fbpx
Z troską o równość. Prewencja wypalenia i moc organizacji równościowych.
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Szczawnica
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
150 000,00 EUR
Dotacja:
150 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Obecna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce zaostrza przeciążenie i przyspiesza procesy wypalania się aktywistów i aktywistek z organizacji mniejszościowych i działających na rzecz praw człowieka i praw grup dyskryminowanych. Polaryzacja i radykalizacja społeczna oraz postępujący demontaż praw człowieka w Polsce negatywnie wpływa na stan całego sektora społecznego, a szczególnie osłabia organizacje i grupy równościowe oraz organizacje wspierające grupy dyskryminowane.
Projekt ma na celu wzmocnienie organizacji i grup zajmujących się prawami człowieka i edukacją równościową w całej Polsce i poprawę ich zdolności do długoterminowego i skutecznego działania. Badania stanu wypalenia aktywistycznego w działaniach równościowych przyniosą wiedzę na temat stanu i problemów tej części sektora działań obywatelskich. Charakter wzmacniający będą mieć serie szkoleń, specjalistyczne, indywidualne ścieżki wsparcia organizacji, webinaria, kursy on-line, a także trening dla trenerek i trenerów dobrostanu w organizacjach równościowych oraz publikacja promująca kulturę regeneratywnego aktywizmu (regenerative activism).
Projekt będzie realizowany przez Fundację RegenerAkcja w partnerstwie z Human Rights Academy / Menneskerettighets Akademiet z Oslo, a także z partnerami krajowymi: Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją Głębokiej Demokracji. Przy realizacji projektu współpracować będziemy także z inicjatywami Leśne Spacery Rozwojowe oraz Ulex. Udział partnerów pozwala objąć zasięgiem projektu szerszą grupę organizacji i kolektywów z Polski oraz przyjrzeć się polskim narzędziom edukacji równościowej w zestawieniu z narzędziami stosowanymi przez partnera norweskiego tak, by były bardziej skuteczne i długoterminowe.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel