fbpx

Ogłaszamy II konkurs na projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją StoczniaFundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

 • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 500 000 EUR powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
 • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: kwota 2 985 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
 • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków. 

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.

Pełna treść “Zaproszenia do składania wniosków” oraz “Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/II konkurs na projekty tematyczne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na webinarium informacyjne 4 grudnia 2020 r. o godz. 14.00.

W dniach 7 – 11 grudnia odbędzie się też seria spotkań online nt. współpracy dwustronnej i regionalnej w projektach.

Webinarium informacyjne – II konkurs dotacyjny na projekty tematyczne

Obowiązują zapisy na webinarium:
https://forms.gle/UgSovRxZBmssU2iY6
Zapisy przyjmujemy do 4 grudnia do godz. 10.00.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Zapewniamy także tłumaczenie na Polski Język Migowy (prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w formularzu rejestracyjnym).

Program webinarium (ok. 1,5 godziny):
Kim jesteśmy i co wspieramy?
Obszary wsparcia – na jakie działania można uzyskać dotacje
Dotacje w Programie
Kto może ubiegać się o dotację?
Dodatkowe wsparcie dla Wnioskodawców i Grantobiorców
Od czego zacząć przygotowanie wniosku?

Spotkanie poprowadzą koordynatorki Programu – Olga Sokołowska (Fundacja Batorego) i Maria Jagaciak (Fundacja Stocznia).

Wyniki I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne

Organizacjom, których projekty otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Już dziś wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków. Ze względu na pandemię dokumenty niezbędne do podpisania umowy będziemy zbierać w wersji elektronicznej. Szczegółowe informacje zostaną przekażemy w indywidualnych wiadomościach.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w II konkursie na projekty tematyczne. Ogłosimy go pod koniec listopada. A w nowym roku konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

LISTY WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 17,5 punktu (z 24 możliwych).

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 16 punktów. Ze względu na fakt, że suma dotacji przyznanych tym projektom nie wyczerpała przewidzianej alokacji na duże dotacje, Komisja Programu podjęła decyzję  o przyznaniu dotacji także dwóm z pięciu projektów, które uzyskały 15,67 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
842 108 174 EUR531 334 826 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
684 592 326 EUR473 131 431 EUR

 

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 12 punktów. Suma dotacji przyznanych na te projekty nie wyczerpała alokacji przewidzianej na małe dotacje i pozostałe środki zostały dodane do alokacji przewidzianej na duże dotacje.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 18,33 punktów. Ze względu na to, że alokacja na duże projekty została zwiększona o środki niewykorzystane z puli przeznaczonej na małe dotacje (patrz wyżej), Komisja Programu podjęła decyzję  o przyznaniu dotacji także trzem z czterech projektów, które uzyskały 18 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
391 034 232 EUR25655 631 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
453 119 695 EUR332 316 742 EUR

 

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 17 punktów.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 19 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
511 287 906 EUR34870 710 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
634 186 359 EUR312 068 706 EUR

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Więcej o wynikach I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne można znaleźć TUTAJ.

Wyniki oceny wniosków wstępnych znajdują się TUTAJ.

Translate »
Content | Menu | Access panel