fbpx
Migrants have right to have rights!
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
81 526,00 EUR
Dotacja:
74 998,80 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania interwencyjne, działania strażnicze, wsparcie prawne
Grupy docelowe:
decydenci, migranci

Projekt odpowiada na problemy naruszania praw cudzoziemców, w szczególności uchodźców. Problemy te dotyczą: nieuzasadnionego przedłużania detencji w ośrodkach strzeżonych, ograniczania możliwości wnioskowania o ochronę międzynarodową na granicy zewnętrznej UE, ignorowania procedur wynikających z dyrektywy powrotowej.

Projekt przewiduje działania interwencyjne i monitoringowe. Działania interwencyjne obejmują prowadzenie punktu porad prawnych dla uchodźców i migrantów. Punkt będzie czynny 5 dni w tygodniu – w trybie stacjonarnym lub wyjazdowym, w zależności od potrzeb i miejsca przebywania cudzoziemców. Prawnicy podejmą interwencje w sprawach cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych, w sprawach deportacyjnych oraz w przypadku trudności z aplikowaniem na granicy o ochronę międzynarodową.

Projekt obejmuje jednocześnie działania monitoringowe na poziomie funkcjonowania systemu ochrony praw cudzoziemców w zakresie dostępu do procedur azylowych, detencji w ośrodkach strzeżonych, procedur powrotowych. Zespół projektu opracuje opinie prawne, 3 raporty i pisma „amicus curiae” do postępowań sądowych. Opracowania te będą kierowane do instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki migracyjnej i stosowanie prawa wobec cudzoziemców.

Wyniki monitoringu i wnioski z interwencji staną się przedmiotem dwóch seminariów dla podmiotów zaangażowanych w realizację polityki migracyjnej w Polsce oraz dla przedstawicieli mediów.

Równocześnie dzięki działaniom interwencyjnym realizowanym przez 4 prawników Fundacji, pomoc prawną uzyska 144 cudzoziemców.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel