II konkurs na projekty tematyczne

W I etapie konkursu wpłynęło 1588 wniosków wstępnych, w tym:
810 w Obszarze 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne
206 w Obszarze 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie
572 w Obszarze 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie


Terminy składania wniosków:

  • wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe
  • wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz.12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe

Poniżej znajdują się dokumenty związane z II konkursem na projekty tematyczne:

Zaproszenie do składania wniosków – II konkurs

Zaproszenie do składania wniosków – II konkurs (wersja angielska)/Call for proposals

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców – II konkurs

Małe dotacje – formularz wniosku wstępnego (PDF)

Małe dotacje – formularz wniosku wstępnego (WORD)

Duże dotacje – formularz wniosku wstępnego (PDF)

Duże dotacje – formularz wniosku wstępnego (WORD)

Karta oceny formalnej wniosku wstępnego

Karta oceny merytorycznej wniosku wstępnego

Karta oceny formalnej wniosku pełnego

Karta oceny merytorycznej wniosku pełnego

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (WORD)

Deklaracja współpracy partnerskiej – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (PDF)

Deklaracja współpracy partnerskiej (wersja angielska) – wzór (WORD)

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 1.

Wzór umowy dotacyjnej – Obszar 2. i 3.

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z polskimi podmiotami (WORD)

Wzór umowy partnerskiej zawieranej z zagranicznymi podmiotami (w tym z Państw-Darczyńców) (WERSJA ANGIELSKA – WORD)

Internetowy System Wniosków

Instrukcja wypełniania wniosku wstępnego w Internetowym Systemie Wniosków – II konkurs

Logotypy programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Materiały szkoleniowe, poradniki, instrukcje i nagrania webinariów informacyjnych oraz warsztatów można znaleźć TUTAJ.

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel