Wsparcie bez granic
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Gdynia
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 01-03-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
24 045 EUR
Dotacja:
22 050 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
migranci

W sprawach o przyznanie ochrony międzynarodowej w Polsce proces wydawania decyzji trwa średnio 14,5 miesiąca. Tylko niewielka część wnioskujących otrzymuje ochronę międzynarodową w naszym kraju. Dlatego wiele osób składa wnioski po raz kolejny. Jest wśród nich liczne grono osób odsyłanych do Polski z innych państw UE w ramach tzw. procedury dublińskiej. W efekcie od złożenia pierwszego wniosku – w Polsce lub innym kraju UE – do uzyskania ostatecznej decyzji cudzoziemcy żyją w zawieszeniu nawet kilka lat. W tym czasie wsparcie preintegracyjne jest bardzo ograniczone, a z braku pozwolenia na pracę osoby te często muszą pracować na czarno. Ponadto, ośrodki dla cudzoziemców są położone w trudno dostępnych miejscach.

Projekt adresowany jest do cudzoziemców oczekujących na status uchodźcy w Polsce, którzy przebywają w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej „Dębak” lub ośrodkach strzeżonych. W ramach projektu zorganizowane zostanie wsparcie w postaci zajęć edukacyjnych dla dzieci, wycieczek, wydarzeń służących integracji cudzoziemców i poznaniu kultury naszego kraju. Jednocześnie cudzoziemcy uzyskają wsparcie w organizacji spraw codziennych i realizacji ich bieżących potrzeb takich jak wizyty u lekarza, sytuacja materialna, kontakt z psychologiem, ze szkołą i wiele innych. Nasze działania będą polegały także na monitorowaniu warunków w ośrodkach i sytuacji osób umieszczanych w ośrodkach strzeżonych. W razie potrzeby nagłaśniane będą przypadki naruszania praw uchodźców. Rozwinięte zostaną kontakty z grupami wspierającymi uchodźców w Niemczech. W ramach projektu wsparcie bezpośrednim zostanie objętych do 100 cudzoziemców.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel