fbpx

CSOs at the forefront of refugees support – relacja z konferencji

Uczestnicy i uczestniczki konferencji “CSOs at the forefront of refugees support – common challenges and solutions” reprezentowali kilkadziesiąt organizacji działających na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.

Podczas otwarcia byli z nami Ambasadorowie Norwegii i Islandii, Øystein Bø oraz Hannes Heimisson, a także przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Kevin J. Allen.

Konferencja stanowiła przestrzeń do dzielenia się dobrymi praktykami związanymi z integracją, wzmacnianiem osób z doświadczeniem uchodźstwa i osób ze społeczności przyjmujących oraz budowaniem międzysektorowych partnerstw. Pojawiły się także tematy związane z rzecznictwem, współpracą z wolontariuszami, prowadzeniem badań, a także z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu. Uczestnicy i uczestniczki wymieniali się również doświadczeniami z granicy, obozów czy pracy z osobami narażonymi na dyskryminację krzyżową.

Ostatniego dnia odbyły się wizyty studyjne w Warszawskiej Szkole Ukraińskiej, Fundacji Ocalenie oraz Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

Konferencja “CSOs at the forefront of refugees support – common challenges and solutions” to inicjatywa regionalna, realizowana przez nasz siostrzany program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny we współpracy z nami i z operatorami Funduszu z Chorwacji, Grecji, Litwy i Rumunii.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

fot. Karolina Szczepocka

„Voice&Vote – wznieśmy się ponad konsultacje społeczne” – relacja

Dyskutowaliśmy w gronie osób z aż 9 krajów! W temat wprowadzili nas Kuba Wygnański z Fundacji Stocznia oraz Ieva Cesnulaityte z Democracy Next, która opowiedziała, jak wiele takich procesów zostało już zrealizowanych na świecie i jak ważne są dla stawiania czoła społecznym wyzwaniom i polaryzacji. Poznaliśmy też przykłady zrealizowanych procesów (paneli obywatelskich) m.in. z Węgier, Polski i Słowacji.

Spotkanie jest częścią inicjatywy regionalnej „Voice&Vote. Wznieśmy się ponad konsultacje społeczne” w naszym Programie, a zorganizowała je Fundacja Stocznia.

fot. Wojciech Radwański

Laboratorium Senioralne w Krakowie

W warsztacie wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji: Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO, Fundacja Okno na Wschód, Fundacja Między Sztuką a Terapią, Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem, Stowarzyszenie Zielona Grupa, Fundacja Ktoś, Stowarzyszenie Bez Barier, Fundacja Aeris Futuro, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Fundacja Mapa Pasji, Stowarzyszenie KAS Kombinat Aktywności Społecznej, Stowarzyszenie Retina AMD Polska.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania inspirujących opowieści uczestniczek spotkania:


fot. Tomasz Markowski

Spotkanie dla Grantobiorców w ramach działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego

Dwudniowy warsztat w Pruszkowie, w trakcie którego Grantobiorcy mieli możliwość wymienić się doświadczeniami na temat etycznej strony funkcjonowania organizacji, prowadziła Katarzyna Sadło. Uczestnicy spotkania mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę o tym jak działać jawnie, przejrzyście i odpowiedzialnie oraz jak przełożyć deklarowane wartości na konkretne działania.

W  warsztacie uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki: Stowarzyszenia Okiem Kobiety, Stowarzyszenia Kobieta na PLUS, Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW, Fundacji „Jesteśmy Dla Was”, Fundacji Otwarta Przestrzeń, Stowarzyszenia Pomysł na Józefosław, Stowarzyszenia Bez Barier, Fundacji Ktoś, Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Tygiel, Fundacji Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Fundacji Strefa Innowacji, Fundacji Akcja Demokracja, Fundacji Nam Zależy, Fundacji Vis Maior, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Komitet Obrony Demokracji.

Spotkanie dla Grantobiorców w konkursach na projekty sektorowe

Pierwszego dnia wzięli udział w szkoleniu „Skuteczna komunikacja w fundraisingu online”, które poprowadził Michał Serwiński. Drugiego dnia odbyły się prezentacje projektów, wykład Fundacji Panoptykon nt. cyberbezpieczeństwa organizacji, sesje pracy w grupach i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji działań.

Spotkanie zorganizowała Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, a uczestniczyły w nim osoby reprezentujące organizacje: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Okno na Wschód, Koło Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach”, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Grupa Zagranica, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Krakowski Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila, Fundacja Court Watch Polska, BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, Stowarzyszenie Centrum PISOP, Stowarzyszenie Euro-Concret, Fundacja trzeci.org, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, Szkoła Liderów, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Fundacja Pole Dialogu.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania inspirujących opowieści naszych Grantobiorców:

 

fot. Wojtek Radwański

Młodzi Norwegowie i Norweżki w Polsce

W ramach wizyty odbyły się m.in. warsztaty taneczne i kulinarne w krakowskiej Fundacji Zustricz, ale także poruszająca lekcja historii w Muzeum Żydowskim Oshpitzin i wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Fot. Tomasz Markowski

Fot. Tomasz Markowski

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Programie

Przedstawiamy Politykę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla organizacji korzystających ze wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, którą opracowaliśmy  w trosce o realizację działań finansowanych ze środków Programu zgodnie z zasadami i wartościami, na jakich się on opiera. Zasady te zobowiązują organizacje korzystające ze wsparcia w Programie do poszanowania godności ludzkiej, przestrzegania i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, równego traktowania.

Niniejsza Polityka daje możliwość organizacjom, w stosunku do których – podczas realizacji działań prowadzonych przy wsparciu ze środków Programu – sformułowany został zarzut stosowania dyskryminacji bądź mobbingu, poddania się procedurze wyjaśniającej, pozwalającej na zbadanie sprawy przez bezstronną komisję ekspercką, a w przypadku potwierdzenia zarzutu, wdrożenia wydanych przez komisję rekomendacji działań naprawczych.

Polityka została przyjęta na okres realizacji Programu, czyli do 31 grudnia 2024.

Więcej informacji i tekst Polityki znajdziecie TUTAJ.

Webinarium informacyjne: Inicjatywy dwustronne i regionalne

W ramach naboru organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń. Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia br. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą podejmowane trzykrotnie, chyba że środki przeznaczone na inicjatywy zostaną wcześniej wyczerpane. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Podczas webinarium:

 1. przedstawimy ogólne założenia i zasady naboru;
 2. wyjaśnimy, jakiego typu działania mogą zostać sfinansowane w ramach naboru;
 3. pokażemy ciekawy przykład międzynarodowego stażu w środowisku pozarządowym.

Odpowiemy też na zadane na czacie pytania związane z tematyką spotkania.

Zarejestruj się już teraz!

Osobami prezentującymi będą:

Media dla demokracji – wyniki konkursu dotacyjnego

Łączna kwota dotacji jest sumą alokacji przewidzianej pierwotnie na konkurs Media dla demokracji (750 000 EUR) oraz środków niewykorzystanych w ramach konkursu na dotacje instytucjonalne (57 165 EUR). Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Lista dotacji – plik XLS

Dotacje można przeznaczyć na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizowały funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego.

Wśród projektów znalazł się Hub Dziennikarstwa Śledczego – program współpracy i wymiany między mediami lokalnymi a dziennikarzami śledczymi. To pomysł Fundacji Reporterów w odpowiedzi na spadek wolności prasy w Polsce i potrzebę wykształcenia nowego pokolenia kompetentnych, patrzących władzy na ręce dziennikarzy.

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych wraz z lokalnymi mediami wypracuje i wprowadzi nowy model dziennikarskiej kontroli procesu wyborczego na poziomie lokalnym. W ramach Akademii Audytora odbędą się szkolenia dla przedstawicieli i przedstawicielek mediów, powstanie też „e-Poradnik audytora wyborczego”.

Z kolei Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego planuje wzmocnienie standardów równościowych mediów w Polsce. Powstaną „Równościowe standardy pracy w redakcji”, a także szkolenia i poradnictwo dla dziennikarzy i dziennikarek zainteresowanych zwiększeniem widoczności grup mniejszościowych w debacie publicznej.

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych wesprze natomiast lokalne portale informacyjne – powstanie m.in. aplikacja usprawniająca komunikację pomiędzy redakcjami a użytkownikami serwisów. Internauci będą zachęcani do aktywnej dyskusji o sprawach ważnych dla lokalnych społeczności.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przeprowadzi monitoring w zakresie nadużywania działań prawnych przeciwko dziennikarzom i dziennikarkom (tzw. strategiczne działania prawne zmierzające do tłumienia debaty publicznej określane jako SLAPP), bezpieczeństwa dziennikarzy i dziennikarek oraz stronniczych działań organów regulacyjnych mających wpływ na system medialny. Powstaną raporty z każdego badanego obszaru, odbędą się też szkolenia dla osób pracujących w mediach.

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna planuje powołanie stałego Forum Mediów Non-profit będącego narzędziem rzecznictwa i rozwoju tego nurtu mediów w Polsce.

Grantobiorcom serdecznie gratulujemy. O postępach projektów będziemy informować na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Protokół z posiedzenia Komisji Programu – listy rezerwowe

Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków w konkursie Media dla demokracji

W konkursie Media dla demokracji przyznamy dotacje na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny mogły realizować funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego. Więcej informacji o konkursie znajdziecie TUTAJ.

Szukamy osób, które:

Szczegółowe informacje nt. naboru ekspertów i ekspertek w konkursie wraz z zakresem obowiązków i warunkami współpracy znajdują się w ogłoszeniu.

Prosimy także o zapoznanie się z deklaracją bezstronności i formularzem zgłoszeniowym.

 

 

 

Fundraising, agile w praktyce, zarządzanie zespołem – nagrania webinariów

Fundraising na tematy nieoczywiste

Webinarium skierowane do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy i komunikację w organizacjach. Szczególnie polecamy je tym organizacjom, które planują lub już rozpoczęły swoje działania skierowane do darczyńców prywatnych.

Prowadził Andrzej Pietrucha z FAOO.

Agile w praktyce zarządzania organizacją społeczną

Webinarium adresowane do menedżerów i menedżerek zarządzających projektami lub organizacjami. Szczególnie przyda się tym osobom, które chcą poprawić skuteczność działania w zmiennych warunkach i gdy zmieniają się potrzeby klientów lub gdy potrzeby te są unikatowe. Pozwoli bardziej świadomie odpowiedzieć na pytanie: czy agile to dobre rozwiązanie dla nas?

Prowadziła Lidia Kuczmierowska z FAOO.

Co przeszkadza w efektywnym zarządzaniu zespołem? Wybrane wyzwania zarządcze.

Spotkanie poświęcone zarządzaniu zespołem, a konkretnie – czynnikom i zjawiskom, które przeszkadzają w efektywnym zarządzaniu. Szczególnie polecamy je osobom, które zarządzają zespołami, pełnią w organizacji funkcje menedżerskie.

Prowadził Piotr Henzler z FAOO.

 

Konkurs na dotacje instytucjonalne – kolejny etap oceny wniosków

Do etapu rozmów zakwalifikowały się najwyżej ocenione wnioski, których łączna wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 125% alokacji planowanej na konkurs.

Lista wniosków – plik XLS

Lista prezentuje organizacje w porządku alfabetycznym. Zakwalifikowani Wnioskodawcy otrzymają od nas indywidualne wiadomości z zaproszeniem na rozmowy. Ostateczne wyniki konkursu wraz z kwotami dotacji opublikujemy w drugiej połowie lipca. Wtedy też udostępnimy Wnioskodawcom  ich oceny i uzasadnienia Ekspertów i Ekspertek w Internetowym Systemie Wniosków.

Przypominamy, że szczegóły procesu oceny znajdują się w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” w rozdz. 8.

Konkurs na dotacje instytucjonalne – wyniki oceny formalnej

Spośród 48 złożonych wniosków 47 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Teraz zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków (plik XLS) 

Wyniki oceny wraz z listą przyznanych dotacji opublikujemy w lipcu 2022.

 

 

 

 

 

 

Warsztaty „V4 Advocacy Workshop” w Czechach

Wydarzenie organizuje Advocacy Forum of OSF Prague oraz VIA IURIS, we współpracy z Open Society Fund Bratislava.
Kraje naszego regionu mają podobne doświadczenia, kulturowe i historyczne tło oraz współdzielą niektóre wyzwania związane z aktualną sytuacją polityczną. Dlatego warto dzielić się doświadczeniami i wspólnie zastanawiać jak  skutecznie zajmować się rzecznictwem. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do organizacji, które mają doświadczenie w temacie rzecznictwa – w tym organizacji, które już wdrażają rzecznicze aktywności, prowadzą kampanie społeczne, działania informacyjne i działania na rzecz zmian systemowych w wybranych obszarach życia społecznego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja 2022 za pomocą formularza online.

WAŻNE:

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Anna Fedas, [email protected], tel.+48 791 413 200 ).


V4 Advocacy Workshop

When: June 13th  – June 16th, 2022

Where: Kutná Hora (about 1 hour from Prague)

Are you part of an advocacy campaign on a national or local level? Would you like to learn more about effective tools that can help you plan and implement your advocacy strategy? Would you like to share your experience and learn from others doing similar work from V4 countries? Then our workshop is for you.

We are looking for representatives of civil society organizations that are engaged in advocacy campaigns and efforts for systemic change in V4 countries to join us in a four-day workshop. It will take place in the charming, historic town of Kutná Hora.

We will cover the following topics on how to:

 1. analyze a problem, includingitsroots and consequences
 2. choose and define a specificadvocacygoal
 3. identifykeypoliticalactorsthathave influence
 4. definedemands and activitiestowardsidentifiedpoliticalactorsThe participants will vote on a number of the topics that will be worked on over the course of the The topics will be determined by you. At the end of the workshop you will have a set of finished advocacy strategies. There will be time for group mutual discussion, feedback among the participants and from the lecturers.The program of our workshop will also include inspirational speakers and time for sharing your own experiences.We will also take advantage of the opportunities of the historic town Kutná Hora and you can look forward to some local tours and historical sites so you will get to know the town better.We would like to encourage you to register two representatives from one organization. One participant per organization is also welcome.

How to register:

In order to register, please fill in this form.

The number of participants is limited. We aim for about 5-6 representatives per country.

About us:

The workshop is organized by:

The Czech Advocacy Forum of OSF Prague (CZ). We provide consultations, workshops and trainings to civil society organizations working on the local and national level. Due to our work, organizations are more effective and professional in their advocacy campaigns.

VIA IURIS (SK). We use the law as an instrument of justice. We bring systemic solutions and promote the equal application of law for all.

The workshop is organized in collaboration with Open Society Fund Bratislava (SK).

Language: The workshop will be held in English. No translation will be provided.

Reimbursement and costs:

Active Citzens Fund National and Regional in Poland  will cover the following costs:

 1. Accommodationfor 3 nights.
 2. Travelcosts (as a reimboursement).

Active Citizens Fund operator in Czech Republic will cover the following costs:

 1. Trainings/workshops
 2. Coffeebreaks, lunches, and dinners.
 3. Lecturers:

  Štěpán Drahokoupil
  Štěpán is a program specialist at the Czech Advocacy Forum of OSF Prague. He works as a consultant and as a lecturer on advocacy. Previously he was in charge of the advocacy campaign for inclusive education in the Czech Republic, also for OSF Prague. He also served as an Assistant to Senator. Štěpán also works with the Via Foundation on a program that supports community leaders to become local representatives and externally teaches at Faculty of Arts, Charles University, where he completed his Ph.D. in political. 

  Katarína Batková 
  Katka Batková graduated from the Faculty of Law of the University of Trnava and also completed her doctoral studies in European law in 2011. She is currently the Executive Director of VIA IURIS, and has been active in the civil sector for more than 10 years. She participated in the establishment of the platform of civil organizations for the protection of the civic sector. Before she also worked as lawyer at a Legal Aid Centre and in various advocacy campaigns. She also worked as an assistant of the MP at Slovak Parliament, where she specialized on drafting legislation.

  Petr Machálek
  Petr studied sociology and political science at the Department of Environmental Studies, Faculty of Social Sciences, Masaryk University in Brno and is a long-term collaborator of OSF Prague. He worked as the director of the Friends of the Earth and as the director of the civic association Ratolest Brno. He co-founded and led the Coalition for Easy Donation, which focuses on removing barriers in the area of individual fundraising. Since 2013, he has been working as a “freelance” facilitator, consultant, and lecturer for Czech and foreign non-governmental organizations. He focuses on topics related to planning and conducting civic campaigns, advocacy activities, fundraising, strategy development and organizational development in general. He participated in transformation projects in the post-soviet countries (Belarus, Ukraine, the countries of the South Caucasus, Moldova, etc.). He works externally with the VIA Foundation as a consultant for local civic initiatives and teaches at the Department of Environmental Studies, Faculty of Social Sciences, Masaryk University in Brno. He serves as the chairman of the Ethics Committee of Green Circle – the Association of Ecological Organizations in the Czech Republic.The project is being supported by the Open Society Fund Prague and Open Society Foundation Slovakia from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Konkurs na dotacje instytucjonalne – webinaria

Webinarium informacyjne o konkursie (10 marca 2022):

Spotkanie online „Strategia w czasach kryzysu – czy to możliwe?” (4 kwietnia 2022):

Webinarium nt. produktów i rezultatów w konkursie (7 kwietnia 2022):

Prezentacja z webinarium nt. rozliczania produktów i rezultatów znajduje się TUTAJ.

Kogo szczególnie zapraszamy do składania wniosków w konkursie?

Przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, czyli organizacje prowadzące ogólnopolskie działania na rzecz innych organizacji społecznych w Polsce, wspierające je merytorycznie i technicznie (np. dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności społecznej w Polsce, budujące potencjał i zdolności ich działania, reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach strażniczych lub rzeczniczych);
 2. ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego), prowadzące działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz wpływaniu na ogólnopolskie polityki publiczne dotyczące obszarów, którymi się zajmują;
 3. ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności, których aktywność jest kluczowa dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i polega na monitorowaniu procesu stanowienia prawa w Polsce, standardów jego tworzenia i praktyki stosowania, uczestniczeniu w procesie tworzenia ogólnopolskich polityk publicznych lub wpływaniu na świadomość społeczną i opinię publiczną w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności (np. organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka przez instytucje publiczne, wspierające grupy, których prawa są szczególnie zagrożone, prowadzące postępowania przed polskimi i europejskimi sądami).

Wszystkie dokumenty związane z konkursem, w tym „Zaproszenie do składania wniosków” i „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”  się TUTAJ.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchomionym w kwietniu 2022  przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

 

Konkurs na dotacje instytucjonalne – nagranie webinarium

Z nagrania webinarium, które odbyło się 10 marca 2022 dowiecie się kto może startować w konkursie, jak będzie wyglądała ocena wniosków i rozliczanie projektów. Przypominamy, że na wnioski czekamy do 21 kwietnia 2022 (do 12.00 w południe).

Webinarium zostało przetłumaczone na Polski Język Migowy.

 

Konkurs na dotacje instytucjonalne

 Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.Wnioski można składać od 1 marca (od godz. 12.00 w południe) do 21 kwietnia (do godz. 12.00 w południe) w Internetowym Systemie Wniosków. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu. Pełna treść „Zaproszenia do składania wniosków” oraz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce konkurs na dotacje instytucjonalne.

UWAGA! Korzystanie z dotacji w ramach dotychczasowych konkursów programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (zarówno na projekty tematyczne jak i sektorowe) nie wyklucza składania wniosku w konkursie na dotacje instytucjonalne.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 r. przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni ObywateleFundusz Regionalny.

#CivilSocietyStartsHere – europejska kampania promująca m.in. polskie projekty

Zachęcamy do obejrzenia filmów promujących kolejne hasła kampanii.

Freedom – film przedstawia świetny polski projekt „Lokalni Liderzy i Liderki motorem zmiany społecznej” realizowany przez Stowarzyszenie Tolerado z Gdańska.

Dignity -w tym filmie możecie poznać fantastyczny projekt „Język wobec starości, szacunek w praktyce” o Forum 4 Czerwca z Ksawerowa. Inicjatywa podejmuje problem przeciwdziałania używaniu wobec osób starszych dyskryminującego języka – tzw. dziadurzenia (ang. elderspeak).

Human rights – poznajcie inspirujące projekty organizacji z Cypru, Rumunii i Grecji, działających na rzecz ochrony praw człowieka w ramach Programu Aktywni Obywatele.

Equal – w tym filmie znajdziecie ciekawe przykłady równościowych inicjatyw z Rumunii, Chorwacji i Litwy.

Democracyten film prezentuje ciekawe projekty tym razem z Węgier, Łotwy, Słowacji i Portugalii.

Więcej informacji na stronie www kampanii.

 

 

 

Usłyszeć innego/inną – relacja z polsko-litewskiego seminarium w Krasnogrudzie

Krótka relacja filmowa z wydarzenia:

Program wydarzenia oraz sylwetki uczestników i uczestniczek – do pobrania.

W trakcie seminarium zapytaliśmy uczestników i uczestniczki spotkania czym jest dla nich dialog międzykulturowy i program Aktywni Obywatele. Posłuchajcie ich odpowiedzi.

Agnieszka Caban z z Fundacji W Stronę Dialogu:

Karina Melnytska z Fundacji Ocalenie:

Agnieška Avin, antropolożka społeczna z Wilna:

Karolis Dambrauskas z Litewskiego Centrum Nauk Społecznych:

Rūta Ribinskaitė, kierowniczka projektu litewskiej społeczności żydowskiej Litwak:

Aleksandra Zapolska, współzałożycielka Fundacji Zustricz, tworzącej m.in. Klub Ukraiński w Krakowie:

 

Galeria zdjęć z seminarium (fot. Gabija Jakimavičiūtė):

 

Wyniki II konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne

Organizacjom, których projekty otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Wszyscy Wnioskodawcy mają już dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków. Szczegółowe informacje dot. dokumentów potrzebnych do podpisania umów przekażemy Państwu w indywidualnych wiadomościach.

Organizacje, którym nie udało się uzyskać dotacji zachęcamy do śledzenia aktualności naszego siostrzanego programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny , w którym już we wrześniu ruszy nabór ciągły na projekty interwencyjne.

LISTY WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 16 punktów (na 21 możliwych).

Duże dotacje otrzymają natomiast wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 14 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
902 456 718 EUR491 352 494 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
624 361 613 EUR443 140 504 EUR

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 12 punktów.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 13,67 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
411 133 540 EUR31855 719 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
402 912 975 EUR302 184 668 EUR

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej  13 punktów.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 16.67 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
451 227 940 EUR33907 948 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
543 907 499 EUR302 160 532 EUR

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Promocja projektów w mediach społecznościowych – nagranie webinarium

Ekspert cyfrowego świata – Marcin Żukowski, autor bloga Cyfrowy Tubylec, opowiedział o bieżących trendach w mediach społecznościowych i odpowiedział na pytania uczestników.

Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz, zajmująca się promocją i komunikacją programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, przypomniała o zasadach, które obowiązują naszych Grantobiorców w zakresie promocji w Internecie.

Webinarium odbyło się 25 czerwca 2021.

Szukacie przykładów projektów, które są realizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych. Inspiracje możecie znaleźć na Facabooku, Twitterze, Instagramie oraz YouTubie.

A inne webinaria dla Grantobiorców m.in. nt. promocji, finansów czy sprawozdawczości znajdziecie TUTAJ.

 

Wyniki oceny formalnej wniosków pełnych – II konkurs na projekty tematyczne

Lista wniosków – małe dotacje (plik XLS)

Lista wniosków – duże dotacje (plik XLS)

Teraz wnioski zostaną przekazane do oceny niezależnych ekspertów, a wyniki wraz z listą dotacji opublikujemy do 2 sierpnia 2021.

Wsparcie dla Wnioskodawców – II konkurs na projekty tematyczne

Przygotowaliśmy nagrania spotkań nt. planowania i sprawozdawania rezultatów i produktów w poszczególnych obszarach wsparcia, promocji i komunikacji w projektach oraz realizacji działań online:

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Jak realizować działania projektowe online?

Jak przygotować plan działań komunikacyjnych i skutecznie promować projekt?

Jak diagnozować potrzeby rozwojowe swojej organizacji?

Finanse i budżet w projektach

Jak pracować z liderami i liderkami

Współpraca z samorządem przy realizacji działań społecznych – poradnik

Przypominamy, że na wnioski pełne czekamy do 19 kwietnia do godz. 12.00 w południe.

Ocena formalna – konkurs na rzecznicze i monitoringowe projekty sektorowe

Lista wniosków po ocenie formalnej – plik XLS

Wyniki oceny merytorycznej ekspertów podamy do 31 maja 2021.

Active Citizens Days 2021 – znamy polską reprezentację

Przed nimi kilkumiesięczny cykl warsztatów online zwieńczony wyjazdem do Oslo (trzymamy kciuki, aby się udało!), na którym poznają osoby zajmujące się prawami człowieka z pozostałych 14 krajów realizujących Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Państw-Darczyńców Programu.Głównym organizatorem projektu jest operator programu Aktywni Obywatele w Rumunii i Norweski Komitet Helsiński.

Rekrutacja do projektu w Polsce została przeprowadzona przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

A oto sylwetki naszych reprezentantów i reprezentantek:

Jan Marković, współzałożyciel Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin, organizacji, która robi dużo dobrego w obszarze praw człowieka, kultury i edukacji. Psycholog, szkoleniowiec, autor gier planszowych i książek dla dzieci. Lubi poznawać nowe rzeczy i być zaskakiwany. Nie lubi cynizmu. Cieszy się, gdy dzieciaki pytają „dlaczego?”.

Aleksandra Sidoruk, studentka trzeciego roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizująca się w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, wolontariuszka w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Łodzi, koordynatorka projektu w Green REV Institute oraz członkini Partii Zieloni.

Filip Malejewski, ojciec trzech córek, geograf z zawodu. Aktywny w działaniach na rzecz praw człowieka od 2015, obecnie skarbnik w Stowarzyszeniu Refugees Szczecin oraz członek zarządu zachodniopomorskiego oddziału Komitetu Obrony Demokracji.

Barbara Biskup, doktor nauk społecznych, edukatorka antydyskryminacyjna i trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet). Pracuje w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, gdzie zajmuje się organizowaniem spotkań dyskusyjnych i akcji prawnoczłowieczych (festiwal filmów dokumentalnych WATCH DOCS, happening One Billion Rising, Maraton Pisania Listów Amnesty International, Żywa Biblioteka, warsztaty międzykulturowe), a także koordynuje projekty wolontariatu europejskiego (Europejski Korpus Solidarności).

Nagranie szkolenia „Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu monitoringowego lub rzeczniczego”

1 marca 2021 zorganizowaliśmy kilkugodzinne szkolenie „Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu monitoringowego lub rzeczniczego – praktyczne wskazówki”. Udostępniamy nagranie w podziale na osiem części, gdzie każda jest poświęcona innemu zagadnieniu:

1. Co to są projekty sektorowe?
2. Projekt monitoringowy, projekt rzeczniczy – co to jest?
3. Kryteria formalne oceny wniosków
4. Główne elementy opisu projektu we wniosku
5. Potencjał wnioskodawcy i partnerów
6. Budżet projektu
7. Promocja projektu
8. Partnerstwa projektowe i rozwój instytucjonalny

Przypominamy, że na wnioski czekamy do 15 marca do godz. 12.00 w południe.

II konkurs na projekty tematyczne – wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych

Organizacjom, których wnioski przeszły do drugiego etapu serdecznie gratulujemy! Od 10 marca od godziny 12.00 możecie składać wnioski pełne. Czekamy na nie do 19 kwietnia do godziny 12.00 w południe.

Również dziś, od godziny 12.00 wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w konkursach na projekty realizowane poza Warszawą w ramach naszego „siostrzanego” programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW WSTĘPNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
3548 579 205 €962 627 828 €10,5-14

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
43629 860 265 €684 812 250 €11-13,67

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
852 289 542 €481 325 505 €7-13,5

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
1168 237 404 €443 266 936 €10-13,67

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
2005 029 722 €541 492 801 €10-14

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
34924 188 977 €564 082 102 €12-14

Dokumenty związane z konkursem (w tym wzory formularzy wniosków pełnych) znajdują się TUTAJ.

 

Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład

Webinarium prowadził Grzegorz Wiaderek z odpowiedzialnej za konkurs Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich, a gościem-praktykiem był Bartosz Pilitowski prezes Fundacji Court Watch Polska. Nagranie jest dostępne TUTAJ.

Przypominamy, że na wnioski w konkursie czekamy do 15 marca 2021 o 12.00 w południe. Wszystkie dokumenty konkursowe znajdziecie TUTAJ.

Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych – II konkurs na projekty tematyczne

Po ocenie merytorycznej przedstawimy listę tych organizacji, które zostaną zaproszone do złożenia wniosku pełnego. Będzie można je składać od 8 marca do 19 kwietnia 2021.

Wyniki oceny formalnej:
małe dotacje (plik XLS)
duże dotacje (plik XLS)

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków.

 

Ogłaszamy konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Dotację można otrzymać na  działania z zakresu monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów służących poprawie warunków działalności organizacji społecznych i ruchów obywatelskich. Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy, a wkład własny jest nieobowiązkowy.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami z Polski lub z zagranicy. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła także otrzymać dodatkową kwotę na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), czyli inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Pełny tekst „Zaproszenia do składania wniosków”, „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz inne związane z konkursem dokumenty, a także informacje o zaplanowanych szkoleniach online znajdują się TUTAJ.

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 maja 2021.

Ruszyły zapisy na konferencję otwierającą nowy program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdują się TUTAJ.

Wyniki konkursu na projekty sektorowe

Organizacjom, które otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Już dziś wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania mogą ubiegać się od dotację w dodatkowym konkursie sektorowym na działania monitoringowe lub rzecznicze, który zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu br.  Mogą również wziąć udział w trwającym właśnie II konkursie na projekty tematyczne, w którym wnioski wstępne przyjmowane są do 11 stycznia do 12.00 w południe. Przypominamy też, że w marcu konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kto otrzymał dotację w konkursie na projekty sektorowe? Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową.

LISTA WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ W KONKURSIE NA PROJEKTY SEKTOROWE – PLIK XLS

Dotacje na realizację projektów sektorowych otrzymały wszystkie organizacje, których wnioski w procesie oceny otrzymały powyżej 18 punktów. Spośród wniosków, które zdobyły 18 punktów, cztery uzyskały dofinansowanie, a jeden trafił na listę rezerwową.

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Nagrania – cykl webinariów informacyjnych o II konkursie na projekty tematyczne

Webinaria nt. poszczególnych obszarów wsparcia można zobaczyć TUTAJ.

Zachęcamy też do zapoznania się z ogólnym webinarium informacyjnym nt. II konkursu na projekty tematyczne.

Warto też zapoznać się z prezentacją z webinarium „Bez diagnozy ani rusz. Jak dobrze uzasadnić potrzebę działań w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy?”

Szukacie partnera zagranicznego do projektu? Warto obejrzeć webinaria nt. współpracy bilateralnej i regionalnej.

Cykl webinariów informacyjnych o II konkursie na projekty tematyczne

Uwaga! Przed wyborem szkoleń prosimy zapoznać się z ogólnym webinarium informacyjnym nt. całego Programu:

1) Webinarium o 3. Obszarze „Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie”, 10.12.2020 r., godz. 10-11.00 (z tłumaczeniem na Polski Język Migowy).
Zapisy przyjmujemy do 9.12 do godz. 16.00:
https://forms.gle/QJ3UV71TwCyVSV1z7

2) Webinarium o 2. Obszarze „Ochrona praw człowieka i równe traktowanie”, 14.12.2020 r., godz. 10-11.00
Zapisy przyjmujemy do 11.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/UBZK6kT6w5gdkHAc9

3) Webinarium o 1. Obszarze „Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne”, 15.12.2020 r., godz. 10-11.30
Zapisy przyjmujemy do 14.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/MBVziLQzZDbjzsSp9

4) Webinarium o 3. Obszarze „Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie”, 16.12.2020 r., godz. 17-18.00
Zapisy przyjmujemy do 15.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/Rq88AdwFnL9btecm9

5) Webinarium o 2. Obszarze „Ochrona praw człowieka i równe traktowanie”, 17.12.2020 r., godz. 17-18.00
Zapisy przyjmujemy do 15.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/26kkTUqMMELTvjLK6

6) Webinarium: Rozmowa mimo różnic. Czy program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy może w niej pomóc?
18.12.2020 r., godz. 15-16.30
Zapisy przyjmujemy do 16.12:
https://forms.gle/m6ZaW7yJwX2ByN848

7) Webinarium z Agatą Urbanik, prowadzącą Pogotowie Facylitacyjne: Bez diagnozy ani rusz. Jak dobrze uzasadnić potrzebę działań w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? (z tłumaczeniem na Polski Język Migowy)
21.12.2020 r., godz. 15-17.00
Zapisy przyjmujemy do 14.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/cEq2wvhwpc9Lyhvr5

Ocena formalna wniosków pełnych w konkursie na projekty sektorowe

Od jutra eksperci i ekspertki rozpoczną ocenę merytoryczną wniosków pełnych. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na początku stycznia 2021. r.

LISTA WNIOSKÓW PEŁNYCH (PROJEKTY SEKTOROWE) – PLIK XLS

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Program realizowany będzie w latach 2020-24 przez konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Program ma na celu trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dotację w następujących obszarach:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów dotacyjnych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

Oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na styczeń 2021 roku.

Profil Programu na Facebooku

Strona www Programu powstaje pod adresem: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

 

Wyniki oceny formalnej wniosków pełnych w konkursie na projekty tematyczne

W tym etapie konkursu wpłynęło 176 wniosków pełnych na duże dotacje i 174 wnioski na małe dotacje. Wszystkie z nich przeszły pozytywnie ocenę formalną.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS
LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy pod koniec października 2020.

Konkurs na projekty sektorowe – wyniki oceny formalnej

Spośród 395 złożonych wniosków 388 przeszło do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej, w tym jeden po złożonym odwołaniu. Sześć wniosków nie spełnia wymogów formalnych (w tym dwa po ponownej weryfikacji), a jeden został wycofany. Zachęcamy do sprawdzenia LISTY. Wyniki oceny ekspertów przekażemy do 25 sierpnia.

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu na projekty tematyczne

W przypadku, gdy najniższą ocenę uprawniającą do  przejścia do drugiego etapu otrzymało więcej projektów, wszystkie zostały zakwalifikowane do etapu wniosków pełnych, mimo przekroczenia 150% alokacji środków przeznaczonych na dotacje w pierwszym konkursie.

Organizacjom, których wnioski przeszły do drugiego etapu serdecznie gratulujemy! Już dziś, 15 czerwca od godziny 12.00  możecie składać wnioski pełne. Czekamy na nie do 10 sierpnia godziny 12.00 w południe.

Również dziś, od godziny 12.00 wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w drugim konkursie na projekty tematyczne. Termin składania wniosków wstępnych już w listopadzie!

A w nowym roku konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW WSTĘPNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
3137 538 805 €932 360 294,00 €10,5-15

 

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
39725 592 948,00 €735 030 157,00 €11-14,33

 

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały wszystkie złożone projekty, nawet te, które otrzymały tylko 3,5 z 15 możliwych punktów. Przypominamy, że na etapie wniosków pełnych do zakwalifikowania się do wsparcia z Programu konieczne będzie uzyskanie minimum połowy punktów możliwych do uzyskania.

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
531 362 284,00 €531 362 284,00 €3,5-12,5

 

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
1268 499 993,00 €453 139 582,00 €11,33-13,67

 

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
1694 043 641,00 €571 415 763,00 €11-14,5

 

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
25016 317 902,00 €644 349 936,00 €11,33-14

Brak wkładu własnego – uaktualnione dokumenty

Wszystkie dokumenty związane z konkursem dotacyjnym na projekty tematyczne znajdują się TUTAJ.

A dokumenty związane z konkursem dotacyjnym na projekty sektorowe można znaleźć TUTAJ.

 

 

Webinaria informacyjne i warsztat online dla Wnioskodawców nt. projektów sektorowych

Webinarium informacyjne nt. projektów sektorowych odbędzie się 27 maja, a 29 maja zapraszamy na szkolenie dot. współpracy partnerskiej. Z kolei 4 czerwca zaplanowaliśmy warsztat online dla Wnioskodawców. Więcej informacji, program spotkań i rejestracja są dostępne TUTAJ.

Rusza konkurs na projekty sektorowe

Dotacje można otrzymać na pięć typów działań:

Działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów, a korzyści realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego. O dotacje mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.

W konkursie można ubiegać się o dotacje na następujących warunkach:

Terminy składania wniosków:

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Pełny tekst „Zaproszenia do składania wniosków”, „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz wszystkie niezbędne dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na projekty sektorowe.

Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków – projekty sektorowe

Eksperci i ekspertki powinni spełniać następujące wymagania:

Do zadań ekspertów i ekspertek będzie należeć: ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych, udział w szkoleniach dotyczących oceny wniosków oraz udział w spotkaniu ekspertów/ekspertek  na etapie oceny wniosków pełnych.

Rekrutacja odbywa się poprzez rejestrację i wypełnienie ankiety dostępnej w internetowym systemie rekrutacji (od 16 kwietnia od godz. 12.00 do 5 maja).

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z informacjami na temat projektów sektorowych, dostępnymi na stronie programu. Zastrzegamy sobie prawo zadawania dodatkowych pytań i rozmowy z kandydatami i kandydatkami. Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło określająca zasady współpracy i wynagrodzenie, zgodnie z następującymi stawkami: wniosek wstępny – 100 zł brutto, wniosek pełny – 250 zł brutto. Powyższe stawki obejmują całkowite koszty wynagrodzenia za ocenę wniosków oraz udział w spotkaniach.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ekspertki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt
z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich
tel. 507 200 210 (w godz. 10.00 – 16.00)
[email protected]

Informujemy, że dla zapewnienie transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe ekspertów/ekspertek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko, krótka charakterystyka specjalizacji, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak znaleźć partnera do projektu z Liechetnsteinu?

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że wiele organizacji społecznych z Liechtensteinu (głównie w formie stowarzyszeń lub fundacji) będzie prawdopodobnie miało bardzo ograniczone możliwości udziału we współpracy międzynarodowej. Z jednej strony wynika to z działań organizacji społecznych, które zwykle ograniczają się tylko do terenu Liechtensteinu. Ma to również związek z tym, że wiele organizacji społecznych opiera się w dużym stopniu na wolontariacie. W związku z tym mają one bardzo małe możliwości współpracy międzynarodowej.

Organizacje społeczne mogą być zakładane jako stowarzyszenia w Liechtensteinie i jako takie zostają wpisane do rejestru handlowego. Nie wymagają one specjalnego uznania przez państwo. Każde stowarzyszenie w Liechtensteinie ma prawo do realizowania i reprezentowania swoich interesów. Obejmuje to uczestnictwo w procesie legislacyjnym w ramach konsultacji społecznych. Stowarzyszenia mogą również wywierać wpływ na prawodawstwo poprzez inicjowanie działań i referenda. Wiele stowarzyszeń, a więc również organizacji pozarządowych, jest wspieranych finansowo przez państwo i gminy.

Tradycyjnie, Liechtenstein jest krajem o żywej działalności stowarzyszeniowej. Działają tu m.in. stowarzyszenia sportowe, kulturalne czy zaangażowania społecznego. Rozwój sektora społeczeństwa obywatelskiego zaczął się od stowarzyszeń działających na wsiach.

Większość klubów i stowarzyszeń działa w obszarze sportu (np. Klub Alpejski ma największą liczbę członków – prawie 3000). Niektóre organizacje społeczne są aktywne w sektorze praw człowieka. Amnesty International (Liechtenstein) jest jednym z niewielu stowarzyszeń, które koncentrują się na prawach człowieka w ogóle. Inne stowarzyszenia zajmują się konkretnymi kwestiami praw człowieka, takimi jak prawa kobiet, osób LGBT+ czy cudzoziemców. W szczególności należy wspomnieć o organizacjach działających w dziedzinie praw kobiet, które są bardzo dobrze zorganizowane. Obecnie w Liechtenstein Women’s Network działa 17 różnych stowarzyszeń z Liechtensteinu.

W Liechtensteinie od 2004 r. stale wzrasta liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru handlowego. W 2017 r. zarejestrowano łącznie 326 stowarzyszeń; w 2004 r. było ich tylko 129. Jednakże rzeczywista liczba organizacji jest wyższa, ponieważ nie wszystkie z nich są wpisane do rejestru handlowego i w związku z tym objęte statystykami.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

▶️ www.llv.li/fil…/aaa/pdf-llv-aaa-common_core_dokument_deutsch (wersja niemiecka)
▶️ www.llv.li/files/aaa/coredoc2011_final-en.pdf (wersja angielska)
▶️ www.llv.li/files/aaa/statusbericht-menschenrechte-2018.pdf (informacja o prawach człowieka w Liechtensteinie)

Zarejestrowane stowarzyszenia można przeszukiwać w rejestrze handlowym ▶️ www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml.

A poniżej link do przeglądu stowarzyszeń w Liechtensteinie, w tym linki do ich stron internetowych: ▶️ www.welcome.li/index.php

Webinarium o współpracy dwustronnej – jest już nagranie

Dlaczego na Islandii organizacje społeczne postrzegane są jako ważny, wręcz niezbędny składnik demokracji? Co możne być trudne we współpracy z polskimi organizacjami dla Norwegów i Islandczyków? W jaki sposób objawia się naturalny i niewymuszony islandzki minimalizm? Ile kobiet stoi na czele norweskich partii politycznych? I wreszcie: gdzie i jak znaleźć partnera w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? O tym wszystkim dowiecie się oglądając film z webinarium o współpracy dwustronnej, które odbyło się 28 lutego o godzinie 14.00.

Webinarium możecie obejrzeć TUTAJ.

Webinarium informacyjne – nagranie już dostępne

Webinarium odbyło się 12 lutego 2020. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje nt. Programu – jakie działania będzie wspierał, jakie są zasady konkursu dotacyjnego, kto może się starać o dofinansowanie.

Program webinarium:
1. Informacje organizacyjne dotyczące programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (daty, kwoty, procedury)
2. Informacje dotyczące obszarów tematycznych, w których oferowane jest wsparcie

3. Informacje o dodatkowych kwotach dotacji na rozwój instytucjonalny i/lub współpracę z organizacjami z Państw-Darczyńców.

Kto prowadził?

Aleksandra Muzińska – dyrektorka finansowa programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. Stefana Batorego
 
Maria Jagaciak – koordynatorka Obszaru 1. w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 
Moderował
Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

 

Webinarium o współpracy dwustronnej

W webinarium, w charakterze ekspertów/ekspertek mających praktyczne doświadczenie realizacji projektów dwustronnych, wzięli udział:

• prof. Marta Bivand Erdal – dyrektorka ds. badań i profesor studiów nad migracjami w Instytucie Badań nad Pokojem w Oslo Peace Research Institute Oslo (PRIO)
• Leiv Igor Devold – polsko-norweski reżyser filmowy, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej
• Donata Honkowicz-Bukowska – nauczycielka języka polskiego, doradczyni edukacyjna i multikulturowa w szkołach podstawowych w Kópavogur na Islandii
• Alina Kula – współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian. W poprzedniej edycji programu Obywatele dla Demokracji zrealizowała projekt z islandzką organizacją.

Już wkrótce opublikujemy nagranie.

Uruchamiamy konkurs na projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR.

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 EUR,

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.

Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się w zakładce o Programie/rezultaty.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

Duże dotacje:

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie: https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.

Terminy składania wniosków:

Pełna treść „Zaproszenia do składania wniosków” oraz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/I konkurs na projekty tematyczne.

Webinarium informacyjne już 12 lutego

Program webinarium:
1. Informacje organizacyjne dotyczące programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (daty, kwoty, procedury)
2. Informacje dotyczące obszarów tematycznych, w których oferowane jest wsparcie
3. Informacje o dodatkowych kwotach dotacji na rozwój instytucjonalny i/lub współpracę z organizacjami z Państw-Darczyńców.

Plan godzinowy:
16:50 – krótka „rozgrzewka” wprowadzająca w działanie i funkcje pokoju webinaryjnego
17:00 – powitanie i poznanie się
17:05 – prezentacja
17:45 – sesja pytań i odpowiedzi
18:00 – zakończenie webinarium

Kto prowadzi?
Sylwia Sobiepan – dyrektorka programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. Stefana Batorego

Maria Jagaciak – koordynatorka obszaru nr 1 w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Moderator
Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

REJESTRACJA trwa do 10 lutego.

W czasie webinarium nie zapewniamy tłumaczenia na Polski Język Migowy. W późniejszym terminie udostępnimy nagranie uzupełnione o ww tłumaczenie i napisy w języku polskim.

Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków

 

Eksperci i ekspertki powinni spełniać następujące wymagania:

Do zadań ekspertów i ekspertek będzie należało: ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych, udział w trzech spotkaniach w trakcie każdego z konkursów, w tym w dwóch szkoleniach dotyczących oceny wniosków i jednym spotkaniu ekspertów/ek po ocenie wniosków pełnych.

Internetowy system rekrutacji

O wynikach rekrutacji poinformujemy do 2 marca 2020. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się szczególnie z informacjami na temat obszarów wsparcia, w ramach których składane będą wnioski. Operator zastrzega sobie prawo do spotkania/rozmowy z wykorzystaniem nowych technologii (np. Skype)  z kandydatami i kandydatkami. Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło określająca zasady pracy i wynagrodzenie, zgodnie z poniższymi stawkami:

Małe dotacje (do 25 000 EUR): wniosek wstępny – 55 zł brutto,  wniosek pełny – 210 zł brutto. Duże dotacje (do 62 500 EUR): wniosek wstępny – 70 zł brutto, wniosek pełny – 280 zł brutto. Powyższe stawki obejmują wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt:
– z Fundacją Batorego (Obszar 2. i 3.)
tel. (22) 536 02 00

[email protected]

– z Fundacją „Stocznia” (Obszar 1.)
tel. (22) 100 55 94
[email protected]

Informujemy, że dla zapewnienie transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe ekspertów/ek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko, krótka charakterystyka zawodowa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oficjalnie otwarty!

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Realizatorem programu jest  konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

– Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym, z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich  – powiedział Rzecznik praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.  – Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują:  grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i  grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy… – powiedziała Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu. – Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest  młodzież – dodała Zofia Komorowska z  Fundacji Stocznia.

Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną,  działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych,  prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy  standardów funkcjonowania instytucji publicznych  i jakości świadczonych przez nie usług.

– Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc.  – powiedziała Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie

Drugiego dnia oficjalnego otwarcia ponad osiemdziesiąt przedstawicielek i przedstawicieli organizacji z Polski, Islandii i Norwegii spotkało się w Warszawie, żeby rozmawiać o pomysłach na wspólne projekty.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym ruszy już na początku lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020.  W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Transmisja części plenarnej konferencji

Prezentacja o Programie 

Ulotka o Programie

Program konferencji

Uczestnicy konferencji:

 

Konferencja otwierająca program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Pierwszy dzień (środa, 8 stycznia) poświęcony będzie prezentacji programu, obszarów wsparcia i zasad ubiegania się o dotacje.

Drugiego dnia (czwartek, 9 stycznia)  organizujemy warsztaty sieciujące dla polskich, norweskich i islandzkich organizacji działających w podobnych obszarach, które chciałyby realizować projekty partnerskie.  Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Posłużą nawiązaniu kontaktów, wypracowaniu założeń projektów partnerskich oraz omówieniu zasad ubiegania się o ich finansowanie.

Formularz zgłoszeniowy  

Program konferencji  

Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2019. Potwierdzenie udziału w konferencji prześlemy do 3 stycznia 2020.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej organizacji. Zachęcamy do jak najwcześniejszej rejestracji!

Zdajemy sobie sprawę, że koszty związane z dojazdem mogą stanowić realną barierę i uniemożliwić wzięcie udziału w wydarzeniu. Dysponujemy pewną (niestety ograniczoną) pulą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów dojazdu i noclegu uczestników i uczestniczek spoza Warszawy. Jeśli mają Państwo możliwość pokrycia tych kosztów samodzielnie, bardzo o to prosimy – dzięki temu będziemy mogli ułatwić przyjazd na konferencję tym, dla których takie wsparcie jest konieczne.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Fundusz kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanym w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

 

 

Konsultacje programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zakończone

Wstępne wyniki konsultacji zostały zaprezentowane w trakcie głównego spotkania konsultacyjnego – 17 stycznia w Warszawie. Wzięło w nim udział ok. 70 osób ze zróżnicowanych organizacji społecznych, a także z samorządów i administracji publicznej. Po głównym wydarzeniu odbyły się także mniejsze spotkania tematyczne dla organizacji działających w obszarach wsparcia Programu. Obecnie, wraz z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzającym programami EOG dla społeczeństwa obywatelskiego w 20 krajach, prowadzimy przygotowania do uruchomienia Programu w Polsce.

Raport podsumowujący konsultacje Programu

Jak organizacje społeczne zmieniły Polskę

Od listopada 2013 do kwietnia 2016 zrealizowały 617 projektów w 773 miejscowościach. Na stronie poznaj.ngofund.org.pl można zobaczyć w jakie działania się angażowały i co się dzięki nim zmieniło. To może być świetna inspiracja do podjęcia działań w kolejnej edycji programu!

Rozpoczynamy konsultacje programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Gorąco zapraszamy do podzielania się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:

• jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
• jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
• jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.

Zebrane opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

W konsultacjach można wziąć udział:
• wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl
• zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line)
• zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania – zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmujemy do 10 stycznia 2019.

Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, współpracujących z organizacjami przedstawicieli świata nauki czy mediów.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

Znamy operatorów programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Oferta konsorcjum została najwyżej oceniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w imieniu Państw-Darczyńców: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii przez Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli zarządzające programami EOG dla społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusz Aktywni Obywatele jest jednym z jedenastu programów, które są prowadzone w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2019-2024 i jednym z dwóch skierowanych wyłącznie do organizacji społecznych. Jego budżet to 30 milionów euro.

Fundusz Aktywni Obywatele ma wspierać finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach uzgodnionych na szczeblu unijnym i w umowach międzyrządowych przez Państwa-Darczyńców: Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Należą do nich:
•    demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
•    prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
•    sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
•    równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
•    ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Ważnym elementem Funduszu będzie udzielanie wsparcia instytucjonalnego dla organizacji społecznych i tworzenie potencjału dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szczególna uwaga skupiona będzie na dotarciu organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów grantowych, oferty szkoleniowej i wsparcia infrastrukturalnego. Ważną grupą docelową Funduszu będzie młodzież.

Translate »
Content | Menu | Access panel