fbpx

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Program realizowany będzie w latach 2020-24 przez konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Program ma na celu trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dotację w następujących obszarach:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów dotacyjnych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

Oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na styczeń 2021 roku.

Profil Programu na Facebooku

Strona www Programu powstaje pod adresem: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

 

Wyniki I etapu konkursu na projekty sektorowe

277 wniosków uzyskało ocenę punktową niewystarczającą do zakwalifikowania się do etapu składania wniosków pełnych. 51 wniosków ocenionych zostało przez ekspertów i ekspertki jako niezgodne z celami Programu i założeniami obszaru “Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego”, w związku z czym nie podlegało dalszej ocenie.

Z powodu małej liczby wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu dotyczących dwóch typów działań: „Monitoring tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych” oraz „Rzecznictwo praw i interesów”, rozważamy uruchomienie odrębnego konkursu skierowanego wyłącznie na wsparcie inicjatyw monitoringowych i rzeczniczych. Informacja na ten temat zostanie opublikowana w osobnym komunikacie.

Wnioski pełne można składać od czwartku 27 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00 do poniedziałku 26 października 2020 r. do godziny 12.00.

Wszystkich Wnioskodawców zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zachęcamy do skorzystania z merytorycznego wsparcia, jakie przygotowaliśmy dla składających wnioski pełne. Zaplanowaliśmy webinaria, specjalny warsztat oraz serię materiałów edukacyjnych. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

LISTA WNIOSKÓW – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJPROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU KONKURSU
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
38846 184 044,00 €607 711 173,00 €13-15

 

Wyniki oceny formalnej wniosków pełnych w konkursie na projekty tematyczne

W tym etapie konkursu wpłynęło 176 wniosków pełnych na duże dotacje i 174 wnioski na małe dotacje. Wszystkie z nich przeszły pozytywnie ocenę formalną.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS
LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy pod koniec października 2020.

Wnioski pełne w konkursie na projekty tematyczne – wskazówki

Gdzie warto zajrzeć przed napisaniem wniosku pełnego?

Polecamy:

 

Konkurs na projekty sektorowe – wyniki oceny formalnej

Spośród 395 złożonych wniosków 388 przeszło do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej, w tym jeden po złożonym odwołaniu. Sześć wniosków nie spełnia wymogów formalnych (w tym dwa po ponownej weryfikacji), a jeden został wycofany. Zachęcamy do sprawdzenia LISTY. Wyniki oceny ekspertów przekażemy do 25 sierpnia.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w konkursie na projekty sektorowe

Oto podział wniosków wg typów działań:

 1. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich – 227
 1. Monitorowanie procesów tworzenia i praktyk stosowania prawa i polityk publicznych mających wpływ na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich – 19
 1. Rzecznictwo praw i interesów służące poprawie uwarunkowań funkcjonowania organizacji społecznych i ruchów obywatelskich – 29
 1. Zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie – 80
 1. Badania, analizy, opinie i ekspertyzy potrzebne do realizacji działań wspierających rozwój sektora obywatelskiego – 40

Teraz wnioski trafią do oceny formalnej. Decyzja o zakwalifikowaniu projektów do etapu składania wniosków pełnych zostanie podjęta do 25 sierpnia 2020.

Wskazówki przed złożeniem wniosku – konkurs na projekty sektorowe

W przypadku projektów sektorowych przyjęto, że planowane działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów. Aby umożliwić szeroki dostęp do oczekiwanych produktów i rezultatów projektów – zarówno w ujęciu terytorialnym jak i liczby odbiorców działań – region traktowany jest jako obszar obejmujący co najmniej województwo lub jego większą część (kilka-kilkanaście powiatów). Nie oznacza to, że projekty nie mogą obejmować regionów identyfikowanych inaczej niż przez granice administracyjne czy że nie mogą dotyczyć wybranych subregionów należących do różnych województw. Przy ocenie każdego projektu będzie brane pod uwagę uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, które powinno również wyjaśniać wybór obszaru, gdzie projekt ma być realizowany.

“Branża” w konkursie na projekty sektorowe rozumiana jest jako grupa organizacji starających się osiągnąć podobne cele, prowadzących podobne działania lub w inny sposób tworzących możliwą do wyodrębnienia kategorię podmiotów. Podpowiedzią, jak można rozumieć branże, może być
klasyfikacja zastosowana w cyklicznych badaniach prowadzonych przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor lub Główny Urząd Statystyczny.  Można też zastosować swoje własne kryteria dotyczące np. rodzaju prowadzonych działań, pamiętając o wspomnianych rekomendacjach dotyczących możliwie szerokiego dostępu.

Odpowiedzi na wiele innych pytań można znaleźć TUTAJ.

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu na projekty tematyczne

W przypadku, gdy najniższą ocenę uprawniającą do  przejścia do drugiego etapu otrzymało więcej projektów, wszystkie zostały zakwalifikowane do etapu wniosków pełnych, mimo przekroczenia 150% alokacji środków przeznaczonych na dotacje w pierwszym konkursie.

Organizacjom, których wnioski przeszły do drugiego etapu serdecznie gratulujemy! Już dziś, 15 czerwca od godziny 12.00  możecie składać wnioski pełne. Czekamy na nie do 10 sierpnia godziny 12.00 w południe.

Również dziś, od godziny 12.00 wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w drugim konkursie na projekty tematyczne. Termin składania wniosków wstępnych już w listopadzie!

A w nowym roku konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW WSTĘPNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
3137 538 805 €932 360 294,00 €10,5-15

 

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
39725 592 948,00 €735 030 157,00 €11-14,33

 

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały wszystkie złożone projekty, nawet te, które otrzymały tylko 3,5 z 15 możliwych punktów. Przypominamy, że na etapie wniosków pełnych do zakwalifikowania się do wsparcia z Programu konieczne będzie uzyskanie minimum połowy punktów możliwych do uzyskania.

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
531 362 284,00 €531 362 284,00 €3,5-12,5

 

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
1268 499 993,00 €453 139 582,00 €11,33-13,67

 

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
1694 043 641,00 €571 415 763,00 €11-14,5

 

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
25016 317 902,00 €644 349 936,00 €11,33-14

Projekty sektorowe – nagrania webinariów informacyjnych i szkolenia online

W pierwszym webinarium z 27 maja 2020 opowiadamy czym jest konkurs sektorowy, jakie są jego cele i kto może je realizować, przedstawiamy typy działań, na jakie można dostać dotację.

Nagranie webinarium można obejrzeć TUTAJ.

Z kolejnego szkolenia z 29 maja 2020 można się dowiedzieć wszystkiego, co istotne nt. współpracy partnerskiej w projektach sektorowych.

Nagranie webinarium jest dostępne TUTAJ.

Warsztat online, który odbył się 4 czerwca 2020 poświęcony był przygotowaniu wniosku o dotację na projekty sektorowe. Spotkanie polecamy osobom z organizacji planujących złożenie wniosku o dotacje w roli lidera.

Nagranie warsztatu jest dostępne TUTAJ.

Rusza konkurs na projekty sektorowe

Dotacje można otrzymać na pięć typów działań:

 • świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich,
 • monitoring prawa,
 • rzecznictwo praw i interesów,
 • zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie,
 • badania, analizy, opinie i ekspertyzy.

Działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów, a korzyści realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego. O dotacje mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.

W konkursie można ubiegać się o dotacje na następujących warunkach:

 • minimalna kwota dotacji: 25 000 euro,
 • maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro,
 • czas realizacji: od 12 do 36 miesięcy,
 • wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 6 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020 do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 27 sierpnia od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 do godziny 12.00 w południe

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Pełny tekst „Zaproszenia do składania wniosków”, „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz wszystkie niezbędne dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na projekty sektorowe.

Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

Wyniki oceny formalnej: małe dotacje
Wyniki oceny formalnej: duże dotacje

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków. Wnioski wstępne spełniające kryteria formalne przekazaliśmy ekspertom do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy w pierwszej połowie czerwca 2020 roku.

W I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne wpłynęło aż 1317 wniosków wstępnych.

Oto ich rozkład w poszczególnych obszarach Programu:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne – 713

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie – 180

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – 424

Wśród złożonych wniosków aż 92  zakładają partnerstwa z organizacjami z Państw-Darczyńców (Norwegią, Islandią, Liechtensteinem). A zespół programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy pomógł w nawiązaniu 65 partnerstw.

 

Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków – projekty sektorowe

Eksperci i ekspertki powinni spełniać następujące wymagania:

 • znać specyfikę sektora organizacji pozarządowych oraz problemy i bariery w ich funkcjonowaniu,
 • posiadać doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub pracy na rzecz organizacji pozarządowych,
 • posiadać doświadczenia w analizie i ocenie wniosków o dotację,
 • gwarantować bezstronność w ocenie projektów,
 • być dyspozycyjni w terminie oceny wniosków tj. lipiec-sierpień 2020 oraz październik-listopad 2020.

Do zadań ekspertów i ekspertek będzie należeć: ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych, udział w szkoleniach dotyczących oceny wniosków oraz udział w spotkaniu ekspertów/ekspertek  na etapie oceny wniosków pełnych.

Rekrutacja odbywa się poprzez rejestrację i wypełnienie ankiety dostępnej w internetowym systemie rekrutacji (od 16 kwietnia od godz. 12.00 do 5 maja).

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z informacjami na temat projektów sektorowych, dostępnymi na stronie programu. Zastrzegamy sobie prawo zadawania dodatkowych pytań i rozmowy z kandydatami i kandydatkami. Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło określająca zasady współpracy i wynagrodzenie, zgodnie z następującymi stawkami: wniosek wstępny – 100 zł brutto, wniosek pełny – 250 zł brutto. Powyższe stawki obejmują całkowite koszty wynagrodzenia za ocenę wniosków oraz udział w spotkaniach.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ekspertki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt
z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich
tel. 507 200 210 (w godz. 10.00 – 16.00)
[email protected]

Informujemy, że dla zapewnienie transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe ekspertów/ekspertek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko, krótka charakterystyka specjalizacji, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Spotkanie online nt. współpracy partnerskiej

Celem spotkania jest ułatwienie nawiązywania kontaktów między polskimi organizacjami społecznymi a ich potencjalnymi partnerami z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Chcemy także omówić aktualną sytuację sektora obywatelskiego w Polsce i w Państwach-Darczyńcach oraz wymienić się doświadczeniami z działań wzmacniających sektor obywatelski z każdego kraju.
Spotkanie będzie również okazją do przekazania informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – przedstawimy zasady składania wniosków (w ramach konkursu na projekty sektorowe) oraz odpowiemy na wątpliwości i pytania poruszone podczas spotkania.

Aby zrealizować oczekiwane cele, postanowiliśmy podzielić spotkanie na dwie części (pełny program spotkania poniżej). Pierwsza część to webinarium, które składa się z prezentacji i czasu na pytania uczestników. Zaprosiliśmy przedstawicieli/lki Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz polskich organizacji społecznych, które podzielą się swoją wiedzą i refleksjami na temat najczęstszych i najskuteczniejszych działań w zakresie rozwoju kompetencji organizacji oraz wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego.

Druga część spotkania będzie moderowaną dyskusją na tematy wybrane przez uczestników/czki w formularzu rejestracyjnym. Zaproponowaliśmy 3 zagadnienia. Zobaczmy, które z nich będą najbardziej interesujące dla uczestników/czek spotkania. Dlatego też prosimy o szczere podzielenie się swoją opinią w formularzu rejestracyjnym (link poniżej), aby pomóc nam przygotować to spotkanie możliwie jak najlepiej.

Językiem roboczym obu części jest angielski.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie więcej informacji o spotkaniu, w tym link do internetowej platformy. Jeśli chodzi o wyposażenie techniczne, potrzebny jest tylko komputer z głośnikiem lub/i słuchawkami.

W przypadku większej liczby chętnych, niż pozwalające nam na to możliwości techniczne, będziemy decydować o udziale w oparciu o różnorodność uczestników/czek i jakość ich formularzy rejestracyjnych.

Link do formularza rejestracyjnego:
https://crm.batory.org.pl/formularz-online/matchmaking-online-meeting
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z Anną Fedas z Fundacji Batorego:
[email protected]

Plan spotkania

Część 1 (nagrywana i dostępna w Internecie po zakończeniu posiedzenia)
10.00-11.30
1. Uwagi powitalne (przedstawiciele konsorcjum programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy)
2. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Islandii – przedstawicielka Islandzkiego Centrum Praw Człowieka (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
3. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Liechtensteinie – przedstawiciel organizacji społecznej z Liechtensteinu (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
4. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Norwegii – przedstawicielka Norweskiego Komitetu Helsińskiego (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
5. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Polsce – Lidia Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
6. Prezentacja na temat „Zasady konkursu na projekty sektorowe” – Andrzej Pietrucha z Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
krótka przerwa
Część 2 (nienagrywana) w 2 grupach roboczych:
11.45-13.00
1. Dyskusja na temat wspólnych wyzwań sektora obywatelskiego w każdym kraju oraz burza mózgów na temat potencjalnych rozwiązań.
Identyfikacja potencjalnych barier i szans jednego z wybranych działań w odpowiedzi na omówione wcześniej wyzwania/rozwiązania.
lub/i*
2. Dobre praktyki i porażki (dla chętnych osób, które chcą podzielić się nimi z innymi uczestnikami).
lub/i*
3. Prezentacja pomysłów projektów (dla chętnych osób, które chcą się nimi podzielić z innymi uczestnikami).
Uwagi końcowe i pożegnanie (w jednej wspólnej sesji)

* zależy od tematu(ów) wybranego(ych) przez uczestników w formularzu rejestracyjnym

INFORMATION IN ENGLISH

Wskazówki przed złożeniem wniosku

 1. Przypominamy, że w pierwszym konkursie na projekty tematyczne można wziąć udział w tworzeniu maksymalnie 2 (dwóch) projektów: jednego jako Wnioskodawca (lider) i jednego jako Partner lub dwóch jako Partner. Konkurs tematyczny obejmuje zarówno małe, jak i duże dotacje. Uwaga! Nie są to osobne konkursy.
 2. Działania w projektach będą czasami wpisywać się w więcej niż jeden obszar wsparcia, ale Wnioskodawca musi wybrać jeden obszar dominujący. Eksperci oceniający wnioski będą oceniać zgodność wniosku z wybranym obszarem wsparcia na podstawie przede wszystkim celów określonych na wstępie opisu każdego z obszarów (do jakich grup docelowych można kierować projekty, jaka zmiana ma nastąpić w wyniku realizacji działań). Można też kierować się wskazanymi w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” typami wspieranych działań, pamiętając jednak, że nie jest to katalog zamknięty i jeśli planowane działania wykraczają poza wymienione typy, to również mogą uzyskać wsparcie, o ile wpisują się w cel obszaru i nie znalazły się na liście działań wykluczonych.
 3. Otrzymujemy pytania o różnicę między stowarzyszeniem rejestrowym, a zwykłym. Ta pierwsza forma prawna to stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ta druga zaś to stowarzyszenia, które ujęte są w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostwa powiatowe. Zachęcamy do sprawdzenia, czy wskazana we wniosku forma prawna, jest prawidłowa. Jednocześnie przypominamy, że kluby sportowe, jak również uczniowskie kluby sportowe nie są stowarzyszeniami zwykłymi i nie są tym samym uprawnione do starania się o dotację.
 4. Dostajemy też pytania czy możliwe jest – na potrzeby złożenia wniosku – posiłkowanie się numerem KRS lub ewidencją innej, zaprzyjaźnionej organizacji. Nie jest to możliwe. Nie przewidujemy w Programie zastosowania tzw. sponsoringu fiskalnego – czyli pozyskania środków dotacji za pośrednictwem innej, uprawnionej organizacji.
 5. Informacje o zmianach w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” nt. sprawozdawczości finansowej można znaleźć TUTAJ.
 6. Odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania znajdują się w zakładce FAQ. Można je przeszukiwać wg słów kluczowych (np. „wkład własny”).
 7. Przypominamy, że przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”.

Zmiana dot. sprawozdawczości finansowej

Sprawozdań finansowych lub zbiorczych zestawień przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy będziemy wymagać dopiero przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Ponadto nie będziemy weryfikować dnia sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia przez Wnioskodawcę tego dokumentu. Na potrzeby wniosku wstępnego prosimy jednak o podanie orientacyjnych przychodów i kosztów za 2019 r., przy założeniu, że dane te mogą jeszcze ulec zmianie.

Jak znaleźć partnera do projektu z Liechetnsteinu?

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że wiele organizacji społecznych z Liechtensteinu (głównie w formie stowarzyszeń lub fundacji) będzie prawdopodobnie miało bardzo ograniczone możliwości udziału we współpracy międzynarodowej. Z jednej strony wynika to z działań organizacji społecznych, które zwykle ograniczają się tylko do terenu Liechtensteinu. Ma to również związek z tym, że wiele organizacji społecznych opiera się w dużym stopniu na wolontariacie. W związku z tym mają one bardzo małe możliwości współpracy międzynarodowej.

Organizacje społeczne mogą być zakładane jako stowarzyszenia w Liechtensteinie i jako takie zostają wpisane do rejestru handlowego. Nie wymagają one specjalnego uznania przez państwo. Każde stowarzyszenie w Liechtensteinie ma prawo do realizowania i reprezentowania swoich interesów. Obejmuje to uczestnictwo w procesie legislacyjnym w ramach konsultacji społecznych. Stowarzyszenia mogą również wywierać wpływ na prawodawstwo poprzez inicjowanie działań i referenda. Wiele stowarzyszeń, a więc również organizacji pozarządowych, jest wspieranych finansowo przez państwo i gminy.

Tradycyjnie, Liechtenstein jest krajem o żywej działalności stowarzyszeniowej. Działają tu m.in. stowarzyszenia sportowe, kulturalne czy zaangażowania społecznego. Rozwój sektora społeczeństwa obywatelskiego zaczął się od stowarzyszeń działających na wsiach.

Większość klubów i stowarzyszeń działa w obszarze sportu (np. Klub Alpejski ma największą liczbę członków – prawie 3000). Niektóre organizacje społeczne są aktywne w sektorze praw człowieka. Amnesty International (Liechtenstein) jest jednym z niewielu stowarzyszeń, które koncentrują się na prawach człowieka w ogóle. Inne stowarzyszenia zajmują się konkretnymi kwestiami praw człowieka, takimi jak prawa kobiet, osób LGBT+ czy cudzoziemców. W szczególności należy wspomnieć o organizacjach działających w dziedzinie praw kobiet, które są bardzo dobrze zorganizowane. Obecnie w Liechtenstein Women’s Network działa 17 różnych stowarzyszeń z Liechtensteinu.

W Liechtensteinie od 2004 r. stale wzrasta liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru handlowego. W 2017 r. zarejestrowano łącznie 326 stowarzyszeń; w 2004 r. było ich tylko 129. Jednakże rzeczywista liczba organizacji jest wyższa, ponieważ nie wszystkie z nich są wpisane do rejestru handlowego i w związku z tym objęte statystykami.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

▶️ www.llv.li/fil…/aaa/pdf-llv-aaa-common_core_dokument_deutsch (wersja niemiecka)
▶️ www.llv.li/files/aaa/coredoc2011_final-en.pdf (wersja angielska)
▶️ www.llv.li/files/aaa/statusbericht-menschenrechte-2018.pdf (informacja o prawach człowieka w Liechtensteinie)

Zarejestrowane stowarzyszenia można przeszukiwać w rejestrze handlowym ▶️ www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml.

A poniżej link do przeglądu stowarzyszeń w Liechtensteinie, w tym linki do ich stron internetowych: ▶️ www.welcome.li/index.php

Apel do organizacji społecznych w związku z pandemią koronawirusa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy z organizacji społecznych!

W związku z pandemią koronawirusa zwracamy się do Was z apelem o aktywne włączenie się w propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności, której celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Obecny kryzys jest wielkim testem nie tylko sprawności państwa, ale przede wszystkim, odpowiedzialności społeczeństwa. Zwłaszcza organizacje społeczeństwa obywatelskiego jako instytucje zaufania publicznego mają niezwykle ważną rolę do odegrania. Swoim postępowaniem i komunikacją zewnętrzną w istotny sposób wpływają na to, jakie wzorce zachowania są postrzegane jako norma społeczna, a jakie uchodzą za jej przekroczenie. W nadchodzących dniach odpowiedź na to pytanie będzie miała kluczowe znaczenie dla naszego państwa i społeczeństwa. Od tego jak się zachowamy, zależeć będzie, czy rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce uda się spowolnić, czy też pandemia wymknie się spod kontroli.

Według aktualnej wiedzy są tylko dwie skuteczne metody unikania szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa: testy przeprowadzane na masową skalę (tego w Polsce nie zrobiono) oraz radykalne ograniczenie kontaktów społecznych. To dlatego tak ważne są wprowadzane dzisiaj środki zapobiegawcze (zamykanie szkół, praca z domu, zakaz imprez masowych).

Wielu z nas nadal nie czuje bezpośredniego zagrożenia, bo nie jest w wieku lub grupie wysokiego ryzyka. Pamiętajmy w tych dniach o osobach z grup większego ryzyka: osobach starszych, chorujących, o osłabionym układzie odpornościowym, którym możemy i powinniśmy pomóc, aby nie musiały wychodzić z domów. Nasze działanie w celu ograniczenia do minimum kontaktów z innymi osobami – jedyny sposób, w jaki możemy wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii – podyktowane być musi nie tyle troską o nas samych i naszych bliskich, co troską o dobro wspólne i interes publiczny. To jest test odpowiedzialności społeczeństwa i nas samych jako jego członków.

Dlatego apelujemy do Was nie tylko o ścisłe podporządkowanie się wytycznym dotyczącym organizowania spotkań publicznych, ale także o odwołanie wszelkich innych wydarzeń i spotkań, ograniczenie bezpośrednich kontaktów jedynie do sytuacji wyższej konieczności oraz propagowanie takiej postawy w swoim otoczeniu. Celem tych środków zapobiegawczych, zwłaszcza w przypadku organizacji zaufania publicznego, jest nie tylko zmniejszenie ryzyka infekcji, ale danie społeczeństwu bardzo wyraźnego sygnału, że ograniczenie kontaktów bezpośrednich jest fundamentalną potrzebą chwili.

Fundacja im. Stefana Batorego

Apel do organizacji społecznych – PDF do pobrania

Webinarium zamiast spotkań informacyjnych

Aby wziąć udział webinarium, wystarczy mieć dostęp do komputera lub smartfona z głośnikami lub słuchawkami i kliknąć tutaj: webinarium informacyjne. Startujemy 13 marca o 14.00.

Podczas webinarium:

 • opowiemy o ogólnych zasadach programu oraz obszarach tematycznych,
 • wyjaśnimy zasady I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne oraz przedstawimy najczęstsze błędy Wnioskodawców wraz z radami, jak się ich ustrzec,
 • przedstawimy rekomendowaną przez nas metodologię przygotowania projektu,
 • szczegółowo przedstawimy obszar tematyczny, którym będzie zainteresowana największa osób uczestniczących w webinarium.

Program wydarzenia:

 1. Ogólna informacja o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
 2. Zasady I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne
 3. Złote rady – o czym pamiętać przygotowując wniosek, a czego unikać
 4. Jaką pracę wynikać przed przygotowaniem wniosku? Polecana przez nas metodologia projektu
 5. Szczegółowo o wybranym obszarze tematycznym
 6. Pytania i odpowiedzi

Webinarium o współpracy dwustronnej – jest już nagranie

Dlaczego na Islandii organizacje społeczne postrzegane są jako ważny, wręcz niezbędny składnik demokracji? Co możne być trudne we współpracy z polskimi organizacjami dla Norwegów i Islandczyków? W jaki sposób objawia się naturalny i niewymuszony islandzki minimalizm? Ile kobiet stoi na czele norweskich partii politycznych? I wreszcie: gdzie i jak znaleźć partnera w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? O tym wszystkim dowiecie się oglądając film z webinarium o współpracy dwustronnej, które odbyło się 28 lutego o godzinie 14.00.

Webinarium możecie obejrzeć TUTAJ.

Nowa wersja „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców”

Uzupełniliśmy m.in. informacje finansowe. Ważnym uszczegółowieniem jest np. to, że środki z dotacji przyznanej w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie mogą być wykorzystywane jako wkład własny w innych projektach. W ramach projektu nie mogą być także pobierane opłaty od uczestników/czek, tzn. nie jest możliwe np. pobieranie opłat za bilety na wydarzenia organizowane w ramach projektu lub sprzedawanie publikacji przygotowanych w ramach projektu.

Podaliśmy też termin, w którym najpóźniej można rozpocząć projekt – to 1 lutego 2021 r.

Jedna z istotnych zmian dotyczy listy krajów, z którymi można nawiązać współpracę partnerską przy projekcie. W związku z tym, że Węgry nie podpisały dotąd umowy programowej z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, organizacje węgierskie nie mogą być partnerem w projekcie. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, niezwłocznie o tym poinformujemy.

To tylko kilka przykładów uszczegółowień. Zapraszamy do przejrzenia nowej wersji Podręcznika. Wszystkie zmiany i uzupełnienia zostały dla ułatwienia zaznaczone kolorem czerwonym.

Nową wersję „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców” można pobrać TUTAJ

Webinarium informacyjne – nagranie już dostępne

Webinarium odbyło się 12 lutego 2020. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje nt. Programu – jakie działania będzie wspierał, jakie są zasady konkursu dotacyjnego, kto może się starać o dofinansowanie.

Program webinarium:
1. Informacje organizacyjne dotyczące programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (daty, kwoty, procedury)
2. Informacje dotyczące obszarów tematycznych, w których oferowane jest wsparcie

3. Informacje o dodatkowych kwotach dotacji na rozwój instytucjonalny i/lub współpracę z organizacjami z Państw-Darczyńców.

Kto prowadził?

Aleksandra Muzińska – dyrektorka finansowa programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. Stefana Batorego
 
Maria Jagaciak – koordynatorka Obszaru 1. w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 
Moderował
Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

 

Webinarium o współpracy dwustronnej

W webinarium, w charakterze ekspertów/ekspertek mających praktyczne doświadczenie realizacji projektów dwustronnych, wzięli udział:

• prof. Marta Bivand Erdal – dyrektorka ds. badań i profesor studiów nad migracjami w Instytucie Badań nad Pokojem w Oslo Peace Research Institute Oslo (PRIO)
• Leiv Igor Devold – polsko-norweski reżyser filmowy, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej
• Donata Honkowicz-Bukowska – nauczycielka języka polskiego, doradczyni edukacyjna i multikulturowa w szkołach podstawowych w Kópavogur na Islandii
• Alina Kula – współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian. W poprzedniej edycji programu Obywatele dla Demokracji zrealizowała projekt z islandzką organizacją.

Już wkrótce opublikujemy nagranie.

Uruchamiamy konkurs na projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR.

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 EUR,

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.

Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się w zakładce o Programie/rezultaty.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wymagany wkład własny – 10% kosztów całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; może być w całości wniesiony w postaci pracy wolontariuszy/ek.

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie: https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 15 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 15 czerwca od godz. 12.00 w południe do 10 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00 w południe.

Pełna treść „Zaproszenia do składania wniosków” oraz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/I konkurs na projekty tematyczne.

Webinarium informacyjne już 12 lutego

Program webinarium:
1. Informacje organizacyjne dotyczące programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (daty, kwoty, procedury)
2. Informacje dotyczące obszarów tematycznych, w których oferowane jest wsparcie
3. Informacje o dodatkowych kwotach dotacji na rozwój instytucjonalny i/lub współpracę z organizacjami z Państw-Darczyńców.

Plan godzinowy:
16:50 – krótka „rozgrzewka” wprowadzająca w działanie i funkcje pokoju webinaryjnego
17:00 – powitanie i poznanie się
17:05 – prezentacja
17:45 – sesja pytań i odpowiedzi
18:00 – zakończenie webinarium

Kto prowadzi?
Sylwia Sobiepan – dyrektorka programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. Stefana Batorego

Maria Jagaciak – koordynatorka obszaru nr 1 w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Moderator
Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

REJESTRACJA trwa do 10 lutego.

W czasie webinarium nie zapewniamy tłumaczenia na Polski Język Migowy. W późniejszym terminie udostępnimy nagranie uzupełnione o ww tłumaczenie i napisy w języku polskim.

Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków

 

Eksperci i ekspertki powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wiedzę w co najmniej jednym z obszarów tematycznych oraz znać działania sektora organizacji pozarządowych aktywnych w tym obszarze,
 • umieć wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenia w analizie i ocenie projektów,
 • klarownie i komunikatywnie formułować na piśmie opinie na temat złożonych wniosków,
 • gwarantować bezstronność w ocenie projektów,
 • być dyspozycyjnymi w terminach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Do zadań ekspertów i ekspertek będzie należało: ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych, udział w trzech spotkaniach w trakcie każdego z konkursów, w tym w dwóch szkoleniach dotyczących oceny wniosków i jednym spotkaniu ekspertów/ek po ocenie wniosków pełnych.

Internetowy system rekrutacji

O wynikach rekrutacji poinformujemy do 2 marca 2020. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się szczególnie z informacjami na temat obszarów wsparcia, w ramach których składane będą wnioski. Operator zastrzega sobie prawo do spotkania/rozmowy z wykorzystaniem nowych technologii (np. Skype)  z kandydatami i kandydatkami. Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło określająca zasady pracy i wynagrodzenie, zgodnie z poniższymi stawkami:

Małe dotacje (do 25 000 EUR): wniosek wstępny – 55 zł brutto,  wniosek pełny – 210 zł brutto. Duże dotacje (do 62 500 EUR): wniosek wstępny – 70 zł brutto, wniosek pełny – 280 zł brutto. Powyższe stawki obejmują wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt:
– z Fundacją Batorego (Obszar 2. i 3.)
tel. (22) 536 02 00

[email protected]

– z Fundacją „Stocznia” (Obszar 1.)
tel. (22) 100 55 94
[email protected]

Informujemy, że dla zapewnienie transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe ekspertów/ek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko, krótka charakterystyka zawodowa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ruszamy w Polskę!

 

Podczas spotkań organizatorzy opowiedzą o założeniach Programu i pierwszego konkursu dotacyjnego, a także o wyzwaniach związanych z obszarami wsparcia. Przedstawią inspirujące przykłady działań i odpowiedzą na pytania. Część każdego spotkania będzie miała charakter warsztatowy w postaci pracy nad wstępnymi pomysłami uczestników na projekty. Warto więc pomyśleć o nich wcześniej.

Opole – 5.02 – rejestracja zakończona
Koszalin – 13.02 – rejestracja zakończona
Białystok – 18.02 – rejestracja zakończona
Zielona Góra – 20.02 –  rejestracja zakończona
Rzeszów – 24.02 – rejestracja zakończona
Ełk – 27.02 -rejestracja zakończona
Olsztyn – 2.03 -rejestracja zakończona
Kielce – 4.03 – rejestracja zakończona

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie miejsca organizacji spotkań (sale w poszczególnych miastach) mogą ulec zmianie. Poinformujemy o tym zarejestrowanych uczestników.

Nie możecie wziąć udziału w spotkaniach, obejrzyjcie webinarium informacyjne Programu z 12 lutego:

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oficjalnie otwarty!

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Realizatorem programu jest  konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

– Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym, z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich  – powiedział Rzecznik praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.  – Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują:  grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i  grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy… – powiedziała Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu. – Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest  młodzież – dodała Zofia Komorowska z  Fundacji Stocznia.

Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną,  działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych,  prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy  standardów funkcjonowania instytucji publicznych  i jakości świadczonych przez nie usług.

– Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc.  – powiedziała Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie

Drugiego dnia oficjalnego otwarcia ponad osiemdziesiąt przedstawicielek i przedstawicieli organizacji z Polski, Islandii i Norwegii spotkało się w Warszawie, żeby rozmawiać o pomysłach na wspólne projekty.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym ruszy już na początku lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020.  W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Transmisja części plenarnej konferencji

Prezentacja o Programie 

Ulotka o Programie

Program konferencji

Uczestnicy konferencji:

 

Translate »
Content | Menu | Access panel