fbpx
Udostępnij się
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Siemianowice Śląskie
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 28-02-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
59 055,00 EUR
Dotacja:
59 055,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Projekt odpowiada na potrzebę korzystania z oferty kulturalnej przez osoby z niepełnosprawnością sensoryczną. Z każdym rokiem zwiększa się liczba wydarzeń kulturalnych dostępnych dla osób niewidzących lub słabowidzących, głuchych czy słabosłyszących oferowanych przez muzea, teatry, kina czy galerie. Niedawno weszła w życie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych. W związku z tym wiele instytucji nie tylko dostosowuje swoje media do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale też wzbogaca swoją ofertę o dostępne wydarzenia. Aż 49% osób niewidomych, słabowidzących, głuchych lub słabosłyszących chce zwiedzać muzea i galerie, 79% jest zainteresowanych chodzeniem do teatru, a aż 98% chodzeniem do kina. Tymczasem większość z nich dowiaduje się o wydarzeniach od znajomych, brakuje bowiem działań promocyjnych skierowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością sensoryczną.
W ramach projektu stworzono ogólnopolski portal www.udostępnijsie.org z informacjami o wydarzeniach kulturalnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Portal zawiera wyszukiwarkę wydarzeń oraz kompendium wiedzy nt. dostępności kultury i sztuki. Przeprowadzono również kampanię promującą inicjatywę. Kilkuosobowa grupa ambasadorów i ambasadorek – osób z niepełnosprawnościami – aktywnie pracowała nad przygotowaniem portalu, wyszukując wydarzenia i kontaktując się z instytucjami kultury. Do korzystania z portalu zaproszono kilkaset instytucji kultury z całej Polski. Zorganizowano konferencję online oraz dwa webinaria poświęcone dostępności wydarzeń kulturalnych, a także uroczystą galę podsumowującą projekt z udziałem osób z niepełnosprawnościami, aktywistów i aktywistek oraz przedstawicieli i przedstawicielek instytucji kultury.
Z projektu skorzystały przede wszystkim osoby głuche, słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, które mają teraz większą wiedzę na temat dostępu do kultury i wydarzeń kulturalnych, w których mogą wziąć udział. Kilka osób z niepełnosprawnością zaangażowało się w działania samorzecznicze. Zwrócono uwagę instytucji kultury nie tylko na konieczność organizowania dostępnych wydarzeń, ale przede wszystkim na to, jak istotna jest promocja oferty wśród osób głuchych, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących. 17 instytucji nawiązało współpracę z portalem i regularnie dostarcza treści do publikacji i promocji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel