fbpx

Wyniki naboru na wizytę studyjną nt. dialogu, przeciwdziałania radykalizacji i upamiętniania w Utøya Learning Center w Norwegii

Wybór osób uczestniczących w wizycie nie był łatwy: otrzymaliśmy aż 70 zgłoszeń dwuosobowych zespołów! Z tego grona wybraliśmy ostatecznie 11 par, które wezmą udział w wyjeździe i będą na Utøi nie tylko poznawać sposoby pracy tamtejszych edukatorów oraz doświadczenia związane z odbudową tożsamości wyspy po tragicznych wydarzeniach z 2011 roku, ale także pracować nad swoimi pomysłami i wyzwaniami, z którymi mierzą się w swoich działaniach na rzecz dialogu, przeciwdziałania radykalizacji oraz upamiętniania.

Organizacje, których przedstawicieli przedstawicielki zaprosimy do udziału w wyjeździe to:

 • EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań wraz ze Stowarzyszeniem KobieTy Łódź,
 • Fundacja Autonomia,
 • Fundacja Bezkres,
 • Fundacja Owoc Spotkania,
 • Fundacja „Borussia”,
 • Fundacja Formy Wspólne,
 • Fundacja Sztetl Mszana Dolna,
 • Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju – Salam Lab,
 • Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego,
 • Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin.

Ze wszystkimi organizacjami z powyższej listy skontaktujemy się w najbliższych dniach, aby ustalić szczegóły logistyczne związane z wyjazdem.

Wizytę organizujemy jako Program Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy we współpracy z Programem Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny.

Szkolenia z facylitacji dialogu według metody Nansen Center for Peace and Dialogue z Norwegii

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby z organizacji społecznych, które aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności, zwłaszcza wokół prowadzenia rozmów o sprawach dotyczących dobra wspólnego oraz te, które specjalizują się w tematach związanych z podziałami społecznymi.

UWAGA: Warsztaty będą zawierać w większości elementy z kursów o podstawach dialogu i jego facylitacji realizowanych przez Nansen Centre for Peace and Dialogue, dlatego nie są one przeznaczone dla osób, które ukończyły już inne treningi prowadzone przez trenerki/ów z NCPD, np. w ramach programu “Wyłącz ego, zrozum drugiego” czy projektu “Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej” realizowanego przez FRSI w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny, czy też szkolenia organizowane bezpośrednio przez NCPD.

Warsztaty będą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • Dialog i facylitacja: dialog jako metoda, perspektywa i podejście, wprowadzenie do roli facylitatora/rki oraz jego/jej zadań;
 • Aktywne słuchanie i zadawanie dobrych pytań;
 • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do dialogu;
 • Prowadzenie dialogu publicznego.

Warsztaty będą miały charakter treningowy (interaktywny) i oprócz wprowadzenia do rozumienia tego czym jest dialog i jak budować warunki do jego prowadzenia, będą też zawierać elementy ćwiczeń z facylitacji (prowadzenia) dialogu przez samych uczestników_czki.

Szkolenia poprowadzą Christiane Seehausen (Nansen Centre for Peace and Dialogue) i Agata Urbanik (Pogotowie Facylitacyjne, absolwentka kursów facylitacji dialogu NCPD).

Nansen Centre for Peace and Dialogue (Nansen Fredssenter) to instytucja promująca pokój, dialog i prawa człowieka, z siedzibą w norweskim Lillehammer. Podstawowym obszarem działania NCPD jest tworzenie przestrzeni dla dialogu ponad liniami konfliktu. Ich metodologia pracy i podejście do dialogu jest efektem praktycznych doświadczeń zdobytych w Norwegii i na arenie międzynarodowej na przestrzeni ponad trzydziestu lat. NCPD prowadzi programy edukacyjne i kursy w zakresie dialogu i transformacji konfliktów, ułatwia dialog między stronami konfliktu poprzez bezpośrednią pracę z nimi oraz organizuje dialogi publiczne na aktualne tematy w Norwegii i z partnerami na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji o podejściu NCPD do dialogu znajdziesz na stronie organizacji (w języku angielskim).

Logistyka:

 • Warsztaty odbędą się w dwóch terminach (do wyboru): 7-11 października 2024 r. (w Warszawie) oraz 21-25 października 2024 r. (w Gdańsku). Każde szkolenie będzie miało taki sam program i osoby prowadzące – jedna osoba będzie mogła uczestniczyć tylko w jednym z terminów szkolenia.
  W formularzu zgłoszeniowym prosimy wskazać wszystkie pasujące Państwu terminy i lokalizacje szkolenia. Będziemy zapraszać do udziału w warsztatach w danym terminie według preferencji wskazanych w zgłoszeniu, ale jeśli komuś pasowałyby oba terminy – ułatwi nam to elastyczne podejście do planowania składu grup warsztatowych.
 • Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest deklaracja udziału w pełnych 5 dniach szkoleniowych (po ok. 7h dziennie).
 • Warsztaty będą odbywać się w języku angielskim, ale istnieje możliwość skorzystania w ich trakcie z tłumaczenia symultanicznego PL/ENG (z użyciem słuchawek). Prosimy o zaznaczenie takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny: Organizatorzy pokrywają koszty związane z podróżą na miejsce szkolenia, noclegiem w danej lokalizacji (w przypadku osób mieszkających na co dzień w innej miejscowości) oraz wyżywieniem podczas wszystkich dni warsztatów.

Jak się zgłosić:

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod tym linkiem do 15 maja br.

UWAGA: Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępnych miejsc. Organizatorzy dokonają wyboru osób uczestniczących w szkoleniach na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu, starając się zadbać w pierwszej kolejności o to, by reprezentowały one różne organizacje oraz o różnorodność tematów, którymi się zajmują.

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorkami ds. współpracy dwustronnej i regionalnej:

 • Anną Fedas (Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, [email protected], nr tel. +48 22 536 02 41) lub/i
 • Ewą Stokłuską(Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny, [email protected], +48 720 801 013).

Warsztaty podsumowujące współpracę dwustronną i regionalną

Twój projekt we współpracy z partnerem zagranicznym dobiegł końca? Chcesz podsumować, co się udało, a co poszło niezgodnie z planem i oczekiwaniami? Chcesz wyciągnąć wnioski ze współpracy i następnym razem lepiej się do niej przygotować, skutecznie wykorzystać płynące z niej korzyści, ale nie masz ku temu okazji i środków na takie działanie edukacyjno-ewaluacyjne? Zapraszamy Cię do udziału w organizowanych przez nas warsztatach podsumowujących współpracę zagraniczną.

Szanowni Grantobiorcy programów Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, mamy dla Was ofertę wspólnego podsumowania współpracy zagranicznej (dwustronnej lub/i regionalnej), którą prowadziliście lub wciąż prowadzicie w naszych programach – czy to w ramach inicjatyw dwustronnych/regionalnych, czy w formie realizacji projektu z partnerem z Państwa-Darczyńcy lub/i z Państwa Beneficjenta.

Warsztaty odbędą się w dniach 5-6 września 2024 w Warszawie i będą bezpłatne dla grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz ich partnerów projektowych (pokrywamy koszty podróży, noclegu w Warszawie i wyżywienia podczas warsztatów – także dla przedstawiciela partnerów zagranicznych). Warsztaty odbędą się w języku angielskim (bez tłumaczenia).

Celem warsztatów jest:

 • podsumowanie współpracy z partnerem zagranicznym,
 • zidentyfikowanie mocnych i słabszych stron partnerstwa z punktu widzenia oczekiwań w niej pokładanych przez podmioty ją współtworzące,
 • próba znalezienia przyczyn niespełnienia oczekiwań, a także potencjalnych nieporozumień w partnerstwie,
 • zaplanowanie zmian do przeprowadzenia wewnątrz organizacji oraz innych działań strategicznych (np pozyskiwanie środków, sposób rozmowy z partnerami), aby jak najskuteczniej przygotować się do kolejnej współpracy z zagranicznym podmiotem.

Warsztaty przeprowadzą facylitatorki i facylitatorzy doświadczone/doświadczeni w prowadzeniu współpracy zagranicznej przy zachowaniu najwyższych standardów prowadzenia tego typu warsztatów (w tym poufności, szacunku i wrażliwości na różnice kulturowe itp.).

Do udziału w warsztatach zapraszamy po 1 osobie reprezentującej polską organizację oraz po 1 osobie reprezentującej partnera zagranicznego, z którym/i zrealizowaliście projekt lub inicjatywę. Udział osoby reprezentującej partnera zagranicznego nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w warsztatach, ale takie zgłoszenia będą traktowane priorytetowo.

Jeśli chcesz wziąć udział – wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod tym linkiem.

Jedno zgłoszenie (wypełniony formularz) powinno obejmować obie osoby – reprezentujące daną organizację i jej partnera.

Na zgłoszenia czekamy do 5 maja, a informacji o zakwalifikowaniu się udzielimy do 13 maja.

UWAGA: Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem na warsztaty. Na spotkanie zaprosimy w pierwszej kolejności organizacje, które zgłoszą swój udział wraz z partnerem zagranicznym. Udział przedstawiciela partnera zagranicznego nie jest obowiązkowy, ale zachęcamy by namówić go do przyjazdu. Organizatorzy pokrywają również koszty podróży osób z zagranicy.

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorkami ds. współpracy dwustronnej i regionalnej:

 • Anną Fedas (Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, [email protected], nr tel. +48 22 536 02 41) lub/i
 • Ewą Stokłuską(Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny, [email protected], +48 720 801 013).

Wizyta studyjna nt. dialogu, przeciwdziałania radykalizacji i upamiętniania w Norwegii

Wizyta odbędzie się w dniach 3-7.06.2024 r., obejmie 3-dniowy pobyt w Utøya Learning Center i warsztaty z edukatorami UTC nt. przeciwdziałania radykalizacji oraz ich doświadczeń związanych z upamiętnianiem.

Do udziału zapraszamy 2-osobowe zespoły reprezentujące daną organizację (lub organizację i jej kluczowego partnera w działaniach, którym poświęcony jest wyjazd, np. lokalną instytucję).

W ramach warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznają metody pracy i doświadczenia osób związanych z UTC, ale też będą wraz z nimi pracować nad wyzwaniami, z którymi mierzą się w swojej pracy, np. będą mogli przedyskutować trudności z jakimi się mierzą lub wspólnie zaplanować działania.

W formularzu zgłoszeniowym na wizytę prosimy o opisanie konkretnych wyzwań/działań/planów na działania związanych z przeciwdziałaniem radykalizacji, dialogiem, pamięcią lokalną lub upamiętnianiem, którymi zajmujecie się w Waszych organizacjach. W pierwszej kolejności do udziału w wizycie zaprosimy osoby mające pomysł na konkretne tematy, nad którymi będą chciały pracować w trakcie spotkania.

22 lipca 2011 r. prawicowy norweski ekstremista zabił na wyspie Utøya 69 osób, w większości młodych ludzi uczestniczących w letnim obozie młodzieżowym Norweskiej Partii Pracy. Terrorysta wyznawał pogląd, że w społeczeństwie nie mogą współistnieć osoby o różnym pochodzeniu kulturowym i szerzył teorię spiskową mówiącą, że Europa jest powoli przejmowana przez świat arabski.

Od 2016 roku na miejscu działa Utøya Learning Center – infrastruktura wyspy została przebudowana jako centrum upamiętniania i edukacji, w dbałości o zrównoważenie potrzeby upamiętniania i potrzeby nowego życia, nauki i zaangażowania na rzecz bardziej włączającego, demokratycznego społeczeństwa. Dziś Utøya niesie świadectwo tego, dlaczego wartości takie jak tolerancja, równość i różnorodność nie mogą być traktowane jako coś oczywistego, lecz należy je promować i praktykować w życiu codziennym.

Ważne informacje logistyczne:

 • Organizatorzy wizyty pokrywają wszystkie koszty związane z transportem, noclegami i wyżywieniem podczas wizyty (oraz dojazdem i ewentualnym noclegiem w miejscu, z którego odbędzie się lot do Oslo).
 • Językiem roboczym wizyty jest język angielski. Istnieje jednak możliwość skorzystania na miejscu z tłumaczenia na język polski (z użyciem słuchawek) – prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.
 • Na Utøi będziemy nocować w kilkuosobowych domkach na terenie ośrodka, w którym doszło do tragicznych wydarzeń w 2011 r. (po 2 osoby w pokoju). Domki te są niezamykane. Brak zgody na ten warunek uniemożliwia udział w wizycie, ponieważ nie mamy możliwości zakwaterowania nikogo w innym miejscu.

Jak się zgłosić:

Jeśli chcesz wziąć udział w wizycie, wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod tym linkiem do 15 kwietnia, a informacji o zakwalifikowaniu się udzielimy do 19 kwietnia 2024.

Prosimy o zgłaszanie się w 2-osobowych zespołach: po 2 osoby z jednej organizacji lub 1 osoba z organizacji oraz 1 osoba reprezentująca jej kluczowego partnera w działaniach, których dotyczy wizyta.

Jedno zgłoszenie (wypełniony formularz) powinno obejmować obie osoby reprezentujące daną organizację (lub organizację i jej partnera).

UWAGA: Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w wizycie. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępnych miejsc, Organizatorzy dokonają wyboru organizacji na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu, starając się zadbać w pierwszej kolejności o różnorodność tematów, którymi się zajmują.

Wizyta studyjna jest organizowana wspólnie przez programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Spotkanie „Organizacje gotowe na przyszłość” – relacja

W trakcie dyskusji otwierającej wydarzenie zidentyfikowano różne czynniki, które będą miały wpływ na funkcjonowanie trzeciego sektora: zmiany demograficzne, pieniądze, kwestie ochrony środowiska, zmiany kulturowe, rozwój technologii, polityka globalna i lokalne oraz migracje i uchodźstwo. Następnie odbyły się prezentacje projektowe na temat różnych strategii organizacji społecznych.

Spotkanie zorganizowała Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, a uczestniczyły w nim osoby reprezentujące organizacje: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Centrum Nauki Kopernik, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! , Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja SYNAPSIS, Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), Fundacja Ronalda McDonalda, Fundacja Pro Cultura, Komitet Ochrony Praw Dziecka

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

MANGO to projekt, którego celem jest wsparcie działania organizacji społecznych, przede wszystkich tych, które działają poza większymi miastami i na terenach wiejskich. W ramach Mobilnej Akademii NGO prowadzone są działania edukacyjne i wspierające dla organizacji zainteresowanych zwiększeniem lub usprawnieniem swojego funkcjonowania

fot. Anna Liminowicz

Translate »
Content | Menu | Access panel