fbpx

Podsumowanie konkursów dotacyjnych z 2020 roku

Ile wniosków zostało złożonych, a ile otrzymało dotacje? Które województwa były najbardziej aktywne? Które obszary wsparcia cieszyły się największą popularnością? Jak wyglądał proces oceny wniosków? Jakie wsparcie otrzymali Wnioskodawcy i Grantobiorcy? Polecamy krótkie Podsumowanie konkursów dotacyjnych programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zrealizowanych w 2020 roku.

Wsparcie dla Wnioskodawców – II konkurs na projekty tematyczne

Przygotowaliśmy nagrania spotkań nt. planowania i sprawozdawania rezultatów i produktów w poszczególnych obszarach wsparcia, promocji i komunikacji w projektach oraz realizacji działań online:

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Jak realizować działania projektowe online?

Jak przygotować plan działań komunikacyjnych i skutecznie promować projekt?

Jak diagnozować potrzeby rozwojowe swojej organizacji?

Finanse i budżet w projektach

Jak pracować z liderami i liderkami

Współpraca z samorządem przy realizacji działań społecznych – poradnik

Przypominamy, że na wnioski pełne czekamy do 19 kwietnia do godz. 12.00 w południe.

Translate »
Content | Menu | Access panel