zaangażowały do tego swoich uczniów i uczennice: Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Jadownikach oraz Zespół Szkół Gminnych w Bogucicach im. Henryka Sienkiewicza.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dzięki naszym działaniom udało się wzmocnić kompetencje społeczne i obywatelskie szkolnych zespołów roboczych, a także zwiększyć poczucie sprawstwa wśród uczestników/czek. Mają oni teraz większą świadomość tego, że ich pomysły są możliwe do wykonania. Dodatkowo przebadani stwierdzili poprawę swoich umiejętności w pisaniu i planowaniu projektów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel