fbpx
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zrzesza osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną (dalej: EA) w Polsce: rozwija ich kompetencje, buduje standardy EA i pracuje na rzecz wprowadzania EA do systemu edukacji formalnej. Działania organizacji są adresowane do osób nauczycielskich, edukatorskich i aktywistycznych, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie EA lub rozpocząć jej prowadzenie. Priorytet mają osoby reprezentujące mniejszości oraz osoby spoza dużych miast. TEA popularyzuje metody pracy z grupą w celu przeciwdziałania i reagowania na uprzedzenia, dyskryminację i przemoc międzygrupową. Uczy nauczycielki i nauczycieli, jak dbać, żeby każde dziecko w szkole czuło się bezpieczne i nie było narażone na dyskryminację. Prowadzi rzecznictwo na rzecz obecności tematyki równościowej i ekspertyzy organizacji pozarządowych w szkołach. Osiągnięcia organizacji to sformułowanie i wprowadzenie do użytku przez równościowe organizacje i osoby edukatorskie definicji EA, przeprowadzenie jedynych w Polsce badań obecności EA w systemie edukacji formalnej (w latach 2011, 2015 i 2016), a także powołanie w 2009 roku Koalicji na rzecz EA, zrzeszającej ok. 60 organizacji z całej Polski. TEA należy do Sieci Organizacji Społecznych dla Edukacji, gdzie odpowiada za tematykę antydyskryminacyjną. W prowadzonych przez TEA 2 Szkołach Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz 3 kursach dot. EA, wzięło udział 65 osób, w innych formach edukacyjnych – ok. 3000 osób. Swoje działania edukacyjne TEA kieruje do osób multiplikujących idee EA – każda wyszkolona osoba prowadzi zajęcia powielające dla co najmniej 10 osób. Dzięki dotacji instytucjonalnej TEA planuje m.in. zawiązanie partnerstwa z uczelnią wyższą i wspólne opracowanie programu studiów podyplomowych związanych z EA, przeprowadzenie badania wpływu TEA (na co i w jakim stopniu/w jaki sposób wpływają działania organizacji), które pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata, rozwój fundraisingu.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel