fbpx
Lokalni liderzy i liderki motorem zmiany społecznej
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
89 702,00 EUR
Dotacja:
64 328,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+, samorządowcy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji i wykluczenia społeczności LGBT+ w małych miastach na terenie Pomorza. W kilku mniejszych miastach regionu próbowano przyjąć uchwały wprowadzające strefy wolne od LGBT+ (np. w Lęborku, Sztumie). Tam, gdzie społeczność LGBT+ nawiązała współpracę z lokalnymi władzami, udało się zatrzymać homofobiczne pomysły. Niestety, wciąż brakuje osób LGBT+ przygotowanych do współpracy z lokalnymi samorządami oraz do podejmowania działań strażniczych i samorzeczniczych. Jednocześnie działania równościowe prowadzone przez samorządy spotykają się ze skoordynowanymi, homofobicznymi atakami konserwatywnych, prawicowych organizacji, które – pozostawione bez odpowiedzi – działają mrożąco na urzędy, szkoły czy osoby LGBT+ i niweczą podejmowane przez miasta i organizacje wysiłki.
W ramach projektu grupa 14 liderek i liderów LGBT+ została przygotowana do współpracy z samorządami, prowadzenia lokalnych działań strażniczych i samorzeczniczych. Osoby te wzięły udział w szkoleniach, a także w spotkaniach online i wizycie studyjnej w Oslo poświęconej współpracy organizacji równościowych i samorządu lokalnego przy tworzeniu standardów usług miejskich. W ramach projektu stworzono Standardy Usług Miejskich przyjaznych osobom LGBT+ w obszarach pomocy społecznej, opieki psychologicznej i obsługi klienta. Standardy zawierają m.in. wskazówki dotyczące tworzenia bezpiecznej przestrzeni w urzędzie, zapisy o stosowaniu języka równościowego czy konieczności organizacji szkoleń antydyskryminacyjnych. Osoby pracujące w różnych jednostkach Urzędu Miasta Gdańska wzięły udział w szkoleniach przygotowujących do wdrożenia standardów. Na koniec Grantobiorca zorganizował Ogólnopolskie Forum Profesjonalistów poświęcone upowszechnieniu wypracowanych standardów.
Z projektu skorzystało 14 liderek i liderów LGBT+ z Malborka, Sztumu, Lęborka, Elbląga, Kościerzyny i Gołdapi, a także 44 osoby pracujące w Urzędzie Miasta Gdańska. Osoby LGBT+ podniosły swoje kompetencje liderskie i rzecznicze oraz zdobyły wiedzę o funkcjonowaniu gmin i polityk społecznych, a osoby pracujące w urzędach zwiększyły swoją wiedzę na temat potrzeb osób LGBT+ i sposobów ich realizacji w ramach usług miejskich. Wprawdzie standardy nie zostały w pełni wdrożone w żadnej instytucji, jednak we wszystkich zaszła zmiana świadomości. Projekt wpłynął również na zacieśnienie sojuszy zapewniających osobom LGBT+ wsparcie i bezpieczeństwo na poziomie lokalnym.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel