fbpx
Monitoring systemu ochrony praw człowieka w Polsce
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
104 496,97 EUR
Dotacja:
87 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania rzecznicze, działania strażnicze
Grupy docelowe:
decydenci, społeczeństwo

System ochrony praw człowieka w Polsce tworzą zarówno konstytucyjne organy, takie jak Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, sądy powszechne i prokuratura, jak i instytucje rzecznicze: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Jednocześnie na jego funkcjonowanie wpływa też współpraca z podmiotami społecznymi, takimi jak organizacje pozarządowe. W ciągu ostatnich 5 lat rządząca większość przyjęła ponad 20 aktów prawnych podważających niezależność i efektywność instytucji kluczowych dla ochrony praw człowieka. Nastąpił też regres w praktyce tworzenia prawa – pomijanie konsultacji, strony społecznej na etapie parlamentarnym, brak oceny skutków wprowadzanych regulacji.
W ramach projektu HFPC przeprowadzi pierwszy kompleksowy monitoring systemu ochrony praw człowieka w Polsce i zmian wprowadzonych od 2015 roku. Monitoring obejmuje przygotowywanie raportów na temat prac kluczowych instytucji tego systemu (sądów, prokuratury, instytucji rzeczniczych i NGOs), a także opinii prawnych dotyczących zmian w prawie istotnych dla praw człowieka. W projekt zaangażowani są eksperci HFPC, prawnicy, naukowcy, aktywiści i artyści filmowi, a także lokalne grupy obywatelskie. W ramach projektu odbędą się wydarzenia kształtujące opinię publiczną: dyskusje publiczne po ogłoszeniu każdego raportu, 6 Debat Helsińskich i 20 projekcji filmów w lokalnych społecznościach w całej Polsce. Filmy pochodzą z repertuaru Festiwalu Watch Docs. We współpracy z Parterem z Norwegii Human Rights House Foundation HFPC będzie monitorować działania instytucji międzynarodowych odpowiedzialnych za ochronę praw człowieka i upowszechniać wyniki monitoringu na arenie międzynarodowej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel