Punkt interwencji kryzysowej ds. przemocy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Chełm
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
rezygnacja
Koszt projektu:
83 280 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
lokalny

Punkt Interwencji Kryzysowej ds.przemocy który powstanie w ramach projektu dotyczyć będzie działań interwencyjnych i pomocowych głównie dla kobiet,osób LGBT oraz innych osób które są dyskryminowane m.in ze względu na rasę, wyznanie, niepełnosprawność,wiek,statut ekonomiczny oraz ich rodzin pokrzywdzonych różnego rodzaju przemocą w tym przemoc domową i seksualną oraz członków ich rodzin mieszkających w Chełmie oraz w powiecie chełmskim i opierać się będzie na wszechstronnej pomocy od rozpoznania problemu po udzielanie wsparcia specjalistycznego m.in psychologicznego,psychiatrycznego, prawnego,terapeutycznego oraz telefonu zaufania.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel