fbpx
SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Zakręcie
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
71 120,60 EUR
Dotacja:
61 144,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
mężczyźni

Projekt dotyczy problemu przemocy i agresji wśród chłopców. Statystyki policyjne pokazują, że ponad 90% podejrzanych i ponad 97% osadzonych w zakładach karnych za przestępstwo, w tym akty przemocy, stanowią mężczyźni. Analiza zjawiska przez pryzmat płci pozwala stwierdzić, że już na wczesnym etapie chłopcy są dużo częściej sprawcami przemocy niż dziewczyny. Wiele stereotypów oraz przekazów społecznych usprawiedliwia chłopięcą przemoc jako zwykłą strategię radzenia sobie z emocjami, piętnując zachowania oparte na empatii i współpracy. W Polsce nie ma programów skierowanych do chłopców, które wspierałyby ich w rozumieniu schematów, w jakie mogą wpadać, realizując stereotypowy model męskości oparty na przemocy, agresji i dominacji. Niestety, kwestionowanie i nawoływanie przez przedstawicieli władz publicznych do wypowiedzenia tzw. konwencji antyprzemocowej nie sprzyja tego typu działaniom.

W ramach projektu Grantodawca stworzył i rozwinął metodę edukacji antyprzemocowej przeznaczonej dla chłopców w wieku szkolnym. Powstał m.in. program szkoleniowy dla przyszłych trenerów, a w ramach Szkoły Trenerów Antyprzemocowych SZTAMY 16 mężczyzn rozwinęło kompetencje niezbędne do pracy warsztatowej i zdobyło odpowiednie certyfikaty, by następnie przeprowadzić 8 dwudniowych warsztatów dla blisko 100 chłopców. Dodatkowo w ramach Kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy” trenerzy zorganizowali 11 wydarzeń lokalnych i internetowych. Grantobiorca opracował również podręcznik dla absolwentów Szkoły oraz ogólnodostępny Katalog Dobrych Praktyk stosowanych w innych krajach. Odbyło się także 5 webinariów na temat męskości i udziału mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. Podczas konferencji podsumowującej projekt zawiązano “Koalicję na rzecz wspierania edukacji antyprzemocowej dla chłopców”.

Dzięki projektowi została rozwinięta i upowszechniona innowacyjna metoda pracy antyprzemocowej z chłopcami. 16 trenerów zdobyło kompetencje do pracy warsztatowej z chłopcami, co mocno wpłynęło na dostępność oferty warsztatów antyprzemocowych dla chłopców oraz popularność samej metody. Projekt jest unikatowym działaniem edukacyjnym na mapie inicjatyw antyprzemocowych, jako jeden z nielicznych bowiem koncentruje się na pracy ze stereotypowymi wzorcami męskości oraz z chłopcami, dla których dotychczas brakowało tego typu oferty. Docelowo z projektu skorzystają chłopcy i mężczyźni, wciąż tak powszechnie socjalizowani w Polsce do realizowania męskości opartej na agresji i dominacji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel