fbpx
Wykluczyć wykluczenie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 958,00 EUR
Dotacja:
26 195,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo, wsparcie prawne
Grupy docelowe:
seniorzy

Kiedy prowadziliśmy Biuro Porad Obywatelskich dla mieszkańców Małopolski, 50% odbiorców stanowiły osoby po 55 roku życia. Poziom aktywnego obywatelstwa seniorów i seniorek (udział w działaniach związanych z organizacjami społecznymi lub politycznymi) jest dosyć niski: w przedziale 65-74 lata tylko 6,9% osób wykazuje taką aktywność, natomiast w przedziale 75 lat i więcej- 3% („Aktywność osób starszych”, Kancelaria Senatu, 2019). Coraz więcej urzędów tworzy platformy internetowe, za pomocą których można załatwić większość niezbędnych spraw. Także większość programów dotacyjnych zakłada składanie wniosków wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych generatorów. Brak umiejętności tworzenia wniosków w generatorach elektronicznych sprawia, że wielu seniorów i seniorek rezygnuje z podjęcia aktywności obywatelskiej z powodu obawy niepowodzenia nie w zakresie merytorycznym, lecz technicznym.
Aby zmniejszyć zagrożenie wykluczeniem społecznym seniorów i seniorek z powiatu krakowskiego podjęliśmy działania mające na celu podniesienie ich wiedzy i umiejętności w zakresie spraw obywatelskich i prawnych. Przeprowadziliśmy działania edukacyjne: prelekcje dotyczące przepisów prawnych szczególnie istotnych dla seniorów i seniorek oraz praw obywatelskich (16 godzin), warsztaty kompetencji cyfrowych uwzględniające umiejętności zdalnego załatwiania spraw urzędowych (54 godziny) oraz warsztaty obywatelskie dotyczące poszczególnych form aktywności obywatelskiej (18 godzin) zakończone przygotowaniem trzech roboczych wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Równoległe prowadziliśmy poradnictwo obywatelskie i prawne – podczas regularnych dyżurów doradcy wsparli 198 osób, opracowując wspólnie z beneficjentem/beneficjentką możliwą ścieżkę rozwiązania problemu.
W wyniku przeprowadzonych działań 284 seniorów i seniorek uzyskało doraźną pomoc w radzeniu sobie z indywidualnymi problemami prawnymi, a także wiedzę ogólną na temat zagadnień prawnych i obywatelskich. Przeprowadzone działania wyposażyły także seniorów w niezbędne kompetencje i umiejętności cyfrowe, które pomogą im załatwiać swoje sprawy urzędowe zdalnie, za pomocą Internetu. Jeszcze w trakcie realizacji projektu osoby w nim uczestniczące zaczęły wykorzystywać nabyte umiejętności w praktyce.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel