Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Obecna sytuacja TEA ma charakter wznoszący – właściwie większość wskaźników związanych z zakładanym rozwojem organizacji od 2 lat systematycznie rośnie. Dla utrzymania tego trendu potrzebujemy:
– zbudowania długofalowego budżetu TEA opartego o świadome kształtowanie marki ważnej organizacji eksperckiej i jej dalszego osadzenia na rynku,
– przekształcenia niektórych aspektów działalności w bardziej zrównoważone.

Planowane działania:
1. Zawiązanie partnerstwa z uczelnią wyższą i wspólne opracowanie programu studiów podyplomowych związanych ściśle z edukacją antydyskryminacyjną. Rezultat: wypracowanie przyszłościowego produktu, wzmacnianie marki TEA oraz dochód dla organizacji. Odbiorcy: uczelnie/władze oraz osoby studiujące.

2. Badanie wpływu TEA i raport z badania.
Rezultat: wiedza o tym, na co i w jakim stopniu/w jaki sposób wpływają nasze działania. Raport jako podstawa do dyskusji nad kierunkami rozwoju i działaniami organizacji oraz dokument dla donorów/grantodawców TEA. Odbiorcy: osoby członokwskie TEA (dalej OC TEA), Zarząd, partnerzy.
3. Zatrudnienie specjalistki_specjalisty ds. fundraisingu (¾ etatu na 18 miesięcy), Możliwe konsultacje/usługi zewnętrzne. Rezultaty: profesjonalizacja i intensyfikacja działań fundraisingowych, zwiększanie rocznego budżetu, dywersyfikacja źródeł przychodów, niezależność TEA od grantów (obecnie głównie Program Aktywni Obywatele). Odbiorcy: OC TEA, Zarząd, osoby korzystające ze wszystkich działań TEA.

4. Wynajem (15 miesięcy) i ewentualny remont lokalu TEA
Rezultat: przyjazne miejsce pracy, możliwość zaproszenia do biura partnerów. Odbiorcy: osoby zatrudnione, wolontariusze_szki, osoby i organizacje/instytucje/firmy partnerskie
5. Wynagrodzenie dla zarządu – konieczna zmiana statutu, która zostanie zarekomendowana Walnemu Zgromadzeniu (wrzesień 2022) w związku z intensywnym rozwojem TEA i dużą ilością pracy dla Zarządu. Rezultat: realizacja polityki płacenia za pracę na rzecz organizacji. Odbiorcy: kolejne Zarządy TEA.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel