fbpx
Spotkajmy się! Od interakcji i emancypacji po równość
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Fundacja Interakcja, Kraków, Polska
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
36 844,00 EUR
Dotacja:
24 999,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
LGBT+

ONZ szacuje, że około 1.7% społeczeństwa ma nietypowe cechy płciowe. Również w Polsce prawie co 50 osoba, to osoba interpłciowa, tzn. urodzona z ciałem, które nie wpisuje się w społeczne lub medyczne definicje typowych ciał żeńskich bądź męskich. Tabuizacja interpłciowości powoduje izolację, poczucie osamotnienia i problemy psychiczne. Rodzice i młode osoby interpłciowe pozostawieni są bez wsparcia psychospołecznego. Według danych Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej 62% osób interpłciowych było dyskryminowanych w co najmniej jednym obszarze życia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Doświadczenie w pracy z polską społecznością pokazuje, że część organizacji LGBT dodaje inter do opisu swoich działań, jednak w rzeczywistości, większość potrzeb osób interpłciowych i ich bliskich pozostaje niezaspokojona.
Projekt odpowiada na potrzebę umacniania sieci osób interpłciowych oraz zwiększenia ich równouprawnienia.
Poprowadzimy on-line grupy wsparcia osób interpłciowych i rodziców dzieci interpłciowych, zapoczątkujemy ich coroczne spotkania z udziałem ekspertów/ek (psycholożki, seksuolożki, przyjaźni lekarze, aktywiści zajmujący się prawami człowieka), opracujemy materiały edukacyjne, wyprodukujemy 12 podcastów o etapach rozwoju psychoseksualnego z udziałem seksuolożki i terapeutki. Zorganizujemy warsztaty dla psychologów/żek oraz 2 webinaria dla pedagogów/żek i nauczycieli/lek oraz dla osób pracujących w telefonach zaufania
W rezultacie zwiększy się liczba osób w sieci wsparcia (do 70), poziom wiedzy wśród osób inter i ich bliskich oraz świadomość i kompetencje grup zawodowych pracujących z osobami inter.
W działaniach uczestniczyć będą osoby interpłciowe i ich bliscy oraz przedstawiciele/ki grup zawodowych mających kontakt z osobami interpłciowymi.
Partner Fundacja Interakcja odpowiada za przygotowanie materiałów edukacyjnych, warsztatów, webinariów i podcastów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel