Toruńskie Tęczowe Centrum Wsparcia i Integracji
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
16-11-2020 - 16-02-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 775 EUR
Dotacja:
24 987 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczność lokalna

Od marca 2019 roku społeczność LGBTQ+ jest celem nieustannych ataków władz, kontrolowanych przez nie mediów oraz kleru. Efektem tych działań jest wzrost postaw homofobicznych i przyzwolenia na przemoc wobec osób LGBTQ+ oraz narastające poczucie osamotnienia i zaszczucia wśród osób LGBTQ+. Teraz jak nigdy wcześniej osoby LGBTQ+ potrzebują „swoich” miejsc oraz wsparcia pokazującego, że mają takie samo prawo być publicznie sobą jak reszta społeczeństwa. Toruń, mimo renomy miasta akademickiego i otwartego, nawet młodym osobom LGBTQ nie ma wiele do zaoferowania (lokali LGBTQ-friendly jest zaledwie kilka; lokali dla osób LGBTQ+ nie ma), oferta dla osób z innych grup wiekowych, w tym seniorek i seniorów, nie istnieje. Przeprowadzone przez nas badanie ankietowe potwierdza, że zapotrzebowanie społeczności dotyczy niemal wszystkich form działalności: grup wsparcia, spotkaniowych, tematycznych i dla rodziców będących osobami LGBTQ, warsztatów tematycznych, poradnictwa prawnego oraz wydarzeń okolicznościowych.
Projekt jest odpowiedzią na brak wsparcia oraz przyjaznego miejsca spotkań dla osób LGBTQ+.
Wynajmiemy, wyremontujemy i wyposażymy lokal w centrum Torunia, który stanie bezpieczną przestrzenią dla osób LGBTQ+, miejscem spotkań i integracji społeczności LGBTQ+ z lokalną społecznością, schronieniem dla osób LGBTQ+ wymagających doraźnej pomocy (1 miejsce noclegowe) oraz stałym punktem edukacyjno-informacyjnym przeznaczonym dla osób LGBTQ+ (warsztaty, poradnictwo prawne, grupy tematyczne) i heteronormatywnych (wieczory tematyczne, integracyjne spotkania, prelekcje).
W licznych działaniach uczestniczyć będzie 250 osób LGBTQ+ oraz podobna liczba osób heteronormatywnych.
Głównymi efektami projektu będą: wzrost poczucia bezpieczeństwa i wewnętrznej integracji toruńskiej społeczności LGBTQ+, budowanie pozytywnego wizerunku osób LGBTQ+ oraz ich integracja ze społecznością Torunia i okolic.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel