fbpx

Wyniki naboru na inicjatywy dwustronne i regionalne

Aktualizacja wyników – 23 czerwca 2023:

Dziękujemy za cierpliwość w oczekiwaniu na ostateczne wyniki dogrywki w ramach naboru wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i spieszymy z radosną informacją.

Otóż Komisja Konkursowa składająca się z osób opiekujących się dofinansowanymi w ramach Programu projektami podjęła decyzję, że wszystkie wnioski zakwalifikowane do dogrywki otrzymają dofinansowanie. Gratulujemy! Poziom był bardzo wyrównany, a wnioski podejmowały na tyle różne tematy, że bardzo trudno byłoby wybrać tylko 1 z nich. Zatem dofinansowanie otrzymują także:

 • Fundacja “Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” – wniosek w partnerstwie z organizacją Press – Redd Barna Ungdom z Norwegii,
 • Stowarzyszenie LEVEL UP – wniosek w partnerstwie z organizacją Reykjavík City Library | Culture Houses z Islandii,
 • Fundacja „Szkoła bez Ocen” – wniosek w partnerstwie z organizacją Centre for Language and Literacy Rejkjavik z Islandii,
 • Stowarzyszenie FestivALT – wniosek w partnerstwie z organizacją The Falstad Centre Foundation z Norwegii,
 • Komitet Obrony Demokracji – wniosek w partnerstwie z organizacją Center for Development and the Environment, Oslo University (SUM) z Norwegii,
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – wniosek w partnerstwie z organizacją European Anti Poverty Network z Portugalii.

Decyzją Komisji składającej się z osób opiekujących się projektami dofinansowanymi w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, inicjatywami, które uzyskały wsparcie są:

 • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych – wniosek w partnerstwie z organizacją Bjerkaker Learning Hub z Norwegii
 • Fundacja Wolontariat Równości – wniosek w partnerstwie z organizacją Hinsegin dagar í Reykjavík z Islandii
 • Fundacja Autonomia – wniosek w partnerstwie z organizacją Slagtog z Islandii i Riposta z Rumunii
 • Fundacja W Stronę Dialogu – wniosek w partnerstwie z organizacją Habitat for Humanity Hungary z Węgier
 • Stowarzyszenie Kobietostan – wniosek w partnerstwie z organizacją Cultural and Artistic Society ZIZ ze Słowenii.

Inicjatywy, które zostały zaproszone do poprawienia i ponownego złożenia wniosku i zostaną poddane ponownej ocenie, to:

 • Fundacja “Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” – wniosek w partnerstwie z organizacją Press – Redd Barna Ungdom z Norwegii
 • Stowarzyszenie LEVEL UP – wniosek w partnerstwie z organizacją Reykjavík City Library | Culture Houses z Islandii
 • Fundacja „Szkoła bez Ocen” – wniosek w partnerstwie z organizacją Centre for Language and Literacy Rejkjavik z Islandii
 • Stowarzyszenie FestivALT – wniosek w partnerstwie z organizacją The Falstad Centre Foundation z Norwegii
 • Komitet Obrony Demokracji – wniosek w partnerstwie z organizacją Center for Development and the Environment, Oslo University (SUM) z Norwegii
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – wniosek z organizacją European Anti Poverty Network z Portugalii.

Inicjatywy, które nie uzyskały wsparcia:

 • Fundacja Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – wniosek złożony w partnerstwie z organizacją Contextos z Portugalii
 • Fundacja IRSE – wniosek złożony w partnerstwie  organizacją Make it Better- Association for Innovation and Social Economy z Portugalii
 • Stowarzyszenie Kobiet Lasu – wniosek złożony w partnerstwie z organizacją Skogarkonur z Islandii
 • Fundacja Pięknolesie – wniosek złożony w partnerstwie z organizacją The Science and Education Innovation Center z Łotwy
 • Stowarzyszenie Kwadrofonik – wniosek złożony w partnerstwie z organizacją Kristania University College z Norwegii.

Decyzja Komisji wynika z ograniczenia środków przeznaczonych na inicjatywy dwustronne i regionalne oraz dużej konkurencji w 3. turze wśród zaproponowanych inicjatyw (łącznie 16 wniosków na 6 inicjatyw pozostałych do wsparcia). Wszystkim osobom, które przesłały swoje wnioski – niezależnie od decyzji Komisji – życzymy powodzenia w realizacji pomysłów w wymiarze międzynarodowym!

Spotkanie dla Grantobiorców w ramach działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego

Dwudniowy warsztat w Pruszkowie, w trakcie którego Grantobiorcy mieli możliwość wymienić się doświadczeniami na temat etycznej strony funkcjonowania organizacji, prowadziła Katarzyna Sadło. Uczestnicy spotkania mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę o tym jak działać jawnie, przejrzyście i odpowiedzialnie oraz jak przełożyć deklarowane wartości na konkretne działania.

W  warsztacie uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki: Stowarzyszenia Okiem Kobiety, Stowarzyszenia Kobieta na PLUS, Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW, Fundacji „Jesteśmy Dla Was”, Fundacji Otwarta Przestrzeń, Stowarzyszenia Pomysł na Józefosław, Stowarzyszenia Bez Barier, Fundacji Ktoś, Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Tygiel, Fundacji Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Fundacji Strefa Innowacji, Fundacji Akcja Demokracja, Fundacji Nam Zależy, Fundacji Vis Maior, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Komitet Obrony Demokracji.

Translate »
Content | Menu | Access panel