Lokalni liderzy i liderki motorem zmiany społecznej
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
89 702 EUR
Dotacja:
87 500 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
LGBT+, samorządowcy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Gdańskie doświadczenia emancypacji osób LGBT wskazują, że stała, przyjazna i merytoryczna współpraca organizacji równościowych z instytucjami miasta wpływa pozytywnie na zaangażowanie samorządu w realizację działań na rzecz społeczności wykluczonych, m.in. LGBT. Według diagnozy Grantobiorcy, w małych miastach na terenie Pomorza brak jest przedstawicielek/i społeczności LGBT przygotowanych do współpracy z lokalnymi samorządami i podejmowania działań strażniczych i samorzeczniczych.
Celem projektu jest przygotowanie zespołu około 10 liderek/ów zmiany z małych miast na Pomorzu do współpracy z sojusznikami samorządowymi, prowadzenia lokalnych działań strażniczych i samorzeczniczych. Zespół wypracuje 3 standardy usługi miejskiej przyjaznej dla osób LGBT w Gdańsku. Dzięki projektowi zwiększy się wiedza urzędników/czek na temat potrzeb osób LGBT i sposobów ich realizacji w ramach usług miejskich.
W ramach projektu liderzy/rki wezmą udział w szkoleniach z zakresu pracy projektowej i samorzecznictwa oraz w wizycie studyjnej w Oslo poświęconej współpracy organizacji równościowych i samorządu lokalnego przy tworzeniu standardów usług miejskich. W toku 10 spotkań roboczych liderów/ek i gdańskich urzędników/czek przygotuje i pilotażowo wdroży 3 standardy usług miejskich przyjaznych dla osób LGBT. Około 20 urzędników przejdzie pilotażowe szkolenia z zakresu świadczenia usług miejskich. Zorganizowane zostaną jedno ogólnopolskie i dwa lokalne fora profesjonalistów praktyków dla około 80 osób poświęcone upowszechnieniu wypracowanych standardów.
Z projektu skorzysta 10 liderek/ów LGBT z Malborka, Sztumu, Lęborka i Elbląga oraz 20 urzędników miejskich z Gdańska i 80 profesjonalistów praktyków (m.in. nauczycieli, lekarzy, prawników, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, psychologów, psychoterapeutów itd.).
Udział partnera FRI z Oslo zapewni transfer doświadczeń współpracy NGO z lokalnymi władzami przy tworzeniu i realizowaniu polityk miejskich dot. osób LGBT.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel