Zapraszamy do udziału w litewsko-polskim seminarium o dialogu międzykulturowym „Usłyszeć Innego/Inną”.

Główne cele seminarium to: 

 • odświeżenie idei i wartości, które stały (i miejmy nadzieję, że nadal stoją) za codzienną ciężką pracą na rzecz integracji społecznej mniejszości etnicznych/narodowych/migrantów/osób ubiegających się o ochronę międzynarodową/uchodźców;
 • wspieranie procesu wdrażania projektów i zapewnianie budowania potencjału organizacjom społecznym, które prowadzą projekty wspierane przez program Aktywni Obywatele w Litwie i w Polsce;
 • przegląd aktualnych społeczno-politycznych wyzwań dla społeczeństwa obywatelskiego i dialogu międzykulturowego w Litwie i w Polsce w czasach podziałów i etnocentrycznych tendencji autorytarnych;
 • narada na temat możliwych krótko- i długoterminowych rozwiązań oraz inicjatyw oddolnych, które mogą być podejmowane wspólnie przez białoruskich, litewskich i polskich praktyków/rzemieślników budowania mostów.

Kogo zapraszamy?
Seminarium jest organizowane dla litewskich i polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego – Grantobiorców projektów dofinansowanych z Programu Aktywni Obywatele –  Fundusz Krajowy oraz ich partnerów – zajmujących się problematyką mniejszości etnicznych/narodowych/migrantów/osób ubiegających się o ochronę międzynarodową/uchodźców, integracją/upodmiotowieniem i dialogiem międzykulturowym. Zależy nam na udziale również tych osób, które działają lokalnie (obszary poza dużymi ośrodkami miejskimi) i kierują swoje działania do Białorusinów/ek i wszystkich osób ubiegających się obecnie o ochronę międzynarodową.

Łącznie przewidzianej jest 30 miejsc dla uczestników/czek z Litwy i Polski – maksymalnie 2 miejsca dla osób reprezentujących jedną organizację. UWAGA: Miejsce seminarium jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jak będziemy pracować?
Językami roboczymi będą litewski i polski przy wsparciu tłumaczy (w celu zaproszenia również osób niekoniecznie biegle posługujących się językiem angielskim lub/i mających doświadczenie w uczestnictwie w wydarzeniach międzynarodowych).

Narzędzia, które zostaną wykorzystane w trakcie seminarium (w miarę możliwości interaktywne i partycypacyjne): krytyczne dyskusje, inspirujące wykłady, kreatywne warsztaty w bliskości z naturą i ożywczym dziedzictwem społeczno-kulturowym pogranicza polsko-litewskiego z wykorzystaniem zasobów i know-how zespołu Fundacji Pogranicze. Dni: 2 i 6 października są przewidziane na dojazd/powrót z seminarium, a dni 3-5 października na pracę merytoryczną.

Organizatorami seminarium są: Fundacja Społeczeństwa Otwartego na Litwie (operator programu Aktywni Obywatele w Litwie oraz Fundacja im. Stefana Batorego (operator programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce). Seminarium to wspólna inicjatywa litewskich i polskich operatorów Programu w ramach ich Regionalnych Planów Inicjatyw Obywatelskich.

Gospodarzem seminarium jest Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur i Narodów” prowadzony przez Fundację Pogranicze w Krasnogrudzie. Więcej o gospodarzu: http://pogranicze.sejny.pl/

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży dla wszystkich uczestników/czek. Seminarium finansuje program Aktywni Obywatele w Litwie i w Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września 2021. Wyniki rekrutacji ogłosimy do 17 września.

Formularz aplikacyjny dla polskich organizacji społecznych znajduje się TUTAJ.

UWAGA: w związku z pandemią COVID-19 oferujemy refundację testów COVID-19 dla wszystkich uczestników/czek przed seminarium. Więcej informacji zostanie przesłanych do zrekrutowanych osób.

W razie jakichkolwiek pytań/komentarzy prosimy o kontakt z organizatorami seminarium:

ze strony litewskiej: Sandra Adomavičiūtė: [email protected]
ze strony polskiej: Anna Fedas: [email protected]

Program seminarium:

data2.10. (sobota)3.10. (niedziela)4.10. (poniedziałek)5.10 (wtorek)6.10 (środa)
temat przewodni:przyjazd i powitaniepraca z lokalnymi tożsamościaminiestandardowe rozwiązania złożonych problemówpraca z lokalną społecznością oraz odporność/tzw. rezyliencjapożegnanie i wyjazd
8:00-9:00wspólne śniadaniewspólne śniadaniewspólne śniadaniewspólne śniadanie
9:00-13:00przejazd do Sejn, spacer i warsztat z Bożeną Schroeder, współtwórczynią i założycielką Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”przejazd do Maćkowej Rudywarsztaty z zespołem Fundacji Pogranicze nt. różnych metod pracy ze społecznością lokalną wyjazd uczestników/czek
zwiedzanie galerii i warsztatów Andrzeja Strumiłły
przyjazd uczestników/czek do Krasnogrudy, zakwaterowanierozmowa na temat sztuki jako narzędzia w dialogu międzykulturowym
13:00-14:00obiad w restauracji litewskiej w Sejnach obiad w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrachobiad w Krasnogrudzie
14:00-16:00prezentacja działań organizacji uczestniczących w wyjeździe przejazd do Krasnogrudywarsztatowe planowanie dalszej współpracy
mapowanie wyzwań/problemówwarsztat nt. szukania rozwiązań na złożone problemy z wykorzystaniem teatru forum
16:00-18:00powitanie i wzajemne poznanie się spotkanie w Białej Synagodzewarsztat nt. odporności/rezyliencji
wykład Krzysztofa Czyżewskiego nt. wspólnego szukania lokalnych tożsamości
18:00-19:00warsztaty obejrzenie spektaklu “Kroniki Sejneńskie”prezentacja międzynarodowych działań Fundacji Pogranicze
powitalny koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiegospotkanie z Rusłanem Kulewiczem - białoruskim pisarzem i dziennikarzem na uchodźctwie
19:00-21:00wspólna kolacja w kawiarni “Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudziepodróż do Krasnogrudy i wspólna kolacja i podsumowanie dniawspólna kolacja i podsumowanie dniawspólna kolacja i podsumowanie całego wyjazdu

 

Fot. Zasoby Fundacji Pogranicze

II konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki

Łączna kwota niewykorzystanych dotąd środków to ponad 185 tys. EUR, z czego 126 tys. pozostało w budżecie Programu w wyniku rezygnacji jednego z Grantobiorców z realizacji projektu wspartego w ramach I konkursu na projekty sektorowe.

Przypominamy, że w konkursie otrzymaliśmy 332 wnioski pełne. Po decyzji FMO dotacje otrzyma 220 Wnioskodawców (w tym 114 małe, a 106 duże dotacje). Zmianie uległy listy w Obszarze 1., w małych i dużych dotacjach oraz w Obszarze 2. w dużych dotacjach. Łączna kwota przyznanych środków to ponad 10,7 mln EUR.

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Dotację otrzyma dodatkowo Stowarzyszenie „AKTYWNI” z Karakul w woj. podlaskim, które złożyło projekt „Pomoc za pomoc” (K2m/0760).

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
902 456 718 EUR501 382 494 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Dotację otrzyma dodatkowo Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna
Grupa Działania z Lutyni z woj. dolnośląskiego, które złożyło projekt „Wspólnoty Pozytywnej Energii, czyli energetyka obywatelska” (K2d/0259).

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
624 361 613 EUR453 215 504 EUR

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS
Lista pozostaje bez zmian.

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
411 133 540 EUR31855 719 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Dotację otrzyma dodatkowo Collegium Progressus z Gródka nad Dunajcem w woj. małopolskim, które złożyło projekt „Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Kobietom Doświadczającym Przemocy” (K2d/0202).

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
402 912 975 EUR312 257 576 EUR

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Lista pozostaje bez zmian.

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
2005 029 722 €541 492 801 €10-14

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Lista pozostaje bez zmian.

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
543 907 499 EUR302 160 532 EUR

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Wyniki II konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne

Organizacjom, których projekty otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Wszyscy Wnioskodawcy mają już dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków. Szczegółowe informacje dot. dokumentów potrzebnych do podpisania umów przekażemy Państwu w indywidualnych wiadomościach.

Organizacje, którym nie udało się uzyskać dotacji zachęcamy do śledzenia aktualności naszego siostrzanego programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny , w którym już we wrześniu ruszy nabór ciągły na projekty interwencyjne.

LISTY WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 16 punktów (na 21 możliwych).

Duże dotacje otrzymają natomiast wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 14 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
902 456 718 EUR491 352 494 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
624 361 613 EUR443 140 504 EUR

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 12 punktów.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 13,67 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
411 133 540 EUR31855 719 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
402 912 975 EUR302 184 668 EUR

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej  13 punktów.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 16.67 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
451 227 940 EUR33907 948 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
543 907 499 EUR302 160 532 EUR

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Promocja projektów w mediach społecznościowych – nagranie webinarium

Ekspert cyfrowego świata – Marcin Żukowski, autor bloga Cyfrowy Tubylec, opowiedział o bieżących trendach w mediach społecznościowych i odpowiedział na pytania uczestników.

Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz, zajmująca się promocją i komunikacją programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, przypomniała o zasadach, które obowiązują naszych Grantobiorców w zakresie promocji w Internecie.

Webinarium odbyło się 25 czerwca 2021.

Szukacie przykładów projektów, które są realizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych. Inspiracje możecie znaleźć na Facabooku, Twitterze, Instagramie oraz YouTubie.

A inne webinaria dla Grantobiorców m.in. nt. promocji, finansów czy sprawozdawczości znajdziecie TUTAJ.

 

Wyniki konkursu na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Organizacjom, które otrzymają dotacje, gratulujemy, a wszystkich Wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z kartami ocen, dostępnych po zalogowaniu się w Internetowym Systemie Wniosków.

LISTA WNIOSKÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ W KONKURSIE NA SEKTOROWE PROJEKTY RZECZNICZE I MONITORINGOWE – PLIK XLS

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Kto otrzyma dotacje?

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska, realizując projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych” zajmie się zjawiskiem braku stabilności zatrudnienia w sektorze organizacji społecznych. Projekt ma charakter pilotażowy i będzie realizowany w części województwa pomorskiego. Zakłada powołanie ruchu sojuszniczego, który wpłynie na kształtowanie zachowań liderów i pracowników organizacji społecznych w obszarze zatrudniania. Rezultatem projektu ma być zwiększenie świadomości znaczenia stabilnego zatrudnienia wśród pracowników sektora organizacji społecznych.

Fundacja CourtWatch Polska z Torunia planuje monitorowanie procesu tworzenia i praktyki stosowania prawa do jawnego rozpatrzenia sprawy przed sądem oraz działania rzecznicze, które mają uchronić podmioty sektora obywatelskiego przed negatywnym wpływem planowanych zmian. Działania w ramach projektu „Obrona jawności postępowań sądowych w dobie pandemii i po niej” mają zmniejszyć prawdopodobieństwo wejścia w życie przepisów ograniczających jawność postępowań w czasie pandemii i po niej, zmniejszyć skalę formalnych i nieformalnych ograniczeń jawności postępowań w sądach oraz wzmocnić kontrolę społeczną. Ma się to przełożyć na zwiększenie rzetelności postępowań, w których stroną są organizacje lub działacze sektora obywatelskiego.

Warszawska Grupa Zagranica w ramach projektu „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową” planuje działania monitoringowe i rzecznicze mające poprawić warunki – finansowe, instytucjonalne, prawne – funkcjonowania sektora organizacji społecznych zaangażowanych we współpracę rozwojową. Wnioskodawca będzie monitorować realizację polityki współpracy rozwojowej na poziomie krajowym i unijnym (publikując m.in. raporty monitoringowe). Planuje także, upowszechniając i wykorzystując rezultaty monitoringu, prowadzić rzecznictwo adresowane przede wszystkim do krajowej administracji rządowej i parlamentu, a także do Komisji Europejskiej.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic, realizując projekt „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” zamierza przeprowadzić monitoring polskich organizacji społecznych pod kątem spełniania przez nie zasad wynikających z Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. W projekcie przebadanych zostanie minimum 500 podmiotów, a raport z badania będzie rozpowszechniony jako element szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej, której celem jest zmiana świadomości i wzrost wiedzy przedstawicieli i przedstawicielek organizacji z zakresu prawa pracy i działań antymobbingowych. Dodatkowo, planowane są pilotażowe działania w 10 wybranych organizacjach, które wdrożą modelowe procedury antymobbingowe.

Projekt „SUS – Sektor Usług Społecznych”, realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) z Warszawy, ma na celu wzmocnienie roli organizacji i podmiotów ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. WRZOS będzie prowadzić monitoring prawa dotyczącego usług społecznych, a także wdrażania krajowej Strategii Deinstytucjonalizacji i regionalnych planów w tym zakresie. Planuje także działania rzecznicze – np. wypracowanie i zabieganie o przyjęcie przez administrację rządową rekomendacji dotyczącej roli organizacji w deinstytucjonalizacji.

Projekt „Lasy są wspólne – ruchy i organizacje mają prawo współdecydować” ma wzmocnić kontrolę obywatelską nad gospodarką leśną przez ruchy i organizacje społeczne zajmujące się lasem. Skupiony jest na działaniach monitoringowych i rzeczniczych, które mają przynieść poprawę warunków działania tego podsektora. Wnioskodawca, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej w woj. śląskim, planuje działania ułatwiające dostęp do informacji i urealniające postrzeganie wpływu sektora na decyzje dotyczące lasów. Planuje także wzmocnić współpracę organizacji z samorządami m.in. poprzez zbudowanie koalicji łączących podmioty społeczne z władzą lokalną oraz instytucjami unijnymi.

 

Podsumowanie konkursów dotacyjnych z 2020 roku

Ile wniosków zostało złożonych, a ile otrzymało dotacje? Które województwa były najbardziej aktywne? Które obszary wsparcia cieszyły się największą popularnością? Jak wyglądał proces oceny wniosków? Jakie wsparcie otrzymali Wnioskodawcy i Grantobiorcy? Polecamy krótkie Podsumowanie konkursów dotacyjnych programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zrealizowanych w 2020 roku.

Wsparcie dla Wnioskodawców – II konkurs na projekty tematyczne

Przygotowaliśmy nagrania spotkań nt. planowania i sprawozdawania rezultatów i produktów w poszczególnych obszarach wsparcia, promocji i komunikacji w projektach oraz realizacji działań online:

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Jak zaplanować i sprawozdawać produkty i rezultaty – Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Jak realizować działania projektowe online?

Jak przygotować plan działań komunikacyjnych i skutecznie promować projekt?

Jak diagnozować potrzeby rozwojowe swojej organizacji?

Finanse i budżet w projektach

Jak pracować z liderami i liderkami

Współpraca z samorządem przy realizacji działań społecznych – poradnik

Przypominamy, że na wnioski pełne czekamy do 19 kwietnia do godz. 12.00 w południe.

Active Citizens Days 2021 – znamy polską reprezentację

Przed nimi kilkumiesięczny cykl warsztatów online zwieńczony wyjazdem do Oslo (trzymamy kciuki, aby się udało!), na którym poznają osoby zajmujące się prawami człowieka z pozostałych 14 krajów realizujących Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Państw-Darczyńców Programu.Głównym organizatorem projektu jest operator programu Aktywni Obywatele w Rumunii i Norweski Komitet Helsiński.

Rekrutacja do projektu w Polsce została przeprowadzona przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

A oto sylwetki naszych reprezentantów i reprezentantek:

Jan Marković, współzałożyciel Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin, organizacji, która robi dużo dobrego w obszarze praw człowieka, kultury i edukacji. Psycholog, szkoleniowiec, autor gier planszowych i książek dla dzieci. Lubi poznawać nowe rzeczy i być zaskakiwany. Nie lubi cynizmu. Cieszy się, gdy dzieciaki pytają „dlaczego?”.

Aleksandra Sidoruk, studentka trzeciego roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizująca się w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, wolontariuszka w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Łodzi, koordynatorka projektu w Green REV Institute oraz członkini Partii Zieloni.

Filip Malejewski, ojciec trzech córek, geograf z zawodu. Aktywny w działaniach na rzecz praw człowieka od 2015, obecnie skarbnik w Stowarzyszeniu Refugees Szczecin oraz członek zarządu zachodniopomorskiego oddziału Komitetu Obrony Demokracji.

Barbara Biskup, doktor nauk społecznych, edukatorka antydyskryminacyjna i trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet). Pracuje w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, gdzie zajmuje się organizowaniem spotkań dyskusyjnych i akcji prawnoczłowieczych (festiwal filmów dokumentalnych WATCH DOCS, happening One Billion Rising, Maraton Pisania Listów Amnesty International, Żywa Biblioteka, warsztaty międzykulturowe), a także koordynuje projekty wolontariatu europejskiego (Europejski Korpus Solidarności).

Nagranie szkolenia „Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu monitoringowego lub rzeczniczego”

1 marca 2021 zorganizowaliśmy kilkugodzinne szkolenie „Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu monitoringowego lub rzeczniczego – praktyczne wskazówki”. Udostępniamy nagranie w podziale na osiem części, gdzie każda jest poświęcona innemu zagadnieniu:

1. Co to są projekty sektorowe?
2. Projekt monitoringowy, projekt rzeczniczy – co to jest?
3. Kryteria formalne oceny wniosków
4. Główne elementy opisu projektu we wniosku
5. Potencjał wnioskodawcy i partnerów
6. Budżet projektu
7. Promocja projektu
8. Partnerstwa projektowe i rozwój instytucjonalny

Przypominamy, że na wnioski czekamy do 15 marca do godz. 12.00 w południe.

Monitoring i rzecznictwo – spotkanie praktyków z organizacji społecznych

4 marca 2021 swoimi doświadczeniami podzielili się Katarzyna Batko-Tołuć z Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców i Bartosz Pilitowski z Fundacji Court Watch Polska. Nagranie jest dostępne TUTAJ.

A my czekamy na Wasze wnioski w konkursie na sektorowe projekty rzeczniczce i monitoringowe do 15 marca do godz. 12.00 w południe.

II konkurs na projekty tematyczne – wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych

Organizacjom, których wnioski przeszły do drugiego etapu serdecznie gratulujemy! Od 10 marca od godziny 12.00 możecie składać wnioski pełne. Czekamy na nie do 19 kwietnia do godziny 12.00 w południe.

Również dziś, od godziny 12.00 wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w konkursach na projekty realizowane poza Warszawą w ramach naszego „siostrzanego” programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW WSTĘPNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
3548 579 205 €962 627 828 €10,5-14

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
43629 860 265 €684 812 250 €11-13,67

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
852 289 542 €481 325 505 €7-13,5

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
1168 237 404 €443 266 936 €10-13,67

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
2005 029 722 €541 492 801 €10-14

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
34924 188 977 €564 082 102 €12-14

Dokumenty związane z konkursem (w tym wzory formularzy wniosków pełnych) znajdują się TUTAJ.

 

Monitoring i rzecznictwo – praktyczne doświadczenia organizacji społecznych

Spotkanie poświęcone będzie praktyce realizacji projektów monitoringowych i rzeczniczych. Nasi Goście podzielą się swoimi doświadczeniami z udanych i nieudanych przedsięwzięć  monitoringowych i rzeczniczych. Opowiedzą o metodach i narzędziach, jakie stosują ich organizacje oraz inne organizacje prowadzące podobne działania. Wskażą na najważniejsze ich zdaniem warunki i zagrożenia dla skutecznej realizacji projektów monitoringowych i rzeczniczych.

Zachęcamy do udziału wszystkie osoby, które zamierzają złożyć wniosek w konkursie na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze – to ostatnia szansa na zainspirowanie się i znalezienie podpowiedzi!

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 4 marca, o 15:00 na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85825632912

Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu monitoringowego lub rzeczniczego – szkolenie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, dzięki któremu praca nad wnioskiem w konkursie w konkursie na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe stanie się łatwiejsza. 1 marca, o 10:00, rozpoczynamy całodniowe, intensywne spotkanie, dzięki któremu:

 • dowiecie się, jakie projekty mogą uzyskać wsparcie: co to znaczy „projekt sektorowy”, jakie elementy musi zawierać projekt monitoringowy, jakie – projekt rzeczniczy.
 • poznacie kryteria i zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • uzyskacie wskazówki, co pisać, czego nie pisać w poszczególnych częściach wniosków,
 • zaznajomicie się z wymogami dotyczącymi promocji projektu,
 • zobaczycie, jak prezentować koszty projektu w budżecie wniosku.

Zapoznajcie się ze szczegółowym programem szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza.

Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład

Webinarium prowadził Grzegorz Wiaderek z odpowiedzialnej za konkurs Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich, a gościem-praktykiem był Bartosz Pilitowski prezes Fundacji Court Watch Polska. Nagranie jest dostępne TUTAJ.

Przypominamy, że na wnioski w konkursie czekamy do 15 marca 2021 o 12.00 w południe. Wszystkie dokumenty konkursowe znajdziecie TUTAJ.

Konsultacje w konkursie na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze

Otwieramy możliwość wstępnej weryfikacji czy planowany projekt ma rzeczywiście charakter sektorowy i czy jest to projekt monitoringowy lub rzeczniczy w rozumieniu założeń konkursu. Od razu zastrzegamy, że odpowiedź nie będzie dotyczyła jakości wniosku czy uzasadnienia ani nie będzie odpowiedzą na pytanie: „Czy mój projekt jest dobry i ma szansę na otrzymanie dotacji?”. Będzie ona miała też charakter wstępny – w momencie udzielania odpowiedzi nie będziemy mieć pełnej informacji o projekcie, a właściwa ocena punktowa zostanie dokonana przez niezależnych ekspertów i ekspertki oraz Komisję Konkursową.

Skorzystanie z takiej formy konsultacji jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na późniejszy udział w konkursie czy jego rozstrzygnięcie.

Aby skorzystać z tej formy konsultacji, należy wypełnić formularz i wysłać w terminie od 15 do 26 lutego na adres [email protected] W ciągu 7 dni od otrzymania formularza udzielimy odpowiedzi.

Informujemy również, że jesteśmy w stanie skonsultować maksymalnie 80 propozycji, zatem o możliwości otrzymania odpowiedzi decyduje kolejność wpływu.

Monitoring i rzecznictwo – spotkania z zagranicznymi ekspertkami

16 lutego o 12.00 (w samo południe) o niełatwych, ale za to bardzo uczących doświadczeniach oraz sprawdzonych rozwiązaniach w swojej wieloletniej działalności monitoringowej i rzeczniczej zabiegania o miejsce dla sektora obywatelskiego w procesach decyzyjnych władzy opowiedzą:

 • Oana Preda ekspertka Resource Center for Public Participation – CeRe oraz TamTam – nieformalnej koalicji, która walczy o obywatelskie prawo do uczestniczenia
  w procesach decyzyjnych w Rumunii
 • Tina Divjak z Centre for NGOs Slovenia (CNVOS) – ekspertka od legislacji na rzecz słoweńskich organizacji społecznych i uczestnictwa obywateli w tworzeniu polityk publicznych

18 lutego o 12.00 (również w samo południe) o sprawdzonych metodach i najnowszych trendach w rzecznictwie i monitoringu w celu polepszenia kondycji sektora obywatelskiego opowiedzą:

 • Cezara Grama – ekspertka ds. praworządności współpracująca z think-tankiem Expert Forum
 • Guri Idsø Viken reprezentująca Frivillighet Norge/The Association of NGOs z Norwegii – doradczyni polityczna norweskiej organizacji zrzeszającej inne organizacje społeczne
 • Olivia Vereha z Code for Romania – ekspertka nowych technologii ułatwiających życie organizacjom społecznym działającym w służbie demokracji

Oba spotkania odbędą się w języku angielskim, zostaną nagrane, a następnie – po dodaniu polskich napisów – opublikowane na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Poniżej biogramy wszystkich zaproszonych osób (kolejność alfabetyczna według imion):

Cezara Grama jest ekspertką ds. praworządności współpracującą z Expert Forum, rumuńskim think-tankiem, od 2014 roku w kwestiach sprawiedliwości, przejrzystości, praworządności i aktywnego obywatelstwa. Od momentu dołączenia do zespołu EFOR odgrywała aktywną rolę w monitorowaniu wyborów (2014-2019). Od 2015 roku jest zaangażowana w program EFOR „Szkoła dla Demokracji”, szkoląc i wspierając nauczycieli, aby angażowali swoich uczniów i społeczności w kwestie aktywnego obywatelstwa i demokracji. W ostatnich latach koncentrowała się na tym, jak angażować nauczycieli, a w szczególności uczniów, w tematykę edukacji obywatelskiej i aktywnego obywatelstwa.

Guri Idsø Viken jest doradczynią polityczną w Stowarzyszeniu Organizacji Pozarządowych w Norwegii (Frivillighet Norge), gdzie jest między innymi odpowiedzialna za zaangażowanie w Active Citizens Fund Romania. Od 16 lat zajmuje się polityką i komunikacją, jest też dziennikarką i komentatorką w kilku norweskich gazetach i radiu. Mieszka na małej wyspie w południowej Norwegii i jest wolontariuszką w kilku małych i dużych organizacjach pozarządowych zajmujących się sportem i kulturą.

Oana Preda jest związana z rumuńskim sektorem pozarządowym od 1996 roku. Pracowała w Pro-Democracy Association, gdzie zdobyła doświadczenie w promowaniu demokracji i partycypacji publicznej. Następnie Oana pracowała dla National Democratic Institute for International Affairs (NDI) w Rumunii, wspierając organizacje pozarządowe w ich działaniach rzeczniczych. W 2006 roku Oana Preda wzięła udział w tworzeniu Resource Center for Public Participation – CeRe, jednej z najbardziej znaczących organizacji pozarządowych w dziedzinie aktywizmu i uczestnictwa obywatelskiego. Obecnie jest dyrektorką CeRe. Poza działalnością zawodową, pochłonięta sprawiedliwością społeczną, Oana jest aktywistką obywatelską walczącą o wiele spraw istotnych dla społeczeństwa rumuńskiego. Misją CeRe jest przyczynianie się do budowania sprawiedliwego i równego społeczeństwa, w którym ludzie są razem, a ich głosy zajmują centralne miejsce w procesach decyzyjnych. CeRe pracuje z grupami obywatelskimi i organizacjami pozarządowymi, aby pomóc im w zdobyciu silniejszego głosu. Obecnie CeRe wspiera TamTam – grupę organizacji pozarządowych dla obywateli – nieformalną koalicję, która broni przestrzeni obywatelskiej dla partycypacji.

Olivia Vereha – współzałożycielka Code for Romania. Posiadając doświadczenie w komunikacji oraz projektowaniu doświadczeń klienta i użytkownika, od 2016 roku Olivia Vereha poświęca cały swój czas na zarządzanie przepływem dostaw dla wszystkich projektów Code for Romania. Jest pasjonatką tego, jak technologia może kształtować i ulepszać nasze codzienne życie i zawsze jest chętna do pomocy w każdy możliwy sposób w budowaniu wspaniałych cyfrowych narzędzi dla naszego społeczeństwa. Jej praca koncentruje się na badaniach użytkowników, analizie i funkcjonalności oraz na tym, w jaki sposób przekłada się to na lepsze usługi i rozwiązania cyfrowe w przestrzeni publicznej.

Tina Divjak jest rzeczniczką w CNVOS. Pracuje nad różnymi kwestiami związanymi z rozwojem organizacji pozarządowych od 2003 roku. Skupia się na środowisku umożliwiającym działalność organizacji pozarządowych – legislacji, finansowaniu publicznym, udziale społeczeństwa w tworzeniu polityki, przejrzystości i odpowiedzialności organizacji pozarządowych. Jest autorką lub współautorką wielu analiz, studiów i podręczników w Słowenii i za granicą (kraje Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego). Pracowała jako ekspert dla Rady Europy, Rady Współpracy Regionalnej, TACSO, różnych ministerstw, itp. W latach 2011 – 2020 była przewodniczącą Rządowej Rady ds. rozwoju organizacji pozarządowych. W 2018 r. była autorką badania, zleconego przez EKES, „Przyszła ewolucja społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej do 2030 r.”.

 

Nowy konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe – informacje w pigułce

O dotacje w konkursie ubiegać się mogą organizacje społeczne:  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne.  Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy i mogą być w 100% sfinansowane z dotacji (nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego).

Celem projektów monitoringowych i rzeczniczych finansowanych w  konkursie  jest zwiększenie możliwości działania i oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekty skupiać się powinny na działaniach służących tworzeniu przyjaznych warunków do prowadzenia działalności obywatelskiej; poprawie, utrzymaniu lub przeciwdziałaniu pogorszeniu otoczenia prawnego funkcjonowania całego sektora obywatelskiego albo jego części (np.: środowiska organizacji społecznych działających na terenie województwa X, czy powiatu Y) lub organizacji działających w konkretnym obszarze  (np. organizacji ekologicznych, socjalnych, strażniczych, równościowych, kobiecych,  senioralnych, zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, uchodźcami, mniejszościami, itd.).

Przez działania monitoringowe w konkursie rozumiemy zbieranie informacji na temat procesu tworzenia, wdrażania i stosowania regulacji prawnych i polityk publicznych wpływających na kondycję  organizacji społecznych i szerzej sektora obywatelskiego. Monitoring dotyczyć może tworzenia prawa zarówno na poziomie centralnym (projekty ustaw rządowych, poselskich lub senackich) jak i na poziomie lokalnym (np. sposób tworzenia gminnych programów współpracy z organizacjami społecznymi). Projekty monitoringowe obejmować mogą także praktykę stosowania istniejącego od dawna lub wprowadzania w życie świeżo uchwalonego prawa (np. ustawy o działalności pożytku publicznego, ustaw o tarczach antykryzysowych, programów współpracy administracji publicznej, centralnej lub samorządowej z organizacjami etc.) .

W konkursie nie będą natomiast wspierane projekty monitoringowe dotyczące spraw ważnych społecznie, ale nie wpływających wprost na sytuację organizacji społecznych w Polsce (np. monitoring stosowania przepisów o konsultacjach społecznych czy walki z zanieczyszczeniem powietrza).

Projekty o charakterze monitoringowym nie mogą ograniczać się do obserwacji i badania i sporządzenia raportu. Ważne jest to, by zebrane w trakcie monitoringu informacje służyły przygotowaniu rekomendacji rozwiązań praktycznych i przekazaniu ich decydentom, środowiskom opiniotwórczym, innym organizacjom czy zainteresowanym podmiotom spoza sektora obywatelskiego. Szczególnie cenne będzie wskazanie i zainicjowanie działań, które służyć będą wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Przez działania rzecznicze w konkursie rozumiemy działania na rzecz uświadomienia decydentom potrzeby tworzenia i wspierania sprzyjających warunków dla podejmowania i prowadzenia działań obywatelskich. Oznacza to, że w ramach konkursu można otrzymać dotację na takie działania rzecznicze, które dążą do poprawy lub utrzymania dobrych rozwiązań prawnych, politycznych czy gospodarczych dla funkcjonowania organizacji społecznych, inicjatyw i ruchów obywatelskich.

Projekty rzecznicze mogą być zaplanowane jako działania ciągłe, proaktywne – w sytuacji, gdy np. wnioskodawca dostrzega, że określone zmiany są potrzebne i korzystne dla sektora i warto podjąć inicjatywy prowadzące do ich wprowadzenia. Mogą być również reaktywne, interwencyjne – jeśli wnioskodawca dostrzega, że jakieś rozwiązanie (wprowadzone lub  planowane) może mieć negatywny wpływ na sytuację podmiotów sektora obywatelskiego.

Podobnie jak w przypadku projektów monitoringowych, także w projektach rzeczniczych ważne jest, aby podejmowane działania nie ograniczały się do „uzgadniania stanowisk”, lecz obejmowały również np. nagłośnienie problemu, przedstawienie  rekomendacji i propozycji rozwiązań czy włączenie się w proces stanowienia prawa.

Projekty monitoringowe i rzecznicze mogą być realizowane samodzielnie przez wnioskodawcę lub we współpracy z partner(ami) z Polski lub z zagranicy. Ubiegający się o dotację na działania projektowe będą mogli  wystąpić o dodatkowe środki na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), tj. inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

Zainteresowanych przygotowaniem projektu w konkursie zapraszamy na szkolenia online:
22 stycznia 2021, godz. 10:00-11:30 – webinarium wprowadzające do konkursu na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze – polecamy nagranie spotkania.
11 lutego 2021, godz. 11:00-13:00 – szkolenie online nt. działań monitoringowych i rzeczniczych: “Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład”.
16 i 18 lutego 2021, godz. 12.00: “Monitoring i rzecznictwo – międzynarodowe inspiracje” – nagrania spotkań z zagranicznymi ekspertkam.
1 marca  – “Jak przygotować dobry wniosek w konkursie dotacyjnym?” – o tym jak pracować nad wnioskiem (szczegóły wkrótce na www.aktywniobywatele.org.pl)

W okresie  15 do 26 lutego prowadzić będziemy indywidualne konsultacje, w ramach których będzie można zweryfikować, czy planowane przez Was działania mają charakter sektorowy – monitoringowy lub rzeczniczy.

Wszystkie dokumenty związane z konkursem znajdują się na stronie: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe-rzecznicze-i-monitoringowe/

Zachęcamy także do obejrzenia nagrania webinarium informacyjnego, które odbyło się 21 stycznia 2021.

Active Citizens Days 2021- ruszyła rekrutacja

W ramach programu “Active Citizens Days 2021” możesz wziąć udział w serii warsztatów online (od marca do sierpnia 2021) oraz spotkaniu podsumowującym w Oslo (jesień 2021). Oferta czeka na działaczy i działaczki organizacji zajmujących się prawami człowieka, pochodzących z Państw-Darczyńców i Państw Beneficjentów programu Aktywni Obywatele.

Udział w programie jest bezpłatny. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego (język roboczy programu) i motywacja do uczenia się. Więcej informacji oraz zasady uczestnictwa w programie znajdziecie poniżej:

Dear local human rights NGOs representatives,

we would like to invite you to take part in the online and offline capacity building programme called “Active Citizens Days 2021” that will take place online (from March to August 2021) and will end in the concluding event in Oslo (providing travels will be possible).

What is the aim and the results of the programme?

The aim for the “Active Citizens Days 2021” is to give the opportunity for organizations from Beneficiary States (Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia) and Norway to come together, learn and discuss issues that they have in their organizations and in their work, especially in relation to specific challenges for building capacity of local/ grassroots human rights NGOs.

The expected outcomes from the programme are:

– raised awareness in dealing with capacity building issues;

– raised awareness about different strategies applied by organizations in relation to capacity building;

– raised cooperation among participating organizations for possible future partnerships.

What is the agenda of the programme?

The participation in the “Active Citizens Days 2021” will require involvement of all selected participants in monthly zoom meetings (1 meeting per month, altogether 6 meetings) on different topics. Each meeting will include presentations and work groups, approx 4 hours each meeting:

March 2021 – Connecting month – online facilitated meeting that puts together organisations involved in the process from Norway and beneficiary states and creates the context in which they can share important aspects related to their work, a meeting out of which we will extract ideas about their needs of capacity building. ”Homework” to be given for the next meeting.

April 2021Crisis management month – online meeting with Norwegian and beneficiary state organisations + expert(s) on the topic from NO or international = discussions and methodologies on how to deal with crisis situations, especially in the pandemic reality (with use of the homework as material for discussions). ”Homework” to be given for the next meeting.

May 2021 – Constituency month – online meeting with Norwegian and beneficiary state organisations + expert(s) on the topic from Norway or international = discussions and methodologies on how to create more followers/ engage people more into the work of the organisations (with use of the homework as material for discussions). ”Homework” to be given for the next meeting.

June 2021 – Campaigning month – online meeting with Norwegian and beneficiary state organisations + expert(s) on the topic from Norway or international = discussions and methodologies on how to effectively run human rights campaigns, especially at local level (with use of the homework as material for discussions). ”Homework” to be given for the next meeting.

July – August 2021 – Practice months = based on the meetings we have we give out some more “homeworks” for them to put into practice before the meeting

Meeting in Oslo for all participants in September/October 2021.

Who can participate? How many places are there for participants from Poland and what are the main rules for participation?

There are in total 3 places for participants from Poland, open for representatives of NGOs active in the area of human rights. Only one application per organization can be submitted in this call.

The priority to participate will be given to Applicants representing organizations who:

– are less-experienced or have recently started their activitites

– have low access to participation in similar programmes

– are active in outcomes or/and priorities areas of the Active Citizens Fund – Regional (https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/en/about-the-programme/) and/or the Active Citizens Fund – National (https://aktywniobywatele.org.pl/en/programme-at-a-glance/)

As the working language of the programme will be English, good knowledge of this language is a prerequisite and the application form must be submitted in English.

What is going to be expected from the participants?

 • good verbal and written communication skills in English
 • active participation in all online meetings listed above and the meeting in Oslo (if it will be organized onsite)
 • general openness for learning and sharing in the international environment.

Who is the organizer? Is the participation free of charge? Who is financing the programme?
The main organizer of the Process is the Norwegian Contact Point run by the Norwegian Helsinki Committee.

Participation in the programme is free of charge.

Cost of the trip to Oslo (travel and accommodation costs) will be covered by the Active Citizens Fund – National and Active Citizens Fund – Regional, while all costs of the meeting onsite will be covered by the NHC.

How to apply?

In order to apply please fill in the recruitment application available under the following link: REGISTARTION (in English).

Deadline of submitting applications is 21st February 2021.

Where can I get more information and ask questions?

In order to get more information, please contact Anna Fedas ([email protected], 22 536 02 41) or Ewa Stokłuska ([email protected], 720 801 013).

Webinarium: monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykłady

W czasie webinarium przedstawimy specyfikę projektów o charakterze monitoringowym i rzeczniczym, w szczególności w kontekście wymogów konkursowych. Zaprezentujemy też logikę tego rodzaju projektów, począwszy od zbierania danych i informacji, poprzez ich analizę i sformułowanie wniosków oraz rekomendacji, a skończywszy na ich wykorzystaniu i wdrożeniu w życie. Szczególną uwagę poświęcimy temu ostatniego etapowi, bo jest on trudny i wymagający uwagi, czasu i umiejętności.

Wskażemy również bariery i ryzyka związane z działalnością rzeczniczą i monitoringową, które należy wziąć pod uwagę prowadząc taką działalność. Zaproponujemy źródła wiedzy i informacji przydatne w przygotowaniu i prowadzeniu projektów monitoringowych i rzeczniczych i omówimy zasoby, jakimi powinny dysponować organizacja planująca przeprowadzić takiej projekty.

W trakcie webinarium opowiemy też o konkretnych, zrealizowanych projektach, w których prowadzono monitoring lub rzecznictwo oraz przedstawimy rezultaty, jakie udało się dzięki nim osiągnąć.

Na webinarium obowiązuje REJESTRACJA.

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Wiaderek, wieloletni współpracownik FAOO, członek zarządu i współzałożyciel INPRIS, w latach 1999-2011 pracownik Fundacji Batorego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Badacz, ewaluator i szkoleniowiec.

Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ.

Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych – II konkurs na projekty tematyczne

Po ocenie merytorycznej przedstawimy listę tych organizacji, które zostaną zaproszone do złożenia wniosku pełnego. Będzie można je składać od 8 marca do 19 kwietnia 2021.

Wyniki oceny formalnej:
małe dotacje (plik XLS)
duże dotacje (plik XLS)

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków.

 

Webinarium informacyjne – konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

W czasie webinarium:
• dowiecie się kto może składać wnioski w konkursie na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe,
• poznacie typy działań, na jakie można uzyskać dotację,
• sprawdzicie, czym są działania o charakterze sektorowym,
• upewnicie się, czy dobrze rozumiecie podstawowe zasady konkursu, regulujące wysokość dotacji, harmonogram, tworzenie budżetu, współpracę partnerską,
• uzyskacie informacje dotyczące procedury oceny wniosków.
Uwaga! Na webinarium obowiązuje REJESTRACJA
Spotkanie poprowadzą specjaliści z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ. Termin składania wniosków mija 15 marca 2021 o godz. 12.00 w południe.

Ogłaszamy konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Dotację można otrzymać na  działania z zakresu monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów służących poprawie warunków działalności organizacji społecznych i ruchów obywatelskich. Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy, a wkład własny jest nieobowiązkowy.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami z Polski lub z zagranicy. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła także otrzymać dodatkową kwotę na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), czyli inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Pełny tekst „Zaproszenia do składania wniosków”, „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz inne związane z konkursem dokumenty, a także informacje o zaplanowanych szkoleniach online znajdują się TUTAJ.

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 maja 2021.

Co wiemy o zwycięskich projektach sektorowych?

Szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej dla cudzoziemców, wsparcie mało doświadczonych organizacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie czy formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności społecznej – to tylko kilka przykładów inicjatyw, które otrzymały dotacje.

Najwięcej, bo aż 21 Wnioskodawców prowadzić będzie działania wzmacniające rozwój organizacji społecznych i grup obywatelskich. Będą to przede wszystkim działania edukacyjne, wspierające rozwój kompetencji osób działających w organizacjach społecznych czy podejmujących inicjatywy na rzecz pożytku publicznego, ale też np. wsparcie rozwoju usług świadczonych przez organizacje. Pozostałe 11 wniosków to projekty rzecznicze, monitoringowe, badawcze a także promujące działania sektora obywatelskiego.

Ponad 4 mln euro rozdysponowane w tym konkursie przeznaczone będą zarówno na działania projektowe jak i na rozwój samych organizacji (każda organizacja może otrzymać na ten cel maksymalnie 12,5 tys. euro), pozwalający Wnioskodawcom i ich partnerom podnieść efektywność i jakość prowadzonych działań.

Do kogo skierowane są te projekty, które otrzymały dotację?

Zdecydowania większość wniosków, bo aż 21, ma zasięg ogólnopolski. 9 obejmuje jedno lub dwa województwa. Po dwa projekty będą realizowane na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, po jednym na terenie Śląska, Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Dwa wnioski mają charakter międzynarodowy.

Kto skorzysta z projektów?

Część projektów skierowanych jest do wszystkich organizacji społecznych i grup obywatelskich, działających na terenie całej Polski lub konkretnego regionu. Część ma bardziej sprofilowanych odbiorców, np. koła gospodyń wiejskich, organizacje prowadzące działania rzecznicze, organizacje pacjenckie, zajmujące się dystrybucją żywności dla osób potrzebujących, pracujące z seniorami i seniorkami, organizacje działające na rzecz migrantów, stojące na straży praw człowieka i praworządności czy działające na rzecz mobilizacji młodzieży do aktywności społecznej i uczestnictwa życiu publicznym.

W realizowanych projektach będą prowadzone m.in.: szkolenia i warsztaty, doradztwo i konsultacje, wsparcie w tworzeniu strategii, animowanie współpracy między organizacjami oraz budowanie i wzmacnianie sieci organizacji, udostępnianie zasobów cyfrowych, infrastruktury wspierającej działania promocyjne i fundraisingowe, działania monitoringowe i rzecznicze, kampanie społeczne, badania dotyczące różnych aspektów działalności społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkie projekty będą realizowane w partnerstwach. 31 z 32 organizacji, które dostały dotację, podjęło współpracę z partnerami z Polski, w większości z innymi organizacjami społecznymi, ale także z instytucjami samorządowymi. W przypadku kilku wniosków parterami są albo podmioty komercyjne, albo uczelnie wyższe. 10 organizacji zaprosiło do współpracy – oprócz partnerów z Polski – również  instytucje z Państw-Darczyńców, Norwegii i Islandii.

Przykładowe projekty

Większość projektów zakłada pomoc i wsparcie dla mniej doświadczonych organizacji, spoza dużych aglomeracji, z regionów o utrudnionym dostępie do programów pomocowych.

W ramach projektu  „Wschód Liderów” Fundacja  Szkoła Liderów   w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach i Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku prowadzić będzie cykl szkoleń dla lokalnych aktywistek i aktywistów w województwach świętokrzyskim i podlaskim.  Ze szkoleń,  doradztwa i indywidualnego tutoringu skorzysta 40 fundacji i stowarzyszeń z obu województw.

Dzięki dotacji  na projekt „OSP – potencjał młodych” Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor udzieli wsparcia merytoryczno-organizacyjnego ponad 1000 jednostkom OSP w całym kraju.  W projekcie zaplanowano zajęcia przygotowujące młodych działaczy i działaczki do zarządzania organizacją oraz szkolenia rozwijające zdolności liderskie.

Krakowski Alarm Smogowy pomoże rozwinąć działalność na rzecz ochrony powietrza ponad 40 organizacjom i nieformalnym grupom w całej Polsce.

Z kolei Instytut Dialogu i Dyskursu z Torunia wraz ze Stowarzyszeniem Demagog zaplanowali „Szkołę Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, dzięki której ok. 50 polskich organizacji nauczy się jak poruszać się bezpiecznie w Internecie.

Wśród projektów, które otrzymają dotację znalazła się inicjatywa Fundacji „Okno na Wschód” z Białegostoku realizowana w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich “Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Kół Gospodyń Wiejskich w województwie podlaskim” 200 członkiń i członków lokalnych Kół skorzysta ze szkoleń nt. animacji środowiska lokalnego, zarządzania projektami i finansów. Autorzy projektu planują także powołać Podlaską Federację Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekt „Pola aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność”, złożony przez Federację Polskich Banków w partnerstwie z norweską Matsentralen Norge, zakłada wsparcie szkoleniowe dla ok. 350 organizacji w całej Polsce. Autorzy projektu przygotują dla nich filmy instruktażowe, webinaria informacyjne m.in. nt. procedury odbioru żywności ze sklepów czy dokumentacji darowizn  żywnościowych. Opracują także propozycje zmian w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Przykładem wspierania mniej doświadczonych organizacji jest także inicjatywa Fundacji Merkury z Wałbrzycha, realizowana w partnerstwie z Fundacją Dobrych Działań, Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich” oraz Citizens Foundation Iceland z Islandii. Projekt „Pozarządowy ostry dyżur” zakłada kompleksowe wsparcie doradcze i szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków, aspektów formalno-prawnych czy umiejętności miękkich jak komunikacja.

Kolejne konkursy

W związku z tym, że w konkursie niewiele projektów dotyczyło działań z zakresu monitoringu tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych oraz rzecznictwa praw i interesów, w tym miesiącu zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs sektorowy, wyłącznie na projekty dotyczące tego typu działań. Więcej informacji o zasadach ubiegania się o dotacje w tym konkursie podamy wkrótce. 

Tymczasem do poniedziałku 11 stycznia 2021 można składać wnioski w drugim konkursie na projekty tematyczne w trzech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Szczególnie czekamy na projekty interwencyjne i pomocowe dla kobiet oraz osób LGBT+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć m.in. działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do prowadzenia działalności społecznej w roli self-adwokatów oraz projekty, w których będą rozmawiać ze sobą osoby o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

A za dwa miesiące, w marcu br. ogłoszone zostaną konkursy  dotacyjne w naszym siostrzanym programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w II konkursie na projekty tematyczne

Teraz wnioski wstępne są sprawdzane pod względem spełniania kryteriów formalnych. Wkrótce zostanie opublikowana lista tych, które zakwalifikują się do oceny merytorycznej. Każdy wniosek oceniać będzie dwóch lub trzech ekspertów. Po ocenie merytorycznej przedstawiona zostanie lista tych organizacji, które zaproszone zostaną do złożenia wniosku pełnego. A te składane będą od 8 marca do 19 kwietnia 2021. Wszystkim Wnioskodawcom życzymy powodzenia!

Więcej o II konkursie można znaleźć TUTAJ.

Wyniki konkursu na projekty sektorowe

Organizacjom, które otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Już dziś wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania mogą ubiegać się od dotację w dodatkowym konkursie sektorowym na działania monitoringowe lub rzecznicze, który zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu br.  Mogą również wziąć udział w trwającym właśnie II konkursie na projekty tematyczne, w którym wnioski wstępne przyjmowane są do 11 stycznia do 12.00 w południe. Przypominamy też, że w marcu konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kto otrzymał dotację w konkursie na projekty sektorowe? Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową.

LISTA WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ W KONKURSIE NA PROJEKTY SEKTOROWE – PLIK XLS

Dotacje na realizację projektów sektorowych otrzymały wszystkie organizacje, których wnioski w procesie oceny otrzymały powyżej 18 punktów. Spośród wniosków, które zdobyły 18 punktów, cztery uzyskały dofinansowanie, a jeden trafił na listę rezerwową.

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Nagrania – cykl webinariów informacyjnych o II konkursie na projekty tematyczne

Webinaria nt. poszczególnych obszarów wsparcia można zobaczyć TUTAJ.

Zachęcamy też do zapoznania się z ogólnym webinarium informacyjnym nt. II konkursu na projekty tematyczne.

Warto też zapoznać się z prezentacją z webinarium „Bez diagnozy ani rusz. Jak dobrze uzasadnić potrzebę działań w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy?”

Szukacie partnera zagranicznego do projektu? Warto obejrzeć webinaria nt. współpracy bilateralnej i regionalnej.

Cykl webinariów informacyjnych o II konkursie na projekty tematyczne

Uwaga! Przed wyborem szkoleń prosimy zapoznać się z ogólnym webinarium informacyjnym nt. całego Programu:

1) Webinarium o 3. Obszarze „Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie”, 10.12.2020 r., godz. 10-11.00 (z tłumaczeniem na Polski Język Migowy).
Zapisy przyjmujemy do 9.12 do godz. 16.00:
https://forms.gle/QJ3UV71TwCyVSV1z7

2) Webinarium o 2. Obszarze „Ochrona praw człowieka i równe traktowanie”, 14.12.2020 r., godz. 10-11.00
Zapisy przyjmujemy do 11.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/UBZK6kT6w5gdkHAc9

3) Webinarium o 1. Obszarze „Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne”, 15.12.2020 r., godz. 10-11.30
Zapisy przyjmujemy do 14.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/MBVziLQzZDbjzsSp9

4) Webinarium o 3. Obszarze „Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie”, 16.12.2020 r., godz. 17-18.00
Zapisy przyjmujemy do 15.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/Rq88AdwFnL9btecm9

5) Webinarium o 2. Obszarze „Ochrona praw człowieka i równe traktowanie”, 17.12.2020 r., godz. 17-18.00
Zapisy przyjmujemy do 15.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/26kkTUqMMELTvjLK6

6) Webinarium: Rozmowa mimo różnic. Czy program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy może w niej pomóc?
18.12.2020 r., godz. 15-16.30
Zapisy przyjmujemy do 16.12:
https://forms.gle/m6ZaW7yJwX2ByN848

7) Webinarium z Agatą Urbanik, prowadzącą Pogotowie Facylitacyjne: Bez diagnozy ani rusz. Jak dobrze uzasadnić potrzebę działań w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? (z tłumaczeniem na Polski Język Migowy)
21.12.2020 r., godz. 15-17.00
Zapisy przyjmujemy do 14.12, do godz. 16.00:
https://forms.gle/cEq2wvhwpc9Lyhvr5

Współpraca dwustronna i regionalna w projektach – spotkania online

Szukacie odpowiedzi na pytanie, czego możemy się wzajemnie od siebie nauczyć? Mamy dla Was serię inspirujących spotkań online z zagranicznymi organizacjami! Nie przegapcie ich i zarejestrujcie się już dziś!

7 grudnia w godz. 12-13.30 spotkanie na temat współpracy z organizacjami białoruskimi i wsparcia imigrantów/tek z Białorusi (w jęz. polskim).
Podczas spotkania, wraz z reprezentantami/tkami organizacji białoruskich omówimy następujące tematy:
– przedstawienie aktualnej sytuacji w Białorusi
– możliwości współpracy z białoruskimi organizacjami
– sytuacja Białorusinów i Białorusinek w Polsce – jakie wsparcie jest potrzebne?
Z przyczyn bezpieczeństwa informacje o ekspertach/tkach podamy tylko zarejestrowywanym uczestnikom/czkom.

8 grudnia w godz. 10-11.30 spotkanie na temat deradykalizacji, dialogu ponad podziałami i zapobiegania przestępstwom motywowanym nienawiścią – inspiracje z Norwegii (w jęz. angielskim).
Gościć będziemy:
Abetare Krasniqi, nadinspektorka policji w Oslo, specjalizująca się w przestępstwach motywowanych nienawiścią i współpracy z organizacjami społecznymi w tym zakresie
Monika Kochowicz, Polka prowadząca zajęcia nt. mowy nienawiści w norweskich szkołach, reprezentuje norweskie organizacje: „No Hate Speech movement” i „Newschool”

8 grudnia w godz. 12-13.30 spotkanie na temat praw kobiet (w tym inicjatyw rzeczniczych) – inspiracje z Islandii i Liechtensteinu (w jęz. angielskim)
Poznamy doświadczenia następujących osób:
z Islandii:
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir z organizacji „Icelandic Women’s Rights Association (IWRA)”
Kristin Astgeirsdottir z organizacji „IceFemIn”
z Norwegii:
Toril Hogstad, doradczyni ds. równości, różnorodności i włączenia społecznego miasta Kristiansand
z Czech:
Hana Stelzerova z organizacji „Czech Women’s Lobby”
Laure Szenasy z organizacji „Czech Women Forum”
z Liechtensteinu:
reprezentantki organizacji: „Women of Liechtenstein association” (tbc)

11 grudnia w godz. 12-13.30 spotkanie na temat oddolnych/lokalnych inicjatyw wspierających społeczności (w tym grupy narażone na wykluczenie) w dobie pandemii – inspiracje z Norwegii (w jęz. angielskim)
Udział wezmą:
Eszter Vuojala z organizacji „Abloom”
Elsa Skjong z organizacji „FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity”
Kim Henrik Gronert, doradca ds. dialogu międzykulturowego miasta Kristiansand
Ingvild Kallevik, specjalistka ds. radykalizacji i dialogu ponad podziałami z organizacji „LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk”

Link do rejestracji: https://forms.gle/LuiiXAWFaMHkfyyk7
Oferujemy również wsparcie w szukaniu partnera i w organizacji pierwszego spotkania z nim – więcej:  https://forms.gle/qxdMNxsMDnyw4pfu7

Ogłaszamy II konkurs na projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją StoczniaFundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

 • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 500 000 EUR powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
 • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: kwota 2 985 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
 • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
 • wkład własny: nieobowiązkowy

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków. 

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.

Pełna treść “Zaproszenia do składania wniosków” oraz “Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/II konkurs na projekty tematyczne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na webinarium informacyjne 4 grudnia 2020 r. o godz. 14.00.

W dniach 7 – 11 grudnia odbędzie się też seria spotkań online nt. współpracy dwustronnej i regionalnej w projektach.

Webinarium informacyjne – II konkurs dotacyjny na projekty tematyczne

Obowiązują zapisy na webinarium:
https://forms.gle/UgSovRxZBmssU2iY6
Zapisy przyjmujemy do 4 grudnia do godz. 10.00.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Zapewniamy także tłumaczenie na Polski Język Migowy (prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w formularzu rejestracyjnym).

Program webinarium (ok. 1,5 godziny):
Kim jesteśmy i co wspieramy?
Obszary wsparcia – na jakie działania można uzyskać dotacje
Dotacje w Programie
Kto może ubiegać się o dotację?
Dodatkowe wsparcie dla Wnioskodawców i Grantobiorców
Od czego zacząć przygotowanie wniosku?

Spotkanie poprowadzą koordynatorki Programu – Olga Sokołowska (Fundacja Batorego) i Maria Jagaciak (Fundacja Stocznia).

Wyniki I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne

Organizacjom, których projekty otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Już dziś wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków. Ze względu na pandemię dokumenty niezbędne do podpisania umowy będziemy zbierać w wersji elektronicznej. Szczegółowe informacje zostaną przekażemy w indywidualnych wiadomościach.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w II konkursie na projekty tematyczne. Ogłosimy go pod koniec listopada. A w nowym roku konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

LISTY WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 17,5 punktu (z 24 możliwych).

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 16 punktów. Ze względu na fakt, że suma dotacji przyznanych tym projektom nie wyczerpała przewidzianej alokacji na duże dotacje, Komisja Programu podjęła decyzję  o przyznaniu dotacji także dwóm z pięciu projektów, które uzyskały 15,67 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
842 108 174 EUR531 334 826 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
684 592 326 EUR473 131 431 EUR

 

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 12 punktów. Suma dotacji przyznanych na te projekty nie wyczerpała alokacji przewidzianej na małe dotacje i pozostałe środki zostały dodane do alokacji przewidzianej na duże dotacje.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 18,33 punktów. Ze względu na to, że alokacja na duże projekty została zwiększona o środki niewykorzystane z puli przeznaczonej na małe dotacje (patrz wyżej), Komisja Programu podjęła decyzję  o przyznaniu dotacji także trzem z czterech projektów, które uzyskały 18 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
391 034 232 EUR25655 631 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
453 119 695 EUR332 316 742 EUR

 

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Małe dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 17 punktów.

Z kolei duże dotacje otrzymają wszyscy Wnioskodawcy, których projekty uzyskały co najmniej 19 punktów.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
511 287 906 EUR34870 710 EUR

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

Złożone wnioski pełne Wnioski, którym przyznano dotacje
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota przyznanych dotacji
634 186 359 EUR312 068 706 EUR

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Więcej o wynikach I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne można znaleźć TUTAJ.

Wyniki oceny wniosków wstępnych znajdują się TUTAJ.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Program realizowany będzie w latach 2020-24 przez konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Program ma na celu trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dotację w następujących obszarach:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów dotacyjnych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

Oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na styczeń 2021 roku.

Profil Programu na Facebooku

Strona www Programu powstaje pod adresem: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

 

Wyniki I etapu konkursu na projekty sektorowe

277 wniosków uzyskało ocenę punktową niewystarczającą do zakwalifikowania się do etapu składania wniosków pełnych. 51 wniosków ocenionych zostało przez ekspertów i ekspertki jako niezgodne z celami Programu i założeniami obszaru “Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego”, w związku z czym nie podlegało dalszej ocenie.

Z powodu małej liczby wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu dotyczących dwóch typów działań: „Monitoring tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych” oraz „Rzecznictwo praw i interesów”, rozważamy uruchomienie odrębnego konkursu skierowanego wyłącznie na wsparcie inicjatyw monitoringowych i rzeczniczych. Informacja na ten temat zostanie opublikowana w osobnym komunikacie.

Wnioski pełne można składać od czwartku 27 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00 do poniedziałku 26 października 2020 r. do godziny 12.00.

Wszystkich Wnioskodawców zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zachęcamy do skorzystania z merytorycznego wsparcia, jakie przygotowaliśmy dla składających wnioski pełne. Zaplanowaliśmy webinaria, specjalny warsztat oraz serię materiałów edukacyjnych. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

LISTA WNIOSKÓW – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJPROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU KONKURSU
Liczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
38846 184 044,00 €607 711 173,00 €13-15

 

Wyniki oceny formalnej wniosków pełnych w konkursie na projekty tematyczne

W tym etapie konkursu wpłynęło 176 wniosków pełnych na duże dotacje i 174 wnioski na małe dotacje. Wszystkie z nich przeszły pozytywnie ocenę formalną.

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS
LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy pod koniec października 2020.

Wnioski pełne w konkursie na projekty tematyczne – wskazówki

Gdzie warto zajrzeć przed napisaniem wniosku pełnego?

Polecamy:

 

Konkurs na projekty sektorowe – wyniki oceny formalnej

Spośród 395 złożonych wniosków 388 przeszło do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej, w tym jeden po złożonym odwołaniu. Sześć wniosków nie spełnia wymogów formalnych (w tym dwa po ponownej weryfikacji), a jeden został wycofany. Zachęcamy do sprawdzenia LISTY. Wyniki oceny ekspertów przekażemy do 25 sierpnia.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w konkursie na projekty sektorowe

Oto podział wniosków wg typów działań:

 1. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich – 227
 1. Monitorowanie procesów tworzenia i praktyk stosowania prawa i polityk publicznych mających wpływ na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich – 19
 1. Rzecznictwo praw i interesów służące poprawie uwarunkowań funkcjonowania organizacji społecznych i ruchów obywatelskich – 29
 1. Zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie – 80
 1. Badania, analizy, opinie i ekspertyzy potrzebne do realizacji działań wspierających rozwój sektora obywatelskiego – 40

Teraz wnioski trafią do oceny formalnej. Decyzja o zakwalifikowaniu projektów do etapu składania wniosków pełnych zostanie podjęta do 25 sierpnia 2020.

Wskazówki przed złożeniem wniosku – konkurs na projekty sektorowe

W przypadku projektów sektorowych przyjęto, że planowane działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów. Aby umożliwić szeroki dostęp do oczekiwanych produktów i rezultatów projektów – zarówno w ujęciu terytorialnym jak i liczby odbiorców działań – region traktowany jest jako obszar obejmujący co najmniej województwo lub jego większą część (kilka-kilkanaście powiatów). Nie oznacza to, że projekty nie mogą obejmować regionów identyfikowanych inaczej niż przez granice administracyjne czy że nie mogą dotyczyć wybranych subregionów należących do różnych województw. Przy ocenie każdego projektu będzie brane pod uwagę uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, które powinno również wyjaśniać wybór obszaru, gdzie projekt ma być realizowany.

“Branża” w konkursie na projekty sektorowe rozumiana jest jako grupa organizacji starających się osiągnąć podobne cele, prowadzących podobne działania lub w inny sposób tworzących możliwą do wyodrębnienia kategorię podmiotów. Podpowiedzią, jak można rozumieć branże, może być
klasyfikacja zastosowana w cyklicznych badaniach prowadzonych przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor lub Główny Urząd Statystyczny.  Można też zastosować swoje własne kryteria dotyczące np. rodzaju prowadzonych działań, pamiętając o wspomnianych rekomendacjach dotyczących możliwie szerokiego dostępu.

Odpowiedzi na wiele innych pytań można znaleźć TUTAJ.

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu na projekty tematyczne

W przypadku, gdy najniższą ocenę uprawniającą do  przejścia do drugiego etapu otrzymało więcej projektów, wszystkie zostały zakwalifikowane do etapu wniosków pełnych, mimo przekroczenia 150% alokacji środków przeznaczonych na dotacje w pierwszym konkursie.

Organizacjom, których wnioski przeszły do drugiego etapu serdecznie gratulujemy! Już dziś, 15 czerwca od godziny 12.00  możecie składać wnioski pełne. Czekamy na nie do 10 sierpnia godziny 12.00 w południe.

Również dziś, od godziny 12.00 wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, których wnioski nie przeszły do kolejnego etapu, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dotacje w drugim konkursie na projekty tematyczne. Termin składania wniosków wstępnych już w listopadzie!

A w nowym roku konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW WSTĘPNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ (w podziale na trzy obszary wsparcia oraz na małe i duże dotacje)

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Liczba
wniosków
Łączna kwota
wnioskowanych dotacji
Przyznane
punkty
3137 538 805 €932 360 294,00 €10,5-15

 

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
39725 592 948,00 €735 030 157,00 €11-14,33

 

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały wszystkie złożone projekty, nawet te, które otrzymały tylko 3,5 z 15 możliwych punktów. Przypominamy, że na etapie wniosków pełnych do zakwalifikowania się do wsparcia z Programu konieczne będzie uzyskanie minimum połowy punktów możliwych do uzyskania.

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
531 362 284,00 €531 362 284,00 €3,5-12,5

 

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
1268 499 993,00 €453 139 582,00 €11,33-13,67

 

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

LISTA WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
1694 043 641,00 €571 415 763,00 €11-14,5

 

LISTA WNIOSKÓW NA DUŻE DOTACJE – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE
DO OCENY MERYTORYCZNEJ
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE
DO II ETAPU KONKURSU
Liczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiLiczba projektówŁączna kwota wnioskowanych dotacjiPrzyznane punkty
25016 317 902,00 €644 349 936,00 €11,33-14

Projekty sektorowe – nagrania webinariów informacyjnych i szkolenia online

W pierwszym webinarium z 27 maja 2020 opowiadamy czym jest konkurs sektorowy, jakie są jego cele i kto może je realizować, przedstawiamy typy działań, na jakie można dostać dotację.

Nagranie webinarium można obejrzeć TUTAJ.

Z kolejnego szkolenia z 29 maja 2020 można się dowiedzieć wszystkiego, co istotne nt. współpracy partnerskiej w projektach sektorowych.

Nagranie webinarium jest dostępne TUTAJ.

Warsztat online, który odbył się 4 czerwca 2020 poświęcony był przygotowaniu wniosku o dotację na projekty sektorowe. Spotkanie polecamy osobom z organizacji planujących złożenie wniosku o dotacje w roli lidera.

Nagranie warsztatu jest dostępne TUTAJ.

Rusza konkurs na projekty sektorowe

Dotacje można otrzymać na pięć typów działań:

 • świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich,
 • monitoring prawa,
 • rzecznictwo praw i interesów,
 • zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie,
 • badania, analizy, opinie i ekspertyzy.

Działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów, a korzyści realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego. O dotacje mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.

W konkursie można ubiegać się o dotacje na następujących warunkach:

 • minimalna kwota dotacji: 25 000 euro,
 • maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro,
 • czas realizacji: od 12 do 36 miesięcy,
 • wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 6 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020 do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 27 sierpnia od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 do godziny 12.00 w południe

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Pełny tekst „Zaproszenia do składania wniosków”, „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz wszystkie niezbędne dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na projekty sektorowe.

Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

Wyniki oceny formalnej: małe dotacje
Wyniki oceny formalnej: duże dotacje

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków. Wnioski wstępne spełniające kryteria formalne przekazaliśmy ekspertom do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy w pierwszej połowie czerwca 2020 roku.

W I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne wpłynęło aż 1317 wniosków wstępnych.

Oto ich rozkład w poszczególnych obszarach Programu:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne – 713

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie – 180

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – 424

Wśród złożonych wniosków aż 92  zakładają partnerstwa z organizacjami z Państw-Darczyńców (Norwegią, Islandią, Liechtensteinem). A zespół programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy pomógł w nawiązaniu 65 partnerstw.

 

Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków – projekty sektorowe

Eksperci i ekspertki powinni spełniać następujące wymagania:

 • znać specyfikę sektora organizacji pozarządowych oraz problemy i bariery w ich funkcjonowaniu,
 • posiadać doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub pracy na rzecz organizacji pozarządowych,
 • posiadać doświadczenia w analizie i ocenie wniosków o dotację,
 • gwarantować bezstronność w ocenie projektów,
 • być dyspozycyjni w terminie oceny wniosków tj. lipiec-sierpień 2020 oraz październik-listopad 2020.

Do zadań ekspertów i ekspertek będzie należeć: ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych, udział w szkoleniach dotyczących oceny wniosków oraz udział w spotkaniu ekspertów/ekspertek  na etapie oceny wniosków pełnych.

Rekrutacja odbywa się poprzez rejestrację i wypełnienie ankiety dostępnej w internetowym systemie rekrutacji (od 16 kwietnia od godz. 12.00 do 5 maja).

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z informacjami na temat projektów sektorowych, dostępnymi na stronie programu. Zastrzegamy sobie prawo zadawania dodatkowych pytań i rozmowy z kandydatami i kandydatkami. Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło określająca zasady współpracy i wynagrodzenie, zgodnie z następującymi stawkami: wniosek wstępny – 100 zł brutto, wniosek pełny – 250 zł brutto. Powyższe stawki obejmują całkowite koszty wynagrodzenia za ocenę wniosków oraz udział w spotkaniach.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ekspertki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt
z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich
tel. 507 200 210 (w godz. 10.00 – 16.00)
[email protected]

Informujemy, że dla zapewnienie transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe ekspertów/ekspertek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko, krótka charakterystyka specjalizacji, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Spotkanie online nt. współpracy partnerskiej

Celem spotkania jest ułatwienie nawiązywania kontaktów między polskimi organizacjami społecznymi a ich potencjalnymi partnerami z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Chcemy także omówić aktualną sytuację sektora obywatelskiego w Polsce i w Państwach-Darczyńcach oraz wymienić się doświadczeniami z działań wzmacniających sektor obywatelski z każdego kraju.
Spotkanie będzie również okazją do przekazania informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – przedstawimy zasady składania wniosków (w ramach konkursu na projekty sektorowe) oraz odpowiemy na wątpliwości i pytania poruszone podczas spotkania.

Aby zrealizować oczekiwane cele, postanowiliśmy podzielić spotkanie na dwie części (pełny program spotkania poniżej). Pierwsza część to webinarium, które składa się z prezentacji i czasu na pytania uczestników. Zaprosiliśmy przedstawicieli/lki Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz polskich organizacji społecznych, które podzielą się swoją wiedzą i refleksjami na temat najczęstszych i najskuteczniejszych działań w zakresie rozwoju kompetencji organizacji oraz wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego.

Druga część spotkania będzie moderowaną dyskusją na tematy wybrane przez uczestników/czki w formularzu rejestracyjnym. Zaproponowaliśmy 3 zagadnienia. Zobaczmy, które z nich będą najbardziej interesujące dla uczestników/czek spotkania. Dlatego też prosimy o szczere podzielenie się swoją opinią w formularzu rejestracyjnym (link poniżej), aby pomóc nam przygotować to spotkanie możliwie jak najlepiej.

Językiem roboczym obu części jest angielski.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie więcej informacji o spotkaniu, w tym link do internetowej platformy. Jeśli chodzi o wyposażenie techniczne, potrzebny jest tylko komputer z głośnikiem lub/i słuchawkami.

W przypadku większej liczby chętnych, niż pozwalające nam na to możliwości techniczne, będziemy decydować o udziale w oparciu o różnorodność uczestników/czek i jakość ich formularzy rejestracyjnych.

Link do formularza rejestracyjnego:
https://crm.batory.org.pl/formularz-online/matchmaking-online-meeting
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z Anną Fedas z Fundacji Batorego:
[email protected]

Plan spotkania

Część 1 (nagrywana i dostępna w Internecie po zakończeniu posiedzenia)
10.00-11.30
1. Uwagi powitalne (przedstawiciele konsorcjum programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy)
2. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Islandii – przedstawicielka Islandzkiego Centrum Praw Człowieka (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
3. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Liechtensteinie – przedstawiciel organizacji społecznej z Liechtensteinu (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
4. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Norwegii – przedstawicielka Norweskiego Komitetu Helsińskiego (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
5. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Polsce – Lidia Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
6. Prezentacja na temat „Zasady konkursu na projekty sektorowe” – Andrzej Pietrucha z Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
krótka przerwa
Część 2 (nienagrywana) w 2 grupach roboczych:
11.45-13.00
1. Dyskusja na temat wspólnych wyzwań sektora obywatelskiego w każdym kraju oraz burza mózgów na temat potencjalnych rozwiązań.
Identyfikacja potencjalnych barier i szans jednego z wybranych działań w odpowiedzi na omówione wcześniej wyzwania/rozwiązania.
lub/i*
2. Dobre praktyki i porażki (dla chętnych osób, które chcą podzielić się nimi z innymi uczestnikami).
lub/i*
3. Prezentacja pomysłów projektów (dla chętnych osób, które chcą się nimi podzielić z innymi uczestnikami).
Uwagi końcowe i pożegnanie (w jednej wspólnej sesji)

* zależy od tematu(ów) wybranego(ych) przez uczestników w formularzu rejestracyjnym

INFORMATION IN ENGLISH

Wskazówki przed złożeniem wniosku

 1. Przypominamy, że w pierwszym konkursie na projekty tematyczne można wziąć udział w tworzeniu maksymalnie 2 (dwóch) projektów: jednego jako Wnioskodawca (lider) i jednego jako Partner lub dwóch jako Partner. Konkurs tematyczny obejmuje zarówno małe, jak i duże dotacje. Uwaga! Nie są to osobne konkursy.
 2. Działania w projektach będą czasami wpisywać się w więcej niż jeden obszar wsparcia, ale Wnioskodawca musi wybrać jeden obszar dominujący. Eksperci oceniający wnioski będą oceniać zgodność wniosku z wybranym obszarem wsparcia na podstawie przede wszystkim celów określonych na wstępie opisu każdego z obszarów (do jakich grup docelowych można kierować projekty, jaka zmiana ma nastąpić w wyniku realizacji działań). Można też kierować się wskazanymi w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” typami wspieranych działań, pamiętając jednak, że nie jest to katalog zamknięty i jeśli planowane działania wykraczają poza wymienione typy, to również mogą uzyskać wsparcie, o ile wpisują się w cel obszaru i nie znalazły się na liście działań wykluczonych.
 3. Otrzymujemy pytania o różnicę między stowarzyszeniem rejestrowym, a zwykłym. Ta pierwsza forma prawna to stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ta druga zaś to stowarzyszenia, które ujęte są w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostwa powiatowe. Zachęcamy do sprawdzenia, czy wskazana we wniosku forma prawna, jest prawidłowa. Jednocześnie przypominamy, że kluby sportowe, jak również uczniowskie kluby sportowe nie są stowarzyszeniami zwykłymi i nie są tym samym uprawnione do starania się o dotację.
 4. Dostajemy też pytania czy możliwe jest – na potrzeby złożenia wniosku – posiłkowanie się numerem KRS lub ewidencją innej, zaprzyjaźnionej organizacji. Nie jest to możliwe. Nie przewidujemy w Programie zastosowania tzw. sponsoringu fiskalnego – czyli pozyskania środków dotacji za pośrednictwem innej, uprawnionej organizacji.
 5. Informacje o zmianach w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” nt. sprawozdawczości finansowej można znaleźć TUTAJ.
 6. Odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania znajdują się w zakładce FAQ. Można je przeszukiwać wg słów kluczowych (np. „wkład własny”).
 7. Przypominamy, że przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”.

Zmiana dot. sprawozdawczości finansowej

Sprawozdań finansowych lub zbiorczych zestawień przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy będziemy wymagać dopiero przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Ponadto nie będziemy weryfikować dnia sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia przez Wnioskodawcę tego dokumentu. Na potrzeby wniosku wstępnego prosimy jednak o podanie orientacyjnych przychodów i kosztów za 2019 r., przy założeniu, że dane te mogą jeszcze ulec zmianie.

Jak znaleźć partnera do projektu z Liechetnsteinu?

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że wiele organizacji społecznych z Liechtensteinu (głównie w formie stowarzyszeń lub fundacji) będzie prawdopodobnie miało bardzo ograniczone możliwości udziału we współpracy międzynarodowej. Z jednej strony wynika to z działań organizacji społecznych, które zwykle ograniczają się tylko do terenu Liechtensteinu. Ma to również związek z tym, że wiele organizacji społecznych opiera się w dużym stopniu na wolontariacie. W związku z tym mają one bardzo małe możliwości współpracy międzynarodowej.

Organizacje społeczne mogą być zakładane jako stowarzyszenia w Liechtensteinie i jako takie zostają wpisane do rejestru handlowego. Nie wymagają one specjalnego uznania przez państwo. Każde stowarzyszenie w Liechtensteinie ma prawo do realizowania i reprezentowania swoich interesów. Obejmuje to uczestnictwo w procesie legislacyjnym w ramach konsultacji społecznych. Stowarzyszenia mogą również wywierać wpływ na prawodawstwo poprzez inicjowanie działań i referenda. Wiele stowarzyszeń, a więc również organizacji pozarządowych, jest wspieranych finansowo przez państwo i gminy.

Tradycyjnie, Liechtenstein jest krajem o żywej działalności stowarzyszeniowej. Działają tu m.in. stowarzyszenia sportowe, kulturalne czy zaangażowania społecznego. Rozwój sektora społeczeństwa obywatelskiego zaczął się od stowarzyszeń działających na wsiach.

Większość klubów i stowarzyszeń działa w obszarze sportu (np. Klub Alpejski ma największą liczbę członków – prawie 3000). Niektóre organizacje społeczne są aktywne w sektorze praw człowieka. Amnesty International (Liechtenstein) jest jednym z niewielu stowarzyszeń, które koncentrują się na prawach człowieka w ogóle. Inne stowarzyszenia zajmują się konkretnymi kwestiami praw człowieka, takimi jak prawa kobiet, osób LGBT+ czy cudzoziemców. W szczególności należy wspomnieć o organizacjach działających w dziedzinie praw kobiet, które są bardzo dobrze zorganizowane. Obecnie w Liechtenstein Women’s Network działa 17 różnych stowarzyszeń z Liechtensteinu.

W Liechtensteinie od 2004 r. stale wzrasta liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru handlowego. W 2017 r. zarejestrowano łącznie 326 stowarzyszeń; w 2004 r. było ich tylko 129. Jednakże rzeczywista liczba organizacji jest wyższa, ponieważ nie wszystkie z nich są wpisane do rejestru handlowego i w związku z tym objęte statystykami.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

▶️ www.llv.li/fil…/aaa/pdf-llv-aaa-common_core_dokument_deutsch (wersja niemiecka)
▶️ www.llv.li/files/aaa/coredoc2011_final-en.pdf (wersja angielska)
▶️ www.llv.li/files/aaa/statusbericht-menschenrechte-2018.pdf (informacja o prawach człowieka w Liechtensteinie)

Zarejestrowane stowarzyszenia można przeszukiwać w rejestrze handlowym ▶️ www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml.

A poniżej link do przeglądu stowarzyszeń w Liechtensteinie, w tym linki do ich stron internetowych: ▶️ www.welcome.li/index.php

Apel do organizacji społecznych w związku z pandemią koronawirusa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy z organizacji społecznych!

W związku z pandemią koronawirusa zwracamy się do Was z apelem o aktywne włączenie się w propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności, której celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Obecny kryzys jest wielkim testem nie tylko sprawności państwa, ale przede wszystkim, odpowiedzialności społeczeństwa. Zwłaszcza organizacje społeczeństwa obywatelskiego jako instytucje zaufania publicznego mają niezwykle ważną rolę do odegrania. Swoim postępowaniem i komunikacją zewnętrzną w istotny sposób wpływają na to, jakie wzorce zachowania są postrzegane jako norma społeczna, a jakie uchodzą za jej przekroczenie. W nadchodzących dniach odpowiedź na to pytanie będzie miała kluczowe znaczenie dla naszego państwa i społeczeństwa. Od tego jak się zachowamy, zależeć będzie, czy rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce uda się spowolnić, czy też pandemia wymknie się spod kontroli.

Według aktualnej wiedzy są tylko dwie skuteczne metody unikania szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa: testy przeprowadzane na masową skalę (tego w Polsce nie zrobiono) oraz radykalne ograniczenie kontaktów społecznych. To dlatego tak ważne są wprowadzane dzisiaj środki zapobiegawcze (zamykanie szkół, praca z domu, zakaz imprez masowych).

Wielu z nas nadal nie czuje bezpośredniego zagrożenia, bo nie jest w wieku lub grupie wysokiego ryzyka. Pamiętajmy w tych dniach o osobach z grup większego ryzyka: osobach starszych, chorujących, o osłabionym układzie odpornościowym, którym możemy i powinniśmy pomóc, aby nie musiały wychodzić z domów. Nasze działanie w celu ograniczenia do minimum kontaktów z innymi osobami – jedyny sposób, w jaki możemy wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii – podyktowane być musi nie tyle troską o nas samych i naszych bliskich, co troską o dobro wspólne i interes publiczny. To jest test odpowiedzialności społeczeństwa i nas samych jako jego członków.

Dlatego apelujemy do Was nie tylko o ścisłe podporządkowanie się wytycznym dotyczącym organizowania spotkań publicznych, ale także o odwołanie wszelkich innych wydarzeń i spotkań, ograniczenie bezpośrednich kontaktów jedynie do sytuacji wyższej konieczności oraz propagowanie takiej postawy w swoim otoczeniu. Celem tych środków zapobiegawczych, zwłaszcza w przypadku organizacji zaufania publicznego, jest nie tylko zmniejszenie ryzyka infekcji, ale danie społeczeństwu bardzo wyraźnego sygnału, że ograniczenie kontaktów bezpośrednich jest fundamentalną potrzebą chwili.

Fundacja im. Stefana Batorego

Apel do organizacji społecznych – PDF do pobrania

Webinarium zamiast spotkań informacyjnych

Aby wziąć udział webinarium, wystarczy mieć dostęp do komputera lub smartfona z głośnikami lub słuchawkami i kliknąć tutaj: webinarium informacyjne. Startujemy 13 marca o 14.00.

Podczas webinarium:

 • opowiemy o ogólnych zasadach programu oraz obszarach tematycznych,
 • wyjaśnimy zasady I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne oraz przedstawimy najczęstsze błędy Wnioskodawców wraz z radami, jak się ich ustrzec,
 • przedstawimy rekomendowaną przez nas metodologię przygotowania projektu,
 • szczegółowo przedstawimy obszar tematyczny, którym będzie zainteresowana największa osób uczestniczących w webinarium.

Program wydarzenia:

 1. Ogólna informacja o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
 2. Zasady I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne
 3. Złote rady – o czym pamiętać przygotowując wniosek, a czego unikać
 4. Jaką pracę wynikać przed przygotowaniem wniosku? Polecana przez nas metodologia projektu
 5. Szczegółowo o wybranym obszarze tematycznym
 6. Pytania i odpowiedzi

Webinarium o współpracy dwustronnej – jest już nagranie

Dlaczego na Islandii organizacje społeczne postrzegane są jako ważny, wręcz niezbędny składnik demokracji? Co możne być trudne we współpracy z polskimi organizacjami dla Norwegów i Islandczyków? W jaki sposób objawia się naturalny i niewymuszony islandzki minimalizm? Ile kobiet stoi na czele norweskich partii politycznych? I wreszcie: gdzie i jak znaleźć partnera w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy? O tym wszystkim dowiecie się oglądając film z webinarium o współpracy dwustronnej, które odbyło się 28 lutego o godzinie 14.00.

Webinarium możecie obejrzeć TUTAJ.

Nowa wersja „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców”

Uzupełniliśmy m.in. informacje finansowe. Ważnym uszczegółowieniem jest np. to, że środki z dotacji przyznanej w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie mogą być wykorzystywane jako wkład własny w innych projektach. W ramach projektu nie mogą być także pobierane opłaty od uczestników/czek, tzn. nie jest możliwe np. pobieranie opłat za bilety na wydarzenia organizowane w ramach projektu lub sprzedawanie publikacji przygotowanych w ramach projektu.

Podaliśmy też termin, w którym najpóźniej można rozpocząć projekt – to 1 lutego 2021 r.

Jedna z istotnych zmian dotyczy listy krajów, z którymi można nawiązać współpracę partnerską przy projekcie. W związku z tym, że Węgry nie podpisały dotąd umowy programowej z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, organizacje węgierskie nie mogą być partnerem w projekcie. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, niezwłocznie o tym poinformujemy.

To tylko kilka przykładów uszczegółowień. Zapraszamy do przejrzenia nowej wersji Podręcznika. Wszystkie zmiany i uzupełnienia zostały dla ułatwienia zaznaczone kolorem czerwonym.

Nową wersję „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców” można pobrać TUTAJ

Webinarium informacyjne – nagranie już dostępne

Webinarium odbyło się 12 lutego 2020. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje nt. Programu – jakie działania będzie wspierał, jakie są zasady konkursu dotacyjnego, kto może się starać o dofinansowanie.

Program webinarium:
1. Informacje organizacyjne dotyczące programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (daty, kwoty, procedury)
2. Informacje dotyczące obszarów tematycznych, w których oferowane jest wsparcie

3. Informacje o dodatkowych kwotach dotacji na rozwój instytucjonalny i/lub współpracę z organizacjami z Państw-Darczyńców.

Kto prowadził?

Aleksandra Muzińska – dyrektorka finansowa programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. Stefana Batorego
 
Maria Jagaciak – koordynatorka Obszaru 1. w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 
Moderował
Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

 

Uruchamiamy konkurs na projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR.

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 EUR,

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.

Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się w zakładce o Programie/rezultaty.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wymagany wkład własny – 10% kosztów całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; może być w całości wniesiony w postaci pracy wolontariuszy/ek.

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
 • maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
 • czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
 • wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie: https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 15 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00 w południe,
 • wnioski pełne: od 15 czerwca od godz. 12.00 w południe do 10 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00 w południe.

Pełna treść „Zaproszenia do składania wniosków” oraz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na projekty tematyczne.

Webinarium informacyjne już 12 lutego

Program webinarium:
1. Informacje organizacyjne dotyczące programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (daty, kwoty, procedury)
2. Informacje dotyczące obszarów tematycznych, w których oferowane jest wsparcie
3. Informacje o dodatkowych kwotach dotacji na rozwój instytucjonalny i/lub współpracę z organizacjami z Państw-Darczyńców.

Plan godzinowy:
16:50 – krótka „rozgrzewka” wprowadzająca w działanie i funkcje pokoju webinaryjnego
17:00 – powitanie i poznanie się
17:05 – prezentacja
17:45 – sesja pytań i odpowiedzi
18:00 – zakończenie webinarium

Kto prowadzi?
Sylwia Sobiepan – dyrektorka programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja im. Stefana Batorego

Maria Jagaciak – koordynatorka obszaru nr 1 w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Moderator
Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

REJESTRACJA trwa do 10 lutego.

W czasie webinarium nie zapewniamy tłumaczenia na Polski Język Migowy. W późniejszym terminie udostępnimy nagranie uzupełnione o ww tłumaczenie i napisy w języku polskim.

Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków

 

Eksperci i ekspertki powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wiedzę w co najmniej jednym z obszarów tematycznych oraz znać działania sektora organizacji pozarządowych aktywnych w tym obszarze,
 • umieć wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenia w analizie i ocenie projektów,
 • klarownie i komunikatywnie formułować na piśmie opinie na temat złożonych wniosków,
 • gwarantować bezstronność w ocenie projektów,
 • być dyspozycyjnymi w terminach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Do zadań ekspertów i ekspertek będzie należało: ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych, udział w trzech spotkaniach w trakcie każdego z konkursów, w tym w dwóch szkoleniach dotyczących oceny wniosków i jednym spotkaniu ekspertów/ek po ocenie wniosków pełnych.

Internetowy system rekrutacji

O wynikach rekrutacji poinformujemy do 2 marca 2020. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się szczególnie z informacjami na temat obszarów wsparcia, w ramach których składane będą wnioski. Operator zastrzega sobie prawo do spotkania/rozmowy z wykorzystaniem nowych technologii (np. Skype)  z kandydatami i kandydatkami. Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło określająca zasady pracy i wynagrodzenie, zgodnie z poniższymi stawkami:

Małe dotacje (do 25 000 EUR): wniosek wstępny – 55 zł brutto,  wniosek pełny – 210 zł brutto. Duże dotacje (do 62 500 EUR): wniosek wstępny – 70 zł brutto, wniosek pełny – 280 zł brutto. Powyższe stawki obejmują wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt:
– z Fundacją Batorego (Obszar 2. i 3.)
tel. (22) 536 02 00

[email protected]

– z Fundacją „Stocznia” (Obszar 1.)
tel. (22) 100 55 94
[email protected]

Informujemy, że dla zapewnienie transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe ekspertów/ek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko, krótka charakterystyka zawodowa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ruszamy w Polskę!

 

Podczas spotkań organizatorzy opowiedzą o założeniach Programu i pierwszego konkursu dotacyjnego, a także o wyzwaniach związanych z obszarami wsparcia. Przedstawią inspirujące przykłady działań i odpowiedzą na pytania. Część każdego spotkania będzie miała charakter warsztatowy w postaci pracy nad wstępnymi pomysłami uczestników na projekty. Warto więc pomyśleć o nich wcześniej.

Opole – 5.02 – rejestracja zakończona
Koszalin – 13.02 – rejestracja zakończona
Białystok – 18.02 – rejestracja zakończona
Zielona Góra – 20.02 –  rejestracja zakończona
Rzeszów – 24.02 – rejestracja zakończona
Ełk – 27.02 -rejestracja zakończona
Olsztyn – 2.03 -rejestracja zakończona
Kielce – 4.03 – rejestracja zakończona

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie miejsca organizacji spotkań (sale w poszczególnych miastach) mogą ulec zmianie. Poinformujemy o tym zarejestrowanych uczestników.

Nie możecie wziąć udziału w spotkaniach, obejrzyjcie webinarium informacyjne Programu z 12 lutego:

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oficjalnie otwarty!

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Realizatorem programu jest  konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

– Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym, z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich  – powiedział Rzecznik praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.  – Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują:  grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i  grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy… – powiedziała Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu. – Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest  młodzież – dodała Zofia Komorowska z  Fundacji Stocznia.

Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną,  działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych,  prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy  standardów funkcjonowania instytucji publicznych  i jakości świadczonych przez nie usług.

– Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc.  – powiedziała Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie

Drugiego dnia oficjalnego otwarcia ponad osiemdziesiąt przedstawicielek i przedstawicieli organizacji z Polski, Islandii i Norwegii spotkało się w Warszawie, żeby rozmawiać o pomysłach na wspólne projekty.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym ruszy już na początku lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020.  W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Transmisja części plenarnej konferencji

Prezentacja o Programie 

Ulotka o Programie

Program konferencji

Uczestnicy konferencji:

 

Konferencja otwierająca program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Pierwszy dzień (środa, 8 stycznia) poświęcony będzie prezentacji programu, obszarów wsparcia i zasad ubiegania się o dotacje.

Drugiego dnia (czwartek, 9 stycznia)  organizujemy warsztaty sieciujące dla polskich, norweskich i islandzkich organizacji działających w podobnych obszarach, które chciałyby realizować projekty partnerskie.  Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Posłużą nawiązaniu kontaktów, wypracowaniu założeń projektów partnerskich oraz omówieniu zasad ubiegania się o ich finansowanie.

Formularz zgłoszeniowy  

Program konferencji  

Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2019. Potwierdzenie udziału w konferencji prześlemy do 3 stycznia 2020.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej organizacji. Zachęcamy do jak najwcześniejszej rejestracji!

Zdajemy sobie sprawę, że koszty związane z dojazdem mogą stanowić realną barierę i uniemożliwić wzięcie udziału w wydarzeniu. Dysponujemy pewną (niestety ograniczoną) pulą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów dojazdu i noclegu uczestników i uczestniczek spoza Warszawy. Jeśli mają Państwo możliwość pokrycia tych kosztów samodzielnie, bardzo o to prosimy – dzięki temu będziemy mogli ułatwić przyjazd na konferencję tym, dla których takie wsparcie jest konieczne.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Fundusz kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanym w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

 

 

Konsultacje programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zakończone

Wstępne wyniki konsultacji zostały zaprezentowane w trakcie głównego spotkania konsultacyjnego – 17 stycznia w Warszawie. Wzięło w nim udział ok. 70 osób ze zróżnicowanych organizacji społecznych, a także z samorządów i administracji publicznej. Po głównym wydarzeniu odbyły się także mniejsze spotkania tematyczne dla organizacji działających w obszarach wsparcia Programu. Obecnie, wraz z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzającym programami EOG dla społeczeństwa obywatelskiego w 20 krajach, prowadzimy przygotowania do uruchomienia Programu w Polsce.

Raport podsumowujący konsultacje Programu

Rozpoczynamy konsultacje programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Gorąco zapraszamy do podzielania się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:

• jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
• jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
• jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.

Zebrane opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

W konsultacjach można wziąć udział:
• wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl
• zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line)
• zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania – zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmujemy do 10 stycznia 2019.

Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, współpracujących z organizacjami przedstawicieli świata nauki czy mediów.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

Znamy operatorów programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Oferta konsorcjum została najwyżej oceniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w imieniu Państw-Darczyńców: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii przez Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli zarządzające programami EOG dla społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusz Aktywni Obywatele jest jednym z jedenastu programów, które są prowadzone w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2019-2024 i jednym z dwóch skierowanych wyłącznie do organizacji społecznych. Jego budżet to 30 milionów euro.

Fundusz Aktywni Obywatele ma wspierać finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach uzgodnionych na szczeblu unijnym i w umowach międzyrządowych przez Państwa-Darczyńców: Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Należą do nich:
•    demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
•    prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
•    sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
•    równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
•    ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Ważnym elementem Funduszu będzie udzielanie wsparcia instytucjonalnego dla organizacji społecznych i tworzenie potencjału dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szczególna uwaga skupiona będzie na dotarciu organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów grantowych, oferty szkoleniowej i wsparcia infrastrukturalnego. Ważną grupą docelową Funduszu będzie młodzież.