fbpx

Media dla demokracji – wyniki konkursu dotacyjnego

Łączna kwota dotacji jest sumą alokacji przewidzianej pierwotnie na konkurs Media dla demokracji (750 000 EUR) oraz środków niewykorzystanych w ramach konkursu na dotacje instytucjonalne (57 165 EUR). Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Lista dotacji – plik XLS

Dotacje można przeznaczyć na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizowały funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego.

Wśród projektów znalazł się Hub Dziennikarstwa Śledczego – program współpracy i wymiany między mediami lokalnymi a dziennikarzami śledczymi. To pomysł Fundacji Reporterów w odpowiedzi na spadek wolności prasy w Polsce i potrzebę wykształcenia nowego pokolenia kompetentnych, patrzących władzy na ręce dziennikarzy.

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych wraz z lokalnymi mediami wypracuje i wprowadzi nowy model dziennikarskiej kontroli procesu wyborczego na poziomie lokalnym. W ramach Akademii Audytora odbędą się szkolenia dla przedstawicieli i przedstawicielek mediów, powstanie też „e-Poradnik audytora wyborczego”.

Z kolei Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego planuje wzmocnienie standardów równościowych mediów w Polsce. Powstaną „Równościowe standardy pracy w redakcji”, a także szkolenia i poradnictwo dla dziennikarzy i dziennikarek zainteresowanych zwiększeniem widoczności grup mniejszościowych w debacie publicznej.

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych wesprze natomiast lokalne portale informacyjne – powstanie m.in. aplikacja usprawniająca komunikację pomiędzy redakcjami a użytkownikami serwisów. Internauci będą zachęcani do aktywnej dyskusji o sprawach ważnych dla lokalnych społeczności.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przeprowadzi monitoring w zakresie nadużywania działań prawnych przeciwko dziennikarzom i dziennikarkom (tzw. strategiczne działania prawne zmierzające do tłumienia debaty publicznej określane jako SLAPP), bezpieczeństwa dziennikarzy i dziennikarek oraz stronniczych działań organów regulacyjnych mających wpływ na system medialny. Powstaną raporty z każdego badanego obszaru, odbędą się też szkolenia dla osób pracujących w mediach.

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna planuje powołanie stałego Forum Mediów Non-profit będącego narzędziem rzecznictwa i rozwoju tego nurtu mediów w Polsce.

Grantobiorcom serdecznie gratulujemy. O postępach projektów będziemy informować na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Protokół z posiedzenia Komisji Programu – listy rezerwowe

Wrześniowe seminaria sieciujące dla Grantobiorców

W pierwszym ze spotkań w warszawskim Powsinie (26-27 września 2022) uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji, które realizują projekty na terenach wiejskich i w małych miejscowościach.

fot. Wojtek Radwański

Krótka relacja filmowa ze spotkania:

Film: Studio Layka

Film z wywiadami:

Film: Studio Layka

W tym samym tygodniu w podwarszawskim Pruszkowie odbyło się też spotkanie sieciujące dla samorzeczników z Obszaru 3. (28-29 września) oraz szkolenie dla organizacji rzeczniczych z Obszaru 2. (29-30 września).

fot. Wojtek Radwański

Krótka relacja filmowa ze spotkań:

Film: Studio Layka

Film z wywiadami:

Film: Studio Layka

 

 

Translate »
Content | Menu | Access panel