SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Zakręcie
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
71 121 EUR
Dotacja:
62 105 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
mężczyźni

Statystyki policyjne pokazują, że ponad 90% podejrzanych i ponad 97% osadzonych w zakładach karnych za przestępstwo, w tym akty przemocy, stanowią mężczyźni – dorośli i młodociani. Zjawisko przemocy analizowane przez pryzmat płci nie pozostawia złudzeń, że już na wczesnym etapie chłopcy są dużo częściej sprawcami przemocy lub popadają w konflikt z prawem. Wiele stereotypów oraz przekazów społecznych usprawiedliwia chłopięca przemoc wobec innych chłopców i dziewczynek jako zwykłą strategię radzenia sobie, piętnując zachowania oparte na empatii i współpracy. Nie ma w Polsce programów skierowanych do chłopców, które wspierałyby ich w rozumieniu schematów, w jakie mogą wpadać, realizując stereotypowy model męskości oparty na przemocy, agresji i dominacji.

Projekt obejmuje działania skupione na stworzeniu i rozwoju metody edukacji antyprzemocowej przeznaczonej dla chłopców w wieku szkolnym. Nad założeniami metody będzie czuwać zespół ekspertów/ekspertek, który opracuje też program szkoleniowy dla przyszłych trenerów metody. W ramach Szkoły Trenerów Antyprzemocowych SZTAMY 16 mężczyzn rozwinie kompetencje do pracy warsztatowej, a następnie przeprowadzi warsztaty dla blisko 100 chłopców. Ponadto w trakcie Kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy”, trenerzy zorganizują 4 wydarzenia w swoich społecznościach lokalnych. W ramach projektu powstanie Podręcznik dla absolwentów Szkoły, który będzie stanowił bazę do rozwoju metody. Poza Podręcznikiem powstanie ogólnodostępny Katalog Dobrych Praktyk stosowanych w innych krajach. W ramach projektu przewidziano 5 webinariów m.in. z międzynarodowymi ekspertami na temat męskości i udziału mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. Podsumowaniem projektu będzie konferencja promująca rezultaty projektu i edukację chłopców. Konferencji będzie towarzyszyć spotkanie założycielskie “Koalicji na rzecz wspierania edukacji antyprzemocowej dla chłopców”.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel