fbpx

Konkurs Media dla demokracji – wyniki oceny formalnej

 

Spośród 37 wniosków 36 przeszło pozytywnie ocenę formalną i trafi do oceny merytorycznej.

Lista wniosków – ocena formalna (plik XLS)

Spośród 36 wnioskujących organizacji, który wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną dziewięć zostało zaproszonych do kolejnego etapu oceny, czyli rozmów z ekspertami i ekspertkami. Zgodnie z zasadami konkursu do spotkań kwalifikują się najwyżej ocenione wnioski, których łączna wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 150% alokacji planowanej na konkurs.

Lista wniosków – organizacje zakwalifikowane do rozmów (plik XLS)

Wyniki konkursu wraz z listą dotacji opublikujemy do końca października 2022.

Translate »
Content | Menu | Access panel