fbpx
Ruszył nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne
23 stycznia 2023

W ramach konkursu organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Konkurs organizowany jest przez Operatorów dwóch programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego.

Zapraszamy do składania wniosków na międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z:

 • Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
 • Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
 • Ukrainy.

Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą w tym czasie podejmowane trzykrotnie, chyba że środki zostaną wcześniej wyczerpane.

Na co można pozyskać środki?

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie:

 • stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji),
 • job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy),
 • innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp.

Finansowanie inicjatywy może wynosić:

 • do 6 000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Darczyńców),
 • do 5000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy).

Inicjatywa (w tym jej przygotowanie i ewaluacja) może trwać od 1 do 6 miesięcy. Wszystkie działania powinny zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2024 r.

Składanie wniosków

O dofinansowanie inicjatyw dwustronnych i regionalnych mogą starać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy.

Nabór jest organizowany przez Operatorów dwóch Programów (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), ale jedna organizacja może złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie inicjatywy tylko w ramach jednego z nich:

 • w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie organizacje, które przynajmniej część swoich działań, wpisujących się w obszary wsparcia Programu AO-FR, prowadzą poza terytorium m.st. Warszawy (niezależnie od miejsca rejestracji);
 • w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie grantobiorcy i partnerzy projektów finansowanych w ramach Programu AO-FK (niezależnie od tego, kiedy rozpoczął/zakończył się ich projekt).

Uwaga! Wniosek w ramach tego naboru może być złożony wyłącznie w języku angielskim.

Webinarium informacyjne

Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym, które odbędzie się 9 lutego 2023 (czwartek) o 11:00. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Dokumenty konkursowe

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach i zakładce inicjatywy dwustronne i regionalne:

Zaproszenie do składania wniosków (wersja PL)

Zaproszenie do składania wniosków / Call for proposals (EN version)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór karty wniosku o dofinansowanie

Kontakt

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorkami współpracy dwustronnej i regionalnej:

 • program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: Anna Fedas ([email protected], +48 791 413 200),
 • program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: Ewa Stokłuska ([email protected], +48 720 801 013).

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel