fbpx
Włącz szkołę!
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
10-03-2021 - 30-04-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
144 000,00 EUR
Dotacja:
144 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Trzeci sektor w Polsce kojarzony jest z kilkoma dużymi organizacjami, działalnością charytatywną oraz z pracą za darmo. Z kolei w samych organizacjach dużym wyzwaniem jest zbudowanie i utrzymanie zespołu. W projekcie Włącz szkołę! chcieliśmy więc pokazać organizacje społeczne z jednej strony jako ważny element społeczeństwa obywatelskiego w całej różnorodności działań i funkcji, a z drugiej – jako poważną i atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego dla młodych ludzi.

Projekt miał więc dwie główne płaszczyzny działań – edukację o 3. sektorze w szkołach oraz wzmacnianie współpracy szkół i organizacji. Rozpoczęliśmy go od pierwszego w Polsce eksploracyjnego badania. Sprawdziliśmy, jak ta współpraca wygląda obecnie, jakie są motywacje i główne trudności. Pomogło to nam zaplanować kolejne kroki w projekcie.

Stworzyliśmy zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, w tym karcianą grę dyskusyjną o różnorodności 3. Sektora, 3 filmowe wizyty studyjne w organizacjach, animację o mitach dotyczących tego sektora oraz 4 scenariusze lekcji. Początkowo planowaliśmy projekt do starszej młodzieży, ale w trakcie realizacji rozszerzyliśmy tę grupę o uczniów klas 1-3 i przygotowaliśmy dla nich specjalną edycję gry w postaci memo oraz dodatkowy scenariusz lekcji. Finałem projektu w szkołach był Internetowy Festiwal Współpracy z okazji Dnia Wolontariatu, w którym wzięło udział 425 uczniów i uczennic.

W obszarze wzmacniania współpracy 3 sektora i szkół opracowaliśmy Kodeks Dobrej Współpracy. Zaprosiliśmy do jego tworzenia grupę ekspercką – grono osób z organizacji oraz przedstawicieli dyrekcji, kadry pedagogicznej, młodzieży i rodziców z różnych szkół w Polsce. Przygotowaliśmy też webinary – dla dyrekcji nt. planowanych zmian w prawie oświatowym, dla nauczycieli wokół integracji ukraińskich dzieci w polskich szkołach po wybuchu wojny oraz dla organizacji społecznych wokół Kodeksu.

Z naszej perspektywy projekt był sukcesem – osoby, które wzięły w nim udział doceniają atrakcyjność i użyteczność materiałów edukacyjnych oraz widzą wartość współpracy z organizacjami. 8670 młodych ludzi wie więcej o 3. sektorze, a dla 125 szkół udział w projekcie zaowocował większym zaangażowaniem we współpracę. Zarówno narzędzia, jak i Kodeks są tak zaprojektowane, że mogą być z powodzeniem samodzielnie stosowane przez nauczycieli również po zakończeniu projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel