fbpx
Akademia Tourette’a – program aktywizacji osób z zesp. Tourette’a i ich bliskich
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Tic?Tak!, brak, grupa międzynarodowa, założona w Polsce
Okres realizacji:
06-11-2020 - 15-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
72 563,00 EUR
Dotacja:
66 086,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób z Zespołem Tourette’a (ZT) oraz ich bliskich. Objawy i specyfika Zespołu Tourette’a, w tym liczne tiki ruchowe i głosowe, a także niski poziom wiedzy o ZT prowadzą do wykluczania i stygmatyzacji. ZT ma około 1% populacji – w Polsce to ok. 50 tys. osób. Brak rozwiązań systemowych, m.in. w dziedzinie edukacji i opieki zdrowotnej, sprawiają, że mimo całkowitej sprawności intelektualnej osoby te mają trudności w szkole, mierzą się z problemami osobistymi oraz w kontaktach społecznych, mają problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, bywają np. podejrzewane o bycie pod wpływem substancji odurzających i niesłusznie zatrzymywane przez policję. Aż 70% osób z ZT uważa, że doświadczają wykluczania i dyskryminacji. To z kolei znajduje odbicie w jakości prowadzonego przez nie życia, przekonaniach, postawach, ocenie własnych możliwości.

W ramach projektu przeprowadzono cykl informacyjnych szkoleń i seminariów pn. „Wiedza o Tourecie” dla różnych grup społecznych: osób z ZT, ich rodziców, wolontariuszy i wolontariuszek, kadry medycznej, psychologicznej i pedagogicznej mogącej zetknąć się w pracy z Zespołem Tourette’a. Zorganizowano dwa spotkania integracyjne pn. „Weekend z Panem Tourettem” dla 124 osób. Przez 2 lata prowadzono dyżury telefoniczne, podczas których udzielano pomocy psychologicznej. Zorganizowano pierwszy w Polsce turnus terapeutyczno-szkoleniowy dla 12 dzieci i młodzieży z ZT. Powstała również aplikacja na smartfony do monitorowania tików. Przeprowadzono ogólnopolską kampanię „Tourette w działaniu” realizowaną głównie przez samorzeczników i samorzeczniczki, w ramach której prowadzone były działania środowiskowe (np. w szkołach). Powstały także różne materiały nt. Zespołu Tourette’a, w tym dwie publikacje oraz spot edukacyjny.

Z projektu skorzystały osoby z ZT, zwłaszcza dzieci, ich bliscy, a także kadra medyczna i pedagogiczna z całej Polski. W działaniach wzięło udział 340 osób. W wiele z nich zaangażowano samorzeczników i somorzeczniczki. Osoby z ZT i ich bliscy dostały konkretne wsparcie, psychologiczne i merytoryczne. Projekt miał również charakter integracyjny dla osób z Zespołem Tourette’a i ich rodzin. Udało się umocnić sieć wsparcia, dzięki czemu możliwe jest dalsze angażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania środowiskowe, w tym w działania samorzecznicze. Projekt bez wątpienia wpłynął na podniesienie świadomości społecznej nt. Zespołu Touretta.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel