fbpx

Zmiana dot. sprawozdawczości finansowej

Sprawozdań finansowych lub zbiorczych zestawień przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy będziemy wymagać dopiero przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Ponadto nie będziemy weryfikować dnia sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia przez Wnioskodawcę tego dokumentu. Na potrzeby wniosku wstępnego prosimy jednak o podanie orientacyjnych przychodów i kosztów za 2019 r., przy założeniu, że dane te mogą jeszcze ulec zmianie.

Jak znaleźć partnera do projektu z Liechetnsteinu?

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że wiele organizacji społecznych z Liechtensteinu (głównie w formie stowarzyszeń lub fundacji) będzie prawdopodobnie miało bardzo ograniczone możliwości udziału we współpracy międzynarodowej. Z jednej strony wynika to z działań organizacji społecznych, które zwykle ograniczają się tylko do terenu Liechtensteinu. Ma to również związek z tym, że wiele organizacji społecznych opiera się w dużym stopniu na wolontariacie. W związku z tym mają one bardzo małe możliwości współpracy międzynarodowej.

Organizacje społeczne mogą być zakładane jako stowarzyszenia w Liechtensteinie i jako takie zostają wpisane do rejestru handlowego. Nie wymagają one specjalnego uznania przez państwo. Każde stowarzyszenie w Liechtensteinie ma prawo do realizowania i reprezentowania swoich interesów. Obejmuje to uczestnictwo w procesie legislacyjnym w ramach konsultacji społecznych. Stowarzyszenia mogą również wywierać wpływ na prawodawstwo poprzez inicjowanie działań i referenda. Wiele stowarzyszeń, a więc również organizacji pozarządowych, jest wspieranych finansowo przez państwo i gminy.

Tradycyjnie, Liechtenstein jest krajem o żywej działalności stowarzyszeniowej. Działają tu m.in. stowarzyszenia sportowe, kulturalne czy zaangażowania społecznego. Rozwój sektora społeczeństwa obywatelskiego zaczął się od stowarzyszeń działających na wsiach.

Większość klubów i stowarzyszeń działa w obszarze sportu (np. Klub Alpejski ma największą liczbę członków – prawie 3000). Niektóre organizacje społeczne są aktywne w sektorze praw człowieka. Amnesty International (Liechtenstein) jest jednym z niewielu stowarzyszeń, które koncentrują się na prawach człowieka w ogóle. Inne stowarzyszenia zajmują się konkretnymi kwestiami praw człowieka, takimi jak prawa kobiet, osób LGBT+ czy cudzoziemców. W szczególności należy wspomnieć o organizacjach działających w dziedzinie praw kobiet, które są bardzo dobrze zorganizowane. Obecnie w Liechtenstein Women’s Network działa 17 różnych stowarzyszeń z Liechtensteinu.

W Liechtensteinie od 2004 r. stale wzrasta liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru handlowego. W 2017 r. zarejestrowano łącznie 326 stowarzyszeń; w 2004 r. było ich tylko 129. Jednakże rzeczywista liczba organizacji jest wyższa, ponieważ nie wszystkie z nich są wpisane do rejestru handlowego i w związku z tym objęte statystykami.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

▶️ www.llv.li/fil…/aaa/pdf-llv-aaa-common_core_dokument_deutsch (wersja niemiecka)
▶️ www.llv.li/files/aaa/coredoc2011_final-en.pdf (wersja angielska)
▶️ www.llv.li/files/aaa/statusbericht-menschenrechte-2018.pdf (informacja o prawach człowieka w Liechtensteinie)

Zarejestrowane stowarzyszenia można przeszukiwać w rejestrze handlowym ▶️ www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml.

A poniżej link do przeglądu stowarzyszeń w Liechtensteinie, w tym linki do ich stron internetowych: ▶️ www.welcome.li/index.php

Apel do organizacji społecznych w związku z pandemią koronawirusa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy z organizacji społecznych!

W związku z pandemią koronawirusa zwracamy się do Was z apelem o aktywne włączenie się w propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności, której celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Obecny kryzys jest wielkim testem nie tylko sprawności państwa, ale przede wszystkim, odpowiedzialności społeczeństwa. Zwłaszcza organizacje społeczeństwa obywatelskiego jako instytucje zaufania publicznego mają niezwykle ważną rolę do odegrania. Swoim postępowaniem i komunikacją zewnętrzną w istotny sposób wpływają na to, jakie wzorce zachowania są postrzegane jako norma społeczna, a jakie uchodzą za jej przekroczenie. W nadchodzących dniach odpowiedź na to pytanie będzie miała kluczowe znaczenie dla naszego państwa i społeczeństwa. Od tego jak się zachowamy, zależeć będzie, czy rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce uda się spowolnić, czy też pandemia wymknie się spod kontroli.

Według aktualnej wiedzy są tylko dwie skuteczne metody unikania szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa: testy przeprowadzane na masową skalę (tego w Polsce nie zrobiono) oraz radykalne ograniczenie kontaktów społecznych. To dlatego tak ważne są wprowadzane dzisiaj środki zapobiegawcze (zamykanie szkół, praca z domu, zakaz imprez masowych).

Wielu z nas nadal nie czuje bezpośredniego zagrożenia, bo nie jest w wieku lub grupie wysokiego ryzyka. Pamiętajmy w tych dniach o osobach z grup większego ryzyka: osobach starszych, chorujących, o osłabionym układzie odpornościowym, którym możemy i powinniśmy pomóc, aby nie musiały wychodzić z domów. Nasze działanie w celu ograniczenia do minimum kontaktów z innymi osobami – jedyny sposób, w jaki możemy wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii – podyktowane być musi nie tyle troską o nas samych i naszych bliskich, co troską o dobro wspólne i interes publiczny. To jest test odpowiedzialności społeczeństwa i nas samych jako jego członków.

Dlatego apelujemy do Was nie tylko o ścisłe podporządkowanie się wytycznym dotyczącym organizowania spotkań publicznych, ale także o odwołanie wszelkich innych wydarzeń i spotkań, ograniczenie bezpośrednich kontaktów jedynie do sytuacji wyższej konieczności oraz propagowanie takiej postawy w swoim otoczeniu. Celem tych środków zapobiegawczych, zwłaszcza w przypadku organizacji zaufania publicznego, jest nie tylko zmniejszenie ryzyka infekcji, ale danie społeczeństwu bardzo wyraźnego sygnału, że ograniczenie kontaktów bezpośrednich jest fundamentalną potrzebą chwili.

Fundacja im. Stefana Batorego

Apel do organizacji społecznych – PDF do pobrania

Webinarium zamiast spotkań informacyjnych

Aby wziąć udział webinarium, wystarczy mieć dostęp do komputera lub smartfona z głośnikami lub słuchawkami i kliknąć tutaj: webinarium informacyjne. Startujemy 13 marca o 14.00.

Podczas webinarium:

  • opowiemy o ogólnych zasadach programu oraz obszarach tematycznych,
  • wyjaśnimy zasady I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne oraz przedstawimy najczęstsze błędy Wnioskodawców wraz z radami, jak się ich ustrzec,
  • przedstawimy rekomendowaną przez nas metodologię przygotowania projektu,
  • szczegółowo przedstawimy obszar tematyczny, którym będzie zainteresowana największa osób uczestniczących w webinarium.

Program wydarzenia:

  1. Ogólna informacja o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
  2. Zasady I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne
  3. Złote rady – o czym pamiętać przygotowując wniosek, a czego unikać
  4. Jaką pracę wynikać przed przygotowaniem wniosku? Polecana przez nas metodologia projektu
  5. Szczegółowo o wybranym obszarze tematycznym
  6. Pytania i odpowiedzi

Webinarium o współpracy dwustronnej – jest już nagranie

Dlaczego na Islandii organizacje społeczne postrzegane są jako ważny, wręcz niezbędny składnik demokracji? Co możne być trudne we współpracy z polskimi organizacjami dla Norwegów i Islandczyków? W jaki sposób objawia się naturalny i niewymuszony islandzki minimalizm? Ile kobiet stoi na czele norweskich partii politycznych? I wreszcie: gdzie i jak znaleźć partnera w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? O tym wszystkim dowiecie się oglądając film z webinarium o współpracy dwustronnej, które odbyło się 28 lutego o godzinie 14.00.

Webinarium możecie obejrzeć TUTAJ.

Nowa wersja „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców”

Uzupełniliśmy m.in. informacje finansowe. Ważnym uszczegółowieniem jest np. to, że środki z dotacji przyznanej w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie mogą być wykorzystywane jako wkład własny w innych projektach. W ramach projektu nie mogą być także pobierane opłaty od uczestników/czek, tzn. nie jest możliwe np. pobieranie opłat za bilety na wydarzenia organizowane w ramach projektu lub sprzedawanie publikacji przygotowanych w ramach projektu.

Podaliśmy też termin, w którym najpóźniej można rozpocząć projekt – to 1 lutego 2021 r.

Jedna z istotnych zmian dotyczy listy krajów, z którymi można nawiązać współpracę partnerską przy projekcie. W związku z tym, że Węgry nie podpisały dotąd umowy programowej z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, organizacje węgierskie nie mogą być partnerem w projekcie. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, niezwłocznie o tym poinformujemy.

To tylko kilka przykładów uszczegółowień. Zapraszamy do przejrzenia nowej wersji Podręcznika. Wszystkie zmiany i uzupełnienia zostały dla ułatwienia zaznaczone kolorem czerwonym.

Nową wersję „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców” można pobrać TUTAJ

Translate »
Content | Menu | Access panel