fbpx
Granice w teatrze
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 250,00 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania informacyjne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
profesjonaliści

Niska świadomość prawna oraz utrwalona w polskim teatrze hierarchiczność otwierają szerokie pole do nadużyć, w szczególności molestowania lub też odwrotnie – bezpodstawnego oskarżania o molestowanie.
Aby odpowiedzieć na ten problem, w ramach projektu przeprowadziliśmy 11 warsztatów (80 godzin) oraz panel dyskusyjny skierowany do blisko 2000 osób zawodowo związanych z teatrem: studentów, wykładowców, zawodowych twórców teatralnych i teoretyków teatru, którego tematem były rozpoczęty proces zmian oraz poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań w obliczu kryzysu w polskim środowisku teatralnym. Przedmiotem prac warsztatowych były prawa człowieka, standardy równego traktowania w polskim szkolnictwie teatralnym i teatrze, granice twórczego procesu i stosowanie prawa w praktyce. Warsztaty przysłużyły się rozwijaniu nowych standardów i dobrych obyczajów. W ramach projektu opracowaliśmy publikację elektroniczną podsumowują dorobek projektu jak również – Karty Praw i Granic Procesu Twórczego. Karta została wprowadzona w życie w szkołach teatralnych i teatrach, dzięki zaangażowaniu Partnerów projektu: wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Gildii Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu powstał film „Mity teatralne” oraz zrealizowano cykl 4 warsztatów „W Granicach Prawa”.
Dzięki udziałowi w projekcie 344 osoby mają narzędzia do rozwijania nowych standardów i dobrych obyczajów w sferze teatralnej. Głównymi uczestniczkami działań projektowych były kobiety, które częściej niż mężczyźni zgłaszają przypadki nadużyć oraz przemocy, udział w warsztatach umożliwił im wyznaczanie granic psychiczno-fizycznych w procesie twórczym.
Dzięki realizacji projektu coraz więcej osób rozumie, że teatr może funkcjonować bez przemocy, a proces twórczy pozbawiony przemocy jest możliwy. Długofalowym efektem zrealizowanych działań jest rozpoczęty proces zwiększania świadomości prawnej twórców teatralnych i ograniczenia przypadków nadużyć i molestowania.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel