fbpx
W 12 kultur dookoła Krakowa
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 676,00 EUR
Dotacja:
27 676,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, profesjonaliści, społeczność lokalna

Z raportów i badań eksperckich oraz doświadczeń Stowarzyszenia wynika, że wiedza o wielokulturowości Krakowa jest nadal powierzchowna i ograniczona. Brakuje atrakcyjnych materiałów edukacyjnych, które docierałyby do uczniów, nauczycieli, edukatorów i przewodników miejskich. Jednocześnie obserwujemy nasilanie się agresywnych i ksenofobicznych postaw.

Projekt służy opracowaniu i upowszechnieniu materiałów edukacyjnych, a także popularyzacji wiedzy na temat wielokulturowego charakteru miasta w ujęciu historycznym i współczesnym. Projekt przyczyni się też do zwiększenia wiedzy mieszkańców Krakowa na temat działalności organizacji i instytucji pracujących na rzecz mniejszości narodowych, etniczych, kulturowych i religijnych. W ramach projektu powstanie 12 odcinków podcastu, 12 artykułów blogowych oraz literacka gra miejska. Odbędzie się 6 spacerów tematycznych, 2 debaty o wielokulturowości: historycznej i współczesnej, 6 webinariów dla młodzieży oraz 6 spotkań kulinarnych. Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne i otwarte dla Krakowian/ek – mieszkańców/ek i cudzoziemców/ek.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel