Udostępnij się
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Siemianowice Śląskie
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 28-02-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
59 055 EUR
Dotacja:
59 055 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Z każdym rokiem zwiększa się liczba wydarzeń dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu oferowanych przez muzea, teatry, telewizję, producentów filmów. Brakuje jednak miejsca do ich upowszechniania. Postanowiliśmy więc stworzyć pierwszą w Polsce internetową bazę dostępnych wydarzeń dla osób wykluczonych z dostępu do kultury. Potrzebę stworzenia takiego portalu potwierdzają wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety wg której aż 66% osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu dowiaduje się o dostępnych wydarzeniach od znajomych a jednocześnie potencjał tych osób jako odbiorców kultury jest ogromny: aż 49% ankietowanych chce zwiedzać muzea i galerie, 79% jest zainteresowanych chodzeniem do teatru, a aż 98% chodzeniem do kina!
Nasze działania obejmują stworzenie portalu „Udostępnij się” i kampanię społeczną zachęcającą osoby z niepełnosprawnościami do korzystania z kultury a instytucje kultury do promocji swojej dostępności. Na portalu znajdą się: wyszukiwarka dostępnych wydarzeń: np. filmów, wystaw; wyszukiwarka opracowań audiodeskrypcji (AD), napisów dla niesłyszących (SDH), PJM; baza wiedzy dla instytucji kultury dotycząca dostępności i pomocna w organizacji dostępnych wydarzeń; blog z artykułami i recenzjami osób z niepełnosprawnościami. Projekt będzie współtworzony przez osoby z niepełnosprawnością sensoryczną z różnych regionów kraju.
Dzięki projektowi wzrośnie liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z dóbr kultury: kin, teatrów, muzeów. 300 instytucji kultury poprawi sposób udostępniania swoich wydarzeń. 6 osób z dysfunkcją wzroku i słuchu zaangażuje się w samorzecznictwo.
Dzięki partnerstwu z podmiotami działającymi na rzecz dostępności w Polsce nasze działania wpłyną realnie na upowszechnienie wiedzy na temat dostępności i ułatwią osobom wykluczonym dostęp do niej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel