fbpx
Wiara nie wyklucza
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
10-01-2022 - 01-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 910,00 EUR
Dotacja:
29 910,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczeństwo

Projekt odpowiada na problem uprzedzeń wobec osób LGBT+ wśród chrześcijan i chrześcijanek w Polsce. Podczas gdy zdecydowana większość mieszkańców i mieszkanek Polski określa się jako katolicy i katoliczki, to właśnie w tej grupie nastroje homofobiczne są najsilniejsze. Aż 87% z nich jest przeciwnych legalizacji związków jednopłciowych. W 2020 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała stanowisko nawołujące do tworzenia ośrodków mających na celu zmianę orientacji psychoseksualnej. Takie wypowiedzi autorytetów przekładają się na wzrost uprzedzeń wśród społeczeństwa, w tym na większe przyzwolenie na przemoc wobec osób nieheteronormatywnych – Polska stała się najbardziej homofobcznym krajem Unii Europejskiej.
W ramach projektu Grantobiorca wyda książkę z 12 wywiadami z wierzącymi osobami LGBT+, ich rodzicami oraz teolożkami i teologami i wskazującymi na potrzebę afirmacji mniejszości seksualnych. Publikacja zostanie wydana w 750 egzemplarzach i udostępniona w Internecie. Promocji książki towarzyszyć będzie 8 paneli dyskusyjnych skierowanych do społeczności chrześcijańskiej. Uczestniczki i uczestnicy spotkań będą rozmawiać o tym, jak wspólnoty chrześcijańskie mogą otworzyć się na osoby LGBT+. Grantobiorca zorganizuje również 2 webinary dla wierzących osób LGBT+ na temat tego, czym jest przemoc religijna i jak można się przed nią bronić.
Projekt skierowany jest do chrześcijan i chrześcijanek w Polsce oraz do wierzących osób LGBT+. Wydanie książki i towarzyszące jej dyskusje wpłyną na wzrost wiedzy nt. osób LGBT+ oraz akceptacji wobec nich wśród społeczności chrześcijańskiej w Polsce. Podniesie się również świadomość osób LGBT+ należących do kościoła nt. tego, czym jest przemoc religijna, gdzie szukać wsparcia i pomocy w przypadku doświadczenia przemocy, w jaki sposób można zadbać o swoje granice w sytuacjach spotkania z autorytetem religijnym. Projekt wpłynie na widoczność osób LGBT+ wśród społeczności chrześcijańskiej oraz na ich komfort jako członkiń i członkiń kościoła.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel