fbpx

Konkurs dotacyjny Mocniejszym głosem – wyniki

 

Lista dotacji – plik XLS

Dotacje przyznane w konkursie Mocniejszym głosem będą przeznaczone na upowszechnianie na terenie Polski produktów powstałych w ramach projektów finansowanych we wcześniejszych konkursach Programu. Tym razem chcemy wesprzeć skuteczne rozpowszechnienie informacji o produktach (np. zasobach stron www, poradnikach, scenariuszach warsztatów, metodach pracy), a także działania zwiększające szanse na to, by były wykorzystywane także w innych miejscach i przez inne organizacje lub instytucje.

Szczegóły dot. konkursu znajdziecie TUTAJ.

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt z zespołem Fundacji Stocznia. Można to zrobić mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (+48 500 142 994).

Konkurs Mocniejszym głosem – konkurs na upowszechnianie produktów

Dotacje przyznane w konkursie Mocniejszym głosem będą przeznaczone na upowszechnianie na terenie Polski produktów powstałych w ramach projektów finansowanych we wcześniejszych konkursach Programu. Tym razem chcemy wesprzeć skuteczne rozpowszechnienie informacji o produktach (np. zasobach stron www, poradnikach, scenariuszach warsztatów, metodach pracy), a także działania zwiększające szanse na to, by były wykorzystywane także w innych miejscach i przez inne organizacje lub instytucje.

Wnioski można składać od 8 stycznia 2024 r. (od godziny 12.00 w południe) do 22 stycznia 2024 r. (do godziny 12.00 w południe) w Internetowym Systemie Wniosków. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 13 lutego 2024.

W konkursie można otrzymać dotacje od 5000 do 10 000 EUR, wkład własny jest nieobowiązkowy. Projekty mogą trwać maksymalnie od 13 lutego do 30 kwietnia 2024.

Szczegóły dot. konkursu znajdziecie TUTAJ.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze ubieganiem się o dotację prosimy o kontakt z zespołem Fundacji Stocznia, która odpowiada za organizację konkursu. Można to zrobić mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (+48 500 142 994).

Działania w małych społecznościach – spotkanie we Wrocławiu

W warsztacie wzięli udział udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji: Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, Stowarzyszenie Okiem Kobiety, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego, Fundacja w Krajobrazie, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem , Warsztat Terapii Zajęciowej Śrem, Fundacja Pięknolesie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja.

Dziękujemy Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego za współorganizację!

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania inspirujących opowieści uczestniczek i uczestników spotkania:

film i zdjęcia: Skill Media

CSOs at the forefront of refugees support – relacja z konferencji

Uczestnicy i uczestniczki konferencji “CSOs at the forefront of refugees support – common challenges and solutions” reprezentowali kilkadziesiąt organizacji działających na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.

Podczas otwarcia byli z nami Ambasadorowie Norwegii i Islandii, Øystein Bø oraz Hannes Heimisson, a także przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Kevin J. Allen.

Konferencja stanowiła przestrzeń do dzielenia się dobrymi praktykami związanymi z integracją, wzmacnianiem osób z doświadczeniem uchodźstwa i osób ze społeczności przyjmujących oraz budowaniem międzysektorowych partnerstw. Pojawiły się także tematy związane z rzecznictwem, współpracą z wolontariuszami, prowadzeniem badań, a także z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu. Uczestnicy i uczestniczki wymieniali się również doświadczeniami z granicy, obozów czy pracy z osobami narażonymi na dyskryminację krzyżową.

Ostatniego dnia odbyły się wizyty studyjne w Warszawskiej Szkole Ukraińskiej, Fundacji Ocalenie oraz Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

Konferencja “CSOs at the forefront of refugees support – common challenges and solutions” to inicjatywa regionalna, realizowana przez nasz siostrzany program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny we współpracy z nami i z operatorami Funduszu z Chorwacji, Grecji, Litwy i Rumunii.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

fot. Karolina Szczepocka

„Voice&Vote – wznieśmy się ponad konsultacje społeczne” – relacja

Dyskutowaliśmy w gronie osób z aż 9 krajów! W temat wprowadzili nas Kuba Wygnański z Fundacji Stocznia oraz Ieva Cesnulaityte z Democracy Next, która opowiedziała, jak wiele takich procesów zostało już zrealizowanych na świecie i jak ważne są dla stawiania czoła społecznym wyzwaniom i polaryzacji. Poznaliśmy też przykłady zrealizowanych procesów (paneli obywatelskich) m.in. z Węgier, Polski i Słowacji.

Spotkanie jest częścią inicjatywy regionalnej „Voice&Vote. Wznieśmy się ponad konsultacje społeczne” w naszym Programie, a zorganizowała je Fundacja Stocznia.

fot. Wojciech Radwański

Laboratorium Senioralne w Krakowie

W warsztacie wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji: Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO, Fundacja Okno na Wschód, Fundacja Między Sztuką a Terapią, Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem, Stowarzyszenie Zielona Grupa, Fundacja Ktoś, Stowarzyszenie Bez Barier, Fundacja Aeris Futuro, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Fundacja Mapa Pasji, Stowarzyszenie KAS Kombinat Aktywności Społecznej, Stowarzyszenie Retina AMD Polska.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania inspirujących opowieści uczestniczek spotkania:


fot. Tomasz Markowski

Międzynarodowe seminarium o fundraisingu w Europie Środkowo-Wschodniej

Podczas dwudniowego seminarium uczestnicy i uczestniczki rozmawiali  o tym, z jakich badań korzystać po to, aby przyjrzeć się kondycji filantropii i fundraisingu w krajach byłego bloku wschodniego i poznawano przykłady udanych kampanii, których celem było pozyskanie środków na cele nieoczywiste, np. wsparcie mniejszości, czy obronę praworządności. Dyskutowali także o tym czy, i z jakich doświadczeń warto skorzystać, jeśli chodzi o rozwinięty rynek fundraisingu brytyjskiego.

Ważną częścią edukacyjnego wydarzenia była przestrzeń na wymianę doświadczeń. Podczas pracy w grupach budowano alternatywne scenariusze rozwoju fundraisingu w naszej części Europy. Zastanawiano się też nad tym, jakie są największe zagrożenia i bariery związane z rozwojem filantropii oraz jakie działania rzecznicze należy podjąć, aby na nie odpowiedzieć. Odbyły się też dyskusje na temat jakości usług oferowanych organizacjom w ramach fundraisingowych szkoleń i konsultacji.

Zarejestrowane podczas seminarium wystąpienia: Richarda Docwray z agencji ChangeStar (Wielka Brytaniia), Eduarda Marčka ze Słowackiego Centrum Fundraisingu, Mariny Škrabalo z chorwackiej organizacji Solidarna, Giedrė Šopaitė-Šilinskienė z litewskiej agencji Fundraising@LT, Zorana Grozdanova z chorwackiego Centrum na rzecz Kultury Dialogu, Jana Gregoraza z czeskiej organizacji Svět Neziskovek oraz Marianny Warteckiej z Fundacji Ocalenie, będą opublikowane na e-learnignowej platformie FAOO kursodrom.pl oraz w kanale YouTube organizacji.

CEE Fundraising 2023. Sharing Experience – Expert seminar on fundraising capacity building zostało zorganizowane przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich we współpracy z chorwackimi organizacjami SMART i Solidarna, jako tzw. inicjatywa regionalna w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza, w siedzibie Fundacji Batorego.

fot. Maciej Jaźwiecki, Anna Liminowicz

„Voice&Vote – wznieśmy się ponad konsultacje społeczne” – zaproszenie

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do Grantobiorców z Państw Beneficjentów programu Aktywni Obywatele, ale także do wszystkich zainteresowanych tematem. W ramach inicjatywy planujemy: webinar (już 29 czerwca!), desk research i dwudniowe wydarzenie na żywo (w październiku) dla organizacji, które zajmują się tego typu procesami partycypacyjnymi.

Szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ.

Wyniki naboru na inicjatywy dwustronne i regionalne

Aktualizacja wyników – 23 czerwca 2023:

Dziękujemy za cierpliwość w oczekiwaniu na ostateczne wyniki dogrywki w ramach naboru wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i spieszymy z radosną informacją.

Otóż Komisja Konkursowa składająca się z osób opiekujących się dofinansowanymi w ramach Programu projektami podjęła decyzję, że wszystkie wnioski zakwalifikowane do dogrywki otrzymają dofinansowanie. Gratulujemy! Poziom był bardzo wyrównany, a wnioski podejmowały na tyle różne tematy, że bardzo trudno byłoby wybrać tylko 1 z nich. Zatem dofinansowanie otrzymują także:


Decyzją Komisji składającej się z osób opiekujących się projektami dofinansowanymi w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, inicjatywami, które uzyskały wsparcie są:

Inicjatywy, które zostały zaproszone do poprawienia i ponownego złożenia wniosku i zostaną poddane ponownej ocenie, to:

Inicjatywy, które nie uzyskały wsparcia:

Decyzja Komisji wynika z ograniczenia środków przeznaczonych na inicjatywy dwustronne i regionalne oraz dużej konkurencji w 3. turze wśród zaproponowanych inicjatyw (łącznie 16 wniosków na 6 inicjatyw pozostałych do wsparcia). Wszystkim osobom, które przesłały swoje wnioski – niezależnie od decyzji Komisji – życzymy powodzenia w realizacji pomysłów w wymiarze międzynarodowym!

Spotkanie dla Grantobiorców w ramach działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego

Dwudniowy warsztat w Pruszkowie, w trakcie którego Grantobiorcy mieli możliwość wymienić się doświadczeniami na temat etycznej strony funkcjonowania organizacji, prowadziła Katarzyna Sadło. Uczestnicy spotkania mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę o tym jak działać jawnie, przejrzyście i odpowiedzialnie oraz jak przełożyć deklarowane wartości na konkretne działania.

W  warsztacie uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki: Stowarzyszenia Okiem Kobiety, Stowarzyszenia Kobieta na PLUS, Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW, Fundacji „Jesteśmy Dla Was”, Fundacji Otwarta Przestrzeń, Stowarzyszenia Pomysł na Józefosław, Stowarzyszenia Bez Barier, Fundacji Ktoś, Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Tygiel, Fundacji Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Fundacji Strefa Innowacji, Fundacji Akcja Demokracja, Fundacji Nam Zależy, Fundacji Vis Maior, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Komitet Obrony Demokracji.

Wyniki naboru wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne

Do tej pory wybraliśmy cztery inicjatywy spośród siedmiu złożonych wniosków. Są to:

Gratulujemy!

Przypominamy, że termin naboru wniosków upływa 30 kwietnia 2023, a szczegóły możecie znaleźć TUTAJ. Wyniki ostatniej tury naboru ogłosimy na naszej stronie www 29 maja 2023.

Zachęcamy też do obejrzenia webinarium informacyjnego.

Spotkanie dla Grantobiorców w konkursach na projekty sektorowe

Pierwszego dnia wzięli udział w szkoleniu „Skuteczna komunikacja w fundraisingu online”, które poprowadził Michał Serwiński. Drugiego dnia odbyły się prezentacje projektów, wykład Fundacji Panoptykon nt. cyberbezpieczeństwa organizacji, sesje pracy w grupach i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji działań.

Spotkanie zorganizowała Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, a uczestniczyły w nim osoby reprezentujące organizacje: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Okno na Wschód, Koło Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach”, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Grupa Zagranica, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Krakowski Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila, Fundacja Court Watch Polska, BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, Stowarzyszenie Centrum PISOP, Stowarzyszenie Euro-Concret, Fundacja trzeci.org, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, Szkoła Liderów, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Fundacja Pole Dialogu.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania inspirujących opowieści naszych Grantobiorców:

 

fot. Wojtek Radwański

Obywatelskie zaangażowanie młodzieży – wizyta studyjna na Islandii

W dniach 21-26.05.2023 wraz z naszym siostrzanym programem Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz Islandzkim Punktem Kontaktowym (prowadzonym przez Icelantic Human Right Centre) organizujemy wizytę studyjną na Islandię na temat obywatelskiego zaangażowania młodzieży. 

Ta wizyta studyjna jest dla Ciebie, jeśli: 

Organizatorzy wizyty (programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny) zapewniają wszelkie koszty podróży (lot Warszawa-Keflavik oraz transport/zwrot kosztów dojazdu na lotnisko w Warszawie i powrót z niej do miejsca zamieszkania, a także wszelkie koszty pobytu (nocleg, wyżywienie, transport lokalny) oraz tłumaczenie z języka angielskiego i na język angielski (a zatem nie jest wymagana jego znajomość), a także ubezpieczenie podróżne. 

Żeby wziąć udział w wizycie trzeba wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się pod poniższym linkiem najpóźniej do 16 kwietnia 2023.  

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy po jednej osobie z organizacji.

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorką ds. współpracy dwustronnej i regionalnej: Anną Fedas ([email protected], nr tel. +48 22 536 02 41). 

Młodzi Norwegowie i Norweżki w Polsce

W ramach wizyty odbyły się m.in. warsztaty taneczne i kulinarne w krakowskiej Fundacji Zustricz, ale także poruszająca lekcja historii w Muzeum Żydowskim Oshpitzin i wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Fot. Tomasz Markowski

Fot. Tomasz Markowski

Życzenia Wielkanocne

Wizyta studyjna w Liechtensteinie nt. praw kobiet

Do udziału w wizycie zapraszamy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką praw kobiet w polityce (zarówno lokalnej jak i krajowej), w szeroko rozumianej sferze publicznej i w pamięci zbiorowej danej społeczności, na rynku pracy, w obszarze praw reprodukcyjnych i decydowania o własnym ciele.  

Wizyta odbędzie się w dniach 28.06-1.07 2023 i będzie składała się z serii spotkań z osobami reprezentującymi organizacje społeczne oraz instytucje publiczne z Liechtensteinu, m.in. z: 

Wizyta studyjna jest organizowana wspólnie przez programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny we współpracy z Przedstawicielstwem Księstwa Liechtenstein na Unię Europejską. Organizatorzy pokrywają wszelkie koszty związane z uczestnictwem w wizycie, w tym koszty podróży, zakwaterowania, tłumaczenia symultanicznego z języka niemieckiego, wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego. 

Aby wziąć udział w wizycie należy wypełnić najpóźniej do 29 marca 2023 roku formularz rekrutacyjny znajdujący się TUTAJ. Zapraszamy po jednej osobie z organizacji.

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorkami współpracy dwustronnej i regionalnej: 

Więcej o sytuacji praw kobiet w Liechtensteinie można przeczytać w poniższych publikacjach oraz dowiedzieć się z nagrania webinarium nt. praw kobiet w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Czechach, które odbyło się 8 grudnia 2020. 

Liechtenstein w liczbach: 

https://www.statistikportal.li/de/uebersichten-indikatoren/liechtenstein-in-figures 

Podstawowe informacje o Liechtensteinie: 

https://www.liechtenstein.li/en (tourism website) 

https://www.regierung.li/default.aspx?lang=en (government’s website) 

Prawa kobiet i sektor obywatelski w Liechtensteinie: 

Inicjatywy dwustronne i regionalne – nagranie webinarium

Osobami prezentującymi były:

Webinarium poprowadziła Bogna Mrozowska – członkini zespołu komunikacyjnego Programu, pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Do pobrania:

 

Oświadczenie Fundacji Batorego

W związku z fałszywymi informacjami i godzącymi w dobre imię Fundacji insynuacjami sformułowanymi w materiałach nadawanych przez Telewizję Polską w dniu 15 i 16 lutego, w tym m.in. w głównym wydaniu Wiadomości TVP 1 – 16.02.2023 (godz. 19.30), w paśmie Serwis Info TVP Info – 16.02.2023 (godz. 11.47) oraz w programie Panorama TVP2 – 16.02.2023 (godz. 18.00) na temat prowadzonego przez nas programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oświadczamy co następuje:

1)  Celem Programu zaplanowanego na lata 2019-2024 jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

2) Program w swoim działaniu kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanym w Traktacie Europejskim, podpisanym przez Polskę jako członka UE, tj. poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

3) Program działa w oparciu o zasady uzgodnione przez wszystkie kraje europejskie, w tym Polskę, z Państwami-Darczyńcami (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), a także przyjęte przez rząd polski w grudniu 2017 roku Memorandum określające priorytetowe obszary wsparcia oraz uzgodnione przez rząd polski z Państwami-Darczyńcami zasady wyboru operatora Programu w Polsce.

4)  Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami Program wspiera organizacje społeczne działające na rzecz:

5) Wsparcie udzielane było w ramach otwartych konkursów dotacyjnych, w których o dofinansowanie ubiegać się mogły wszystkie organizacje spełniające kryteria formalne zapisane w dokumentach programowych, m.in.: 12 miesięczny okres funkcjonowania, niezależność od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych, działanie na rzecz dobra publicznego (patrz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”).

6) Procedura oceny wniosków w Programie, zgodnie z zasadami uzgodnionymi z Darczyńcami, była trzyetapowa. W pierwszym etapie wnioski zgłoszone w konkursach dotacyjnych oceniali eksperci zewnętrzni wybrani w otwartym naborze zgłoszeń w oparciu o kompetencje dotyczące obszarów wsparcia. Każdy wniosek oceniany był niezależnie przez trzech ekspertów/ki. Wśród oceniających znalazły się zarówno osoby, które na co dzień pracują w organizacjach społecznych, jaki i akademicy, urzędnicy administracji publicznej czy inni specjaliści posiadający wiedzę ekspercką w danym temacie. Eksperci/tki podpisywali deklarację bezstronności i nie oceniali wniosków organizacji, z którymi są w jakikolwiek sposób związani. W proces oceny zaangażowanych było 158 ekspertów/ek. Ich lista dostępna jest na stronie Programu: https://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/eksperci-i-komisje/.

Na podstawie oceny ekspertów/ek tworzona była lista rankingowa wniosków rekomendowanych do wsparcia, która przedstawiana była Komisji Konkursowej składającej się z trzech osób reprezentujących Operatora Programu oraz dwojga zewnętrznych ekspertów/ek. Rolą Komisji Konkursowej był przegląd i ocena listy rankingowej stworzonej na podstawie ocen ekspertów i ekspertek oraz przedstawienie swoich rekomendacji Komisji Programu. Komisja Konkursowa mogła zmienić listę utworzoną na podstawie ocen ekspertów, a decyzja ta wraz z uzasadnieniem odnotowana była w protokole z jej posiedzenia. Na posiedzenia Komisji Konkursowej zapraszani byli w roli obserwatorów/ek przedstawiciele/ki: Biura Mechanizmów Finansowych z Brukseli, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajowego Punktu Kontaktowego), Ambasady Królestwa Norwegii oraz Operatora programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zadaniem Komisji Programu, składającej się z trzech przedstawicieli konsorcjum, było podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji na podstawie listy wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji przez Komisję Konkursową. Komisja Programu sprawdzała, czy w procesie oceny wniosków dochowane zostały procedury Programu. W efekcie tej oceny mogła zarekomendować zmniejszenie dotacji w przypadku wniosków, które zawierały działania wykluczone, koszty niekwalifikowalne lub których budżety są znacząco zawyżone, a także zwiększyć alokacje na małe i duże dotacje, czy alokacje przeznaczone na poszczególne obszary lub na następny konkurs. Decyzje Komisji odnotowane w protokołach z ich posiedzeń publikowane były wraz z wynikami każdego konkursu.

Szczegóły dotyczące procedury oceny wniosków znajdują się w „Podręcznikach dla Wnioskodawców i Grantobiorców” przygotowanych oddzielnie dla każdego konkursu.

7) W latach 2020-24 w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przeprowadzonych zostało sześć konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych. W ich efekcie przyznaliśmy 507 dotacji na kwotę ponad 29 mln EUR, w tym: 195 na działania w obszarze aktywności obywatelskiej, 117 na ochronę praw człowieka i równe traktowanie, 127 na wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, 37 na wsparcie sektora obywatelskiego oraz 23 dotacje instytucjonalne i 8 dotacji w konkursie Media dla demokracji.

Wśród organizacji, które otrzymały wsparcie są  zarówno te z dużych miast (Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk) jak i z małych miejscowości i obszarów wiejskich, np. z  Wieldządza, Łężyn, Milanówka, Jodłówki, Koszanowa, Podmokli Małych, Straszęcina, Polanki Hallera, Gródka nad Dunajcem, Niewiesza, Kurzętnika, Sudołu, Krzesławic, Przemkowa.

Organizacje, które otrzymały dotacje w Programie zrealizowały lub realizują projekty wspierające m.in. osoby z niepełnosprawnościami, uchodźców i uchodźczynie, migrantów i migrantki, osoby dorosłe i dzieci doświadczające przemocy, osoby w kryzysie bezdomności, osoby w kryzysie psychicznym, dzieci i młodzież, osoby dorosłe i dzieci chorujące onkologicznie, seniorów i seniorki.

Wśród finansowanych w Programie działań można znaleźć np. warsztaty przyrodnicze dla dzieci, przygotowanie poradnika dla rodziców dzieci z chorobą nowotworową, cykl warsztatów i szkoleń promujących karmienie dzieci mlekiem matki, zbudowanie regionalnej sieci pomocy dla kobiet doświadczających przemocy, stworzenie miejsc spotkań mieszkańców w kilku gminach wiejskich, przygotowanie grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną do pełnienia funkcji eko-edukatorów w przedszkolach i szkołach, wspólne spotkania seniorów i seniorek z migrantami i migrantami, stworzenie centrum usług transportowych dla seniorów pozbawionych dostępu do komunikacji publicznej, monitoring dostępności polskich plaż dla osób z niepełnosprawnościami, opracowanie programu edukacji politycznej młodych kobiet w Polsce, organizację grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w dziewięciu miastach w woj. śląskim, przeprowadzenie pilotażowego programu edukacyjnego dla młodzieżowych liderów i osób pracujących z młodzieżą w Ochotniczych Strażach Pożarnych, wypracowanie mechanizmów podnoszących standardy działania organizacji ratujących żywność, organizację Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO. To tylko mały wycinek z setek podjętych przez Grantobiorców inicjatyw.

Wśród organizacji, które otrzymały wsparcie w obszarze aktywności obywatelskiej znalazły się m.in.: Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica, Fundacja Rodzic w mieście, Fundacja Dzieci w Naturę, Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin”, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS z Lublina.

W obszarze ochrony praw człowieka i równego traktowania poza wymienionymi przez TVP organizacjami działającymi na rzecz praw osób LGBT, są np. Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży z Goleniowa, Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik ze Skórzewa, Stowarzyszenie Kobiet Lasu z Katowic, Fundacja Court Watch Polska, Fundacja Rodzić po Ludzku, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Wśród organizacji prowadzących działania na rzecz wzmocnienia grup narażonych na wykluczenie są np. Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia ze Skarżyska-Kamiennej, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Fundacja OmeaLife – Rak piersi nie ogranicza z Gdańska, Śremskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trójka, Stowarzyszenie Piękne Anioły, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Fundacja Gajusz.

W konkursie Media dla demokracji wsparliśmy organizacje: Fundacja Reporterów, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, Fundacja Tygodnika Powszechnego, Stowarzyszenie im. Brzozowskiego.

Działania mające na celu wsparcie sektora obywatelskiego prowadzą m.in. Federacja Polskich Banków Żywności, Stowarzyszenie Teraz MY ze Starych Jabłonek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Darczyńców w Polsce, Stowarzyszenie Lepszy Świat, Fundacja Okno Na Wschód.

A wśród 23 organizacji, które otrzymały dotacje instytucjonalne są m.in. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Ocalenie, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundacja Court Watch Polska.

Opisy wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie w Programie znaleźć można w naszej wyszukiwarce pogrupowane po blisko 100 różnych kategoriach: https://aktywniobywatele.org.pl/projekty/

Na koniec – Fundacja Batorego domagać się będzie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w emitowanych materiałach oraz przeprosin za naruszenie dóbr osobistych i wprowadzenie w błąd widzów TVP. Wsparcia w ochronie dobrego imienia udzielać będziemy naszym pracownikom/czkom, współpracownikom/czkom i ekspertom/kom oraz Grantobiorcom Programu.

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Programie

Przedstawiamy Politykę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla organizacji korzystających ze wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, którą opracowaliśmy  w trosce o realizację działań finansowanych ze środków Programu zgodnie z zasadami i wartościami, na jakich się on opiera. Zasady te zobowiązują organizacje korzystające ze wsparcia w Programie do poszanowania godności ludzkiej, przestrzegania i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, równego traktowania.

Niniejsza Polityka daje możliwość organizacjom, w stosunku do których – podczas realizacji działań prowadzonych przy wsparciu ze środków Programu – sformułowany został zarzut stosowania dyskryminacji bądź mobbingu, poddania się procedurze wyjaśniającej, pozwalającej na zbadanie sprawy przez bezstronną komisję ekspercką, a w przypadku potwierdzenia zarzutu, wdrożenia wydanych przez komisję rekomendacji działań naprawczych.

Polityka została przyjęta na okres realizacji Programu, czyli do 31 grudnia 2024.

Więcej informacji i tekst Polityki znajdziecie TUTAJ.

Ruszył nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne

Zapraszamy do składania wniosków na międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z:

Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą w tym czasie podejmowane trzykrotnie, chyba że środki zostaną wcześniej wyczerpane.

Na co można pozyskać środki?

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie:

Finansowanie inicjatywy może wynosić:

Inicjatywa (w tym jej przygotowanie i ewaluacja) może trwać od 1 do 6 miesięcy. Wszystkie działania powinny zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2024 r.

Składanie wniosków

O dofinansowanie inicjatyw dwustronnych i regionalnych mogą starać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy.

Nabór jest organizowany przez Operatorów dwóch Programów (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), ale jedna organizacja może złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie inicjatywy tylko w ramach jednego z nich:

Uwaga! Wniosek w ramach tego naboru może być złożony wyłącznie w języku angielskim.

Webinarium informacyjne

Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym, które odbędzie się 9 lutego 2023 (czwartek) o 11:00. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Dokumenty konkursowe

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach i zakładce inicjatywy dwustronne i regionalne:

Zaproszenie do składania wniosków (wersja PL)

Zaproszenie do składania wniosków / Call for proposals (EN version)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór karty wniosku o dofinansowanie

Kontakt

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorkami współpracy dwustronnej i regionalnej:

 

Webinarium informacyjne: Inicjatywy dwustronne i regionalne

W ramach naboru organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń. Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia br. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą podejmowane trzykrotnie, chyba że środki przeznaczone na inicjatywy zostaną wcześniej wyczerpane. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Podczas webinarium:

 1. przedstawimy ogólne założenia i zasady naboru;
 2. wyjaśnimy, jakiego typu działania mogą zostać sfinansowane w ramach naboru;
 3. pokażemy ciekawy przykład międzynarodowego stażu w środowisku pozarządowym.

Odpowiemy też na zadane na czacie pytania związane z tematyką spotkania.

Zarejestruj się już teraz!

Osobami prezentującymi będą:

Życzenia świąteczne

Wyszukiwarka projektów

Zachęcamy do skorzystania z naszego nowego narzędzia na stronie – wyszukiwarki projektów. Cały czas nad nią pracujemy i będziemy na bieżąco udoskonalać.

Media dla demokracji – wyniki konkursu dotacyjnego

Łączna kwota dotacji jest sumą alokacji przewidzianej pierwotnie na konkurs Media dla demokracji (750 000 EUR) oraz środków niewykorzystanych w ramach konkursu na dotacje instytucjonalne (57 165 EUR). Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Lista dotacji – plik XLS

Dotacje można przeznaczyć na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizowały funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego.

Wśród projektów znalazł się Hub Dziennikarstwa Śledczego – program współpracy i wymiany między mediami lokalnymi a dziennikarzami śledczymi. To pomysł Fundacji Reporterów w odpowiedzi na spadek wolności prasy w Polsce i potrzebę wykształcenia nowego pokolenia kompetentnych, patrzących władzy na ręce dziennikarzy.

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych wraz z lokalnymi mediami wypracuje i wprowadzi nowy model dziennikarskiej kontroli procesu wyborczego na poziomie lokalnym. W ramach Akademii Audytora odbędą się szkolenia dla przedstawicieli i przedstawicielek mediów, powstanie też „e-Poradnik audytora wyborczego”.

Z kolei Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego planuje wzmocnienie standardów równościowych mediów w Polsce. Powstaną „Równościowe standardy pracy w redakcji”, a także szkolenia i poradnictwo dla dziennikarzy i dziennikarek zainteresowanych zwiększeniem widoczności grup mniejszościowych w debacie publicznej.

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych wesprze natomiast lokalne portale informacyjne – powstanie m.in. aplikacja usprawniająca komunikację pomiędzy redakcjami a użytkownikami serwisów. Internauci będą zachęcani do aktywnej dyskusji o sprawach ważnych dla lokalnych społeczności.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przeprowadzi monitoring w zakresie nadużywania działań prawnych przeciwko dziennikarzom i dziennikarkom (tzw. strategiczne działania prawne zmierzające do tłumienia debaty publicznej określane jako SLAPP), bezpieczeństwa dziennikarzy i dziennikarek oraz stronniczych działań organów regulacyjnych mających wpływ na system medialny. Powstaną raporty z każdego badanego obszaru, odbędą się też szkolenia dla osób pracujących w mediach.

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna planuje powołanie stałego Forum Mediów Non-profit będącego narzędziem rzecznictwa i rozwoju tego nurtu mediów w Polsce.

Grantobiorcom serdecznie gratulujemy. O postępach projektów będziemy informować na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Protokół z posiedzenia Komisji Programu – listy rezerwowe

Aktywny Cykl Szkoleniowy dla Grantobiorców – webinaria i materiały

 

RODO w praktyce działania organizacji społecznych – materiały

RODO w praktyce działania organizacji społecznych – materiały

Webinarium nt. języka włączajacego

Webinarium nt. storytellingu

Zestaw materiałów na temat ewaluacji w projektach

Ewaluacja w projektach – zestaw materiałów

Wrześniowe seminaria sieciujące dla Grantobiorców

W pierwszym ze spotkań w warszawskim Powsinie (26-27 września 2022) uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji, które realizują projekty na terenach wiejskich i w małych miejscowościach.

fot. Wojtek Radwański

Krótka relacja filmowa ze spotkania:

Film: Studio Layka

Film z wywiadami:

Film: Studio Layka

W tym samym tygodniu w podwarszawskim Pruszkowie odbyło się też spotkanie sieciujące dla samorzeczników z Obszaru 3. (28-29 września) oraz szkolenie dla organizacji rzeczniczych z Obszaru 2. (29-30 września).

fot. Wojtek Radwański

Krótka relacja filmowa ze spotkań:

Film: Studio Layka

Film z wywiadami:

Film: Studio Layka

 

 

Konkurs Media dla demokracji – wyniki oceny formalnej

 

Spośród 37 wniosków 36 przeszło pozytywnie ocenę formalną i trafi do oceny merytorycznej.

Lista wniosków – ocena formalna (plik XLS)

Spośród 36 wnioskujących organizacji, który wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną dziewięć zostało zaproszonych do kolejnego etapu oceny, czyli rozmów z ekspertami i ekspertkami. Zgodnie z zasadami konkursu do spotkań kwalifikują się najwyżej ocenione wnioski, których łączna wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 150% alokacji planowanej na konkurs.

Lista wniosków – organizacje zakwalifikowane do rozmów (plik XLS)

Wyniki konkursu wraz z listą dotacji opublikujemy do końca października 2022.

Poszukujemy koordynatora/ki ds. finansów

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ.

Wizyta młodych aktywistów i aktywistek z Norwegii w Polsce

Młodzież z Norwegii to ambasadorowie i ambasadorki kampanii No hate speech/Stopp hatprat. Młode osoby z Polski reprezentowały projekt Akademia EkoAsów realizowany w naszym Programie przez Fundację Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy oraz projekt Generation Change, który koordynuje Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Krytyka Polityczna).
Po wiosennej wizycie młodzi ludzie spotkali się w lipcu na obozie dla aktywnej młodzieży w Norwegii organizowanym przez organizację Redd Barna i już planują kolejne inicjatywy!
Spotkanie odbyło się w ramach współpracy dwustronnej w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
fot. Krzysztof Pacholak

Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków w konkursie Media dla demokracji

W konkursie Media dla demokracji przyznamy dotacje na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny mogły realizować funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego. Więcej informacji o konkursie znajdziecie TUTAJ.

Szukamy osób, które:

Szczegółowe informacje nt. naboru ekspertów i ekspertek w konkursie wraz z zakresem obowiązków i warunkami współpracy znajdują się w ogłoszeniu.

Prosimy także o zapoznanie się z deklaracją bezstronności i formularzem zgłoszeniowym.

 

 

 

Konkurs Media dla demokracji – nagranie webinarium

Spotkanie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Przypominamy, że dotacje przyznane w konkursie będą przeznaczone na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny mogły realizować funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania wniosków i Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami konkursu.

Wszystkie dokumenty konkursowe znajdują się TUTAJ.

Wnioski można składać do 5 września (do 12.00 w południe).

Kampanie reklamowe w mediach społecznościowych – nagranie webinarium

O kampaniach reklamowych w Internecie opowiedział ekspert cyfrowego świata – Marcin Żukowski, założyciel Nieagencji wspierającej w cyfrowej transformacji m.in. organizacje społeczne.

Na początku webinarium Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz, koordynatorka promocji i informacji w Programie, przypomniała krótko najważniejsze zasady komunikacyjne obowiązujące Grantobiorców Programu.

Webinarium odbyło się 29 czerwca 2022. Spotkanie tłumaczone na Polski Język Migowy.

 

Konkurs na dotacje instytucjonalne – ogłaszamy wyniki

W konkursie otrzymaliśmy 48 wniosków, z czego 47 przeszło pozytywnie ocenę formalną i następnie każdy z nich został oceniony przez troje niezależnych Ekspertów i Ekspertek. Do etapu indywidualnych rozmów z Ekspertami i Ekspertkami zakwalifikowało się 28 Wnioskodawców.

Lista przyznanych dotacji – plik XLS

W konkursie mogły startować organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w jednym z czterech obszarów Programu, ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności. Dotacje w wysokości od 50 do 100 tys. EUR mogą przeznaczyć na działania wzmacniające rozwój organizacji lub prowadzenie bieżącej działalności. Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Protokół z posiedzenia Komisji Programu – listy rezerwowe

 

Konkurs dotacyjny – Media dla demokracji

Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wnioski można składać od 14 lipca 2022 r. (od godziny 12.00 w południe) do 5 września 2022 r. (do godziny 12.00 w południe) w Internetowym Systemie Wniosków. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu. Pełna treść „Zaproszenia do składania wniosków” oraz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce konkurs Media dla demokracji.

Zapraszamy także na webinar informacyjny, w czasie którego opowiemy o intencjach i zasadach naszego konkursu oraz postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania. Odbędzie się on 15 lipca (piątek) w godz. 14.30-16.00. Zapisy przyjmujemy do 13 lipca (środa) w formularzu znajdującym się tutaj: https://forms.gle/GKUT5YqM8WUucYs86. Osobom, które wyślą zgłoszenie, przekażemy link do spotkania.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze ubieganiem się o dotację, na które nie uda nam się odpowiedzieć w czasie webinaru, prosimy o kontakt z zespołem Fundacji Stocznia, która odpowiada za organizację konkursu. Można to zrobić mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (+48 500 142 994).

Anti-burnout solution camp w Chorwacji – uruchamiamy nabór

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się poniżej. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty są pokrywane ze środków Programów Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy. 

Językiem roboczym wydarzenia jest język angielski (nie przewidujemy tłumaczenia). 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem.  

Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca do końca dnia. Wyniki rekrutacji podamy do 15 lipca 2022 roku.  

UWAGA: Wydarzenie ma charakter edukacyjno-rozwojowy. Nie jest grupą terapeutyczną dla osób doświadczających wypalenia. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z:

 


ANTI-BURNOUT SOLUTION CAMP 

Initiators:  

The Active Citizens Fund Operators from:  

Where and when:
The camp will take place in the period of 13-17 September 2022 in the city of Medulin on the Croatian coast, in the region of Istria.  

 The agenda includes arrivals of the participants in the afternoon and a communal dinner on Tuesday, September 13th, followed by 3 full days of workshops and other activities, and summing up and early lunch after which departures will take place on Saturday, September 17th, 2022. 

All travel arrangements and hotel costs will be taken care of and financially covered directly by the local ACF Operators from each Beneficiary state.

Context: 

Shrinking space of civil society and threats to democracy and human rights in Central and Eastern Europe (i.a. war, disinformation, illiberal trends, accompanied by the COVID-19) contribute to numerous burdens and challenges (including abuses) faced by human rights activists and civil society organizations fighting for democracy, rule of law or/and freedom of speech. Activist burnout is a serious risk and problem to be addressed in order to maintain capacities of the aforementioned persons and entities to further engage in change-making activities. That is why organizers of this initiative decided to gather all possible allies of the anti-burnout movements from all around Europe and invite them to an event dedicated to this subject.  

Aim: 

Target groups & participants – encompassing 3 target groups: 

 1. Practitioners of burn-out prevention/management in activist & non-profit work settings 

The camp will enable peer exchange among pioneer practitioners of burnout prevention and management, specifically addressing challenges faced by human rights defenders and CSOs operating in organisational, social and political contexts featured by uncertainty and insecurity. Those participants will at the same time act as resource persons to their peers, sharing their toolbox and insights from theory and practice across the region of ACF operations in EU.   

 1.  CSOs (NGOs) leaders coping with burn-out management at organisational and personal levels 

Those participants will be pre-selected as invitees, based on FO’s insight into their current need and motivation to work on burn out prevention and management challenges at the level of their organisation and /or are themselves currently facing huge risk of burnout at personal and /or organisational level. The camp will enable them to share their experiences, challenges, dilemmas and plan in a safe space, moderated by and burnout prevention practitioners. 

 1. Donors’ representatives and ACF fund operators 

We find the presence of these participants important, so they are involved in the process of the event and get a better understanding of the topic, but also understand better the importance of anti-burnout projects to be encouraged and supported in their respective ecosystems.  

The camp will accommodate altogether c.a. 80 participants. 

Agenda: 

The agenda will be organised in a way to balance out the need for: 

 The intention is to create an inspiring, dynamic and safe setting for mutual learning and bonding, catalysing the emergence of a particular community of practice of burn-out prevention and resilience building in the scope human rights protection and civil society in the ACF region and beyond.  

Each of the target groups will have a guiding trainer responsible for designing their dedicated tract activities. The final agenda will be partly co-produced on the spot, with participants’ contributions in the role of resource persons, offering ad-on workshops and recreational and fun activities of their choice.  

Our guests and trainers 

The Burnout Aid project was carried out in the international partnership of the Culture Shock Foundation (Poland), Common Zone (Croatia) and City of Women (Slovenia).

We are building up a diverse group of trainers specializing in anti-burnout prevention, organizational development and self-development topics. So far we are happy to confirm participation of the following guests, the list to be extended and finalised by the end of July, 2022: 

Preliminary Schedule 

13.0914.0915.0916.0917.09
arrivals 8-10 breakfast 8-10 breakfast 8-10 breakfast 8-10 breakfast
8 pm

Welcome dinner
8.30-9.30 – morning body retreat (optional) 8.30-9.30 -morning body retreat (optional)8.30-9.30 -morning body retreat (optional)9-10.30

Wrap-up session
10-12
Introductory workshop: burnout risk assessment
10-12
activities for 3 tracks
10-12
activities for 3 tracks
12-2 pm lunch & break 12-2 pm lunch & break 12-2 pm lunch & break 12- 2 pm

Lunch
2-4 pm activities for 3 tracks (CSO leaders, anti-burnout practitioners, donors) 2-4 pm activities for 3 tracks 2-4 pm activities for 3 tracks Departures
4-6 pm break 4-6 pm break 4-6 pm break
6-8 pm
Highlight: Organizational context of burnout (space, time, people management) – fishbowl discussion
6-8 pm
Highlight: Community context of burnout (minority stress issues)
6-8 pm
Highlight: Trauma and burnout
8- 9 pm break/body retreat (optional) 8- 9 pm break/body retreat (optional) 8- 9 pm break/body retreat (optional)
8-10 pm - dinner 8-10 pm - dinner 8-10 pm - dinner

 

 

Fundraising, agile w praktyce, zarządzanie zespołem – nagrania webinariów

Fundraising na tematy nieoczywiste

Webinarium skierowane do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy i komunikację w organizacjach. Szczególnie polecamy je tym organizacjom, które planują lub już rozpoczęły swoje działania skierowane do darczyńców prywatnych.

Prowadził Andrzej Pietrucha z FAOO.

Agile w praktyce zarządzania organizacją społeczną

Webinarium adresowane do menedżerów i menedżerek zarządzających projektami lub organizacjami. Szczególnie przyda się tym osobom, które chcą poprawić skuteczność działania w zmiennych warunkach i gdy zmieniają się potrzeby klientów lub gdy potrzeby te są unikatowe. Pozwoli bardziej świadomie odpowiedzieć na pytanie: czy agile to dobre rozwiązanie dla nas?

Prowadziła Lidia Kuczmierowska z FAOO.

Co przeszkadza w efektywnym zarządzaniu zespołem? Wybrane wyzwania zarządcze.

Spotkanie poświęcone zarządzaniu zespołem, a konkretnie – czynnikom i zjawiskom, które przeszkadzają w efektywnym zarządzaniu. Szczególnie polecamy je osobom, które zarządzają zespołami, pełnią w organizacji funkcje menedżerskie.

Prowadził Piotr Henzler z FAOO.

 

Webinarium „Kampanie reklamowe w mediach społecznościowych”

O kampaniach reklamowych w Internecie opowie ekspert cyfrowego świata – Marcin Żukowski, założyciel Nieagencji wspierającej w cyfrowej transformacji m.in. organizacje społeczne.

Na początku webinarium Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz, koordynatorka promocji i informacji w Programie, przypomni krótko najważniejsze zasady komunikacyjne obowiązujące Grantobiorców.

Spotkanie potrwa ok. 1,5 godziny (wraz z czasem na pytania). Zapewniamy tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Zapisy na webinarium przyjmujemy poprzez formularz rejestracyjny.

Można się zgłaszać do 28 czerwca do godz. 16.00
Link do webinarium na platformie Zoom otrzymają zarejestrowane osoby.

Konkurs na dotacje instytucjonalne – kolejny etap oceny wniosków

Do etapu rozmów zakwalifikowały się najwyżej ocenione wnioski, których łączna wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 125% alokacji planowanej na konkurs.

Lista wniosków – plik XLS

Lista prezentuje organizacje w porządku alfabetycznym. Zakwalifikowani Wnioskodawcy otrzymają od nas indywidualne wiadomości z zaproszeniem na rozmowy. Ostateczne wyniki konkursu wraz z kwotami dotacji opublikujemy w drugiej połowie lipca. Wtedy też udostępnimy Wnioskodawcom  ich oceny i uzasadnienia Ekspertów i Ekspertek w Internetowym Systemie Wniosków.

Przypominamy, że szczegóły procesu oceny znajdują się w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” w rozdz. 8.

Fundraising, agile w praktyce, zarządzanie zespołem – webinaria dla Grantobiorców

 

1. Fundraising na tematy nieoczywiste – 2 czerwca 2022, godz. 11.00

Główne zagadnienia, które poruszymy podczas webinarium:
– Które tematy można uznać za nieoczywiste ze względu na preferencje darczyńców,
– Misja organizacji versus case for support czyli jak sformułować czytelny komunikat apelując o wsparcie,
– Gdzie i jak szukać osób, które będą chciały wspierać inne tematy niż „schroniska i hospicja”?
– Przykłady organizacji i kampanii, którym warto się przyglądać. Jak wyciągnąć wnioski dla naszej organizacji?

Webinarium skierowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy i komunikację w organizacjach. Szczególnie polecamy je tym organizacjom, które planują lub już rozpoczęły swoje działania skierowane do darczyńców prywatnych.

Andrzej Pietrucha
Ekspert i członek zespołu FAOO. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od 1999 roku związany z organizacjami społecznymi. W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Link do rejestracji znajduje się TUTAJ.

 

2. Agile w praktyce zarządzania organizacją społeczną – 8 czerwca 2022, godz. 11.00

Spotkanie adresowane jest do menedżerów i menedżerek zarządzających projektami lub organizacjami. Szczególnie przyda się tym osobom, które chcą poprawić skuteczność działania w zmiennych warunkach i gdy zmieniają się potrzeby klientów lub gdy potrzeby te są unikatowe. Pozwoli bardziej świadomie odpowiedzieć na pytanie: czy agile to dobre rozwiązanie dla nas?

Główne treści webinarium:

– Agile – stan umysłu i metoda. Kiedy warto zastosować podejście agile – w jakich okolicznościach agile się nie sprawdzi. Na czym w ogóle polega agile,

– Po co nam klient? Rola klienta w agilowych projektach,

– Charakterystyka agilowych zespołów. Odpowiedni zespół (jaki?) – podstawą sukcesu w podejściu agile,

– Wyrzuć swój szczegółowy plan do kosza. Testuj, rób przeglądy i zbieraj informacje zwrotne,

– Rola lidera/liderki agilowych zespołów. Co się liczy? Czy jestem gotów/gotowa zarządzać takim zespołem?

– Manifest zwinnego działania. Co to jest i dlaczego warto taki manifest mieć? Cztery podstawowe elementy manifestu.

Lidia Kuczmierowska

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, SGH i studiów Executive MBA na Akademii Koźmińskiego. Doktorantka zarządzania. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie trenerskie. Szkoliła pracowników NGO, samorządów oraz MŚP w Polsce, Chorwacji, Ukrainie, Białorusi i w Kosowie. Była dyrektorką FRSO, dyrektorką programów krajowych Fundacji Batorego, zarządzała spółką z branży IT. Obecnie kieruje FAOO, nadal szkoli i doradza.

Link do rejestracji znajduje się TUTAJ.

 

3. Co przeszkadza w efektywnym zarządzaniu zespołem? Wybrane wyzwania zarządcze – 22 czerwca 2022, godz. 15.00

Zapraszamy na webinarium poświęcone zarządzaniu zespołem, a konkretnie – czynnikom i zjawiskom, które przeszkadzają w efektywnym zarządzaniu. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich Grantobiorców i ich Partnerów z organizacji społecznych, ale szczególnie polecamy je osobom, które zarządzają zespołami, pełnią w organizacji funkcje menedżerskie.

Podczas godzinnego spotkania online prowadzący webinarium odpowie na pytania:

– Jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na efektywność działania zespołu,

– Czym są dysfunkcje pracy zespołowej i w jaki sposób wpływają na pracę,

– Skąd się biorą konflikty w zespołach i czego dotyczą,

– Jakie strategie można (i warto) przyjmować wobec konfliktów w zespole.

Piotr Henzler

Edukator, trener i superwizor, socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy i zarządzania. Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami społecznymi,  m.in. w zarządzaniu zespołami i zarządzaniu zmianą. Pracuje z organizacjami i osobami nimi kierującymi prowadząc szkolenia i webinaria oraz indywidualne formy wsparcia. Na co dzień związany z FAOO, trener i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Link do rejestracji znajduje się TUTAJ.

 

Konkurs na dotacje instytucjonalne – wyniki oceny formalnej

Spośród 48 złożonych wniosków 47 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Teraz zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków (plik XLS) 

Wyniki oceny wraz z listą przyznanych dotacji opublikujemy w lipcu 2022.

 

 

 

 

 

 

Ruszyły zgłoszenia na międzynarodowy program Active Citizens Days 2022

Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych z 15 państw UE i Norwegii i obejmuje cykl warsztatów online oraz wyjazd edukacyjny do Oslo. W tym roku tematem ACD jest działalność rzecznicza na rzecz spójności społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób z doświadczeniem migracyjnym i/lub uchodźczym. Program skierowany jest przede wszystkim dla organizacji, które nie są doświadczone w temacie rzecznictwa – w tym organizacji, które dopiero rozważają sięgnięcie po to narzędzie.

Zgłoszenia do udziału w ACD przyjmujemy do 15 maja 2022 za pomocą formularza online. Potwierdzenie udziału w programie przekażemy do końca maja br.

Najważniejsze warunki uczestnictwa:

Więcej informacji nt. wydarzenia znajduje się w poniższym zaproszeniu.

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej (Anna Fedas, [email protected]; +48 22 536 02 41).

Zdjęcie przedstawia spotkanie w ramach Active Citizens Days 2021. Autor: Lasse Thomassen (Norwegian Helsinki Committee).


Dear CSOs representatives,

We would like to invite you to take part in a capacity building programme Active Citizens Days 2022. It is an annual event organized by the Norwegian Helsinki Committee and Fund Operators of the Active Citizens Fund – this year by ACF-National and ACF-Regional from Poland. The topic of the ACD 2022 is Advocacy for social inclusion: strategies and tools. Within that topic special focus will be put on the subtopic of integration of persons of migrant/refugee background. The programme is addressed to representatives of civil society organizations from the countries benefiting from the Active Citizens Fund (including Poland and 14 other states) and Norway, active in the area of social cohesion and support for vulnerable groups.

The ACD 2022 programme will consist of 3 online meetings (one in June and two in September 2022) and a concluding offline event in Oslo (October 10-12th, 2022). Participation in the programme is free of charge – any organisational costs (including travel and accommodation in Oslo for the onsite event will be covered by the ACF fund operators).

What is the aim of the programme?

The aim of the Active Citizens Days 2022 is to provide civil society organisations from beneficiary countries of the Active Citizens Fund (Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia) and Norway (the Active Citizens Fund donor state) with an opportunity to come together, learn from each other and discuss issues they work with, especially in relation to specific challenges of building capacity of local/ grassroots human rights CSOs (NGOs).

The key outcomes of the programme are to be:
– broadening perspectives on challenges related to social inclusion and the role of CSOs in contributing to it;
– raising awareness about different strategies applied by organizations in relation to advocacy activities;
– establishing contacts and cooperation among participating organizations, including possible future partnerships.

What is the main topic for the Active Citizens Days 2022?

The main topic for this year’s programme is Advocacy for social inclusion: strategies and tools, with a  special focus put on the topic of integration of persons with migrant/refugee background.

The decision on the topic was based on your input from last year as well as consideration for the current situation in Europe. Our times are defined by catastrophe and strife – whether it be war, mass movement of population, natural disaster, the pandemic, or social and economic division. Civil society organisations should be equiped to advocate effectively for the most vulnerable, not only for access to quality public services, but also for fairer, value-based policies.

What is the agenda of the programme?

Participation in the Active Citizens Days 2022 will require involvement of all selected participants in:

Apart from the participation in meetings there will be tasks to be done individually by each participant (as so-called homework before workshops).

Specific agenda (including sessions topics and speakers/trainers) will be communicated in the near future.

Who can participate? How many places are there for participants from each country and what are the main rules for participation?

There are in total 3 places for participants from each country, open for representatives of NGOs active in the area of human rights and social inclusion. Only one application per organization can be submitted in this call.

The priority to participate will be given to Applicants representing organizations who:

– are less-experienced or have recently started their advocacy activities,

– have low access to participation in similar programmes,

– are project promoters in the Active Citizens Fund Programme in their respective countries,

– are active in outcomes or/and priorities areas of the Active Citizens Fund – Regional (https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/en/about-the-programme/) and/or the Active Citizens Fund – National (https://aktywniobywatele.org.pl/en/programme-at-a-glance/).

Final decision on who of the applicants will be participating in the event is to be made by each of the FO in each of the beneficiary states (for places reserved for the participants form the beneficiary countries) and for the Norwegian Helsinki Committee (for places reserved for the Norwegian participants).

What is going to be expected from the participants?

As the working language of the programme will be English, good verbal and written communication skills in this language is a prerequisite and the application form must be submitted in English.

Furthermore participants are expected to actively participate in all online meetings listed above and the meeting in Oslo (if it will be organized onsite). General openness for learning and sharing in the international environment is also a prerequisite.

Who is the organiser? Is the participation free of charge? Who is financing the programme?
The main organizers of the programme are the Norwegian Helsinki Committee in cooperation with Polish Fund Operators of the ACF.

Participation in the programme is free of charge. Cost of the trip to Oslo (travel and accommodation costs) will be covered by the fund operator of the Active Citizens Fund in each country, while all costs of the online sessions and meeting onsite will be covered by the organizers.

How to apply?

In order to apply please fill in the recruitment application available under the following link: https://forms.office.com/r/uiykVjYakw  (in English).

Deadline of submitting applications is 15th May 2022.

Where can I get more information and ask questions?

 

 

Warsztaty „V4 Advocacy Workshop” w Czechach

Wydarzenie organizuje Advocacy Forum of OSF Prague oraz VIA IURIS, we współpracy z Open Society Fund Bratislava.
Kraje naszego regionu mają podobne doświadczenia, kulturowe i historyczne tło oraz współdzielą niektóre wyzwania związane z aktualną sytuacją polityczną. Dlatego warto dzielić się doświadczeniami i wspólnie zastanawiać jak  skutecznie zajmować się rzecznictwem. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do organizacji, które mają doświadczenie w temacie rzecznictwa – w tym organizacji, które już wdrażają rzecznicze aktywności, prowadzą kampanie społeczne, działania informacyjne i działania na rzecz zmian systemowych w wybranych obszarach życia społecznego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja 2022 za pomocą formularza online.

WAŻNE:

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Anna Fedas, [email protected], tel.+48 791 413 200 ).


V4 Advocacy Workshop

When: June 13th  – June 16th, 2022

Where: Kutná Hora (about 1 hour from Prague)

Are you part of an advocacy campaign on a national or local level? Would you like to learn more about effective tools that can help you plan and implement your advocacy strategy? Would you like to share your experience and learn from others doing similar work from V4 countries? Then our workshop is for you.

We are looking for representatives of civil society organizations that are engaged in advocacy campaigns and efforts for systemic change in V4 countries to join us in a four-day workshop. It will take place in the charming, historic town of Kutná Hora.

We will cover the following topics on how to:

 1. analyze a problem, includingitsroots and consequences
 2. choose and define a specificadvocacygoal
 3. identifykeypoliticalactorsthathave influence
 4. definedemands and activitiestowardsidentifiedpoliticalactorsThe participants will vote on a number of the topics that will be worked on over the course of the The topics will be determined by you. At the end of the workshop you will have a set of finished advocacy strategies. There will be time for group mutual discussion, feedback among the participants and from the lecturers.The program of our workshop will also include inspirational speakers and time for sharing your own experiences.We will also take advantage of the opportunities of the historic town Kutná Hora and you can look forward to some local tours and historical sites so you will get to know the town better.We would like to encourage you to register two representatives from one organization. One participant per organization is also welcome.

How to register:

In order to register, please fill in this form.

The number of participants is limited. We aim for about 5-6 representatives per country.

About us:

The workshop is organized by:

The Czech Advocacy Forum of OSF Prague (CZ). We provide consultations, workshops and trainings to civil society organizations working on the local and national level. Due to our work, organizations are more effective and professional in their advocacy campaigns.

VIA IURIS (SK). We use the law as an instrument of justice. We bring systemic solutions and promote the equal application of law for all.

The workshop is organized in collaboration with Open Society Fund Bratislava (SK).

Language: The workshop will be held in English. No translation will be provided.

Reimbursement and costs:

Active Citzens Fund National and Regional in Poland  will cover the following costs:

 1. Accommodationfor 3 nights.
 2. Travelcosts (as a reimboursement).

Active Citizens Fund operator in Czech Republic will cover the following costs:

 1. Trainings/workshops
 2. Coffeebreaks, lunches, and dinners.
 3. Lecturers:

  Štěpán Drahokoupil
  Štěpán is a program specialist at the Czech Advocacy Forum of OSF Prague. He works as a consultant and as a lecturer on advocacy. Previously he was in charge of the advocacy campaign for inclusive education in the Czech Republic, also for OSF Prague. He also served as an Assistant to Senator. Štěpán also works with the Via Foundation on a program that supports community leaders to become local representatives and externally teaches at Faculty of Arts, Charles University, where he completed his Ph.D. in political. 

  Katarína Batková 
  Katka Batková graduated from the Faculty of Law of the University of Trnava and also completed her doctoral studies in European law in 2011. She is currently the Executive Director of VIA IURIS, and has been active in the civil sector for more than 10 years. She participated in the establishment of the platform of civil organizations for the protection of the civic sector. Before she also worked as lawyer at a Legal Aid Centre and in various advocacy campaigns. She also worked as an assistant of the MP at Slovak Parliament, where she specialized on drafting legislation.

  Petr Machálek
  Petr studied sociology and political science at the Department of Environmental Studies, Faculty of Social Sciences, Masaryk University in Brno and is a long-term collaborator of OSF Prague. He worked as the director of the Friends of the Earth and as the director of the civic association Ratolest Brno. He co-founded and led the Coalition for Easy Donation, which focuses on removing barriers in the area of individual fundraising. Since 2013, he has been working as a “freelance” facilitator, consultant, and lecturer for Czech and foreign non-governmental organizations. He focuses on topics related to planning and conducting civic campaigns, advocacy activities, fundraising, strategy development and organizational development in general. He participated in transformation projects in the post-soviet countries (Belarus, Ukraine, the countries of the South Caucasus, Moldova, etc.). He works externally with the VIA Foundation as a consultant for local civic initiatives and teaches at the Department of Environmental Studies, Faculty of Social Sciences, Masaryk University in Brno. He serves as the chairman of the Ethics Committee of Green Circle – the Association of Ecological Organizations in the Czech Republic.The project is being supported by the Open Society Fund Prague and Open Society Foundation Slovakia from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Konkurs na dotacje instytucjonalne – webinaria

Webinarium informacyjne o konkursie (10 marca 2022):

Spotkanie online „Strategia w czasach kryzysu – czy to możliwe?” (4 kwietnia 2022):

Webinarium nt. produktów i rezultatów w konkursie (7 kwietnia 2022):

Prezentacja z webinarium nt. rozliczania produktów i rezultatów znajduje się TUTAJ.

Kogo szczególnie zapraszamy do składania wniosków w konkursie?

Przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, czyli organizacje prowadzące ogólnopolskie działania na rzecz innych organizacji społecznych w Polsce, wspierające je merytorycznie i technicznie (np. dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności społecznej w Polsce, budujące potencjał i zdolności ich działania, reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach strażniczych lub rzeczniczych);
 2. ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego), prowadzące działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz wpływaniu na ogólnopolskie polityki publiczne dotyczące obszarów, którymi się zajmują;
 3. ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności, których aktywność jest kluczowa dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i polega na monitorowaniu procesu stanowienia prawa w Polsce, standardów jego tworzenia i praktyki stosowania, uczestniczeniu w procesie tworzenia ogólnopolskich polityk publicznych lub wpływaniu na świadomość społeczną i opinię publiczną w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności (np. organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka przez instytucje publiczne, wspierające grupy, których prawa są szczególnie zagrożone, prowadzące postępowania przed polskimi i europejskimi sądami).

Wszystkie dokumenty związane z konkursem, w tym „Zaproszenie do składania wniosków” i „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”  się TUTAJ.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchomionym w kwietniu 2022  przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

 

Życzenia Wielkanocne

Wizyta studyjna w Norwegii – zaproszenie dla Grantobiorców

 1. Jakie są cele wizyty? 

Celem wizyty jest: 

Podczas wizyty spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania: 

Jak będzie wyglądała wizyta? 

Wizyta będzie składała się z serii warsztatów (metody edukacji pozaformalnej), moderowanych dyskusji, spacerów i rozmów z mieszkańcami, uczestnictwa w wydarzeniach lokalnych (np. narada społeczności lokalnej), wspólnie spożywanych posiłków, długich rozmów przy ognisku. Będzie przestrzeń na pytania, wątpliwości, różnice zdań, ale również na współdecydowanie o ostatecznym kształcie samego programu wizyty oraz jej możliwej kontynuacji. 

Kiedy? 

Wizyta odbędzie się w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2022. Dni 27 czerwca i 1 lipca są w całości przeznaczone na podróż (lot z Warszawy do Oslo i podróż koleją górską z Oslo do Tynset).  

Gdzie i dlaczego tam? 

Ponieważ to niezwykle inspirujące miejsce, pełne oddolnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego i rozwoju lokalnego. Organizacje działające w tym miejscu są jednocześnie w stałym procesie uczenia się, przez co chętnie poznają doświadczenia innych.

Cytując Pera Halvorsen, współgospodarza wizyty z organizacji  Fjellugla Kompetanse AS: 

“Nasza organizacja ma siedzibę w Tynset, w górach, około 360 km na północ od Oslo, w kierunku Trondheim. Jest to region składający się z 8 gmin, z których każda ma wiele mniejszych i bardzo zróżnicowanych społeczności lokalnych (wiosek), liczących łącznie około 24 000 mieszkańców (w tym również Polaków i Polek!).
W naszym regionie można znaleźć wiele aktywnych organizacji, zajmujących się sportem, dziedzictwem kulturowym i tradycjami, muzyką ludową i rozrywką, a także sztuką i lokalnymi sprawami politycznymi i obywatelskimi. Zgodnie z norweskim zwyczajem osoba mieszkająca na wsi powinna być aktywna w co najmniej 5 organizacjach społecznych i tak też jest w naszej społeczności!
Ponadto, mamy tutaj obecne bardzo zróżnicowane dziedziny handlu i przemysłu. Nie jest to tylko rolnictwo i leśnictwo, ale duża liczba firm z dziedzin, takich jak przemysł ciężki, budownictwo, produkcja żywności i napojów, turystyka i firmy usługowe. Wiele z nich jest dość innowacyjnych i zawsze poszukuje nowych produktów, nowych rynków i nowych sposobów współpracy. Kreatywność, innowacyjność, zwinność i zrozumienie znaczenia i poszanowanie wartości wspólnej pracy są również kluczowe dla rozwoju demokracji i przyświecają naszej misji. Nasza organizacja (Fjellugla) współpracuje z University College for Green Development (HGUt) i wieloma innymi organizacjami – również w Polsce i w innych krajach Europy. Z największą przyjemnością poznamy kolejne organizacje z Polski i ugościmy Was w naszej społeczności.” 

 TUTAJ więcej o dolinie Vingelen i jej historii (w języku angielskim). 

Kto organizuje, a kto finansuje? 

Wizytę organizuje operator programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy we współpracy z lokalnymi organizacjami z Tynset, a przede wszystkim z: 

Wszystkie koszty związane z udziałem w wizycie (podróż, nocleg, wyżywienie, wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty) w całości finansuje operator programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, a zatem osoby zgłaszające się nie wnoszą żadnych opłat.

UWAGA: Przed wyjazdem zostanie zorganizowane spotkanie online, podczas którego będzie można poznać wszystkich współorganizatorów wizyty (spotkanie tłumaczone na język angielski). 

Dla kogo jest ta wizyta? 

Zaproszenie do udziału w wizycie jest skierowane do Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, którzy wpisują się w poniższe kryteria (traktowane łącznie): 

Łącznie dysponujemy pulą miejsc dla 12 osób. Dopuszczamy możliwość uczestnictwa maksymalnie 2 osób z 1 organizacji (prosimy każdą z osób z osobne wypełnienie formularza rejestracyjnego). 

UWAGA: znajomość angielskiego nie jest wymagana do udziału w wizycie – zabieramy ze sobą tłumacza polsko-angielskiego, a na miejscu w tłumaczeniach będą nas wspierać mieszkający tam Polacy i Polki.  

Jak i do kogoś można się zgłosić? 

Zgłoszenia przyjmujemy do środy 27 kwietnia 2022 do końca dnia. Swoją aplikację można przesłać wypełniając krótki formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ.  Wyniki rekrutacji podamy do 2 maja 2022. Będzie też stworzona lista rezerwowa na wypadek braku możliwości uczestnictwa osób z listy głównej.  

Komu można zadać pytania dot. uczestnictwa w wizycie? 

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej – Anną Fedas (e-mail: [email protected]; tel. +48 22 536 02 41, kom.: +48 791 413 200).  

Webinarium o produktach i rezultatach w konkursie na dotacje instytucjonalne

To nowość w Programie, więc zapraszamy na webinar, na którym dowiecie się między innymi:

Spotkanie poprowadzą Ingeborga Janikowską-Lipszyc z Fundacji Batorego, która odpowiada za konkurs na dotacje instytucjonalne oraz Łukasz Ostrowski i Rafał Rudnicki z Fundacji Stocznia, którzy są badaczami i ewaluatorami, mającymi doświadczenie w określaniu produktów i rezultatów działań społecznych oraz ich wskaźników.

Spotkanie odbędzie się on-line w czwartek 7 kwietnia 2022 w godz. 15.00-16.30 na platformie ZOOM. Prosimy o rejestrację pod tym LINKIEM.

 

 

Spotkanie online „Strategia w czasach kryzysu – czy to możliwe?”

Czy planowanie strategiczne działań w czasach tak zmiennych i niepewnych jest w ogóle możliwe? Jak w takich warunkach tworzyć plany naszych organizacji na dalszą przyszłość? Czy jakieś podejście do myślenia strategicznego może być w takich okolicznościach bardziej przydatne? Na te pytania nie ma prostych i pewnych odpowiedzi, ale wydaje nam się, że warto porozmawiać o tym, jak sobie radzimy lub…. nie radzimy.

 

W spotkaniu wezmą udział:
Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog polska
Katarzyna Czayka-Chełmińska z Fundacji Szkoła Liderów
Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homo Faber
Kuba Wygnański z Fundacji Stocznia.

 

Zapisy przyjmujemy do 4 kwietnia do godz. 12.00 – wystarczy wypełnić krótki FORMULARZ. Zapisane osoby dostaną link do spotkania na platformie ZOOM.

Konkurs na dotacje instytucjonalne – nagranie webinarium

Z nagrania webinarium, które odbyło się 10 marca 2022 dowiecie się kto może startować w konkursie, jak będzie wyglądała ocena wniosków i rozliczanie projektów. Przypominamy, że na wnioski czekamy do 21 kwietnia 2022 (do 12.00 w południe).

Webinarium zostało przetłumaczone na Polski Język Migowy.

 

Webinarium informacyjne – konkurs na dotacje instytucjonalne

W czwartek, 10 marca 2022 o godz. 11.00 zapraszamy na webinarium informacyjne o konkursie na dotacje instytucjonalne, organizowanym przez program Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy.

Zapisy przyjmujemy do 8 marca do godz. 16.00. TUTAJ znajdziecie formularz rejestracyjny.

Kogo szczególnie zapraszamy?

Przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, czyli organizacje prowadzące ogólnopolskie działania na rzecz innych organizacji społecznych w Polsce, wspierające je merytorycznie i technicznie (np. dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności społecznej w Polsce, budujące potencjał i zdolności ich działania, reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach strażniczych lub rzeczniczych);
 2. ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego), prowadzące działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz wpływaniu na ogólnopolskie polityki publiczne dotyczące obszarów, którymi się zajmują;
 3. ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności, których aktywność jest kluczowa dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i polega na monitorowaniu procesu stanowienia prawa w Polsce, standardów jego tworzenia i praktyki stosowania, uczestniczeniu w procesie tworzenia ogólnopolskich polityk publicznych lub wpływaniu na świadomość społeczną i opinię publiczną w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności (np. organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka przez instytucje publiczne, wspierające grupy, których prawa są szczególnie zagrożone, prowadzące postępowania przed polskimi i europejskimi sądami).

Wszystkie dokumenty związane z konkursem na dotacje instytucjonalne znajdują się TUTAJ.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 

Konkurs na dotacje instytucjonalne

 Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.Wnioski można składać od 1 marca (od godz. 12.00 w południe) do 21 kwietnia (do godz. 12.00 w południe) w Internetowym Systemie Wniosków. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu. Pełna treść „Zaproszenia do składania wniosków” oraz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce konkurs na dotacje instytucjonalne.

UWAGA! Korzystanie z dotacji w ramach dotychczasowych konkursów programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (zarówno na projekty tematyczne jak i sektorowe) nie wyklucza składania wniosku w konkursie na dotacje instytucjonalne.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 r. przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni ObywateleFundusz Regionalny.

Wizyta studyjna na Islandii – zaproszenie dla Grantobiorców

Wizyta będzie poświęcona tematom: 

Gospodarze wizyty (Islandzka Policja oraz Fundacja Evris) poza wymianą doświadczeń oraz przedstawieniem islandzkich rozwiązań ww. problemów są zainteresowani długofalową współpracą z polskimi organizacjami społecznymi, w tym m.in. wspieraniem migrantów i migrantek z Polski mieszkających na Islandii. 

Poniżej linki do materiałów na temat dotychczasowych rozwiązań, jakie są stosowane na Islandii w ramach przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć oraz do raportów i ekspertyz na ten temat: 

Wyjazd odbędzie się w dniach 16-20 maja 2022. Zaproszenie jest skierowane wyłącznie do osób reprezentujących organizacje, które otrzymały dotację w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (niezależnie od obszaru wsparcia). Koszty wyjazdu w całości pokrywa Operator Programu. Udział w wizycie wiąże się również z obowiązkowym udziałem w zdalnym spotkaniu przygotowawczym (termin zostanie ustalony z zakwalifikowanymi uczestnikami i uczestniczkami wizyty). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wyjeździe prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego (niedziela) do końca dnia. Pierwszeństwo w udziale w wizycie przysługuje osobom, które:  

Na podstawie powyższych kryteriów zostanie podjęta decyzja o ostatecznym składzie wizyty (liczba miejsc jest ograniczona – dysponujemy tylko 10 miejscami). O wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkie zgłoszone osoby najpóźniej do 27 lutego 2022.  

Nie wymagamy znajomości języka angielskiego (zapewniamy tłumaczenie), choć oczywiście nie ukrywamy, że umożliwi ona lepsze przygotowanie do wizyty i pozwoli lepiej z niej skorzystać.  

Dodatkowo współorganizator wizyty – islandzka Policja – proponuje zaproszenie jednej osoby reprezentującej polską Policję do wyjazdu na Islandię. W związku z tym osoby zgłaszające się na wizytę mają możliwość wskazania osoby pracującej w polskiej Policji (nie musi być to funkcjonariusz/funkcjonariuszka), z którą współpracują i która szczególnie wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Osoba ta zostanie zaproszona do udziału w wizycie na koszt organizatorów.  

Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkie osoby biorące udział w wizycie poprosimy o przedstawienie certyfikatu covidowego, a przed samą podróżą o wykonanie testu (na koszt organizatora).  

W razie jakichkolwiek pytań/uwag, prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej [email protected], nr tel. +48 22 536 02 41. 

Minicykl wywiadów „O projekcie”

Zapraszamy do obejrzenia  wywiadów, które nagraliśmy w grudniu 2021 podczas spotkania sieciującego dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet.

Odcinek 1. O inicjatywie „Court Watch przeciw przemocy domowej” opowiada Daria Hofman z Fundacja Court Watch Polska.

Odcinek 2. O projekcie „(IDZ) Informuj, Działaj, Zrozum. Własnym Głosem” opowiada Aleksandra Zapolska z Fundacji Zustricz z Krakowa.

Odcinek 3. O projekcie „Wyobraź sobie mosty zamiast murów” opowiada Aneta Rokicka z Fundacji Wyobraź Sobie ze Skawiny.

Odcinek 4. O projekcie „Dwie przestrzenie, jeden świat” opowiada Róża Chałat z Koszalińskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Era Kobiet.

Odcinek 5. O projekcie „Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet” opowiada Barbara Wyłudek ze Stowarzyszenia Kobieta na Plus z Rucianego-Nidy.

A tu obejrzycie relację filmową z seminarium.

 

Życzenia świąteczne

#CivilSocietyStartsHere – europejska kampania promująca m.in. polskie projekty

Zachęcamy do obejrzenia filmów promujących kolejne hasła kampanii.

Freedom – film przedstawia świetny polski projekt „Lokalni Liderzy i Liderki motorem zmiany społecznej” realizowany przez Stowarzyszenie Tolerado z Gdańska.

Dignity -w tym filmie możecie poznać fantastyczny projekt „Język wobec starości, szacunek w praktyce” o Forum 4 Czerwca z Ksawerowa. Inicjatywa podejmuje problem przeciwdziałania używaniu wobec osób starszych dyskryminującego języka – tzw. dziadurzenia (ang. elderspeak).

Human rights – poznajcie inspirujące projekty organizacji z Cypru, Rumunii i Grecji, działających na rzecz ochrony praw człowieka w ramach Programu Aktywni Obywatele.

Equal – w tym filmie znajdziecie ciekawe przykłady równościowych inicjatyw z Rumunii, Chorwacji i Litwy.

Democracyten film prezentuje ciekawe projekty tym razem z Węgier, Łotwy, Słowacji i Portugalii.

Więcej informacji na stronie www kampanii.

 

 

 

Usłyszeć innego/inną – relacja z polsko-litewskiego seminarium w Krasnogrudzie

Krótka relacja filmowa z wydarzenia:

Program wydarzenia oraz sylwetki uczestników i uczestniczek – do pobrania.

W trakcie seminarium zapytaliśmy uczestników i uczestniczki spotkania czym jest dla nich dialog międzykulturowy i program Aktywni Obywatele. Posłuchajcie ich odpowiedzi.

Agnieszka Caban z z Fundacji W Stronę Dialogu:

Karina Melnytska z Fundacji Ocalenie:

Agnieška Avin, antropolożka społeczna z Wilna:

Karolis Dambrauskas z Litewskiego Centrum Nauk Społecznych:

Rūta Ribinskaitė, kierowniczka projektu litewskiej społeczności żydowskiej Litwak:

Aleksandra Zapolska, współzałożycielka Fundacji Zustricz, tworzącej m.in. Klub Ukraiński w Krakowie:

 

Galeria zdjęć z seminarium (fot. Gabija Jakimavičiūtė):

 

Zapraszamy do udziału w litewsko-polskim seminarium o dialogu międzykulturowym „Usłyszeć Innego/Inną”.

Główne cele seminarium to: 

Kogo zapraszamy?
Seminarium jest organizowane dla litewskich i polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego – Grantobiorców projektów dofinansowanych z Programu Aktywni Obywatele –  Fundusz Krajowy oraz ich partnerów – zajmujących się problematyką mniejszości etnicznych/narodowych/migrantów/osób ubiegających się o ochronę międzynarodową/uchodźców, integracją/upodmiotowieniem i dialogiem międzykulturowym. Zależy nam na udziale również tych osób, które działają lokalnie (obszary poza dużymi ośrodkami miejskimi) i kierują swoje działania do Białorusinów/ek i wszystkich osób ubiegających się obecnie o ochronę międzynarodową.

Łącznie przewidzianej jest 30 miejsc dla uczestników/czek z Litwy i Polski – maksymalnie 2 miejsca dla osób reprezentujących jedną organizację. UWAGA: Miejsce seminarium jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jak będziemy pracować?
Językami roboczymi będą litewski i polski przy wsparciu tłumaczy (w celu zaproszenia również osób niekoniecznie biegle posługujących się językiem angielskim lub/i mających doświadczenie w uczestnictwie w wydarzeniach międzynarodowych).

Narzędzia, które zostaną wykorzystane w trakcie seminarium (w miarę możliwości interaktywne i partycypacyjne): krytyczne dyskusje, inspirujące wykłady, kreatywne warsztaty w bliskości z naturą i ożywczym dziedzictwem społeczno-kulturowym pogranicza polsko-litewskiego z wykorzystaniem zasobów i know-how zespołu Fundacji Pogranicze. Dni: 2 i 6 października są przewidziane na dojazd/powrót z seminarium, a dni 3-5 października na pracę merytoryczną.

Organizatorami seminarium są: Fundacja Społeczeństwa Otwartego na Litwie (operator programu Aktywni Obywatele w Litwie oraz Fundacja im. Stefana Batorego (operator programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce). Seminarium to wspólna inicjatywa litewskich i polskich operatorów Programu w ramach ich Regionalnych Planów Inicjatyw Obywatelskich.

Gospodarzem seminarium jest Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur i Narodów” prowadzony przez Fundację Pogranicze w Krasnogrudzie. Więcej o gospodarzu: http://pogranicze.sejny.pl/

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży dla wszystkich uczestników/czek. Seminarium finansuje program Aktywni Obywatele w Litwie i w Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września 2021. Wyniki rekrutacji ogłosimy do 17 września.

Formularz aplikacyjny dla polskich organizacji społecznych znajduje się TUTAJ.

UWAGA: w związku z pandemią COVID-19 oferujemy refundację testów COVID-19 dla wszystkich uczestników/czek przed seminarium. Więcej informacji zostanie przesłanych do zrekrutowanych osób.

W razie jakichkolwiek pytań/komentarzy prosimy o kontakt z organizatorami seminarium:

ze strony litewskiej: Sandra Adomavičiūtė: [email protected]
ze strony polskiej: Anna Fedas: [email protected]

Program seminarium:

data2.10. (sobota)3.10. (niedziela)4.10. (poniedziałek)5.10 (wtorek)6.10 (środa)
temat przewodni:przyjazd i powitaniepraca z lokalnymi tożsamościaminiestandardowe rozwiązania złożonych problemówpraca z lokalną społecznością oraz odporność/tzw. rezyliencjapożegnanie i wyjazd
8:00-9:00wspólne śniadaniewspólne śniadaniewspólne śniadaniewspólne śniadanie
9:00-13:00przejazd do Sejn, spacer i warsztat z Bożeną Schroeder, współtwórczynią i założycielką Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”przejazd do Maćkowej Rudywarsztaty z zespołem Fundacji Pogranicze nt. różnych metod pracy ze społecznością lokalną wyjazd uczestników/czek
zwiedzanie galerii i warsztatów Andrzeja Strumiłły
przyjazd uczestników/czek do Krasnogrudy, zakwaterowanierozmowa na temat sztuki jako narzędzia w dialogu międzykulturowym
13:00-14:00obiad w restauracji litewskiej w Sejnach obiad w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrachobiad w Krasnogrudzie
14:00-16:00prezentacja działań organizacji uczestniczących w wyjeździe przejazd do Krasnogrudywarsztatowe planowanie dalszej współpracy
mapowanie wyzwań/problemówwarsztat nt. szukania rozwiązań na złożone problemy z wykorzystaniem teatru forum
16:00-18:00powitanie i wzajemne poznanie się spotkanie w Białej Synagodzewarsztat nt. odporności/rezyliencji
wykład Krzysztofa Czyżewskiego nt. wspólnego szukania lokalnych tożsamości
18:00-19:00warsztaty obejrzenie spektaklu “Kroniki Sejneńskie”prezentacja międzynarodowych działań Fundacji Pogranicze
powitalny koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiegospotkanie z Rusłanem Kulewiczem - białoruskim pisarzem i dziennikarzem na uchodźctwie
19:00-21:00wspólna kolacja w kawiarni “Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudziepodróż do Krasnogrudy i wspólna kolacja i podsumowanie dniawspólna kolacja i podsumowanie dniawspólna kolacja i podsumowanie całego wyjazdu

 

Fot. Zasoby Fundacji Pogranicze

II konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki

Łączna kwota niewykorzystanych dotąd środków to ponad 185 tys. EUR, z czego 126 tys. pozostało w budżecie Programu w wyniku rezygnacji jednego z Grantobiorców z realizacji projektu wspartego w ramach I konkursu na projekty sektorowe.

Przypominamy, że w konkursie otrzymaliśmy 332 wnioski pełne. Po decyzji FMO dotacje otrzyma 220 Wnioskodawców (w tym 114 małe, a 106 duże dotacje). Zmianie uległy listy w Obszarze 1., w małych i dużych dotacjach oraz w Obszarze 2. w dużych dotacjach. Łączna kwota przyznanych środków to ponad 10,7 mln EUR.

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Dotację otrzyma dodatkowo Stowarzyszenie „AKTYWNI” z Karakul w woj. podlaskim, które złożyło projekt „Pomoc za pomoc” (K2m/0760).

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
902 456 718 EUR501 382 494 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Dotację otrzyma dodatkowo Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna
Grupa Działania z Lutyni z woj. dolnośląskiego, które złożyło projekt „Wspólnoty Pozytywnej Energii, czyli energetyka obywatelska” (K2d/0259).

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
624 361 613 EUR453 215 504 EUR

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS
Lista pozostaje bez zmian.

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
411 133 540 EUR31855 719 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Dotację otrzyma dodatkowo Collegium Progressus z Gródka nad Dunajcem w woj. małopolskim, które złożyło projekt „Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Kobietom Doświadczającym Przemocy” (K2d/0202).

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
402 912 975 EUR312 257 576 EUR

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Lista pozostaje bez zmian.

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
451 227 940 EUR33907 948 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Lista pozostaje bez zmian.

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
543 907 499 EUR302 160 532 EUR

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Wyniki II konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne

Organizacjom, których projekty otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Wszyscy Wnioskodawcy mają już dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków. Szczegółowe informacje dot. dokumentów potrzebnych do podpisania umów przekażemy Państwu w indywidualnych wiadomościach.

Organizacje, którym nie udało się uzyskać dotacji zachęcamy do śledzenia aktualności naszego siostrzanego programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny , w którym już we wrześniu ruszy nabór ciągły na projekty interwencyjne.

LISTY WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 16 punktów (na 21 możliwych).

Duże dotacje otrzymają natomiast wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 14 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
902 456 718 EUR491 352 494 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
624 361 613 EUR443 140 504 EUR

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 12 punktów.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 13,67 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
411 133 540 EUR31855 719 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
402 912 975 EUR302 184 668 EUR

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej  13 punktów.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 16.67 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
451 227 940 EUR33907 948 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
543 907 499 EUR302 160 532 EUR

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Promocja projektów w mediach społecznościowych – nagranie webinarium

Ekspert cyfrowego świata – Marcin Żukowski, autor bloga Cyfrowy Tubylec, opowiedział o bieżących trendach w mediach społecznościowych i odpowiedział na pytania uczestników.

Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz, zajmująca się promocją i komunikacją programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, przypomniała o zasadach, które obowiązują naszych Grantobiorców w zakresie promocji w Internecie.

Webinarium odbyło się 25 czerwca 2021.

Szukacie przykładów projektów, które są realizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych. Inspiracje możecie znaleźć na Facabooku, Twitterze, Instagramie oraz YouTubie.

A inne webinaria dla Grantobiorców m.in. nt. promocji, finansów czy sprawozdawczości znajdziecie TUTAJ.

 

Wyniki konkursu na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Organizacjom, które otrzymają dotacje, gratulujemy, a wszystkich Wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z kartami ocen, dostępnych po zalogowaniu się w Internetowym Systemie Wniosków.

LISTA WNIOSKÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ W KONKURSIE NA SEKTOROWE PROJEKTY RZECZNICZE I MONITORINGOWE – PLIK XLS

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Kto otrzyma dotacje?

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska, realizując projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych” zajmie się zjawiskiem braku stabilności zatrudnienia w sektorze organizacji społecznych. Projekt ma charakter pilotażowy i będzie realizowany w części województwa pomorskiego. Zakłada powołanie ruchu sojuszniczego, który wpłynie na kształtowanie zachowań liderów i pracowników organizacji społecznych w obszarze zatrudniania. Rezultatem projektu ma być zwiększenie świadomości znaczenia stabilnego zatrudnienia wśród pracowników sektora organizacji społecznych.

Fundacja CourtWatch Polska z Torunia planuje monitorowanie procesu tworzenia i praktyki stosowania prawa do jawnego rozpatrzenia sprawy przed sądem oraz działania rzecznicze, które mają uchronić podmioty sektora obywatelskiego przed negatywnym wpływem planowanych zmian. Działania w ramach projektu „Obrona jawności postępowań sądowych w dobie pandemii i po niej” mają zmniejszyć prawdopodobieństwo wejścia w życie przepisów ograniczających jawność postępowań w czasie pandemii i po niej, zmniejszyć skalę formalnych i nieformalnych ograniczeń jawności postępowań w sądach oraz wzmocnić kontrolę społeczną. Ma się to przełożyć na zwiększenie rzetelności postępowań, w których stroną są organizacje lub działacze sektora obywatelskiego.

Warszawska Grupa Zagranica w ramach projektu „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową” planuje działania monitoringowe i rzecznicze mające poprawić warunki – finansowe, instytucjonalne, prawne – funkcjonowania sektora organizacji społecznych zaangażowanych we współpracę rozwojową. Wnioskodawca będzie monitorować realizację polityki współpracy rozwojowej na poziomie krajowym i unijnym (publikując m.in. raporty monitoringowe). Planuje także, upowszechniając i wykorzystując rezultaty monitoringu, prowadzić rzecznictwo adresowane przede wszystkim do krajowej administracji rządowej i parlamentu, a także do Komisji Europejskiej.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic, realizując projekt „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” zamierza przeprowadzić monitoring polskich organizacji społecznych pod kątem spełniania przez nie zasad wynikających z Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. W projekcie przebadanych zostanie minimum 500 podmiotów, a raport z badania będzie rozpowszechniony jako element szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej, której celem jest zmiana świadomości i wzrost wiedzy przedstawicieli i przedstawicielek organizacji z zakresu prawa pracy i działań antymobbingowych. Dodatkowo, planowane są pilotażowe działania w 10 wybranych organizacjach, które wdrożą modelowe procedury antymobbingowe.

Projekt „SUS – Sektor Usług Społecznych”, realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) z Warszawy, ma na celu wzmocnienie roli organizacji i podmiotów ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. WRZOS będzie prowadzić monitoring prawa dotyczącego usług społecznych, a także wdrażania krajowej Strategii Deinstytucjonalizacji i regionalnych planów w tym zakresie. Planuje także działania rzecznicze – np. wypracowanie i zabieganie o przyjęcie przez administrację rządową rekomendacji dotyczącej roli organizacji w deinstytucjonalizacji.

Projekt „Lasy są wspólne – ruchy i organizacje mają prawo współdecydować” ma wzmocnić kontrolę obywatelską nad gospodarką leśną przez ruchy i organizacje społeczne zajmujące się lasem. Skupiony jest na działaniach monitoringowych i rzeczniczych, które mają przynieść poprawę warunków działania tego podsektora. Wnioskodawca, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej w woj. śląskim, planuje działania ułatwiające dostęp do informacji i urealniające postrzeganie wpływu sektora na decyzje dotyczące lasów. Planuje także wzmocnić współpracę organizacji z samorządami m.in. poprzez zbudowanie koalicji łączących podmioty społeczne z władzą lokalną oraz instytucjami unijnymi.

 

Konkursy dotacyjne – już wszystkie zamknięte

Wszystkich, którym się nie powiodło lub nie zdążyli złożyć wniosku, zachęcamy do spróbowania swoich sił w naszym siostrzanym programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Najbliższy termin składania wniosków mija 17 maja.

Wyniki oceny formalnej wniosków pełnych – II konkurs na projekty tematyczne

Lista wniosków – małe dotacje (plik XLS)

Lista wniosków – duże dotacje (plik XLS)

Teraz wnioski zostaną przekazane do oceny niezależnych ekspertów, a wyniki wraz z listą dotacji opublikujemy do 2 sierpnia 2021.

Podsumowanie konkursów dotacyjnych z 2020 roku

Ile wniosków zostało złożonych, a ile otrzymało dotacje? Które województwa były najbardziej aktywne? Które obszary wsparcia cieszyły się największą popularnością? Jak wyglądał proces oceny wniosków? Jakie wsparcie otrzymali Wnioskodawcy i Grantobiorcy? Polecamy krótkie Podsumowanie konkursów dotacyjnych programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zrealizowanych w 2020 roku.

Życzenia wielkanocne

Wsparcie dla Wnioskodawców – II konkurs na projekty tematyczne

Przygotowaliśmy nagrania spotkań nt. planowania i sprawozdawania rezultatów i produktów w poszczególnych obszarach wsparcia, promocji i komunikacji w projektach oraz realizacji działań online:

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Jak realizować działania projektowe online?

Jak przygotować plan działań komunikacyjnych i skutecznie promować projekt?

Jak diagnozować potrzeby rozwojowe swojej organizacji?

Finanse i budżet w projektach

Jak pracować z liderami i liderkami

Współpraca z samorządem przy realizacji działań społecznych – poradnik

Przypominamy, że na wnioski pełne czekamy do 19 kwietnia do godz. 12.00 w południe.

Ocena formalna – konkurs na rzecznicze i monitoringowe projekty sektorowe

Lista wniosków po ocenie formalnej – plik XLS

Wyniki oceny merytorycznej ekspertów podamy do 31 maja 2021.

Samorzecznictwo – inspiracje i wyzwania

19 marca 2021 o swoich doświadczeniach związanych z samorzecznictwem opowiedzieli: Małgorzata Talipska (Instytut Spraw Głuchych), Agnieszka Małek (Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a), Marek Stankiewicz (Fundacja ALEKlasa). Spotkanie prowadził Ignacy Dudkiewicz. Nagranie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe – nabór wniosków zakończony

Teraz wnioski trafią do oceny formalnej, a wyniki oceny merytorycznej podamy do końca maja. Konkurs koordynuje Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. 

Active Citizens Days 2021 – znamy polską reprezentację

Przed nimi kilkumiesięczny cykl warsztatów online zwieńczony wyjazdem do Oslo (trzymamy kciuki, aby się udało!), na którym poznają osoby zajmujące się prawami człowieka z pozostałych 14 krajów realizujących Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Państw-Darczyńców Programu.Głównym organizatorem projektu jest operator programu Aktywni Obywatele w Rumunii i Norweski Komitet Helsiński.

Rekrutacja do projektu w Polsce została przeprowadzona przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

A oto sylwetki naszych reprezentantów i reprezentantek:

Jan Marković, współzałożyciel Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin, organizacji, która robi dużo dobrego w obszarze praw człowieka, kultury i edukacji. Psycholog, szkoleniowiec, autor gier planszowych i książek dla dzieci. Lubi poznawać nowe rzeczy i być zaskakiwany. Nie lubi cynizmu. Cieszy się, gdy dzieciaki pytają „dlaczego?”.

Aleksandra Sidoruk, studentka trzeciego roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizująca się w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, wolontariuszka w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Łodzi, koordynatorka projektu w Green REV Institute oraz członkini Partii Zieloni.

Filip Malejewski, ojciec trzech córek, geograf z zawodu. Aktywny w działaniach na rzecz praw człowieka od 2015, obecnie skarbnik w Stowarzyszeniu Refugees Szczecin oraz członek zarządu zachodniopomorskiego oddziału Komitetu Obrony Demokracji.

Barbara Biskup, doktor nauk społecznych, edukatorka antydyskryminacyjna i trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet). Pracuje w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, gdzie zajmuje się organizowaniem spotkań dyskusyjnych i akcji prawnoczłowieczych (festiwal filmów dokumentalnych WATCH DOCS, happening One Billion Rising, Maraton Pisania Listów Amnesty International, Żywa Biblioteka, warsztaty międzykulturowe), a także koordynuje projekty wolontariatu europejskiego (Europejski Korpus Solidarności).

Nagranie szkolenia „Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu monitoringowego lub rzeczniczego”

1 marca 2021 zorganizowaliśmy kilkugodzinne szkolenie „Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu monitoringowego lub rzeczniczego – praktyczne wskazówki”. Udostępniamy nagranie w podziale na osiem części, gdzie każda jest poświęcona innemu zagadnieniu:

1. Co to są projekty sektorowe?
2. Projekt monitoringowy, projekt rzeczniczy – co to jest?
3. Kryteria formalne oceny wniosków
4. Główne elementy opisu projektu we wniosku
5. Potencjał wnioskodawcy i partnerów
6. Budżet projektu
7. Promocja projektu
8. Partnerstwa projektowe i rozwój instytucjonalny

Przypominamy, że na wnioski czekamy do 15 marca do godz. 12.00 w południe.

Monitoring i rzecznictwo – spotkanie praktyków z organizacji społecznych

4 marca 2021 swoimi doświadczeniami podzielili się Katarzyna Batko-Tołuć z Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców i Bartosz Pilitowski z Fundacji Court Watch Polska. Nagranie jest dostępne TUTAJ.

A my czekamy na Wasze wnioski w konkursie na sektorowe projekty rzeczniczce i monitoringowe do 15 marca do godz. 12.00 w południe.

II konkurs na projekty tematyczne – wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych

Organizacjom, których wnioski przeszły do drugiego etapu serdecznie gratulujemy! Od 10 marca od godziny 12.00 możecie składać wnioski pełne. Czekamy na nie do 19 kwietnia do godziny 12.00 w południe.

Również dziś, od godziny 12.00 wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w konkursach na projekty realizowane poza Warszawą w ramach naszego „siostrzanego” programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW WSTĘPNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
3548 579 205 €962 627 828 €10,5-14

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
43629 860 265 €684 812 250 €11-13,67

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
852 289 542 €481 325 505 €7-13,5

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
1168 237 404 €443 266 936 €10-13,67

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
2005 029 722 €541 492 801 €10-14

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
34924 188 977 €564 082 102 €12-14

Dokumenty związane z konkursem (w tym wzory formularzy wniosków pełnych) znajdują się TUTAJ.

 

Monitoring i rzecznictwo – praktyczne doświadczenia organizacji społecznych

Spotkanie poświęcone będzie praktyce realizacji projektów monitoringowych i rzeczniczych. Nasi Goście podzielą się swoimi doświadczeniami z udanych i nieudanych przedsięwzięć  monitoringowych i rzeczniczych. Opowiedzą o metodach i narzędziach, jakie stosują ich organizacje oraz inne organizacje prowadzące podobne działania. Wskażą na najważniejsze ich zdaniem warunki i zagrożenia dla skutecznej realizacji projektów monitoringowych i rzeczniczych.

Zachęcamy do udziału wszystkie osoby, które zamierzają złożyć wniosek w konkursie na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze – to ostatnia szansa na zainspirowanie się i znalezienie podpowiedzi!

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 4 marca, o 15:00 na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85825632912

Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu monitoringowego lub rzeczniczego – szkolenie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, dzięki któremu praca nad wnioskiem w konkursie w konkursie na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe stanie się łatwiejsza. 1 marca, o 10:00, rozpoczynamy całodniowe, intensywne spotkanie, dzięki któremu:

Zapoznajcie się ze szczegółowym programem szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza.

Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład

Webinarium prowadził Grzegorz Wiaderek z odpowiedzialnej za konkurs Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich, a gościem-praktykiem był Bartosz Pilitowski prezes Fundacji Court Watch Polska. Nagranie jest dostępne TUTAJ.

Przypominamy, że na wnioski w konkursie czekamy do 15 marca 2021 o 12.00 w południe. Wszystkie dokumenty konkursowe znajdziecie TUTAJ.

Konsultacje w konkursie na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze

Otwieramy możliwość wstępnej weryfikacji czy planowany projekt ma rzeczywiście charakter sektorowy i czy jest to projekt monitoringowy lub rzeczniczy w rozumieniu założeń konkursu. Od razu zastrzegamy, że odpowiedź nie będzie dotyczyła jakości wniosku czy uzasadnienia ani nie będzie odpowiedzą na pytanie: „Czy mój projekt jest dobry i ma szansę na otrzymanie dotacji?”. Będzie ona miała też charakter wstępny – w momencie udzielania odpowiedzi nie będziemy mieć pełnej informacji o projekcie, a właściwa ocena punktowa zostanie dokonana przez niezależnych ekspertów i ekspertki oraz Komisję Konkursową.

Skorzystanie z takiej formy konsultacji jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na późniejszy udział w konkursie czy jego rozstrzygnięcie.

Aby skorzystać z tej formy konsultacji, należy wypełnić formularz i wysłać w terminie od 15 do 26 lutego na adres [email protected]. W ciągu 7 dni od otrzymania formularza udzielimy odpowiedzi.

Informujemy również, że jesteśmy w stanie skonsultować maksymalnie 80 propozycji, zatem o możliwości otrzymania odpowiedzi decyduje kolejność wpływu.

Monitoring i rzecznictwo – spotkania z zagranicznymi ekspertkami

16 lutego o 12.00 (w samo południe) o niełatwych, ale za to bardzo uczących doświadczeniach oraz sprawdzonych rozwiązaniach w swojej wieloletniej działalności monitoringowej i rzeczniczej zabiegania o miejsce dla sektora obywatelskiego w procesach decyzyjnych władzy opowiedzą:

18 lutego o 12.00 (również w samo południe) o sprawdzonych metodach i najnowszych trendach w rzecznictwie i monitoringu w celu polepszenia kondycji sektora obywatelskiego opowiedzą:

Oba spotkania odbędą się w języku angielskim, zostaną nagrane, a następnie – po dodaniu polskich napisów – opublikowane na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Poniżej biogramy wszystkich zaproszonych osób (kolejność alfabetyczna według imion):

Cezara Grama jest ekspertką ds. praworządności współpracującą z Expert Forum, rumuńskim think-tankiem, od 2014 roku w kwestiach sprawiedliwości, przejrzystości, praworządności i aktywnego obywatelstwa. Od momentu dołączenia do zespołu EFOR odgrywała aktywną rolę w monitorowaniu wyborów (2014-2019). Od 2015 roku jest zaangażowana w program EFOR „Szkoła dla Demokracji”, szkoląc i wspierając nauczycieli, aby angażowali swoich uczniów i społeczności w kwestie aktywnego obywatelstwa i demokracji. W ostatnich latach koncentrowała się na tym, jak angażować nauczycieli, a w szczególności uczniów, w tematykę edukacji obywatelskiej i aktywnego obywatelstwa.

Guri Idsø Viken jest doradczynią polityczną w Stowarzyszeniu Organizacji Pozarządowych w Norwegii (Frivillighet Norge), gdzie jest między innymi odpowiedzialna za zaangażowanie w Active Citizens Fund Romania. Od 16 lat zajmuje się polityką i komunikacją, jest też dziennikarką i komentatorką w kilku norweskich gazetach i radiu. Mieszka na małej wyspie w południowej Norwegii i jest wolontariuszką w kilku małych i dużych organizacjach pozarządowych zajmujących się sportem i kulturą.

Oana Preda jest związana z rumuńskim sektorem pozarządowym od 1996 roku. Pracowała w Pro-Democracy Association, gdzie zdobyła doświadczenie w promowaniu demokracji i partycypacji publicznej. Następnie Oana pracowała dla National Democratic Institute for International Affairs (NDI) w Rumunii, wspierając organizacje pozarządowe w ich działaniach rzeczniczych. W 2006 roku Oana Preda wzięła udział w tworzeniu Resource Center for Public Participation – CeRe, jednej z najbardziej znaczących organizacji pozarządowych w dziedzinie aktywizmu i uczestnictwa obywatelskiego. Obecnie jest dyrektorką CeRe. Poza działalnością zawodową, pochłonięta sprawiedliwością społeczną, Oana jest aktywistką obywatelską walczącą o wiele spraw istotnych dla społeczeństwa rumuńskiego. Misją CeRe jest przyczynianie się do budowania sprawiedliwego i równego społeczeństwa, w którym ludzie są razem, a ich głosy zajmują centralne miejsce w procesach decyzyjnych. CeRe pracuje z grupami obywatelskimi i organizacjami pozarządowymi, aby pomóc im w zdobyciu silniejszego głosu. Obecnie CeRe wspiera TamTam – grupę organizacji pozarządowych dla obywateli – nieformalną koalicję, która broni przestrzeni obywatelskiej dla partycypacji.

Olivia Vereha – współzałożycielka Code for Romania. Posiadając doświadczenie w komunikacji oraz projektowaniu doświadczeń klienta i użytkownika, od 2016 roku Olivia Vereha poświęca cały swój czas na zarządzanie przepływem dostaw dla wszystkich projektów Code for Romania. Jest pasjonatką tego, jak technologia może kształtować i ulepszać nasze codzienne życie i zawsze jest chętna do pomocy w każdy możliwy sposób w budowaniu wspaniałych cyfrowych narzędzi dla naszego społeczeństwa. Jej praca koncentruje się na badaniach użytkowników, analizie i funkcjonalności oraz na tym, w jaki sposób przekłada się to na lepsze usługi i rozwiązania cyfrowe w przestrzeni publicznej.

Tina Divjak jest rzeczniczką w CNVOS. Pracuje nad różnymi kwestiami związanymi z rozwojem organizacji pozarządowych od 2003 roku. Skupia się na środowisku umożliwiającym działalność organizacji pozarządowych – legislacji, finansowaniu publicznym, udziale społeczeństwa w tworzeniu polityki, przejrzystości i odpowiedzialności organizacji pozarządowych. Jest autorką lub współautorką wielu analiz, studiów i podręczników w Słowenii i za granicą (kraje Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego). Pracowała jako ekspert dla Rady Europy, Rady Współpracy Regionalnej, TACSO, różnych ministerstw, itp. W latach 2011 – 2020 była przewodniczącą Rządowej Rady ds. rozwoju organizacji pozarządowych. W 2018 r. była autorką badania, zleconego przez EKES, „Przyszła ewolucja społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej do 2030 r.”.

 

Nowy konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe – informacje w pigułce

O dotacje w konkursie ubiegać się mogą organizacje społeczne:  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne.  Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy i mogą być w 100% sfinansowane z dotacji (nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego).

Celem projektów monitoringowych i rzeczniczych finansowanych w  konkursie  jest zwiększenie możliwości działania i oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekty skupiać się powinny na działaniach służących tworzeniu przyjaznych warunków do prowadzenia działalności obywatelskiej; poprawie, utrzymaniu lub przeciwdziałaniu pogorszeniu otoczenia prawnego funkcjonowania całego sektora obywatelskiego albo jego części (np.: środowiska organizacji społecznych działających na terenie województwa X, czy powiatu Y) lub organizacji działających w konkretnym obszarze  (np. organizacji ekologicznych, socjalnych, strażniczych, równościowych, kobiecych,  senioralnych, zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, uchodźcami, mniejszościami, itd.).

Przez działania monitoringowe w konkursie rozumiemy zbieranie informacji na temat procesu tworzenia, wdrażania i stosowania regulacji prawnych i polityk publicznych wpływających na kondycję  organizacji społecznych i szerzej sektora obywatelskiego. Monitoring dotyczyć może tworzenia prawa zarówno na poziomie centralnym (projekty ustaw rządowych, poselskich lub senackich) jak i na poziomie lokalnym (np. sposób tworzenia gminnych programów współpracy z organizacjami społecznymi). Projekty monitoringowe obejmować mogą także praktykę stosowania istniejącego od dawna lub wprowadzania w życie świeżo uchwalonego prawa (np. ustawy o działalności pożytku publicznego, ustaw o tarczach antykryzysowych, programów współpracy administracji publicznej, centralnej lub samorządowej z organizacjami etc.) .

W konkursie nie będą natomiast wspierane projekty monitoringowe dotyczące spraw ważnych społecznie, ale nie wpływających wprost na sytuację organizacji społecznych w Polsce (np. monitoring stosowania przepisów o konsultacjach społecznych czy walki z zanieczyszczeniem powietrza).

Projekty o charakterze monitoringowym nie mogą ograniczać się do obserwacji i badania i sporządzenia raportu. Ważne jest to, by zebrane w trakcie monitoringu informacje służyły przygotowaniu rekomendacji rozwiązań praktycznych i przekazaniu ich decydentom, środowiskom opiniotwórczym, innym organizacjom czy zainteresowanym podmiotom spoza sektora obywatelskiego. Szczególnie cenne będzie wskazanie i zainicjowanie działań, które służyć będą wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Przez działania rzecznicze w konkursie rozumiemy działania na rzecz uświadomienia decydentom potrzeby tworzenia i wspierania sprzyjających warunków dla podejmowania i prowadzenia działań obywatelskich. Oznacza to, że w ramach konkursu można otrzymać dotację na takie działania rzecznicze, które dążą do poprawy lub utrzymania dobrych rozwiązań prawnych, politycznych czy gospodarczych dla funkcjonowania organizacji społecznych, inicjatyw i ruchów obywatelskich.

Projekty rzecznicze mogą być zaplanowane jako działania ciągłe, proaktywne – w sytuacji, gdy np. wnioskodawca dostrzega, że określone zmiany są potrzebne i korzystne dla sektora i warto podjąć inicjatywy prowadzące do ich wprowadzenia. Mogą być również reaktywne, interwencyjne – jeśli wnioskodawca dostrzega, że jakieś rozwiązanie (wprowadzone lub  planowane) może mieć negatywny wpływ na sytuację podmiotów sektora obywatelskiego.

Podobnie jak w przypadku projektów monitoringowych, także w projektach rzeczniczych ważne jest, aby podejmowane działania nie ograniczały się do „uzgadniania stanowisk”, lecz obejmowały również np. nagłośnienie problemu, przedstawienie  rekomendacji i propozycji rozwiązań czy włączenie się w proces stanowienia prawa.

Projekty monitoringowe i rzecznicze mogą być realizowane samodzielnie przez wnioskodawcę lub we współpracy z partner(ami) z Polski lub z zagranicy. Ubiegający się o dotację na działania projektowe będą mogli  wystąpić o dodatkowe środki na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), tj. inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

Zainteresowanych przygotowaniem projektu w konkursie zapraszamy na szkolenia online:
22 stycznia 2021, godz. 10:00-11:30 – webinarium wprowadzające do konkursu na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze – polecamy nagranie spotkania.
11 lutego 2021, godz. 11:00-13:00 – szkolenie online nt. działań monitoringowych i rzeczniczych: “Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład”.
16 i 18 lutego 2021, godz. 12.00: “Monitoring i rzecznictwo – międzynarodowe inspiracje” – nagrania spotkań z zagranicznymi ekspertkam.
1 marca  – “Jak przygotować dobry wniosek w konkursie dotacyjnym?” – o tym jak pracować nad wnioskiem (szczegóły wkrótce na www.aktywniobywatele.org.pl)

W okresie  15 do 26 lutego prowadzić będziemy indywidualne konsultacje, w ramach których będzie można zweryfikować, czy planowane przez Was działania mają charakter sektorowy – monitoringowy lub rzeczniczy.

Wszystkie dokumenty związane z konkursem znajdują się na stronie: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe-rzecznicze-i-monitoringowe/

Zachęcamy także do obejrzenia nagrania webinarium informacyjnego, które odbyło się 21 stycznia 2021.

Active Citizens Days 2021- ruszyła rekrutacja

W ramach programu “Active Citizens Days 2021” możesz wziąć udział w serii warsztatów online (od marca do sierpnia 2021) oraz spotkaniu podsumowującym w Oslo (jesień 2021). Oferta czeka na działaczy i działaczki organizacji zajmujących się prawami człowieka, pochodzących z Państw-Darczyńców i Państw Beneficjentów programu Aktywni Obywatele.

Udział w programie jest bezpłatny. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego (język roboczy programu) i motywacja do uczenia się. Więcej informacji oraz zasady uczestnictwa w programie znajdziecie poniżej:

Dear local human rights NGOs representatives,

we would like to invite you to take part in the online and offline capacity building programme called “Active Citizens Days 2021” that will take place online (from March to August 2021) and will end in the concluding event in Oslo (providing travels will be possible).

What is the aim and the results of the programme?

The aim for the “Active Citizens Days 2021” is to give the opportunity for organizations from Beneficiary States (Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia) and Norway to come together, learn and discuss issues that they have in their organizations and in their work, especially in relation to specific challenges for building capacity of local/ grassroots human rights NGOs.

The expected outcomes from the programme are:

– raised awareness in dealing with capacity building issues;

– raised awareness about different strategies applied by organizations in relation to capacity building;

– raised cooperation among participating organizations for possible future partnerships.

What is the agenda of the programme?

The participation in the “Active Citizens Days 2021” will require involvement of all selected participants in monthly zoom meetings (1 meeting per month, altogether 6 meetings) on different topics. Each meeting will include presentations and work groups, approx 4 hours each meeting:

March 2021 – Connecting month – online facilitated meeting that puts together organisations involved in the process from Norway and beneficiary states and creates the context in which they can share important aspects related to their work, a meeting out of which we will extract ideas about their needs of capacity building. ”Homework” to be given for the next meeting.

April 2021Crisis management month – online meeting with Norwegian and beneficiary state organisations + expert(s) on the topic from NO or international = discussions and methodologies on how to deal with crisis situations, especially in the pandemic reality (with use of the homework as material for discussions). ”Homework” to be given for the next meeting.

May 2021 – Constituency month – online meeting with Norwegian and beneficiary state organisations + expert(s) on the topic from Norway or international = discussions and methodologies on how to create more followers/ engage people more into the work of the organisations (with use of the homework as material for discussions). ”Homework” to be given for the next meeting.

June 2021 – Campaigning month – online meeting with Norwegian and beneficiary state organisations + expert(s) on the topic from Norway or international = discussions and methodologies on how to effectively run human rights campaigns, especially at local level (with use of the homework as material for discussions). ”Homework” to be given for the next meeting.

July – August 2021 – Practice months = based on the meetings we have we give out some more “homeworks” for them to put into practice before the meeting

Meeting in Oslo for all participants in September/October 2021.

Who can participate? How many places are there for participants from Poland and what are the main rules for participation?

There are in total 3 places for participants from Poland, open for representatives of NGOs active in the area of human rights. Only one application per organization can be submitted in this call.

The priority to participate will be given to Applicants representing organizations who:

– are less-experienced or have recently started their activitites

– have low access to participation in similar programmes

– are active in outcomes or/and priorities areas of the Active Citizens Fund – Regional (https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/en/about-the-programme/) and/or the Active Citizens Fund – National (https://aktywniobywatele.org.pl/en/programme-at-a-glance/)

As the working language of the programme will be English, good knowledge of this language is a prerequisite and the application form must be submitted in English.

What is going to be expected from the participants?

Who is the organizer? Is the participation free of charge? Who is financing the programme?
The main organizer of the Process is the Norwegian Contact Point run by the Norwegian Helsinki Committee.

Participation in the programme is free of charge.

Cost of the trip to Oslo (travel and accommodation costs) will be covered by the Active Citizens Fund – National and Active Citizens Fund – Regional, while all costs of the meeting onsite will be covered by the NHC.

How to apply?

In order to apply please fill in the recruitment application available under the following link: REGISTARTION (in English).

Deadline of submitting applications is 21st February 2021.

Where can I get more information and ask questions?

In order to get more information, please contact Anna Fedas ([email protected], 22 536 02 41) or Ewa Stokłuska ([email protected], 720 801 013).

Webinarium: monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykłady

W czasie webinarium przedstawimy specyfikę projektów o charakterze monitoringowym i rzeczniczym, w szczególności w kontekście wymogów konkursowych. Zaprezentujemy też logikę tego rodzaju projektów, począwszy od zbierania danych i informacji, poprzez ich analizę i sformułowanie wniosków oraz rekomendacji, a skończywszy na ich wykorzystaniu i wdrożeniu w życie. Szczególną uwagę poświęcimy temu ostatniego etapowi, bo jest on trudny i wymagający uwagi, czasu i umiejętności.

Wskażemy również bariery i ryzyka związane z działalnością rzeczniczą i monitoringową, które należy wziąć pod uwagę prowadząc taką działalność. Zaproponujemy źródła wiedzy i informacji przydatne w przygotowaniu i prowadzeniu projektów monitoringowych i rzeczniczych i omówimy zasoby, jakimi powinny dysponować organizacja planująca przeprowadzić takiej projekty.

W trakcie webinarium opowiemy też o konkretnych, zrealizowanych projektach, w których prowadzono monitoring lub rzecznictwo oraz przedstawimy rezultaty, jakie udało się dzięki nim osiągnąć.

Na webinarium obowiązuje REJESTRACJA.

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Wiaderek, wieloletni współpracownik FAOO, członek zarządu i współzałożyciel INPRIS, w latach 1999-2011 pracownik Fundacji Batorego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Badacz, ewaluator i szkoleniowiec.

Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ.

Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe – nagranie webinarium informacyjnego

Termin składania wniosków mija 15 marca o 12.00 w południe. Wszystkie dokumenty konkursowe znajdują się TUTAJ.

Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych – II konkurs na projekty tematyczne

Po ocenie merytorycznej przedstawimy listę tych organizacji, które zostaną zaproszone do złożenia wniosku pełnego. Będzie można je składać od 8 marca do 19 kwietnia 2021.

Wyniki oceny formalnej:
małe dotacje (plik XLS)
duże dotacje (plik XLS)

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków.

 

Webinarium informacyjne – konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

W czasie webinarium:
• dowiecie się kto może składać wnioski w konkursie na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe,
• poznacie typy działań, na jakie można uzyskać dotację,
• sprawdzicie, czym są działania o charakterze sektorowym,
• upewnicie się, czy dobrze rozumiecie podstawowe zasady konkursu, regulujące wysokość dotacji, harmonogram, tworzenie budżetu, współpracę partnerską,
• uzyskacie informacje dotyczące procedury oceny wniosków.
Uwaga! Na webinarium obowiązuje REJESTRACJA
Spotkanie poprowadzą specjaliści z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ. Termin składania wniosków mija 15 marca 2021 o godz. 12.00 w południe.

Ogłaszamy konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Dotację można otrzymać na  działania z zakresu monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów służących poprawie warunków działalności organizacji społecznych i ruchów obywatelskich. Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy, a wkład własny jest nieobowiązkowy.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami z Polski lub z zagranicy. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła także otrzymać dodatkową kwotę na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), czyli inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Pełny tekst „Zaproszenia do składania wniosków”, „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz inne związane z konkursem dokumenty, a także informacje o zaplanowanych szkoleniach online znajdują się TUTAJ.

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 maja 2021.

Co wiemy o zwycięskich projektach sektorowych?

Szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej dla cudzoziemców, wsparcie mało doświadczonych organizacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie czy formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności społecznej – to tylko kilka przykładów inicjatyw, które otrzymały dotacje.

Najwięcej, bo aż 21 Wnioskodawców prowadzić będzie działania wzmacniające rozwój organizacji społecznych i grup obywatelskich. Będą to przede wszystkim działania edukacyjne, wspierające rozwój kompetencji osób działających w organizacjach społecznych czy podejmujących inicjatywy na rzecz pożytku publicznego, ale też np. wsparcie rozwoju usług świadczonych przez organizacje. Pozostałe 11 wniosków to projekty rzecznicze, monitoringowe, badawcze a także promujące działania sektora obywatelskiego.

Ponad 4 mln euro rozdysponowane w tym konkursie przeznaczone będą zarówno na działania projektowe jak i na rozwój samych organizacji (każda organizacja może otrzymać na ten cel maksymalnie 12,5 tys. euro), pozwalający Wnioskodawcom i ich partnerom podnieść efektywność i jakość prowadzonych działań.

Do kogo skierowane są te projekty, które otrzymały dotację?

Zdecydowania większość wniosków, bo aż 21, ma zasięg ogólnopolski. 9 obejmuje jedno lub dwa województwa. Po dwa projekty będą realizowane na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, po jednym na terenie Śląska, Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Dwa wnioski mają charakter międzynarodowy.

Kto skorzysta z projektów?

Część projektów skierowanych jest do wszystkich organizacji społecznych i grup obywatelskich, działających na terenie całej Polski lub konkretnego regionu. Część ma bardziej sprofilowanych odbiorców, np. koła gospodyń wiejskich, organizacje prowadzące działania rzecznicze, organizacje pacjenckie, zajmujące się dystrybucją żywności dla osób potrzebujących, pracujące z seniorami i seniorkami, organizacje działające na rzecz migrantów, stojące na straży praw człowieka i praworządności czy działające na rzecz mobilizacji młodzieży do aktywności społecznej i uczestnictwa życiu publicznym.

W realizowanych projektach będą prowadzone m.in.: szkolenia i warsztaty, doradztwo i konsultacje, wsparcie w tworzeniu strategii, animowanie współpracy między organizacjami oraz budowanie i wzmacnianie sieci organizacji, udostępnianie zasobów cyfrowych, infrastruktury wspierającej działania promocyjne i fundraisingowe, działania monitoringowe i rzecznicze, kampanie społeczne, badania dotyczące różnych aspektów działalności społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkie projekty będą realizowane w partnerstwach. 31 z 32 organizacji, które dostały dotację, podjęło współpracę z partnerami z Polski, w większości z innymi organizacjami społecznymi, ale także z instytucjami samorządowymi. W przypadku kilku wniosków parterami są albo podmioty komercyjne, albo uczelnie wyższe. 10 organizacji zaprosiło do współpracy – oprócz partnerów z Polski – również  instytucje z Państw-Darczyńców, Norwegii i Islandii.

Przykładowe projekty

Większość projektów zakłada pomoc i wsparcie dla mniej doświadczonych organizacji, spoza dużych aglomeracji, z regionów o utrudnionym dostępie do programów pomocowych.

W ramach projektu  „Wschód Liderów” Fundacja  Szkoła Liderów   w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach i Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku prowadzić będzie cykl szkoleń dla lokalnych aktywistek i aktywistów w województwach świętokrzyskim i podlaskim.  Ze szkoleń,  doradztwa i indywidualnego tutoringu skorzysta 40 fundacji i stowarzyszeń z obu województw.

Dzięki dotacji  na projekt „OSP – potencjał młodych” Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor udzieli wsparcia merytoryczno-organizacyjnego ponad 1000 jednostkom OSP w całym kraju.  W projekcie zaplanowano zajęcia przygotowujące młodych działaczy i działaczki do zarządzania organizacją oraz szkolenia rozwijające zdolności liderskie.

Krakowski Alarm Smogowy pomoże rozwinąć działalność na rzecz ochrony powietrza ponad 40 organizacjom i nieformalnym grupom w całej Polsce.

Z kolei Instytut Dialogu i Dyskursu z Torunia wraz ze Stowarzyszeniem Demagog zaplanowali „Szkołę Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, dzięki której ok. 50 polskich organizacji nauczy się jak poruszać się bezpiecznie w Internecie.

Wśród projektów, które otrzymają dotację znalazła się inicjatywa Fundacji „Okno na Wschód” z Białegostoku realizowana w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich “Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Kół Gospodyń Wiejskich w województwie podlaskim” 200 członkiń i członków lokalnych Kół skorzysta ze szkoleń nt. animacji środowiska lokalnego, zarządzania projektami i finansów. Autorzy projektu planują także powołać Podlaską Federację Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekt „Pola aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność”, złożony przez Federację Polskich Banków w partnerstwie z norweską Matsentralen Norge, zakłada wsparcie szkoleniowe dla ok. 350 organizacji w całej Polsce. Autorzy projektu przygotują dla nich filmy instruktażowe, webinaria informacyjne m.in. nt. procedury odbioru żywności ze sklepów czy dokumentacji darowizn  żywnościowych. Opracują także propozycje zmian w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Przykładem wspierania mniej doświadczonych organizacji jest także inicjatywa Fundacji Merkury z Wałbrzycha, realizowana w partnerstwie z Fundacją Dobrych Działań, Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich” oraz Citizens Foundation Iceland z Islandii. Projekt „Pozarządowy ostry dyżur” zakłada kompleksowe wsparcie doradcze i szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków, aspektów formalno-prawnych czy umiejętności miękkich jak komunikacja.

Kolejne konkursy

W związku z tym, że w konkursie niewiele projektów dotyczyło działań z zakresu monitoringu tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych oraz rzecznictwa praw i interesów, w tym miesiącu zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs sektorowy, wyłącznie na projekty dotyczące tego typu działań. Więcej informacji o zasadach ubiegania się o dotacje w tym konkursie podamy wkrótce. 

Tymczasem do poniedziałku 11 stycznia 2021 można składać wnioski w drugim konkursie na projekty tematyczne w trzech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Szczególnie czekamy na projekty interwencyjne i pomocowe dla kobiet oraz osób LGBT+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć m.in. działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do prowadzenia działalności społecznej w roli self-adwokatów oraz projekty, w których będą rozmawiać ze sobą osoby o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

A za dwa miesiące, w marcu br. ogłoszone zostaną konkursy  dotacyjne w naszym siostrzanym programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ruszyły zapisy na konferencję otwierającą nowy program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdują się TUTAJ.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w II konkursie na projekty tematyczne

Teraz wnioski wstępne są sprawdzane pod względem spełniania kryteriów formalnych. Wkrótce zostanie opublikowana lista tych, które zakwalifikują się do oceny merytorycznej. Każdy wniosek oceniać będzie dwóch lub trzech ekspertów. Po ocenie merytorycznej przedstawiona zostanie lista tych organizacji, które zaproszone zostaną do złożenia wniosku pełnego. A te składane będą od 8 marca do 19 kwietnia 2021. Wszystkim Wnioskodawcom życzymy powodzenia!

Więcej o II konkursie można znaleźć TUTAJ.

Wyniki konkursu na projekty sektorowe

Organizacjom, które otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Już dziś wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania mogą ubiegać się od dotację w dodatkowym konkursie sektorowym na działania monitoringowe lub rzecznicze, który zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu br.  Mogą również wziąć udział w trwającym właśnie II konkursie na projekty tematyczne, w którym wnioski wstępne przyjmowane są do 11 stycznia do 12.00 w południe. Przypominamy też, że w marcu konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kto otrzymał dotację w konkursie na projekty sektorowe? Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową.

LISTA WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ W KONKURSIE NA PROJEKTY SEKTOROWE – PLIK XLS

Dotacje na realizację projektów sektorowych otrzymały wszystkie organizacje, których wnioski w procesie oceny otrzymały powyżej 18 punktów. Spośród wniosków, które zdobyły 18 punktów, cztery uzyskały dofinansowanie, a jeden trafił na listę rezerwową.

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Nagrania – cykl webinariów informacyjnych o II konkursie na projekty tematyczne

Webinaria nt. poszczególnych obszarów wsparcia można zobaczyć TUTAJ.

Zachęcamy też do zapoznania się z ogólnym webinarium informacyjnym nt. II konkursu na projekty tematyczne.

Warto też zapoznać się z prezentacją z webinarium „Bez diagnozy ani rusz. Jak dobrze uzasadnić potrzebę działań w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy?”

Szukacie partnera zagranicznego do projektu? Warto obejrzeć webinaria nt. współpracy bilateralnej i regionalnej.

Nagrania – cykl webinariów informacyjnych nt. współpracy dwustronnej i regionalnej

Nagrania webinariów są dostępne TUTAJ.

Webinarium nt. kosztów pośrednich w projektach

Webinarium odbyło się 9 grudnia 2020.

Ruszają cztery punkty konsultacyjne w Polsce

Można w nich skonsultować pomysł na projekt czy uzyskać wsparcie w interpretacji zapisów Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Cykl webinariów informacyjnych o II konkursie na projekty tematyczne

Uwaga! Przed wyborem szkoleń prosimy zapoznać się z ogólnym webinarium informacyjnym nt. całego Programu:

1) Webinarium o 3. Obszarze „Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie”, 10.12.2020 r., godz. 10-11.00 (z tłumaczeniem na Polski Język Migowy).
Zapisy przyjmujemy do 9.12 do godz. 16.00:
https://forms.gle/QJ3UV71TwCyVSV1z7

2) Webinarium o 2. Obszarze „Ochrona praw człowieka i równe traktowanie”, 14.12.2020 r., godz. 10-11.00
Zapisy przyjmujemy do 11.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/UBZK6kT6w5gdkHAc9

3) Webinarium o 1. Obszarze „Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne”, 15.12.2020 r., godz. 10-11.30
Zapisy przyjmujemy do 14.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/MBVziLQzZDbjzsSp9

4) Webinarium o 3. Obszarze „Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie”, 16.12.2020 r., godz. 17-18.00
Zapisy przyjmujemy do 15.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/Rq88AdwFnL9btecm9

5) Webinarium o 2. Obszarze „Ochrona praw człowieka i równe traktowanie”, 17.12.2020 r., godz. 17-18.00
Zapisy przyjmujemy do 15.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/26kkTUqMMELTvjLK6

6) Webinarium: Rozmowa mimo różnic. Czy program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy może w niej pomóc?
18.12.2020 r., godz. 15-16.30
Zapisy przyjmujemy do 16.12:
https://forms.gle/m6ZaW7yJwX2ByN848

7) Webinarium z Agatą Urbanik, prowadzącą Pogotowie Facylitacyjne: Bez diagnozy ani rusz. Jak dobrze uzasadnić potrzebę działań w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? (z tłumaczeniem na Polski Język Migowy)
21.12.2020 r., godz. 15-17.00
Zapisy przyjmujemy do 14.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/cEq2wvhwpc9Lyhvr5

Współpraca dwustronna i regionalna w projektach – spotkania online

Szukacie odpowiedzi na pytanie, czego możemy się wzajemnie od siebie nauczyć? Mamy dla Was serię inspirujących spotkań online z zagranicznymi organizacjami! Nie przegapcie ich i zarejestrujcie się już dziś!

7 grudnia w godz. 12-13.30 spotkanie na temat współpracy z organizacjami białoruskimi i wsparcia imigrantów/tek z Białorusi (w jęz. polskim).
Podczas spotkania, wraz z reprezentantami/tkami organizacji białoruskich omówimy następujące tematy:
– przedstawienie aktualnej sytuacji w Białorusi
– możliwości współpracy z białoruskimi organizacjami
– sytuacja Białorusinów i Białorusinek w Polsce – jakie wsparcie jest potrzebne?
Z przyczyn bezpieczeństwa informacje o ekspertach/tkach podamy tylko zarejestrowywanym uczestnikom/czkom.

8 grudnia w godz. 10-11.30 spotkanie na temat deradykalizacji, dialogu ponad podziałami i zapobiegania przestępstwom motywowanym nienawiścią – inspiracje z Norwegii (w jęz. angielskim).
Gościć będziemy:
Abetare Krasniqi, nadinspektorka policji w Oslo, specjalizująca się w przestępstwach motywowanych nienawiścią i współpracy z organizacjami społecznymi w tym zakresie
Monika Kochowicz, Polka prowadząca zajęcia nt. mowy nienawiści w norweskich szkołach, reprezentuje norweskie organizacje: „No Hate Speech movement” i „Newschool”

8 grudnia w godz. 12-13.30 spotkanie na temat praw kobiet (w tym inicjatyw rzeczniczych) – inspiracje z Islandii i Liechtensteinu (w jęz. angielskim)
Poznamy doświadczenia następujących osób:
z Islandii:
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir z organizacji „Icelandic Women’s Rights Association (IWRA)”
Kristin Astgeirsdottir z organizacji „IceFemIn”
z Norwegii:
Toril Hogstad, doradczyni ds. równości, różnorodności i włączenia społecznego miasta Kristiansand
z Czech:
Hana Stelzerova z organizacji „Czech Women’s Lobby”
Laure Szenasy z organizacji „Czech Women Forum”
z Liechtensteinu:
reprezentantki organizacji: „Women of Liechtenstein association” (tbc)

11 grudnia w godz. 12-13.30 spotkanie na temat oddolnych/lokalnych inicjatyw wspierających społeczności (w tym grupy narażone na wykluczenie) w dobie pandemii – inspiracje z Norwegii (w jęz. angielskim)
Udział wezmą:
Eszter Vuojala z organizacji „Abloom”
Elsa Skjong z organizacji „FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity”
Kim Henrik Gronert, doradca ds. dialogu międzykulturowego miasta Kristiansand
Ingvild Kallevik, specjalistka ds. radykalizacji i dialogu ponad podziałami z organizacji „LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk”

Link do rejestracji: https://forms.gle/LuiiXAWFaMHkfyyk7
Oferujemy również wsparcie w szukaniu partnera i w organizacji pierwszego spotkania z nim – więcej:  https://forms.gle/qxdMNxsMDnyw4pfu7

Ogłaszamy II konkurs na projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją StoczniaFundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

Duże dotacje:

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków. 

Terminy składania wniosków:

Pełna treść “Zaproszenia do składania wniosków” oraz “Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/II konkurs na projekty tematyczne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na webinarium informacyjne 4 grudnia 2020 r. o godz. 14.00.

W dniach 7 – 11 grudnia odbędzie się też seria spotkań online nt. współpracy dwustronnej i regionalnej w projektach.

Webinarium informacyjne – II konkurs dotacyjny na projekty tematyczne

Obowiązują zapisy na webinarium:
https://forms.gle/UgSovRxZBmssU2iY6
Zapisy przyjmujemy do 4 grudnia do godz. 10.00.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Zapewniamy także tłumaczenie na Polski Język Migowy (prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w formularzu rejestracyjnym).

Program webinarium (ok. 1,5 godziny):
Kim jesteśmy i co wspieramy?
Obszary wsparcia – na jakie działania można uzyskać dotacje
Dotacje w Programie
Kto może ubiegać się o dotację?
Dodatkowe wsparcie dla Wnioskodawców i Grantobiorców
Od czego zacząć przygotowanie wniosku?

Spotkanie poprowadzą koordynatorki Programu – Olga Sokołowska (Fundacja Batorego) i Maria Jagaciak (Fundacja Stocznia).

II konkurs dotacyjny już wkrótce

Ocena formalna wniosków pełnych w konkursie na projekty sektorowe

Od jutra eksperci i ekspertki rozpoczną ocenę merytoryczną wniosków pełnych. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na początku stycznia 2021. r.

LISTA WNIOSKÓW PEŁNYCH (PROJEKTY SEKTOROWE) – PLIK XLS

Wyniki I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne

Organizacjom, których projekty otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Już dziś wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków. Ze względu na pandemię dokumenty niezbędne do podpisania umowy będziemy zbierać w wersji elektronicznej. Szczegółowe informacje zostaną przekażemy w indywidualnych wiadomościach.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w II konkursie na projekty tematyczne. Ogłosimy go pod koniec listopada. A w nowym roku konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

LISTY WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 17,5 punktu (z 24 możliwych).

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 16 punktów. Ze względu na fakt, że suma dotacji przyznanych tym projektom nie wyczerpała przewidzianej alokacji na duże dotacje, Komisja Programu podjęła decyzję  o przyznaniu dotacji także dwóm z pięciu projektów, które uzyskały 15,67 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
842 108 174 EUR531 334 826 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
684 592 326 EUR473 131 431 EUR

 

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 12 punktów. Suma dotacji przyznanych na te projekty nie wyczerpała alokacji przewidzianej na małe dotacje i pozostałe środki zostały dodane do alokacji przewidzianej na duże dotacje.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 18,33 punktów. Ze względu na to, że alokacja na duże projekty została zwiększona o środki niewykorzystane z puli przeznaczonej na małe dotacje (patrz wyżej), Komisja Programu podjęła decyzję  o przyznaniu dotacji także trzem z czterech projektów, które uzyskały 18 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
391 034 232 EUR25655 631 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
453 119 695 EUR332 316 742 EUR

 

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 17 punktów.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 19 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
511 287 906 EUR34870 710 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
634 186 359 EUR312 068 706 EUR

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Więcej o wynikach I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne można znaleźć TUTAJ.

Wyniki oceny wniosków wstępnych znajdują się TUTAJ.

Translate »
Content | Menu | Access panel