fbpx
Włącz szkołę!
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
10-03-2021 - 30-04-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
144 000,00 EUR
Dotacja:
144 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Kształtowanie postaw solidarności, odpowiedzialności i zaangażowania społecznego wśród młodych ludzi to ważne zadanie szkół, a jednocześnie misja działania wielu organizacji społecznych. Chcemy w projekcie wypracować taki model współpracy, który będzie wspierający dla obu stron i jednocześnie dla lokalnych społeczności w gminach w całej Polsce.
Na podstawie naszych doświadczeń oraz dostępnych danych (raport CBOS: Młodzież 2018, Klon/Jawor: Kondycja sektora ngo, 2018) zidentyfikowaliśmy 3 główne wyzwania: brak aktualnej diagnozy współpracy szkół z organizacjami, trudności z rekrutacją pracowników i wolontariuszy w organizacjach oraz niski poziom wiedzy o organizacjach wśród młodzieży.
Odpowiadając na te wyzwania planujemy cztery grupy działań.
Zbadamy współpracę szkół i organizacji (18 szkół, 10 organizacji)l raport z badania będzie punktem odniesienia do merytorycznej części kolejnych działań.
Zaprojektujemy i wydamy karcianą grę dyskusyjną dla uczniów, dzięki której poznają istotę działania i cele sektora pozarządowego oraz możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, jakie oferuje.
Wypracujemy Kodeks Dobrej Współpracy, który będziemy upowszechniać w szkołach i organizacjach pozarządowych, promując współpracę między tymi podmiotami. Zorganizujemy spotkania, webinaria i szkolenia dla kadry i dyrekcji szkół oraz przedstawicieli organizacji społecznych wokół tematu dobrej współpracy.
W działania włączymy ok. 500 nauczycieli z min. 200 szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ok. 100 przedstawicieli organizacji społecznych.
Projekt realizujemy w partnerstwie. Centrum Edukacji Obywatelskiej wnosi cenne doświadczenia pracy ze środowiskiem szkolnym, tworzenia materiałów edukacyjnych, a także narzędzia i kanały dotarcia do szkół, nauczycieli i dyrekcji. Norsensus Mediaforum, norweski partner, podzieli się z nami dobrymi praktykami z krajów skandynawskich w obszarze współpracy tamtejszych szkół i ngo, a także wniesie ekspertyzę z zakresu komunikacji i storytellingu.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel