fbpx
Liderki i liderzy romscy przeciwko wykluczeniu
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 307,00 EUR
Dotacja:
24 307,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
Romowie

Projekt odpowiada na problem wykluczenia Romów i Romni z różnych obszarów życia społecznego, w tym z systemu edukacji i rynku pracy. Długotrwałe wykluczenie i napiętnowanie skutkuje alienacją i bezradnością, które dotyczą nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Narzędzia wspierające włączanie, takie jak Asystent Edukacji Romskiej, są w polskim systemie edukacji dostępne, ale wiedza na ich temat nie jest wystarczająco rozpowszechniona ani wśród społeczności romskiej, ani wśród samorządów (np. w samym Krakowie zatrudniono w tej roli tylko 3 osoby na 180 dzieci). Jednocześnie większość Romów i Romni nie zna języka polskiego w takim stopniu, aby korzystać z polskojęzycznych materiałów dotyczących ich praw oraz by w praktyce korzystać z dostępnych rozwiązań prawnych.

W ramach projektu liderki i liderzy romscy wzięli udział w warsztatach podnoszących kompetencje liderskie. Następnie, wspólnie z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji samorządowych i pomocowych, uczestniczyli w warsztatach nt. samorzecznictwa, budowania koalicji i efektywnej współpracy między społecznością romską, administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi (6 warsztatów w Warszawie, Radomiu i Krakowie). Powstały również dwie księgi dobrych praktyk opisujące dostępne mechanizmy prawne i sposoby ich wykorzystania w przeciwdziałaniu wykluczeniu Romów i Romni – jedna adresowana do społeczności romskiej, a druga do samorządów.

W sumie 14 liderek i liderów społeczności romskiej z całej Polski podniosło swoje kompetencje liderskie, a 45 osób osób przygotowało się do pracy w roli samorzeczników i samorzeczniczek. Osoby te lepiej znają własne prawa i wiedzą, jak skutecznie je egzekwować, jak budować sieci wsparcia i rozmawiać z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych instytucji samorządowych. Jednocześnie 45 osób pracujących w samorządach podniosło swoją wiedzę o społeczności romskiej oraz o dobrych praktykach przeciwdziałających wykluczeniu Romów i Romni. Aż 90 osób z różnych środowisk zostało przeszkolonych z budowania koalicji i efektywnej współpracy. Projekt umożliwił również Romom i Romni z różnych stron Polski zsieciowanie się i wzmocnienie więzi. Powstały również lokalne koalicje na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczności romskiej złożone z Romów i Romni oraz lokalnych sojuszników i sojuszniczek: w Gorzowie Wielkopolskim, w Krakowie, w Jaśle, w Elblągu i na terenie Mazowsza.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel