fbpx
Tęczówka daje poMOC
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
LGBT+, profesjonaliści

Projekt dotyczy problemu rosnących uprzedzeń, przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową na Śląsku. Problem wpisuje się w polityczno-medialną nagonkę na osoby LGBT+ w ostatnich latach. Przykładami takich działań są choćby samorządowe homofobiczne „strefy wolne od LGBT”, które objęły już 30% terytorium Polski, oraz rozpatrywany przez Sejm projekt ustawy „Stop LGBT”, który miałby zakazywać marszy równości. Kampanii nienawiści towarzyszy radykalizacja społeczna, rosnąca homofobia i transfobia. Tymczasem osoby LGBT+ pięć razy częściej niż osoby heteronormatywne doświadczają stresu mniejszościowego, cierpią na depresję, mają myśli samobójcze. Ponad 60% doświadczyło niedawno przemocy motywowanej nienawiścią, a 70% ukrywa swoją orientację w szkole w obawie przed reakcją.

W ramach projektu Grantobiorca zapewni bezpłatne wsparcie prawne i psychologiczne dla około 230 osób LGBT+. Wśród dostępnych form wsparcia będą konsultacje psychologiczne i prawne, dyżury online i mailowe oraz grupy wsparcia (2 grupy po 20 os.). Z działań interwencyjnych skorzysta w sumie około 230 osób. Równolegle prowadzone będę 3 szkolenia dla różnych grup zawodowych, w tym psycholożek i psychologów, terapeutów i terapeutek, osób pracujących w edukacji, administracji publicznej (50 osób). W ramach projektu osoby świadczące wsparcie psychologiczne dla osób LGBT+ będą mogły skorzystać z superwizji. Grantobiorca wyda również trzy broszury – dwie dla osób LGBT+ o oferowanej pomocy psychologiczne i prawnej, trzecią dla lokalnej społeczności, w tym profesjonalistów i profesjonalistek z różnych branż, z informacjami o osobach LGBT+.

Wsparcie psychologiczne i prawne wpłynie pozytywnie na komfort życia osób LGBT+ na Śląsku, pomoże im radzić sobie z trudnymi doświadczeniami dyskryminacji, podniesie samoakceptację i poczucie własnej wartości. Społeczność Śląska, zwłaszcza osoby pracujące w edukacji, administracji publicznej oraz prowadzące wsparcie psychologiczne, zostanie uwrażliwiona na problemy społeczności LGBT+.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel