Eko-strażnicy
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Gorzów Wielkopolski
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 366 EUR
Dotacja:
74 366 EUR
Zasięg:
regionalny

Z danych Rocznika Statystycznego Leśnictwa 2020 wynika, że prawie połowę powierzchni województwa lubuskiego stanowią lasy, a obszary chronione to 38%. Jednocześnie z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że lubuskie jest jednym z najcieplejszych regionów Polski. Przez zmiany klimatyczne średnia roczna temperatura ciągle rośnie, a średnia rocznych opadów maleje, co powoduje susze. Z każdym rokiem odnotowuje się coraz więcej pożarów, a wiele z nich jest skutkiem działalności człowieka. Z naszych obserwacji wynika, że brakuje w naszym województwie kompleksowej edukacji dotyczącej ochrony lasów, jednocześnie największy potencjał do działania upatrujemy w młodzieży.

Odpowiemy na te problem rekrutując 60 szkolnych grup wolontariackich z różnych miejscowości w województwie lubuskim. Uczestnikami będą uczniowie i uczennice z klas 6-8 oraz szkół ponadpodstawowych. Dla każdej grupy przeprowadzimy warsztaty, w czasie których uczestnicy i uczestniczki przygotują kampanie o zasięgu wojewódzkim oraz materiały informacyjne, które rozprowadzą w swoich gminach i sołectwach. Każda grupa przygotuje akcję o lasach w swojej szkole, wymyślając do niej gry i zabawy. Zaproszone zostaną na nie lokalne władze, co – mamy nadzieję – zaowocuje rozpoczęciem dialogu z nimi. Na kolejnych warsztatach młodzi eko-aktywiści będą opracowywać Kartę Praw Ochrony Lasów, czyli zasady jakimi powinien się kierować każdy, kto przebywa na terenie leśnym. Ponadto nasi animatorzy/ki pomogą grupom włączyć się w konsultacje społeczne, dotyczące kształtowania się budżetu ich gminy na rok 2024. Przekażą władzom samorządowym, powiatowym i wojewódzkim petycje z wypracowanymi propozycjami wsparcia oraz rozwoju aktywności ekologicznej na danym obszarze. Na koniec zorganizujemy sympozjum, na które oprócz eko-aktywistów zaprosimy lokalne władze, leśników i leśniczki, mieszkańców i mieszkanki oraz media.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel