fbpx
Tak! dla edukacji seksualnej w całej Polsce
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
09-11-2020 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
62 200,00 EUR
Dotacja:
62 200,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzież, społeczność lokalna

Pomimo iż Polska jest sygnatariuszem międzynarodowych dokumentów, które prawo do edukacji seksualnej traktują jako prawo człowieka, prawo to nie jest w Polsce realizowane. Dzieci i młodzież szkolna nie mają zagwarantowanej rzetelnej, zgodnej z najnowszą wiedzą edukacji seksualnej. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli zdiagnozowaliśmy podstawowe problemy wśród młodzieży: wulgarny sposób mówienia o seksualności, zachowania przemocowe oraz kontakt z pornografią.
Aby odpowiedzieć na te problemy, w ramach projektu przeprowadziliśmy serię szkoleń dla Edukatorek/ów (40 os.) prowadzących do rozwinięcia kompetencji w zakresie edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej, ich miejsca w edukacji, dialogu i rzecznictwa oraz ścieżki prawnej wprowadzenia edukacji seksualnej jako zadania publicznego. Umiejętności te Edukatorki/rzy wykorzystały/li do przeprowadzenia 24 cykli warsztatów z zakresu edukacji seksualnej (łącznie 218 godzin zajęć dla 376 uczennic i uczniów), obejmujące: dojrzewanie psychiczne i fizyczne, rolę języka w mówieniu o seksualności, tworzenie satysfakcjonujących związków, tożsamość płciową i psychoseksualną, pierwszy raz, antykoncepcję, choroby przenoszone drogą płciową, bezpieczeństwo w sieci, pornografię oraz kwestie prawne. Ewaluacja warsztatów odbyła się w oparciu ankiety wśród uczennic i uczniów. Podczas szkoleń Edukatorki/rzy tworzyli projekty uchwał dla własnych gmin oraz pracowali na rzecz wprowadzania edukacji seksualnej w swoich społecznościach. Odbyło się ok. 45 spotkań z lokalnym decydentami. Jakość udzielanego wsparcia była zapewniona dzięki stałemu mentoringowi dla Edukatorek/rów. Zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję Edukacja Seksualna Oddolnie oraz konferencję prasową na zakończenie projektu, na której pojawiły się media ogólnokrajowe.
Dzięki udziałowi w projekcie 40 osób zdobyło umiejętności prowadzenia i lobbowania na rzecz edukacji seksualnej oraz nawigowania procesu mającego na celu wprowadzenie edukacji seksualnej w placówkach oświatowych. Niemal 400 młodych osób zdobyło wiedzę z zakresu edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej.
Dzięki realizacji projektu zmieniła się sytuacja wyjściowa – edukacja seksualna jest obecna w miejscowościach, w których były prowadzone działania Długofalowym efektem jest również nawiązana nić partnerstwa i wsparcia wokół edukacji seksualnej łącząca małe miejscowości i doświadczonych edukatorów.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel