fbpx

Ruszył nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne

Zapraszamy do składania wniosków na międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z:

 • Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
 • Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
 • Ukrainy.

Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą w tym czasie podejmowane trzykrotnie, chyba że środki zostaną wcześniej wyczerpane.

Na co można pozyskać środki?

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie:

 • stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji),
 • job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy),
 • innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp.

Finansowanie inicjatywy może wynosić:

 • do 6 000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Darczyńców),
 • do 5000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy).

Inicjatywa (w tym jej przygotowanie i ewaluacja) może trwać od 1 do 6 miesięcy. Wszystkie działania powinny zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2024 r.

Składanie wniosków

O dofinansowanie inicjatyw dwustronnych i regionalnych mogą starać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy.

Nabór jest organizowany przez Operatorów dwóch Programów (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), ale jedna organizacja może złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie inicjatywy tylko w ramach jednego z nich:

 • w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie organizacje, które przynajmniej część swoich działań, wpisujących się w obszary wsparcia Programu AO-FR, prowadzą poza terytorium m.st. Warszawy (niezależnie od miejsca rejestracji);
 • w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie grantobiorcy i partnerzy projektów finansowanych w ramach Programu AO-FK (niezależnie od tego, kiedy rozpoczął/zakończył się ich projekt).

Uwaga! Wniosek w ramach tego naboru może być złożony wyłącznie w języku angielskim.

Webinarium informacyjne

Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym, które odbędzie się 9 lutego 2023 (czwartek) o 11:00. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Dokumenty konkursowe

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach i zakładce inicjatywy dwustronne i regionalne:

Zaproszenie do składania wniosków (wersja PL)

Zaproszenie do składania wniosków / Call for proposals (EN version)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór karty wniosku o dofinansowanie

Kontakt

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorkami współpracy dwustronnej i regionalnej:

 • program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: Anna Fedas ([email protected], +48 791 413 200),
 • program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: Ewa Stokłuska ([email protected], +48 720 801 013).

 

Webinarium informacyjne: Inicjatywy dwustronne i regionalne

W ramach naboru organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń. Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia br. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą podejmowane trzykrotnie, chyba że środki przeznaczone na inicjatywy zostaną wcześniej wyczerpane. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Podczas webinarium:

 1. przedstawimy ogólne założenia i zasady naboru;
 2. wyjaśnimy, jakiego typu działania mogą zostać sfinansowane w ramach naboru;
 3. pokażemy ciekawy przykład międzynarodowego stażu w środowisku pozarządowym.

Odpowiemy też na zadane na czacie pytania związane z tematyką spotkania.

Zarejestruj się już teraz!

Osobami prezentującymi będą:

 • Anna Fedas – koordynatorka współpracy dwustronnej i regionalnej w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, pracuje w Fundacji im. Stefana Batorego.
 • Ewa Stokłuska – koordynatorka współpracy dwustronnej i regionalnej w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, pracuje w Fundacji Edukacja dla Demokracji.
 • Agnieszka Podgórska – dyrektorka ds. edukacji i networkingu w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Organizuje i prowadzi działania skierowane do lokalnych aktywistek i aktywistów: monitoringi, szkolenia z zakresu działań strażniczych, kurs (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy, Szkołę Inicjatyw Strażniczych.
Translate »
Content | Menu | Access panel